eurolot_com_magazine–nr-1 - o nas

Komentarze

Transkrypt

eurolot_com_magazine–nr-1 - o nas
m
a
g
a
z
i
n
e
grudzień 2011 (01)
Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers’ monthly • Egzemplarz bezpłatny / Free copy
Tatry
zeskanuj!
str. 7 / p. 7
2
Start
powitanie / welcome
Szanowni Państwo,
Ladies and gentlemen,
spotykamy się dziś w nieco zmienionej szacie graficznej naszego
magazynu. Ci z Państwa, którzy lecą z nami nie po raz pierwszy, z pewnością zauważyli zmianę nazwy – długo się nad nią
wspólnie z Państwem zastanawialiśmy. Na nasze prośby o propozycję nazwy przyszło wiele odpowiedzi i choć na żadną z nich się
nie zdecydowaliśmy, to jednak nowa nazwa naszego miesięcznika jest wypadkową Państwa opinii. W większości bowiem, w proponowanych nazwach, w mniej lub bardziej skomplikowany sposób odwoływali się Państwo do... naszej nazwy! Postanowiliśmy
więc pozostać wierni Państwa głosom i nazwać magazyn tak,
jak nazywa się linia. Po prostu – „eurolot.com”. Nie bez znaczenia
było też to, że nasza nowa marka to wciąż niemowlę – istnieje
od nieco ponad sześciu miesięcy – i wciąż potrzebuje wsparcia.
Magazyn pokładowy na pewno jest jednym z takich wspierających brand elementów. Euroinfo przechodzi więc do historii, a nowy magazyn – mam nadzieję – będzie jeszcze bardziej
odpowiadał potrzebom naszych Pasażerów. Staramy się nieco
zmienić jego charakter, pamiętając jednak, że nie jest to gazeta kupowana w kiosku, tylko rozdawana w samolocie. Wiemy
z listów od Państwa, że lotniczy charakter miesięcznika, cieszy się
Państwa uznaniem, dlatego zawsze będzie w nim dużo o podróżach, lataniu i o samolotach.
Korzystając z okazji, że spotykamy się tuż przed Świętami, pragnę
życzyć Państwu Wszelkiego Dobra. Spokoju i wytchnienia, którego
często brakuje nam na co dzień. Odpoczynku od codzienności
i radości z przeżywania magicznego czasu Świąt. Nowy Rok zaś
niech przyniesie Państwu wiele sukcesów. Niech zrealizuje marzenia. Zarówno te, których z różnych powodów nie udało się dotąd
zrealizować, jak i te zupełnie nowe, jeszcze nawet nieznane.
we are meeting today in a slightly modified layout of our magazine. Those of you who are flying with us not for the first time
undoubtedly have noticed the change in its name – together
with you we were considering it for a long time. A lot of answers
with uggestions of the name came at our request. Although we
have decided on none of them, yet a new name of our monthly
magazine is the result of your feedback. In fact, the majority
of proposed names, in more or less complicated manner, appealed to... our name! So we have decided to remain faithful
to your voices and have called the magazine the same we
call our line. Simply – “eurolot.com”. It is also important that our
new brand is still a baby – it has been in the business for slightly
more than six months – and still it needs support. An on-board
magazine is certainly one of the elements supporting the brand.
So, Euroinfo has gone to the history, a new magazine – I hope –
will even more suit your needs. We have been trying to change
its nature slightly, keeping in mind that this is not a newspaper to
get just at a kiosk but it is distributed on the plane. We know from
your letters that you appreciate the aerial nature of the monthly,
therefore there will always be a lot of about travelling, flying and
aviation in it.
Taking the opportunity that we are meeting just before Christmas, I wish wish you all Good. Peace and rest, which we often
lack on a daily basis. Have a break from everyday life and enjoy
the magical time of Christmas. And let the New Year bring you
much success and fulfil your dreams. Both, the ones that for various reasons could not have been achieved, and the ones that
are completely new, even unknown.
Mariusz Dąbrowski
President & CEO
Mariusz Dąbrowski
Prezes Zarządu
eurolot.com magazine
Wydawca / Publisher:
Reklama / Advertising:
Miesięcznik Pasażerów eurolot.com
eurolot.com Passengers’ monthly
V5group
ul. Śląska 4, 60-614 Poznań
www.v5group.pl
[email protected]
Katarzyna Kawczyńska
[email protected]
tel. + 48 22 629 57 75
mobile: 508 016 838
Biuro Zarządu/Management office:
e-mail: [email protected]
tel.: + 48 22 606 7879
fax: + 48 22 606 6159
Redaktor naczelny: Tomasz Hilbert
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótu i opracowania redakcyjnego tekstów nadesłanych do magazynu.
The editorial staff reserves the right to reduce and edit the texts sent to the magazine.
Okładka / Cover Fot. Richard Gerényi
3
Start
spis treści / table of contents
START
DESTYNACJA
DESTINATION
ODERWIJ SIĘ
TAKE OFF
KLASA BIZNES
BUSINESS CLASS
KULTURALNE LĄDOWANIE
CULTURAL LANDING
WITAJ W DOMU!
WELCOME HOME!
KOKPIT
COCKPIT
3
Powitanie / Welcome
Eurolot news
Bagażowe nowości na grudzień
Baggage novelties for December 6
8
Poprad. Przekrocz bramę Tatr! / Crossing the gate of Tatras!
Made in Poznań. Innowacyjny marketing terytorialny
Made in Poznań. Groundbreaking territorial marketing
Błyskotliwa kariera choinkowej bombki
Christmas bauble brilliant career
Wywiad / Interview: Łukasz Kubot
Zimowy smart casual! / Winter smart casual!
King Air
Moje wyspy: Aldabra / My Islands: Aldabra
10
16
20
22
24
26
28
Spółka z o.o. w 24 h / Limited Liability Company in 24 hours
Newsletter przedsiębiorcy / Business Newsletter
Smartfonowa lista św. Mikołaja
Smartphones listed in a letter to St. Nicolas
30
32
Do walizki! Recenzje / Into the suitcase! Rezerwuj grudzień / December events
36
38
Tylko nie skarpetki! / Socks, no thanks! Trening przed snowboardowym szaleństwem
Training before the snowboarding madness
40
34
42
Rady, które ułatwią Państwu podróż
Some advice which will help you travel with us
Nasze samoloty / Our fleet
Taryfy eurolot.com / eurolot.com fares
Święta: Jak dolecieć na czas? / Christmas: How to fly on time?
Miłego Eurolotu / Have a nice Eurolot
44
46
47
48
50
Witamy kilka tysięcy metrów nad ziemią
Welcome a few thousand feet above the ground
4
Intrygująca perspektywa. Rzeki jak wstążki, domy ktoś
zbudował z klocków. Wielkie miasto stało się ledwie
migoczącym punktem na szerokim horyzoncie. Od dziś
razem z Państwem odrywamy się od naszych spraw
i lecimy, wyżej, dalej, szybciej. Tak co miesiąc.
An intriguing perspective. Rivers as ribbons, houses built
with bricks. A big city has become a barely flickering
spot on the wide horizon. From now on, we break away
together from the daily pressures and we fly, higher,
farther, faster. And so every month.
Z okazji nadchodzących Świąt, w imieniu całej Redakcji
nowego eurolot.com magazine, życzę podniebnym
Czytelnikom wielu wzniosłych momentów i spokojnego
lądowania w przytulnym domu, w objęciach tych, którzy
na Państwa czekają.
To celebrate the coming Christmas, on behalf of the
entire Editorial Office of new eurolot.com magazine,
I wish our sky-high Readers numerous sublime moments
and a quiet landing in a cozy home in the arms of those
who are waiting for you.
Tomasz Hilbert
Redaktor naczelny
Tomasz Hilbert
Editor-in-chief
Slovakia Ski & Thermal
w w w. s l ova k i a . t ra ve l
GDA
Now
e po
WA Ń S K
RSZ
/
z Po łączeni
AW POP
RAD
A/
lski a lot
P
do S nicz
OPR - TA
łow e
AD TRY
acji
- TA
TR
Y
...mały kraj
wielkich
przygód
U nas nie zmarzniesz!
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany
ze środków ERDF.
5
Start
newsroom
Eurolot news
Nagroda „Awionetka” 2011 dla Eurolot / „Awionetka” 2011 award for Eurolot
Z przyjemnością informujemy, że eurolot.com otrzymał
w Plebiscycie Awionetka 2011 nagrodę w kategorii
„Najbardziej Innowacyjne Rozwiązanie Roku”, którą przyznano „za spełnienie przez Eurolot oczekiwań pasażerów
w zakresie większej dostępności do bezpośrednich
połączeń lotniczych pomiędzy portami regionalnymi.
