Informacja o badaniach lekarskich dla zawodników:

Transkrypt

Informacja o badaniach lekarskich dla zawodników:
Informacja o badaniach lekarskich dla zawodników motcyklowych:
Nadania tzw. ZDOLNOŚCI do startów dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej
lub lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (prosimy
o zwracanie uwagi lekarzom na treśd pieczątki imiennej jw.).
Badania ogólne i specjalistyczne obejmują:
pomiary antropometryczne
ogólne badanie lekarskie
badanie ortopedyczne
próba wysiłkowa
przegląd stomatologiczny
badanie EKG
wykonywane co 6 miesięcy
wykonywane co 6 miesięcy
wykonywane co 6 miesięcy
wykonywane co rok
wykonywane co rok
wykonywane co rok
badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową
osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, wykonywane co rok
morfologię krwi
badanie laryngologiczne
wykonywane co 2 lata
badanie okulistyczne
wykonywane co 2 lata
Konieczne jest badanie kontrolne po każdym doznanym urazie (szczególnie głowy).
Zawodnicy poniżej 21 roku życia
Osoby te zgłaszają się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego na badania do przychodni sportowolekarskiej i wtedy badania są wykonywane bezpłatnie.
Zawodnicy powyżej 21 roku życia
Całkowity koszt badania wynosi 120 zł (+ 40 EKG)
Badania laboratoryjne również bezpłatne.
Dotyczy wszystkich:
W przypadku Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Poznaniu należy stawid się na czczo
w godz. 8.00-9.30 w celu wykonania badao laboratoryjnych tj. krew, mocz, glukoza oraz EKG.
Następnie należy stawid się ponownie w godz. 14.30-16.00 wraz ze strojem sportowym aby
wykonad badania sportowe.
Po wykonaniu powyższych badao podczas wizyty lekarskiej zostanie wystawiona opinia.
Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku.
Ze względu na ograniczony czas wykonywania badao sportowych wskazane jest wcześniejsze
telefoniczne umawianie się na konkretną godzinę.
Jeżeli zawodnik posiada wykonane już wcześniej badania należy je przynieśd ze sobą co znacznie
usprawni wykonanie pozostałych badao i skróci czas wystawienia opinii.
Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Wł. Reymonta 35
60-791 Poznao
www.wpsl.poznan.pl
rejestracja (od 10:00 - 14:30, 16:30 - 18:00)
tel. (061) 866 - 87 - 13
(061) 886 - 49 - 10
mail: [email protected]

Podobne dokumenty