PRACA W HISZPANII

Transkrypt

PRACA W HISZPANII
PRACA W HISZPANII
zbiory truskawek i cytrusów
1. Miejsce Pracy: Hiszpania: Prowincja Huelva.
2. Okres zbioru owoców: Kampania zbiorcza truskawek rozpoczyna się juŜ w grudniu,
szczyt okresu zbiorczego sięga od lutego do połowy czerwca, zbiory cytrusów
rozpoczynają się juŜ w październiku i trwają do lipca.
3. Płeć : mile widziane kobiety lub pary.
4. Przedział wiekowy : truskawki 21 – 36 , cytrusy 21- 45 lat.
5. Czas pracy: 6,5 h/dzień, przerwa śniadaniowa 30 min., 6 dni w tygodniu, minimum
18 dni pracy w miesiącu, moŜliwe nadgodziny.
6. Zarobki: 38,63 € brutto / dzień ( 37,42 € netto), miesięcznie ok. 1000 € netto.
7. Opłaty pracownika: ZUS – 47 € miesięcznie za 23 dni pracy.
8. Transport – organizuje pracodawca,
przejazd do Hiszpanii opłaca pracownik
w kwocie 130 €, a powrót po zakończeniu kampanii opłaca pracodawca.
9. Dodatkowe opłaty: wyŜywienie na 1 os. średnio ok. 120-160 €/miesiąc, gaz – 14 €
butla dla 6 osób starcza na ok. 13 dni.
10. Zakwaterowanie: na koszt pracodawcy.
11. Kontrakt: Podpisanie danego kontraktu stanowi kompromis podjęcia pracy w terminie
wymaganym przez pracodawcę oraz pracodawcy do zapewnienia warunków
kontraktu. Termin próbny przygotowania pracownika do pracy wynosi 15 dni.
Kontrakt podpisuje się po odbyciu procesu selekcji oraz zakwalifikowaniu do pracy.
W momencie podpisania kontraktu uiszcza się opłatę minimalna w kwocie 30€ jako
zaliczka na poczet transportu oraz gwarancje wyjazdu.
PRACA LEGALNA!!!
Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy proszone są o zgłoszenie się do dnia
2 grudnia 2011 roku do
Punktu Pośrednictwa Pracy lub MłodzieŜowego Centrum Kariery OHP w GiŜycku
przy ul. Smętka 5, pok. 104 lub 105.

Podobne dokumenty