Obniżek nie będzie

Komentarze

Transkrypt

Obniżek nie będzie
Paliwa
Technologie
Obniżek
nie będzie
Informacje
Na świecie jeździ ponad 3,5 miliona samochodów zasilanych
sprężonym gazem ziemnym (CNG). Funkcjonuje około 4 500
stacji zasilających tym paliwem. W Polsce liczba pojazdów
z instalacją CNG wynosi ok. 750. Na terenie kraju działa 10
ogólnodostępnych i 22 wewnętrzne stacje tankowania CNG.
W Polsce jeździ już ponad 2,05 miliona samochodów
z napędem gazowym LPG, na łączną liczbę ok. 12 milionów
pojazdów. Liczba stacji paliw, gdzie można zatankować LPG,
szacowana jest na ok. 7 500.
J ak podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK), w 2006 r. stwierdzono mniej przypadków psucia paliwa niż rok wcześniej. UOKiK poinformował, że w ub.r. nieco
ponad 2% zbadanych stacji sprzedawało benzynę lub olej
napędowy złej jakości – trzykrotnie mniej niż w 2005 roku.
Z danych Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa
Rolnictwa wynika, że produkcja spirytusu na cele techniczne, czyli na paliwa z dodatkiem biokomponentu, w 2006 r.
po raz pierwszy przewyższyła w Polsce produkcję na cele
spożywcze.
Motoryzacyjny Raport Specjalny 1/2007
połowie grudnia 2006 r. koncern PKN Orlen objął kontroW
lny pakiet akcji rafinerii ropy w Możejkach na Litwie. Orlen
przejął od rosyjskiego koncernu Jukos 53,7% akcji rafinerii
za prawie 4 miliardy litów, czyli 1 miliard 125 milionów euro.
36
Łukoil podpisał umowę o nabyciu sieci sprzedaży detalicznej
ConocoPhillips, w skład której wchodzi 376 stacji paliwowych w sześciu krajach Europy (156 stacji w Belgii, 49
w Finlandii, 44 w Czechach, 30 na Węgrzech, 83 w Polsce
i 14 na Słowacji).
Zgodnie z podpisanym w 2006 roku listem intencyjnym
z PGNiG, Orlen planuje stopniowe zwiększanie wydobycia
własnego surowca z 0,4 mln ton w br. do 4,3 mln ton w 2015
roku. Nakłady inwestycyjne na ten cel szacowane są na 130
mln dol. rocznie w latach 2007-09, a następnie przez pięć lat
– po 438 mln dol. rocznie. To daje w sumie blisko 3 mld dol.
Miniony rok na rynkach paliw podobny był do kilku
ostatnich lat. Mieliśmy do czynienia z rekordowymi podwyżkami cen ropy na rynkach światowych i sezonowymi wzrostami cen benzyny w miesiącach letnich.
Analiza
W
2006 r. obserwowaliśmy systematyczny wzrost
cen ropy na rynkach światowych, który rozpoczął
się w połowie 2005 r. Na rekordową cenę surowca w tym czasie decydujący wpływ miało kilka czynników.
– W połowie lipca cena ropy Brent przekroczyła poziom
78 USD za baryłkę, co miało związek z eskalacją konfliktu
na Bliskim Wschodzie – zauważa Magdalena Grzybowska,
analityk rynków finansowych w firmie Expander. Do tego
doszły również huragan Katrina i wzrost popytu na ropę
w Chinach i Indiach. Po okresie wzrostów, światowe giełdy
zaczęły notować jednak spadki cen ropy. Wbrew zapowiedziom krajów OPEC, w trzecim kwartale 2006 r., w których
deklarowały utrzymanie wydobycia ropy na stałym poziomie, dwukrotnie: w październiku i grudniu, zdecydowały
się one obniżyć produkcję, aby zahamować spadek cen
tego surowca. – Przyczyną spadku wartości ropy naftowej
na światowych rynkach było osłabienie koniunktury w amerykańskiej gospodarce, wzrost zapasów ropy oraz paliw,
a także utrzymujące się wysokie temperatury w USA, powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na olej opałowy
– dodaje Magdalena Grzybowska.
Wahania cen ropy na światowych giełdach wpływały na sytuację na rynku paliw w Polsce. Szczególnie interesujący
okazał się ostatni kwartał ub.r., kiedy to olej napędowy był
droższy od benzyny 95-oktanowej. Dla przykładu: w IV
kwartale 2006 r. średni poziom cen Eurosuper 95 wyniósł
3,78 zł/l wobec 4,09 zł/l w analogicznym okresie roku 2005
(spadek średnio o 31 gr/l). Mniej korzyści odczuli właściciele
popularnych diesli, ponieważ średnia cena ON ukształtowała się na poziomie 3,77 zł/l, czyli niższym o 10 gr/l niż przed
rokiem. Z kolei właściciele pojazdów z instalacją LPG z uwagą śledzili doniesienia płynące z Ministerstwa Finansów
w sprawie podwyższenia akcyzy na gaz. Jeśli doszłaby ona
do skutku, gaz płynny LPG, który jest przeciętnie o 40% tańszy od benzyny Euro 95 i oleju napędowego, mógł zdrożeć
nawet o 20 gr za litr. Do końca 2006 r. akcyza na LPG pozostała taka sama i wynosi 695 zł na tysiąc kg. Mimo że Polska