Za umiejętne wykorzystanie możliwości rozwoju krajowego
rynku lotniczego (portów regionalnych) w sytuacji pogarszających się usług innych gałęzi transportu”. Kapitule,
ale przede wszystkim Pasażerom, bez których byłoby to
niemożliwe, dziękujemy!
We are pleased to announce that eurolot.com has received
an award in the category „Most Innovative Solution of the
Year” in the plebiscite Awionetka 2011. The award has been
granted for „meeting the expectations of passengers within
the scope of the greater availability of direct air services
between regional airports. For the skillful use of national
development of the aviation market (regional airports)
in a situation when the service quality of other transport
modes is being impaired”. We thank the Chapter, but first
of all, our passengers, without whom it would be impossible!
Ruszają połączenia do Popradu / Flights to Poprad start
Z Gdańska i Warszawy do Popradu będziemy latać dwa
razy w tygodniu – w czwartki i w niedziele. W sezonie
zima 2011 Pasażerowie podróżujący na trasach z Polski
do Popradu zapłacą za przewóz nart lub snowboardu
promocyjną cenę – 25 PLN w jedną stronę* (zamiast obowiązujących w cenniku 100 PLN). Uwaga! Usługa przewozu
sprzętu sportowego jest realizowana tylko poprzez nasze
Contact Center. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
+48 225 740 740.
We will fly from Gdansk and Warsaw to Poprad two times
a week - on Thursdays and Sundays. Passengers travelling
from Poland to Poprad in winter season in 2011 will pay for
the carriage of skis or snowboard a promotional price –
25 PLN one-way* (instead of 100 PLN in the price list). In order
to carry sports equipment at a lower price, please call our
Contact Center at telephone number: +48 225 740 740.
More information on www.eurolot.com
Więcej informacji na www.eurolot.com
Tatry: promocyjne zimowe pakiety pobytowe
The Tatra Mountains: promotional ski & stay packages
Fot. Fotolia/Anion
Słowackie Centrum Turystyki wraz z Eurolot oraz słowackimi
właścicielami wyciągów narciarskich, hoteli, pensjonatów
i termalnych parków wodnych przygotowało dla Pasażerów
wielodniowe pakiety pobytowe, które oprócz przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, skipasów i transferów,
obejmować będą zniżki m.in. w wypożyczalniach sprzętu
narciarskiego, aquaparkach, restauracjach. Pakiety pobytowe przygotowywane i sprzedawane są przez wybrane
hotele na Słowacji oraz przez wybrane biura podróży.
W przypadku zakupu pakietu usług turystycznych, przewóz
nart lub snowboardu i transport gości z Popradu są zawarte
w cenie pakietu. Promocje zapowiadają też właściciele
hoteli w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie i Zakopanem.
Slovak Tourist Board together with Eurolot and Slovak owners
of ski lifts, hotels, Bed & Breakfasts and thermal water parks
have prepared for our passengers multi-day stay packages
which, in addition to flight, accommodation and board,
ski passes and transfers, will include discounts for example
on ski equipment rental, water parks and restaurants.
Stay packages are prepared and sold by selected hotels
in Slovakia and travel agents. If you buy a tourist package, transport of skis, snowboard and transport of visitors
from Poprad is included in the package price. Owners
of hotels in Białka Tatrzańska, Bukowina and Zakopane
also promise promotions.
More information on www.eurolot.com
Więcej informacji na www.eurolot.com
* ilość przewożonego sprzętu narciarskiego jest ograniczona ze względów
operacyjnych
6
* the amount of transported ski equipment is limited for operational considerations
Zmiany w rozkładzie lotów / Changes in flight schedule
W związku z uruchomieniem połączeń do Popradu, od 28
listopada Eurolot wprowadza zmiany w rozkładzie lotów
na pozostałych trasach.
Na trasie Gdańsk – Kraków – Gdańsk będziemy wykonywać więcej rejsów samolotem typu ATR 72. Większy samolot
pozwoli nam na zabranie jeszcze większej liczby Pasażerów.
Na trasie Gdańsk – Wrocław – Gdańsk nieznacznej zmianie
uległy godziny lotów we wtorki i czwartki. Dodatkowo rejsy
poniedziałkowe przesunęliśmy z godzin południowych
na godziny poranne, aby zapewnić możliwość dogodnego połączenia Pasażerom podróżującym w celach
biznesowych.
Dodatkowe rejsy w okresie Świąt Bożego Narodzenia:
w dniu 23 grudnia wykonamy dodatkowy rejs na trasie
Kraków – Poznań – Szczecin i Szczecin – Poznań – Kraków,
przewidujemy również możliwość dodatkowego połączenia
na trasie Gdańsk – Kraków – Gdańsk w przypadku dużego
zainteresowania podróżnych. W dniach 24 i 25 grudnia
rejsy Eurolot będą wykonywane zgodnie z rozkładem.
W dniu 26 grudnia wykonamy dodatkowe połączenia na trasach Rzeszów – Szczecin – Rzeszów, Kraków – Szczecin – Kraków,
Kraków – Poznań – Kraków, Warszawa – Poprad – Warszawa
i Gdańsk – Poprad – Gdańsk.
With the launch of connection to Poprad, since 28 November
Eurolot introduces changes in flight schedule on other routes.
On the route Gdansk – Cracow – Gdansk we will perform
more ATR 72 aircraft flights. We will serve more Passengers
by dedicating a larger aircraft to handle the connection.
On the route Gdansk – Wroclaw – Gdansk hours of flights
on Tuesdays and Thursdays have been slightly changed.
In addition, Monday’s flights have been shifted from noon to
morning hours in order to provide a convenient connections
opportunity for passengers travelling in business.
Additional flights around Christmas:
On 23 December we will perform an additional flight on the
route Cracow – Poznan – Szczecin and Szczecin – Poznan
– Cracow, we also anticipate the possibility of additional
connection on the route Gdansk – Cracow – Gdansk
in the case of travellers’ great interest. On 24 and 25 December Eurolot flights will be carried out according to the
schedule. On 26 December we will perform additional flights
on routes Rzeszow – Szczecin – Rzeszow, Cracow – Szczecin
– Cracow, Cracow – Poznan – Cracow, Warsaw – Poprad –
Warsaw and Gdansk – Poprad – Gdansk.
A detailed schedule on www.eurolot.com
Szczegółowy rozkład na stronie www.eurolot.com
Bardziej elastyczne taryfy eurolot.com / Even more flexible eurolot.com fares
Od 1 grudnia 2011 roku nasze taryfy stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla Pasażerów, którzy do ostatniej chwili
nie są pewni swoich planów. Termin wylotu, imię i nazwisko
Pasażera w taryfie Eurolot będzie można zmieniać do 12
godzin przed odlotem (dotąd – 24 godziny przed odlotem). Termin wylotu, imię i nazwisko Pasażera w taryfie Flex
będzie można bezpłatnie zmieniać do 2 godzin przed
odlotem (dotąd za dopłatą – 24 godziny przed odlotem).
Możliwy będzie także zwrot biletów w taryfie Flex.
Więcej informacji o naszych taryfach na str. 47
From 1 December we will make even more attractive offer
to Passengers who are not sure of their plans until the last
moment. In the Eurolot fare it will be possible to change
the departure date and Passenger’s name as late as to
12 hours before departure (previously – 24 hours prior to
departure). In the Flex fare it will be possible to change the
departure date or Passenger’s name and surname free of
charge up to 2 hours before departure (previously at extra
cost – 24 hours before departure). It will also be possible to
return tickets in the Flex fare.
More information on our fares on page 47
Poszerz informacje z magazynu dzięki QR kodom!
Go beyond the magazine news through QR codes!
QR kod, czyli tajemniczy znaczek widniejący m.in. na
okładce naszego nowego magazynu, pozwoli Pasażerom
posiadającym smartfony w szybki i prosty sposób poszerzyć informacje o eurolot.com, oraz odkryć czekające
pod kodami niespodzianki i promocje. Spróbujcie już dziś!
QR code, a mysterious stamp that appears on the cover of
our new magazine will allow our Passengers owning smartphones to expand eurolot.com information in a quick and
simple way, and discover the surprises awaiting behind
the codes. Try it today!
KROK 1. Po wylądowaniu, weź z pokładu eurolot.com
magazine.
