UNESCO w Hiszpanii 2016 pdf

Komentarze

Transkrypt

UNESCO w Hiszpanii 2016 pdf
–
lista obiektów dziedzictwa kulturalnego i
dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej
powszechnej wartości” dla ludzkości
prowadzona przez organizację
wyspecjalizowaną ONZ UNESCO.
 Lista została ustanowiona na mocy Konwencji
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego przyjętej przez
UNESCO na 17. sesji w Paryżu 16 listopada
1972 roku, która weszła w życie z dniem 17
grudnia 1975 roku. Do sierpnia 2016 roku,
Konwencję przyjęły lub ratyfikowały 192
państwa.
Lista
obejmuje (w lipcu 2016)
1052 obiekty w 165 PaństwachStronach Konwencji,
w tym 814 obiektów dziedzictwa
kulturowego (K),
203 przyrodniczego (P)
i 35 mieszanych (K, P).

Podobne dokumenty