jest nadal światowym liderem w wykorzystaniu autogazu,
coraz mniej Polaków decyduje się na montaż instalacji LPG
w swoich autach. Według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w zeszłym roku takie instalacje założono w 260 tys. samochodów, co stanowi zaledwie 56% instalacji założonych
w 2005 r. Spadek ten wynika z rosnących kosztów instalacji
w nowszych autach. W związku ze zmniejszoną dynamiką
zakładania instalacji gazowych do aut, w zeszłym roku
sprzedaż autogazu w Polsce wzrosła tylko o 4%, to mniej niż
w poprzednich latach.
Motoryzacyjny Raport Specjalny za 2006 rok
1.14
Finlandia
1.22
0.99
Francja
1.17
1.03
Niemcy
1.23
1.09
Grecja
0.91
0.93
Holandia
1.34
1.03
Węgry
1.22
1.10
Irlandia
1.04
1.04
Włochy
1.23
1.16
Luksemburg
1.02
0.88
Estonia
0.96
0.95
Norwegia
1.42
1.31
Łotwa
0.95
0.91
Litwa
0.84
0.86
Polska
1.04
1.05
Słowacja
1.05
1.09
Słowenia
0.99
0.96
Portugalia
1.21
1.01
Hiszpania
0.89
0.83
Szwecja
1.18
1.14
Szwajcaria
0.97
1.06
USA
0.47
0.52
3,0
Superplus 98
Euro 95
ON
LPG
2,0
1,0
0
Grudzień
1.25
Listopad
Dania
Październik
1.06
Wrzesień
1.06
Sierpień
Czechy
4,0
Lipiec
1.04
Czerwiec
0.99
1.31
Maj
1.03
Belgia
Kwiecień
Austria
5,0
Marzec
Cena w eurocentach za litr
Pb
Diesel
Luty
Kraj
Wykres 1. Średnie ceny paliw w 2006 roku
Styczeń
Tabela 1. Ceny paliw w Europie – grudzień 2006 r.
Źródło: BM Reflex
dowało wzrost cen paliw. Jednak w opinii ekspertów był on
bardzo umiarkowany. – Niestety, taka sytuacja nie trwała
długo. Od połowy lutego benzyna zaczęła gwałtownie
drożeć, średnio kosztuje teraz 4,07 zł/l i wraz z nadejściem
sezonu wakacyjnego będzie prawdopodobnie jeszcze
drożej – zauważa Urszula Cieślak z BM Reflex. Choć trudno
jednoznacznie stwierdzić, zdaniem specjalistów do spraw
rynków paliwowych, w najbliższe wakacje znów będziemy
płacić za litr benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 nawet
4,5 zł. Rosnąć będą również ceny LPG i ON.
Źródło: www.theaa.com
Prognoza
N
a początku 2007 r. obserwowaliśmy obniżki cen ropy
i paliw na rynkach międzynarodowych. Skorzystali
na tym również kierowcy w Polsce, gdzie zmalały
ceny paliw na stacjach. Planowane przez Ministerstwo
Finansów przywrócenie od stycznia 2007 r. akcyzy na benzynę, wbrew wcześniejszym prognozom resortu, spowo-
Komentarz
Urszula Cieślak, analityk z firmy
BM Reflex
Analizując rynek paliw w dwóch ostatnich latach, widać wiele podobieństw.
Wyraźnie zaznaczają się sezonowe
wzrosty cen benzyny w miesiącach letnich. Średnioroczna cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 ukształtowała
się na poziomie 3,97 zł/l wobec 3,99 zł/l w roku 2005. Niższy poziom cen
benzyny w ostatnim roku zawdzięczamy przede wszystkim utrzymaniu
niższej o 25 gr/l stawki podatku akcyzowego na benzyny. Przypomnijmy, gdy we wrześniu 2005 roku ceny benzyny osiągnęły średni poziom
4,50 zł/l, Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu obowiązującej stawki podatku akcyzowego (1 565 zł/m3) do poziomu 1 315 zł/m3.
Można sobie zatem wyobrazić, że bez tej decyzji w 2006 roku średnioroczna cena Eurosuper 95 przekroczyłaby poziom 4,20 zł/l.
Ceny oleju napędowego przez większą część 2006 roku pozostawały
wyższe niż rok wcześniej i w efekcie średnioroczna cena oleju napędowego wyniosła 3,82 zł/l, co oznacza jej wzrost o 0,14 zł/l. Dodatkowo
należy podkreślić, że w dwóch ostatnich miesiącach roku olej napędowy był droższy od benzyny 95-oktanowej.
Motoryzacyjny Raport Specjalny 1/2007
Prezydent Lech Kaczyński podpisał 10 września 2006 r. ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Na jej mocy
w Polsce możliwa jest legalna produkcja i dystrybucja paliw
z surowców i odpadów rolnych. Dzięki temu Polska ma
osiągnąć postęp w realizacji ekologicznych zaleceń Unii
Europejskiej, zgodnie z którymi określony procent produkowanej energii powinien pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Według założeń, nowe prawo miało wesprzeć rolników
i producentów. Na stacjach benzynowych od stycznia miały
pojawić się dystrybutory z 20-procentowym biodieslem,
ale tak się nie stało. Powodem jest źle przygotowane prawo,
w świetle którego wyprodukowanie litra biodiesla jest droższe od litra tradycyjnego paliwa.
37

Podobne dokumenty