STEP 1. After landing get the eurolot.com magazine
from the deck
KROK 2. Pobierz z Internetu na swój telefon aplikację –
czytnik QR kodów. Proponujemy:
STEP 2. Download from the Internet QR code reader
application onto your smartphone. We suggest:
ANDROID: http://www.quickmark.com.tw/En/Info/
android.asp
ANDROID: http://www.quickmark.com.tw/En/Info/android.
asp
iOS: http://itunes.apple.com/us/app/scanid41120639
4?mt=8
iOS: http://itunes.apple.com/us/app/scanid41120639
4?mt=8
KROK 3. Gotowe! Uruchom aplikację i zeskanuj kod,
np. ten z okładki. Od 2012 roku w ten sposób obejrzysz
cyfrowe wydanie magazynu.
STEP 3: Ready! Run the app and scan the code, e.g. the
one from the cover. Since 2012 you will get the chance
to read a digital edition of the magazine this way.
7
Start
odprawa / check-in
Bagażowe nowości na grudzień
Baggage novelties for December
Szeroki uśmiech i duuużo ciepła – o tym powinniśmy pamiętać pakując
w grudniu nasze walizki. Włóżmy do nich kilka nowinek, w tym ciekawy
prezent dla kogoś bliskiego. Podróż będzie jeszcze przyjemniejsza!
A wide smile and huge, really huge amount of warmth – this we should
remember while packing our suitcases in December. Let’s put in some
novelties, including an intriguing gift for a loved one. The trip will be
even more enjoyable!
Na wszelki wypadek
For just in case
Menu. Zawieszka do bagażu. Trwała i elegancka. Umieść
w niej swój adres, a pomoże uchronić Twoją walizkę przed
zaginięciem. / Menu. Luggage tag. Durable and elegant.
With your name and address it will help to protect your
suitcase against loss.
Cena ok. / price of approximately 130 zł
Na wieczór / For the evening
W. Isaacson „Steve Jobs”. Biografia twórcy Apple ukazuje, jak ważne są w życiu pomysłowość, siła charakteru,
talenty przywódcze i wierność wartościom. / W. Isaacson
„Steve Jobs”. Biography of the Apple wizard shows the
importance of creativity in life, strength of character,
leadership talents and loyalty to the values.
Cena ok. / price of approximately 55 zł
Na drogę
For the way
Samsonite Cubelite Spinner. Najlżejsza i najmocniejsza walizka Samsonite. Klasyczny design i inteligentnie
zaplanowane wnętrze.
Dostępna w różnych wymiarach i kolorach. / Samsonite Cubelite Spinner.
The lightest and strongestSamsonite suitcase. Classic
design and sophisticated
interior. Available in different sizes and colours.
Cena ok. / price
of approximately 1400 zł
Na śniadanie / For breakfast
Menu. Torba na drugie śniadanie Cool Lunch. Uchwyt na rzep mocuje ją
do plecaka, a chłodzący żel zachowuje świeżość zawartości. Projekt Jakob
Wagner. / Menu. Cool Lunch lunch bag. Velcro holder attaches it to the
backpack, and cooling gel keeps the content fresh. Design by Jakob Wagner.
Cena ok. / price of approximately 160 zł
8
Na snowpark
/ For the snowpark
GoPro HD HERO 2. Kamera nagra najbardziej ekscytujące zjazdy z profesjonalną jakością HD
1080p i wykona zdjęcia w jakości 11 megapikseli. / GoPro HD HERO 2. The camera will record the
most exciting downhill runs with professional quality HD 1080p and will take quality photos with
11 megapixels resolution.
Cena ok. / price of approximately 1500 zł
Na mróz
/ For frost
Rękawiczki do ekranów dotykowych Muji. Końcówki palca wskazującego i kciuka zostały
wykonane ze specjalnej tkaniny. Obsługuj smartfona bez zdejmowania rękawiczek! /
Gloves dedicated to Muji touch screens. The tip of an index finger and thumb are made
of special fabric. Handle your smartphone without taking off the gloves!
Cena ok. / price of approximately 75 zł
Na wolną chwilę
For your free time
Tablet GALAXY Tab 10.1. Bądź w kontakcie,
ciesz się dostępem do serwisów społecznościowych i multimedialną rozrywką, gdziekolwiek
jesteś! / Tablet GALAXY Tab 10.1. Keep in touch,
enjoy your access to social networking sites and
multimedia entertainment wherever you are!
Cena ok. / price of approximately 2100 zł
Na prezent dla Niej
For Her
Pashmina z kolekcji s.Oliver Accessories. Podaruj
jej najcieplejsze życzenia! / Pashmina from s.Oliver
Accessories collection. Give her the warmest wishes!
Cena ok. / price of approximately 200 zł
Na prezent dla Niego
For Him
Szal męski kolekcji s.Oliver Accessories. Modny
szalik już w świątecznym opakowaniu. / Men’s
scarf from s.Oliver Accessories collection.
Fashionable scarf in Christmas packaging.
Cena ok. / price of approximately 100 zł
9
Destynacja / Destination
euromiasto / eurocity
Poprad
Przekrocz bramę Tatr!
Crossing the gate of Tatras!
10
Choć Poprad to idealne miejsce dla miłośników wszelkich sportów
zimowych, warto je odwiedzać o każdej porze roku. W tym zatopionym
u podnóża Tatr słowackim mieście odnajdzie się nawet najbardziej
zagubiony turysta. / Although the Poprad is an ideal place for the
admirers of all kind of winter recreations, it is worth visiting any time
of year. Even the most lost tourists will find their peace in this Slovak
town deep-set in the foothills of the Tatra Mountains.
Marta Peksa
Nic dziwnego, że Poprad nazywany jest bramą Tatr – jeśli
planować wypad na narty, to tylko stąd. Dziesiąte co do
wielkości słowackie miasto jest wymarzonym miejscem dla
każdego, kto kocha góry. Pewnie dlatego to tutaj, co roku,
organizowany jest Festiwal Filmów Górskich – jeden z najpopularniejszych takich przeglądów filmowych w Europie. Poprad
jak magnes przyciąga więc snowboardzistów, narciarzy,
fanów wspinaczek górskich i oczywiście amatorów trekkingu.
Entuzjaści spokojnego relaksu mogą zanurzyć się w wodach
termalnych, odpocząć na starówce albo pójść na spacer
szlakiem tutejszych zabytków. Miasteczko urzeka nie tylko
wspaniałą lokalizacją. Zabytkowa architektura zachowała
się niemal w każdej jego części. Na pięknie odrestaurowanym
rynku, otoczonym przez kolorowe, barokowe i klasycystyczne
kamienice, roi się od kameralnych kawiarni, klubów muzycznych i restauracji kuszących regionalną kuchnią. Poprad
stanowi także wspaniałą bazę wypadową do zwiedzania
całego regionu: historycznych budowli, średniowiecznych
zamków i romantycznych ruin.
Fot. Richard Gerényi
Not surprisingly, the Poprad is called the Gate of the Tatra
Mountains – if planning a foray into skis, it is only from here.
Tenth, the largest Slovak city is a perfect place for anyone who loves mountains. Probably that’s the reason why
the annual International Festival of Mountain Films – one
of the most well-known such reviews of movie in Europe
is held here. Poprad acts like a magnet and attracts snowboarders, skiers, fans of mountain climbing and trekking.
Quiet relaxation enthusiasts can immerse themselves in
the thermal water pools, relax in the old town, or walk
the local monuments tracks. The town is so glam not only
thanks to its great location. The historic architecture has
been preserved almost in every part of it. The excellently
renewed market, surrounded by colorful, Baroque and Classicist houses, is crowded with cozy cafes, music clubs and
tempting regional cuisine restaurants. Poprad provides an
excellent base for exploring the entire region: the historical
buildings, medieval castles and romantic ruins.
11
Destynacja / Destination
euromiasto / eurocity
Pizza mladých svišťov RAZ!
Pizza mladých svišťov RAZ!
Zwiedzanie obowiązkowo zaczynamy od aquaparku, który
oferuje krytą pływalnię i odkryte baseny z wodą termalną
o temperaturze 28-36 stopni C. Bilet na cały dzień kosztuje
17 euro (ok. 68 zł). Kiedy znudzą nam się kąpiele, możemy się osuszyć i skorzystać z oferty barów i restauracji, a ta
zdominowana jest przez obfite dania słowackiej kuchni.
