Dom Pomocy Społecznej w Rudnie ogłasza

Transkrypt

Dom Pomocy Społecznej w Rudnie ogłasza
Powiat Tczewski
Dom Pomocy Społecznej w Rudnie ogłasza przetarg
nieograniczony na dostawę oleju opałowego
Dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/kg dla kotłowni Domu Pomocy
Społecznej w Rudnie
Otwarcie ofert nastąpi 15.05.2015 r.
Załączniki
SIWZ.pdf
Informacja o wyborze oferty.pdf
Odnośniki
Urząd Zamówień Publicznych
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty