Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu

Transkrypt

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadcza w swym życiu:
- przemocy w rodzinie (psychicznej, fizycznej, seksualnej lub ekonomicznej),
- problemów rodzinnych (konfliktów małżeńskich, konfliktów międzypokoleniowych, problemów opiekuńczo - wychowawczych itp.),
- uzależnienia (m.in. choroby alkoholowej, narkomanii, hazardu a przede wszystkim współuzależnienia),
- problemów psychospołecznych (samotności, bezrobocia, problemów finansowych, bezradności itp.),
- problemów ze sferą psychiczna (choroby psychicznej lub problemów osobowościowych),
- problemów sytuacyjnych (utraty poczucia bezpieczeństwa po: stracie bliskich, gwałcie, katastrofie lub wypadku,
niepełnosprawności, długotrwałej choroby, itp.),
- mechanizmu "Handlu ludźmi" (w tym zmuszania do prostytucji).
Jeśli nie radzisz sobie z problemami – przyjdź do nas lub zadzwoń!
Dane teleadresowe
Dyrektor:
Tomasz Bielecki
Adres:
Oświęcim, ulica Dąbrowskiego 139
32-600 Oświęcim
Nr telefonu:
334760103
www:
www.poik-oswiecim.pl
Nr fax:
334760103
e-mail:
[email protected]
Nr telefonu komórkowego
510374573
Godziny otwarcia
poniedziałek:
7:00 do 22:00
wtorek:
7:00 do 22:00
środa:
7:00 do 22:00
czwartek:
7:00 do 22:00
piątek:
7:00 do 22:00
Dodatkowe informacje:
Osoby zgłaszające się do Ośrodka mogą liczyć na nieodpłatną pomoc,
skorzystać m.in. ze specjalistycznego poradnictwa: konsultacji
psychologicznej, prawnej, pedagogicznej czy socjalnej, a także z
indywidualnej bądź rodzinnej terapii, usług mediatora rodzinnego,
konsultanta ds. uzależnień oraz konsultanta ds. rozwiązywania problemów w
rodzinie. W prowadzonym przez Ośrodek hostelu schronienie znajdują
osoby, które ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowej, zmuszone
zostały do opuszczenia własnych domów (w razie udzielenia schronienia
Ośrodek czynny całą dobę).

Podobne dokumenty