Grzechem byłoby nie skosztować tradycyjnych bryndzovych
halušków. To kluski podawane z pikantnym owczym serem
i odrobiną słoniny, które docenimy po długiej wędrówce przez Tatry. Typowe regionalne dania, takie jak gulasz
z dziczyzny czy świeży pstrąg z górskiego potoku, znajdziemy
w menu cieszącej się ogromnym powodzeniem, stylizowanej
na ludową, restauracji Slovenska. Coś na ząb wrzucimy także
w Pitta Haliganda – dwupiętrowej restauracji z kartą pełną
pysznych, choć tajemniczo nazwanych dań. Posledný štand?
Pizza mladých svišťov? Zdajmy się obsługę. dań. Posledný
štand? Pizza mladých svišťov? Zdajmy się obsługę.
Our tour starts mandatory from THE Water Park, in which
there are an indoor swimming pool and outdoor swimming pools with thermal water with a temperature of 28-36
degrees C. A daylong ticket costs 17 EUR (about 68 PLN).
And if we get tired of swimming, we should run dry and take
advantage of the offer of bars and restaurants which are
dominated by plentiful Slovak cuisine. It would be a sin not
to enjoy the traditional bryndzovych halušków. These are
dumplings served with spicy sheep milk cheese and a little
bit of bacon to be appreciated after a long trek in the Tatra
Mountains. Typical regional dishes, such as venison stew,
or fresh trout from a mountain stream, can be found in the
menu of a well known folk stylized “Slovenska” restaurant.
A little snack can be easily found in “Pitta Haliganda” – twostorey restaurant with a full card of delicious, mysteriously
named dishes. Posledný Stand? Pizza Mladé svišťov? Let the
service be helpful.
Fot. Richard Gerényi
12
Zabytkowy rynek i Spišská Sobota
Najedzeni ruszamy na rynek. Tam w rokokowych wnętrzach
wczesnogotyckiego kościoła św. Idziego, wśród wielu malowideł ściennych, znajdziemy najstarszą znaną panoramę
Tatr Wysokich, a także renesansową dzwonnicę z 1658 r.
Dalej spacerem do miejskiej części Spišskiej Soboty, której
centrum tworzy trójkątny rynek z domami mieszczańskimi.
Na placu, oprócz kilku restauracji i kawiarni, znajduje się
rzymskokatolicki kościół św. Jerzego i kolejna renesansowa
dzwonnica z 1598 r.
Wszędzie blisko!
Jedną z niepodważalnych zalet Popradu jest jego strategiczne umiejscowienie. W każdej chwili możemy wsiąść do
pociągu i z dworca Poprad-Tatry dostać się zarówno na
zachód, jak i wschód Słowacji. Jest to także stacja końcowa
kursującej wzdłuż Tatr popularnej kolejki – elektriczki, która
zawiezie nas do Starego Smokowca, gdzie tory prowadzą
w dwóch kierunkach: do Tatrzańskiej Łomnicy i Szczyrbskiego Jeziora. Jeśli mamy kilka wolnych godzin w zanadrzu, koniecznie musimy wybrać się do zamków spiskich:
The historic market
and Spišská Sobota
As we ate our fill we move towards the Market, where in the
Rococo interiors of St. Giles Early Gothic church, among
plenty of wall paintings, we find the oldest known panorama
of High Tatras, as well as a Renaissance bell tower from 1658.
Next we walk to the municipal part of Spišská Sobota, which
central part creates a triangular square with its middle class
town houses. In the square, in addition to several restaurants
and cafes, there is located the Roman Catholic Church of
St. George and another Renaissance bell tower from 1598.
Almost everywhere!
One of the undeniable advantages of Poprad, is its strategic
location. At any time we get to and from the train station
Poprad-Tatry which gets both west and east of Slovakia.
It is also the terminus of popular train which shuttles along the
Tatras called –“Elektriczka”. It will take us to the Old Smokovec, where the tracks lead in two directions: to Tatranska
Lomnica and Štrbské Pleso (Strbske Lake). If we have some
Tatry z eurolot.com
Od 08.12.2011 r.
wyloty z Gdańska i Warszawy
w czwartki i w niedziele
Tatras with eurolot.com starting from 08.12.2011
departures from Gdansk and Warsaw Airport
on Thursdays and Sundays
Więcej na / more on
www.eurolot.com
13
Destynacja / Destination
euromiasto / eurocity
w Kieżmarku – zamek znajduje się w samym centrum miasta, Starej Lubowni i Spiskiego Hradu, który jest największym
zamkiem kamiennym w środkowej Europie.
Jeśli średniowieczne budowle nas nie interesują, możemy
udać się w okolice placu Świętego Idziego i pobuszować
po sklepach. Tutaj znaleźć można wszystko – od markowych
butików, przez sklepy sportowe, sklepiki z pamiątkami, po
stragany z rękodziełem, miodem z domowej pasieki i wzmacniającymi likierami.
Nocny Poprad
Fot. Richard Gerényi
Wieczorem nie powinno zabraknąć nam rozrywek. Szaloną
noc możemy rozpocząć spokojnie, smakując słowackich win
w Vináren Sv. Juraj, lub pójść na kręgle do Bowling Victory.
Mamy ochotę na coś mocniejszego? Świetne drinki serwują
w najbardziej popularnej popradzkiej dyskotece – Surprise.
14
free time to spare, it’s necessary to visit the Spiš Castles in
Kežmarok – the castle is located in the city center, in Old
Lubovna and in Spiš Hrad, which is the largest stone castle
in Central Europe.
If we are not interested in sightseeing the medieval buildings
we can go in the neighborhood of St. Giles Square and surf
the stores. Here you can find everything from brand-name
boutiques, the sports shops, souvenir shops, and stalls with
crafts, honey from the apiary, and reinforcing domestic
liquors.
Night life
In the evening, we should not miss entertainment. We can
begin quietly our crazy night, tasting Slovak wine in Vináren
Sv Juraj or go bowling to Bowling Victory. We want something
a little stronger? Great drinks are served in the most popular
Poprad disco – The Surprise.
Fot. Richard Gerényi
Miasto szeroko otwarte
City wide open
Poprad staje się istotnym punktem na mapie podróży turystów nie tylko z Europy. Choć na hasło Słowacja większość
wciąż odpowiada Bratysława, to wtajemniczeni, zwłaszcza
ci, którzy nie wyobrażają sobie zimy bez nart czy wiosny bez
całodniowego marszu górskim szlakiem, uśmiechają się na
samą myśl o przyjeździe właśnie tutaj. Piękna architektura,
strategiczna lokalizacja, przyjaźni mieszkańcy, nowoczesne
hotele, dobre jedzenie i masa atrakcji. Wystarczy spakować
walizkę, wsiąść w samolot i wymarzony urlop gotowy!
Poprad becomes an important landmark not only for European tourists. Although Slovakia is still mostly associated
with Bratislava, the initiated connoisseurs, those who cannot
imagine winter without skiing or spring without all-day mountain trail walking, smile at just thinking about coming here.
Beautiful architecture, strategic location, friendly inhabitants,
modern hotels, good food and plenty of attractions. Just
pack your bag, get on board the plane and your perfect
holiday is right here!
informator / informant
i
Poszalej
Spokojnych snów
Czas na relaks
Feel your oats
Clubs and bars
Peaceful dreams
Hotels, guesthouses
Time to relax
tourist attractions
City Bowling
ZOC MAX Dlhé hony 4587/1 / Str.
Tel.: +421 52 4664 247
www.citybowling.sk
Aquacity Hotel
Športová 1397/1 / Str.
058 01 Poprad
Kapacita: 43
Horský Film Poprad
Festiwal Filmów Górskich
International Festival of Mountain Films
www.mfhf.sk
Nocný Bar Surprise
Štefánikova 4 / Str.
Penzión Slávia
J. Wolkera 2 / Str.
Tel.: 00421907 115 578
0042152/7761 018
Fax.: 0042152/4468629
Kapacita: 72
Aquacity Poprad s.r.o.
Aquacity Poprad Ltd
Športová 1397/1 / Str.
058 01 Poprad
kluby i bary
hotele, pensjonaty
Vináren Sv. Juraj
Sobotské námestie 29
Poprad - Spišská Sobota
Dla podniebienia
restauracje i kawiarnie
For the palate
Restaurants and cafes
Domenico Café
Námestie sv. Egida 43 / Str.
Slovenská reštaurácia
1. Mája č.216 / Str.
Tel.: 052/7722870
Hotel Poprad
Poprad Hotel
Partizánska 677/17 / Str.
Tel.: 052/7870811
Fax.: 052/7870888
Kapacita: 120
Hotel Sobota
Sobota Hotel
Kežmarská 988/15 / Str.
Tel.: 052/4663121
Fax.: 052/4663155
Kapacita: 32
Pitta Haliganda
Popradské nábr.
