Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia

Transkrypt

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
Proszę o zatwierdzenie składu komisji egzaminu licencjackiego/magisterskiego
dla studenta/ki ……………………………………. w dniu ………………o godz. ……………
1. Przewodniczący
…………………………………
2. Recenzent
…………………………………
3. Opiekun pracy dyplomowej
…………………………………
…………………………………
Data i podpis opiekuna pracy dyplomowej

Podobne dokumenty