„Maska Karnawałowa”

Komentarze

Transkrypt

„Maska Karnawałowa”
Świetlica szkolna SP 118
zaprasza uczniów
klas 0 – III do udziału
w konkursie:
„Maska Karnawałowa”
Cele konkursu:
 propagowanie zwyczajów i tradycji związanych z okresem karnawału,
 rozbudzanie wyobraźni ,
 stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w dowolnym formacie, która może
łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną
część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy.
2. Prace należy złożyć do 27 stycznia 2017 roku w świetlicy szkolnej.
3. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko,
klasa.
Ocena prac:
Prace zostaną ocenione pod względem: samodzielności, wrażeń artystycznych
i staranności wykonania.
Organizatorzy:
mgr Alicja Gromadzka
oraz nauczyciele świetlicy

Podobne dokumenty