058 01 Poprad
Tel.: 052/772 53 30
Poprad
Słowacja
atrakcje
Śnieżne szaleństwo
ośrodki narciarskie
snow craze
ski resort
Kubašok – Skicentrum
(Spišské Bystré)
Położenie: / location: 675–790 m n.p.m. / ASL
Wyciągi narciarskie: / ski lifts: 5
Efektywność: / capacity:
2500 osób na godz. / people per hour
Krompachy – Plejsy
Położenie: / location: 485–1025 m n.p.m. / ASL
Wyciągi narciarskie: / ski lifts: 8
Efektywność: / capacity:
5500 osób na godz. / people per hour
Kojšovská hoľa
Położenie: / location: 525–1246 m n.p.m. / ASL
Wyciągi narciarskie: / ski lifts: 5
Efektywność: / capacity:
3500 osób na godz. / people per hour
Slovakia
15
Destynacja / Destination
euroregion
made in Poznań
Innowacyjny marketing terytorialny
Groundbreaking territorial marketing
Metropolia Poznań buduje swój wizerunek w oparciu o unikatowy
projekt dalece wykraczający poza tradycyjne formy promocji
marketingu terytorialnego. / The metropolis of Poznan builts
its image on the basis of a unique project established far beyond
the traditional forms of territorial marketing activities.
Tomasz Hilbert
1
16
2
Poznań jako pierwsze miasto w Polsce tworzy platformę trwałej współpracy promocyjnej pomiędzy miastem a partnerami
komercyjnymi działającymi w jego obszarze. Czerpie przy
tym z doświadczeń wielkich europejskich metropolii. Projekty
Barcelona Activa oraz Berlin Partner, dzięki integracji miejskiego potencjału gospodarczego i społecznego, w efekcie
wizerunkowym przekraczają granice funkcjonowania miasta.
Jak wygląda to w praktyce?
Poznan was the first city in Poland which decided to create a platform of sustained cooperation activities between
the city and its commercial partners, which operate on its
premises. The city’s marketing actions are based on the
experience of the great European metropolis. By integrating
urban, economic and social inherent possibilities, projects:
“Barcelona Activa” and “Berlin Partner” create crossing citylife boundaries effect of a brand model. How does it work?
Potencjał partnerstwa
i wspólny cel
The potential for partnership
and a common goal
Ideą Konsorcjum Marki Poznań jest pełne wykorzystanie
potencjału miasta i tworzących go ludzi oraz firm. Dlatego
największe i najsilniejsze marki funkcjonujące na terenie
Metropolii Poznań, zostały zaproszone do wielowymiarowej
współpracy, mającej przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności Poznania oraz bezpośredniej integracji potencjału
wizerunkowego obu stron Konsorcjum.
The idea of Poznan Brand Consortium, makes a full use of
city and its constituent people and companies potential.
That’s why the largest and strongest brands which are functioning within the Poznan metropolis boundaries were invited
to a multidimensional cooperation aimed to enrich the
visibility of Poznan and to contribute the direct integration
of visual strengths of both sides of Consortium.
Ludzie tworzą marki,
marki tworzą miasto
People create brands,
brands create the city
Projekt ma swoje umocowanie w przyjętej w 2009 roku Strategii Promocji Marki Poznań. Jego twórcy wyszli z przekonania,
że miasto jest tym, czym są marki i ludzie, którzy je tworzą.
Potencjał miasta, jego charakter i tożsamość budują najlepsze marki, które funkcjonują na terenie metropolii. To nie
tylko silne i prestiżowe firmy związane z Poznaniem poprzez
siedzibę producenta, miejsce produkcji czy historyczne
pochodzenie, ale też wyjątkowe wydarzenia społeczne,
projekty kulturalno-artystyczne i sportowe oraz ludzie, dla
których Poznań stanowił szkołę życia.
The project is anchored in the adoption of the 2009 Poznan
Strategy of Brand Promotion. Its authors came from the belief,
that the city is what the brands and the people who create
it are. The potential of the city, its character and identity, are
built by the best brands that operate in the metropolis. These
are not only strong and prestigious companies associated
with Poznan thanks to their headquarters, location of factories or historical origin, but also thanks to the unique social,
artistic and cultural projects, sporting events and people for
whom Poznan was the school of life.
3
4
1. Inauguracja Konsorcjum Marki Poznań w hotelu Blow Up Hall 50/50 / Inauguration of the Poznan Brand
Consortium at Blow Up Hall 50/50
2. Hans Dominicus, dyrektor Amsterdam Tourism & Convention Board – Ośrodka ds. Badań Rynkowych
i Rozwoju / Hans Dominicus, director of the Amsterdam Tourism & Convention Board – Market
Research and Development Centre
3. Przedstawiciele 21 marek – Partnerów Konsorcjum Marki Poznań wraz z prezydentem Poznania
Ryszardem Grobelnym / Representatives of 21 brands - Partners of Poznan Brand Consortium
with Ryszard Grobelny the President of Poznan.
4. Pamiątkowe statuetki Partnerów Konsorcjum Marki Poznań / Poznan Brand Consortium’s Partners
commemorative statues
5. „Impresje poznańskie”/ „Poznan impressions” – Ryszard Horowitz
17
Destynacja / Destination
euroregion
5
Pionierzy pracy organicznej 2.0
Pioneers of organic work 2.0
Wielkopolanie mają zakorzenione wieloletnie tradycje pracy
organicznej. W nowym pomyśle miasta widać historyczne
analogie. Współpraca pomiędzy miastem i ważnymi dla
jego wizerunku instytucjami życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i naukowego stworzy platformę
działań w obszarze animacji przestrzeni miejskiej, wspierania
inicjatyw miejskich i III sektora, promocji własnej działalności.
Tak wybrane obszary współpracy mają przyczynić się do
trwałego efektu synergii promocji miasta i poszczególnych
marek. Konsorcjum Marki Poznań to pionierski na skalę Polski
krok naprzód w dziedzinie promocji miast. Nie poprzestajemy na prezentowaniu turystycznych walorów miasta, ale
chcemy pokazać Poznań przez pryzmat innowacyjnych,
silnych marek, które będąc silnie związane z Poznaniem,
osiągnęły ogólnopolski sukces. Konsorcjum to nowatorskie,
kompleksowe podejście do zasobów miasta, mające na
celu rozwijanie olbrzymiego wizerunkowego potencjału,
jaki jest z nimi związany – mówi Ryszard Grobelny, Prezydent
Miasta Poznania.
Inhabitants of Wielkopolska (region of Poland in which Poznań
is situated – editor’s note) have a long tradition of organic
work. The new idea of the city shows the historical analogies.
Cooperation between the city and important for its image
economic, social, cultural and scientific institutions will provide
the platform for activities in the area of ​​urban development,
support for urban initiatives, NGOs, and promotion of own
business. Specially selected scope of cooperation shall contribute to city’s and brands’ lasting synergy marketing effects.
Poznan Brand Consortium is a Polish pioneer step forward to
the city marketing. We do not end with presenting of the city’s
tourism assets, but we want to show Poznan through the prism
of innovative and strong brands, which have achieved nationwide success and still are strongly associated with Poznan.
The Consortium is an innovative, comprehensive approach
to the resources of the city, aimed at developing the huge
indigenous image which is inextricably linked with the city –
says Ryszard Grobelny, President of Poznan.
Barcelona, Berlin,
Kopenhaga, Poznań
Idąc w ślady wielkich europejskich miast, Poznań stawia na
innowacyjną, przemyślaną strategię. Kosmopolityczne wzorce
Konsorcjum Marki Poznań dotyczą nie tylko promocji biznesu.
To cały szereg działań, który rusza wraz z nową kampanią
reklamową miasta pod hasłem „Made in Poznań”. „Made
in...” jest terminem międzynarodowym, czytelnym nawet
dla osób niewładających językiem angielskim. Wskazuje
na pochodzenie lub silne powiązanie marki czy produktu
z danym miejscem. Konsorcjum Marki nie będzie jednak
ograniczać się tylko do biznesu. Wybitne postacie, pionierskie
inicjatywy kulturalne czy widowiskowe wydarzenia sportowe
to także poznańskie „marki”, które będą miały istotną rolę
w budowaniu wizerunku miasta i otrzymają własne logotypy – uzupełnia Łukasz Goździor, dyrektor Biura Promocji
Miasta Poznania.
Więcej informacji o projekcie Konsorcjum Marki Poznań na stronie
www.madein.poznan.pl
18
Barcelona, ​​Berlin,
Copenhagen, Poznan
Following in the footsteps of the great European cities, Poznan
focuses on innovative, thoughtful strategy. Cosmopolitan patterns of Poznan Brand Consortium are not only related to business promotion. It’s a whole range of activities that starts with
a new campaign advertising the city under the claim “Made
in Poznan”. “Made in...“ is a term internationally understood,
even for those not speaking English. It indicates the origin or
strong brands’ or products’ correlation with a certain place.
The Consortium is not only limited to business. Outstanding
personalities, pioneering cultural initiatives and spectacular
sporting events are also “brands” that will have an important
role in composing the outline of the city and will be given
their own logos – adds Łukasz Goździor – Director of Poznan
City Promotion Office.
More information about the Poznan Brand Consortium project on
www.madein.poznan.pl
19
Oderwij się / Take off
bujanie w obłokach /heads in the clouds
Błyskotliwa
kariera choinkowej bombki
Christmas bauble
brilliant career
Powstała, ponieważ pewien niemiecki
dekorator nie miał pieniędzy na typowe
ozdoby świątecznego drzewka.
Pierwsza choinkowa bombka musiała
więc być tańsza niż jabłka, cukierki, czy
orzechy. Od 1830 roku wiele się zmieniło.
It came into being because a German decorator
had no money for typical Christmas tree ornaments.
Thus, the first Christmas bauble had to be cheaper
than apples, candies, or nuts. Things have changed
a lot since 1830.
Fot. Rosenthal
Tomasz Hilbert
20
Odkrywca talentu: Hans Greiner
Talent discoverer: Hans Greiner
Twórcą i zarazem wynalazcą tej chyba najpopularniejszej
ozdoby świątecznej był Hans Greiner. Produkował bombki
zbliżone kształtem do łańcuszków ze szklanych kuleczek oraz
szklane figurki. W jego rodzinnym mieście Lauscha, położonym w niemieckiej Turyngii, wielu uzdolnionych artystów
podchwyciło ten pomysł. Powstawało coraz więcej wzorów,
głównie przypominających owoce i orzechy.
Hans Greiner was both the creator and inventor of this probably the most popular Christmas ornament. He produced
baubles similar in shape to the glass bead necklaces and
glass figurines. In his home town of Lauscha, located in Thuringia, Germany, a lot of talented artists picked up on this
idea. More and more designs were being created, mostly
resembling fruits and nuts.
Efekty specjalne: Justus von Liebig. W latach 50. dziewiętnastego wieku Justus von Liebig wzbogacił technologię
produkcji bombek o posrebrzanie ich azotanem srebra.
Dzięki temu dziś każdy z nas chętnie przykłada do bombki
nos, robiąc dziwne miny, lub przygląda się, jak odbija ona
świątecznie wystrojony salon. No dobrze, tak robią tylko
dzieci, ale w święta każdy z nas jest dzieckiem.
Special effects: Justus von Liebig. In the 50. of the nineteenth
century, Justus von Liebig enriched the technology and
started to silver-plate the balls with silver nitrate. Thanks to
the novelty, all of us today willingly put our noses to baubles
making strange faces and look at how they reflect a festively
dressed lounge. Well, only children do it, but at Christmas,
each of us is a child.
Manager: Książę Albert
Manager: Prince Albert
Kariera bombki miała naprawdę „błyskotliwy” przebieg.
Zaczęła się, a jakże, w Londynie. Dzięki wielkiej popularności
w swoim rodzinnym regionie i ekspansji na sąsiednie, ozdoba
szybko trafiła jako ciekawostka na dwór angielskiej królowej
Victorii. Przyczynił się o tego zakochany mąż – książę Albert,
który podarował królowej świąteczne drzewko ozdobione
bombkami.
The career of a bauble has been really “brilliant”. It began,
certainly, in London. With the great popularity in its hometown
region and expansion into the neighbouring, the ornament as
a curiosity quickly got to the court of English Queen Victoria.
The husband in love – Prince Albert contributed, and presented the Queen with Christmas tree decorated with baubles.
Królewski PR, kariera i... kontrowersje
Angielska prasa rozpisywała się o zachwycie, jaki świąteczny
prezent wzbudził u królowej Victorii. Summa summarum, każdy
szanujący się podwładny chciał mieć takie samo drzewko.
W niemieckim Lauscha ruszył eksport na całą Europę. Zalew
rynku przez nową ozdobę wzbudził nawet protest wśród
Polaków bardzo przywiązanych do tradycyjnych ozdób. Dziś
polskie manufaktury są potentatem w eksporcie choinkowych
bombek ręcznej produkcji.
The English press were writing at length about a delight
the Christmas present enchanted the Queen Victoria with.
All in all, every self-respecting citizen wanted to have the
same tree. In German Lauscha the export to the whole
Europe started. Market flooding resulted from the popularity of
a new decoration even aroused some protests among Poles
who were very attached to traditional ornaments. Today, the
Polish manufactures are the leader in the export of Christmas
handmade glass ornaments.
Pełnia sukcesu: podbój USA
Huge success: U.S. conquest
W 1880 roku choinkowe bombki z Lauscha przepłynęły
Atlantyk. Sprawił to Frank Winfield Woolworth, twórca firmy F.W. Woolworth Company, obecnie znanej jako Foot
Locker. Woolworth zbił na nich fortunę, tworząc w USA sieć
ponad 1000 sklepów z ozdobami świątecznymi. Import 200 000
niemieckich wzorów przyniósł mu 25 mln dolarów zysku.
Do dziś w rankingach świątecznych prezentów w USA bombka
choinkowa zajmuje drugie miejsce.
In 1880, Christmas tree baubles from Lauscha got across the
Atlantic. It was Frank Winfield Woolworth’s work, the creator
of F.W. Woolworth Company, currently known as Foot Locker.
Woolworth made a fortune with the baubles creating a network of more than 1,000 stores with Christmas decorations.
The import of 200 000 German models brought him $ 25 million
profit. To this day, a Christmas tree bauble holds the second
place in American rankings of Christmas presents.
180 lat później: Warhol, Versace
180 years later: Warhol, Versace
Dziś kariera choinkowej bombki nadal ma się
d o s ko n a l e ! C o ro k u z a s ta n a w i a my s i ę ,
jakie t ym razem powiesić na choince.
Za topowymi projektami stoją takie marki
i nazwiska jak Rosenthal, Warhol lub
Versace. Nadal też można kupić ozdoby
z Krebs Glas Lauscha. Drzewko wybrane?
No to ruszamy do pracy! I pamiętajcie,
warto przyłożyć nos do najpiękniejszej
bombki.
Today, the career of a Christmas tree bauble still continue to
be brilliant! Every year we wonder what baubles to hang on
the Christmas tree this time. Such brands and names like Rosenthal, Warhol or Versace stand behind the top designs. You
can still buy the ornaments from Krebs Glas
Lauscha. Have you already chosen
your Christmas tree? Well, we go
to work then! And remember,
put your nose close to the
most beautiful bauble. It’s
worth trying.
Royal PR career and… controversy
Fot. Rosenthal
21
Oderwij się / Take off
wywiad na walizkach / interview out of the suitcase
Łukasz
Obecnie najlepszy polski tenisista,
zwycięzca sześciu turniejów deblowych
ATP. Reprezentant Polski w Pucharze
Davisa. W ostatnim czasie najwyżej
sklasyfikowany Polak w rankingu ATP
(2010 r.). Zdeterminowany
i konsekwentny. Cały czas
w podróży.
Dokąd lecisz? Teraz i przez całe życie.
Where are you flying? Now and throughout your life.
Wcześniej miałem marzenie, aby być w pierwszej 10 deblistów oraz
w pierwszej 50 rankingu tenisistów. Odkąd to się ziściło, nadal ciężko
trenuję, chcę piąć się w górę, polepszać wyniki. Oczywiście życzeniem moim jest, abym był zawsze zdrowy i w dobrej formie. Rezultaty
zobaczymy na turniejach Wielkiego Szlemu.
I had a dream before to be in the top 10 of doubles players and in
the top 50 of tennis players. Since it became real, I still heavily train,
want to work my way up to the top, improve my results. Of course
I wish myself to be always healthy and in a top form. The results will
be seen in the Great Slam tournaments.
Jak wspominasz swój pierwszy lot samolotem?
How do you recall your first airplane flight?
Bardzo dobrze! Miałem wtedy 15 lat, lecieliśmy z przyjaciółmi do akademii The John Newcombe w Teksasie, w której stawiałem pierwsze
kroki. Pamiętam, że lot był z przesiadką. Startowaliśmy z Berlina.
