97. rocznica zakończenia powstania wielkopolskiego

Komentarze

Transkrypt

97. rocznica zakończenia powstania wielkopolskiego
97. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Autor: Tomasz Matusiak
Adres: http://www.opalenica.pl/PL/1000/146/97__ROCZNICA_ZAKONCZENIA_POWSTANIA
_WIELKOPOLSKIEGO/k/
97. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
16 lutego 1919 roku w Trewirze podpisano układ, który oficjalnie zakończył Powstanie
Wielkopolskie 1918 - 1919. Strona niemiecka została zmuszona do podpisania umowy
rozszerzającej o front wielkopolski wcześniejszy rozejm o zawieszeniu broni z Compiegne z 11
listopada 1918 roku. Przed podpisaniem porozumienia Alianci odrzucili wniosek Niemców o
automatyczne przedłużenie ważności wcześniejszej umowy. Na wyraźne żądanie marszałka
Ferdinanda Focha do układu dopisano postanowienia dotyczące zakończenia konfliktu polsko –
niemieckiego, a w szczególności Powstania Wielkopolskiego. Traktat wyznaczył linię
demarkacyjną, która była w praktyce nową granicą polsko – niemiecką. Zobowiązano Niemców do
zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom. Jednak przez brak określenia precyzyjnego
momentu wejścia w życie układu Niemcy dalej dokonywali prowokacji zbrojnych. Udało im się
przesunąć front w korzystny dla nich sposób. W związku z tym działaniem, poza granicami Polski
znalazł się wcześniej przyznany jej obszar (teren zaznaczony na mapce poniżej). Wskutek ruchów
wojsk w granicach Rzeczypospolitej nie pozostał m. in. Zbąszyń. Na oswobodzenie z jarzma
pruskiego miasto to musiało jeszcze czekać prawie rok, do 17 stycznia 1920 roku, kiedy to przez
Traktat Wersalski wyznaczono nową granicę.
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty