opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

opis przedmiotu zamówienia
Załącznik A do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-
Opis parametrów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych
I. Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.
Nazwy wymaganych funkcji
Metoda kopiowania
Minimalna rozdzielczość drukowania
Maksymalny czas otrzymania pierwszej kopii czarno-białej
Maksymalny czas otrzymania pierwszej kopii kolorowej
Minimalny format kopii
Zmniejszanie / powiększanie
Minimalna prędkość kopiowania, drukowania
Minimalna pojemność dysku twardego
Minimalna rozdzielczość skanowania cz/b i kolorowego
Minimalna szybkość skanowania
Panel sterowania
Stolik pod urządzenie na kółkach
Podajnik ręczny
Kopiowanie wielokrotne
Kody dostępowe
Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych
Duplex
Minimalna pojemność standardowa kaset na papier
Interfejs
Kontrola dostępu przez LDAP
Uwierzytelnianie użytkowników
Klonowanie ustawień
Protokół sieciowy
Sterowniki (język opisu strony)
Sterowniki systemów operacyjnych
Zarządzanie urządzeniem i kodami dostępu
Minimalna gramatura papieru
Wydruk poufny
Numerowanie stron, wstawianie daty i godziny
Skanowanie do e-mail
Skanowanie do pliku
Skanowanie do USB
Wydruk z USB
Czas nagrzewania
Parametry zamawianego sprzętu
LED lub Laser
600 x 600 dpi
8 sekund
9 sekund
od A5R do A3
Zoom min. 25-400%
25 stron /min A4
Nie mniej niż 160 GB
Min 600 x 600 dpi
40 str/min mono i kolor w rozdzielczości 300 dpi
Dotykowy kolorowy w języku polskim
Tak – oryginalny zintegrowany z urządzeniem
Min. na 100 arkuszy
Do min. 500 kopii
Min. 500
min. 100 arkuszy
TAK
500 arkuszy
Ethernet 10 BaseT/100 / 1000 BaseTX
Wbudowany serwer LDAP w urządzeniu
Przez wprowadzenie indywidualnego dla użytkownika kodu
dostępu/PINu.
Możliwość przenoszenia ustawień urządzenia pomiędzy urządzeniami
jednego typu za pomocą importu/exportu wygenerowanego pliku z
urządzenia
TCP/IP
Druk w sieci komputerowej PCL6, PostScript3
Windows NT, 2000, XP, Server 2003 /2008,Vista, 7 (32 i 64 bity ), 8
(32 i 64 bity ), Novel Netware, LINUX/UNIX
Tak – przez sieć komputerową
od 60 do 210 g/m2
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak (min. USB 2.0)
Maksimum 30 sekund
II. Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.
UWAGA:
Jedno urządzenie monochromatyczne będzie docelowo znajdować się na
ogólnodostepnym korytarzu i powinno być zabezpieczone przed opróżnieniem
podajników z papierem oraz usunięciem tonera.
Nazwy wymaganych funkcji
Metoda kopiowania
Rozdzielczość drukowania
Czas otrzymania pierwszej kopii czarno-białej
Format kopii
Zmniejszanie / powiększanie
Prędkość kopiowania, drukowania
Pojemność dysku twardego
Rozdzielczość skanowania cz/b i kolorowego
Szybkość skanowania
Panel sterowania
Stolik pod urządzenie na kółkach
Podajnik ręczny
Kopiowanie wielokrotne
Funkcja zapisywania skanowanych, kopiowanych i
drukowanych dokumentów na dysku twardym urządzenia
Kody dostępowe
Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych
Duplex
Pojemność standardowa kaset na papier
Interfejs
Kontrola dostępu przez LDAP
Protokół sieciowy
Uwierzytelnianie użytkowników
Klonowanie ustawień
Sterowniki (język opisu strony)
Sterowniki systemów operacyjnych
Zarządzanie urządzeniem i kodami dostępu
Gramatura papieru
Wydruk poufny
Numerowanie stron, wstawianie daty i godziny
Skanowanie do e-mail
Skanowanie do pliku
Skanowanie do USB
Wydruk z USB
Czas nagrzewania
Konfiguracja sprzętu zamawianego
Laserowa lub LED
Min. 600 x 600 dpi cz/b
Maksimum 6 sekund
Od min. A5 do A3
Zoom min. 25-400%
Min. 25 stron /min A4
Nie mniej niż 160 GB
Min 600 x 600 dpi
Min. 40 str/min mono i 40 w kolorze w rozdzielczości 300 dpi
Dotykowy kolorowy w języku polskim
Tak – oryginalny zintegrowany z urządzeniem
Min. na 100 arkuszy
Do min 500 kopii
Tak
Min. 500
Tak, min. 100 arkuszy
Tak
Minimum 500 arkuszy
Ethernet 10 BaseT/100 / 1000 BaseTX
Wbudowany serwer LDAP w urządzeniu
TCP/IP
Przez wprowadzenie indywidualnego dla użytkownika kodu
dostępu/PINu.
Możliwość przenoszenia ustawień urządzenia pomiędzy urządzeniami
jednego typu za pomocą importu/exportu wygenerowanego pliku z
urządzenia
Druk w sieci komputerowej PCL6, PostScript3
Windows NT, 2000, XP, Server 2003 /2008,Vista, 7 (32 i 64 bity ), 8
(32 i 64 bity ), Novel Netware, LINUX/UNIX
Tak – przez sieć komputerową
Min. 64 – 209 g/m2
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Maksimum 30 sekund

Podobne dokumenty