Very good! I was 15 years old, we flew with friends to The John
Newcombe academy in Texas, where I put my first steps. I remember
that the flight was with a change. We took off from Berlin.
Na ziemi zwykle zostawiasz...
You usually leave on the ground…
Negatywne emocje. Loty kojarzą mi się z następnym turniejem i po
każdym nabywam nowej energii na następny mecz. Staram się myśleć
„do przodu”.
Negative emotions. I associate flying with the next tournament
and after each one I accumulate new energy for the next match.
I try to think “forward”.
Jaką część Twojego życia i pracy stanowią podróże?
Lubisz je, czy to tylko konieczność?
What part of your life and work is travelling?
Do you like it, or just need to?
W większości podróże związane są z turniejami. Na początku bardzo
lubiłem podróżować, byłem ciekawy, co zastanę na miejscu. Teraz
stanowią chleb powszedni, element codzienności. Norma i rutyna
dnia. Nie mam z tym też żadnych negatywnych emocji. W tenisie,
oprócz gry, dużo jest spraw organizacyjnych. W trakcie lotu jest czas
na to, aby się nimi zająć.
Basically, my journeys are associated with tournaments. At the beginning I liked travelling a lot, I was curious what I would find on
the spot. Now, they are the daily bread, the part of everyday life.
Standard and routine of a day. I do not have any negative emotions
related to it, either. In addition to the game itself, there are a lot of
organizational issues in tennis. There is time to take care of them
during the flight.
Co i dlaczego warto zabrać ze sobą w daleką podróż?
Co? Hmm… zawsze przesypiam większość drogi. Oczywiście na dłuższe
loty trzeba się zaopatrzyć w przybory do higieny osobistej, poduszkę, czy
koc. Ale zwykle te rzeczy są również dostępne na pokładzie samolotów.
Czy rozmawiasz czasem z nieznajomymi ludźmi w podróży?
Co jest Twoim ulubionym tematem?
Bardzo rzadko. Czasem zamienię parę słów z osobą siedzącą obok.
Zawsze witam się, ale później się wyłączam
22
What and why is worth taking with you on a long journey?
What? Hmm… I always sleep most of the way. Of course, for longer
flights you need to take some personal hygiene articles, a pillow, or
blanket. But these things are usually available on board, too.
Do you sometimes talk to strangers when you travel?
What is your favourite subject?
Very rare. I sometimes exchange a few words with the person sitting
next to me. I always exchange greetings, but then I tune out.
Kubot
Currently, the best Polish tennis player,
the winner of six ATP doubles tournaments.
He is a member of the Polish Davis Cup team. Recently
he has reached his highest position among the Polish
tennis players in the ATP ranking (2010).
Determined and consistent. Constantly on the go.
Czy spędziłeś kiedykolwiek noc na lotnisku?
Have you ever spent the night at the airport?
Tak, w ubiegłym roku. Leciałem z Australii z międzylądowaniem
w Bangkoku, gdzie okazało się, że samolot ma usterkę. Musiałem
czekać całą noc, aż przyleci nowy samolot z Wiednia. Z hotelem
był problem, ponieważ w Tajlandii potrzebna jest wiza. Na szczęście,
udało się przenocować, a potem bezpiecznie dolecieć.
Yes, last year. I flew from Australia with a stopover in Bangkok, where
it appeared that the plane had a defect. I had to wait all night
until the new aircraft arrived from Vienna. There was a problem
with a hotel, because in Thailand a visa is required. Fortunately,
I managed to overnight and then reached the destination safely.
Jaką najdziwniejszą rzecz próbowałeś wziąć na pokład?
Co to było? Jakie perypetie były z tym związane?
What was the strangest thing you have tried to take on board?
What was it? What were the trials and tribulations associated with it?
Miałem kilka sytuacji. W Polsce nie mogłem wziąć na pokład rakiety.
Najpierw strażnik oświadczył, że „nie można wziąć palety tenisowej
na pokład”, a potem powiedział, że mogę wziąć, ale muszę wyjąć
„żyłkę”. Oczywiście poinformowałem go, że to nie paletka tylko rakieta, że nie żyłka, tylko naciąg, ale finalnie nadałem rakietę na bagaż.
Oprócz lotniska w Londynie. To jedyne miejsce jakie spotkałem, gdzie
zabraniają wejścia na pokład z rakietą tenisową. Kolejną przygodę
miałem po lądowaniu w Australii. W formularzu nie zadeklarowałem
żywności. Zapomniałem, że mama dała mi jabłko na drogę, którego
nie zjadłem. W efekcie zostałem ukarany – 250 dolarów australijskich.
Na lotnisku w Nowej Zelandii kazali mi oczyścić z mączki buty, aby nie
zanieczyścić terenu państwa.
I had a few situations. In Poland, I could not take on board the tennis racket. Firstly, the guard said that “there is no possibility to take
the tennis palette on board” and then he added that I could take it
but I needed to remove “fishing line”. Of course I informed him that
it’s not just a palette but the racket, that it’s not fishing line but the
stringing. Finally, I registered the racket with my luggage. Apart from
the airport in London, this was the only place I have met, where
there is a ban on boarding with a tennis racket. I had another adventure after landing in Australia. I did not declare food in the form.
I forgot that my mother gave me an apple I hadn’t eaten on my way.
As a result, I was punished – 250 Australian dollars. At the airport
in New Zealand they told me to clean my shoes from meal so as not
to contaminate the area of their country.
Jedni czytają, drudzy śpią lub słuchają muzyki. Zdradź nam,
co robisz w podczas wielu godzin lotu?
Śpię i… analizuję. Oglądam mecze, sporządzam listę zadań do zrealizowania przed następnym turniejem. Lubię wszystko mieć spisane,
wtedy wiem, że o niczym nie zapomnę.
Do kogo zwykle dzwonisz zaraz po lądowaniu?
Z domu jestem nauczony, aby zawsze po lądowaniu wysłać chociaż
SMS. Dzwonię lub piszę do rodziny.
Gdzie jest Twój dom i co czujesz, gdy do niego wracasz?
Mój dom jest w Lubinie. Tam się wychowałem, tam mieszkają moi
rodzice. Mam nadzieję, że po zakończeniu kariery sportowej uda mi
się spędzić tam więcej czasu i przeżyć takie chwile, jak za czasów
szkoły podstawowej.
Some read, others sleep or listen to the music. Tell us, what you
do during numerous hours of flight?
I sleep and… analyse. I watch matches, prepare the list of tasks
to do before the next match. I like to have everything written down,
then I know I will not forget anything.
Who do you usually call just after landing?
I was taught to always send at least a text message after landing.
I call or text my family.
Where is your home and what do you feel when you come back?
My home is in Lubin. I grew up there, my the parents live there. I hope
that after ending my sports career, I can spend more time there and
experience such moments as at the time of primary school.
Kiedy znów będziesz w chmurach? W jakim celu?
When are you going to be in the clouds again? For what purpose?
Pod koniec grudnia lecę do Kataru, później do Australii.
In late December I am flying to Qatar, and then, to Australia.
Niebo bezchmurne, lądujemy! Czas na kilka słów do Pasażerów:
Cloudless sky, we are landing! Time for a few words to Passengers:
Wszystkim życzę udanego, bezpiecznego lądowania. Dziękuję za
wspólną chwilę spędzoną razem z Czytelnikami i życzę przyjemnego
powrotu do domu lub pracy. No i Wesołych Świąt!
I wish you all a successful, safe landing. Thank you for the shared
moment spent together with Readers and I wish you a pleasant
comeback to home or work. Well, and Merry Christmas!
23
Oderwij się / Take off
fashion on board!
Zimowy smart casual!
Winter smart casual!
Co włożyć, by czuć się swobodnie i zachować zasady dobrego smaku? Tej zimy
połącz klasyczną elegancję z miejskim stylem casual, baw się kolorami oraz teksturą
tkanin. Nie bój się eksperymentować! / What to put on to feel comfortable and be
dressed in good taste? This winter blend classic elegance with an urban casual style,
play with colours and textures. Don’t be afraid to experiment!
Smart casual dla Niej / Smart casual for Her
Casual women na początek sezonu skupia się na takich trendach
jak „Military & Utility”, „Nomadzi”, „British Dandy”, „Into the Woods”
oraz „Fifties Glamour” i łączy je ze sobą. Tradycyjne materiały, takie
jak wzór w „kurzą stopkę”, sztruks, tweed lub diagonal w stylu retro
lub w szkocką kratę „glen check”, skontrastowane z elementami
łowieckimi. Długie swetry o grubym splocie przedstawiają rzucające
się w oczy struktury, zadrukowane aplikacje czy starannie opracowane żakardy. Elementy futrzane odnajdujemy jako obszycie na kołnierzach i kapturach. W dżinsach innowacyjne przetarcia w kolorze indygo.
W wełnianych swetrach króluje motyw norweski, w kurtkach – dwurzędówki
z kulkowymi guzikami.
The Casual women at the beginning of the season focuses on such trends
as the “Military & Utility”, “Nomads”, “British Dandy,” “Into the Woods”,
“Fifties Glamour” and merges them together. Traditional materials and
patterns, such as “houndstooth check”, corduroy, tweed, diagonal in retro
style or “glen check” tartan are being contrasted with the elements of
hunting. Long sweaters with thick thread present a conspicuous structure,
printed applications, or carefully developed jacquards. Fur elements
trim the collars and hoods. Innovative indigo abrasions appear in jeans.
The Norwegian theme dominates wool sweaters, and jackets – double
breasted with ball buttons.
Smart casual dla Niego / Smart casual for Him
Tradition and authenticity, a mix of materials such as felt, denim or authentic wool and wool mixes. Materials mixed with each other introduce
an element of play between the lining and what can be seen outside.
Multi-layered style provides countless possibilities of joining materials so
that the dress is elegant, but also comfortable. The leitmotif of autumnwinter collection is a university life in the “preppy college look” style
with sports elements. Traditional patterns, such as “glen check” tartan
and stripes combine with denim and corduroy. Details such as leather
patches on the elbows and birettas refine the outfit.
Fot: materiały prasowe s.Oliver
Tradycja i autentyczność, miks materiałów takich jak filc, dżins lub
autentyczna wełna oraz miksy wełniane. Zmieszane ze sobą materiały wprowadzają zabawę pomiędzy podszewką a tym, co widać
na zewnątrz. Warstwowość zapewnia niezliczoną ilość możliwości
łączenia materiałów tak, aby strój był elegancki, ale także swobodny.
Motywem przewodzącym kolekcji jesienno-zimowej jest uniwersyteckie życie w stylu „preppy college look” z elementami sportowymi.
Tradycyjne wzory, takie jak szkocka krata „glen check” i paski w połączeniu
z dżinsem i sztruksem. Detale takie jak skórzane łaty na łokciach i birety
udoskonalają strój.
24
25
fot. Bogdan Frymorgen
Oderwij się / Take off
hangar / hangar
King Air
Beech Aircraft to jedna
z najbardziej znanych wytwórni
lotniczych, której początki sięgają
1932 roku. Wśród najbardziej
znanych konstrukcji zakładów
jest dyspozycyjny King Air.
Beech Aircraft is one of the
most famous general aviation
manufacturer, which dates back
to 1932. Among the most famous
design is a multi-purpose King Air.
Michał Petrykowski
Pierwsza koncepcja samolotu pojawiła się w sierpniu 1963
roku. Inspiracją do stworzenia całkowicie nowego samolotu
dyspozycyjnego były przeprowadzone kilka miesięcy wcześniej próby tłokowego modelu Queen Air, wyposażonego
w nowe, turbośmigłowe silniki Pratt & Whitney of Canada PT-6.
Dzięki zmianie napędu konstrukcja uzyskała większą prędkość
przelotową, a mniejsze drgania zwiększyły komfort podróży.
Doskonałe wyniki badań prób skłoniły wytwórnię do uruchomienia produkcji całkowicie nowego modelu – King Air 90.
The first concept of an aircraft appeared in August 1963.
The inspiration for creation a completely new plane was given
by the tests made ​several months earlier on piston model
Queen Air equipped with a new turbo-prop engines Pratt &
Whitney of Canada PT-6. Thanks to the change in propulsion,
the construction got higher cruising speed and decreased
vibration improved the comfort of travelling. Excellent test
results prompted the manufacturer to start the production
of a completely new model – King Air 90.
Nowa konstrukcja otrzymała ciśnieniową kabinę, pozwalającą
na podróżowanie na dużych wysokościach bez konieczności używania masek tlenowych. Prototyp samolotu wzbił się
w powietrze 20 stycznia 1964 roku i po 230 godzinach
testów w powietrzu konstrukcja uzyskała certyfikat typu jeszcze
w maju (!) tego samego roku. Tempo imponujące – w dzisiejszych warunkach na wprowadzenie do użytkowania nowego
samolotu podobnej klasy konieczne są przynajmniej 2-3 lata.
The new design received a pressurized cabin which allowed to
fly at high altitude without using oxygen masks. The prototype
of an aircraft took off on 20 January 1964, and after 230 hours
of testing in the air the construction was certified as soon as
in May (!) the same year. An impressive pace – in the present
circumstances the introduction of a new aircraft of a similar
class to the market involves at least 2-3 years.
Samolot doskonale sprawdzał się jako maszyna dyspozycyjna – do roku 1966 sprzedano ponad 100 egzemplarzy
King Air 90, cztery lata później liczba ta wzrosła do tysiąca.
Obok podstawowego modelu i jego modyfikacji, różniących się m.in. mocą silników, zasięgiem, do produkcji wszedł
w tym czasie przedłużony King Air 100, następnie King Air 200
z usterzeniem typu T i silnikami o mocy 850 KM (w produkcji od
roku 1972) i King Air 300 z poprawioną aerodynamiką oraz silnikami o mocy 1050 KM. Próby tej ostatniej wersji rozpoczęły się
w 1983, zaś pierwsze dostawy zrealizowane zostały rok później.
26
The aircraft proved itself perfectly as a machine for business - by 1966 more than 100 copies of King Air 90 were sold,
four years later the number rose to a thousand. In addition
to the basic model and its different modifications, including engine power and range, that was the time when the
lengthened version of King Air 100 went into production, then
King Air 200 with T-type rudder and engine power of 850KM
(in production since 1972), and King Air 300 with improved
aerodynamics and engine power of 1050 hp. Tests of this last
version began in 1983, and the first deliveries were made
a year later.
Na zdjęciach / in pictures: King Air 350i (Fot. Beechcraft)
Pięć lat po oblocie serii „300” Beechcraft rozpoczął prace nad największym modelem rodziny – B300, znanym pod
handlowym oznaczeniem King Air 350. Turbośmigłowiec
o maksymalnym ciężarze do startu wynoszącym 6750 kg,
w odróżnieniu od poprzednika otrzymał kadłub przedłużony
o ok. 90 cm, końcówki skrzydeł otrzymały charakterystyczne
„winglety” zmniejszające opór powietrza. King Air 350 znajduje się w sprzedaży od roku 1990, w roku 2008 w wersji 350i
wytwórnia wprowadziła dodatkowe udoskonalenia poprawiające komfort – hałas w kabinie pasażerskiej zredukowano
do poziomu podobnego jak w samolotach odrzutowych,
pasażerowie mają możliwość zdalnej regulacji natężenia
światła LED (oraz przyciemniania szyb), dostępne są indywidualne wyświetlacze, porty USB, stacje dokujące dla iPod, WiFi,
a w kabinie pilotów miejsce elektromechanicznych wyświetlaczy zajęły ciekłokrystaliczne ekrany.
Maksymalny ciężar do startu modelu 350i wynosi 6804 kg, samolot zabiera na pokład nieco ponad 1600 kg paliwa. Zasięg
samolotu z maksymalnym udźwigiem 1134 kg wynosi 1700 km,
a z maksymalną ilością paliwa – aż trzy tysiące kilometrów!
Pułap samolotu, wynoszący 10 km, dorównuje pasażerskim
odrzutowcom, prędkość maks. samolotu to 580 km/h.
King Air 350 zabiera standardowo od 9 do 11 pasażerów
w kabinie oferującej najwyższy komfort podróży. Osiągi samolotu sprawiają, że każdy podróżujący nim może poczuć się jak
prawdziwy król nieba – dosłownie jak King Air. Nic dziwnego,
że do chwili obecnej sprzedano ponad 6600 egzemplarzy
wszystkich wersji tej królewskiej maszyny, która użytkowana
jest w ponad 90 państwach całego świata.
Five years after test flights of “300” series, Beechcraft began to
work on the largest model of the family – B300, known under
the trade mark as King Air 350. The turboprop with a maximum
weight for take-off of 6750 kg in contrast to its predecessor was
given an extended, by approx. 90 cm, hull and its wingtips
received distinctive “winglets” to reduce air resistance.
King Air 350 has been on sale since 1990. In 2008 the manufacturer introduced some additional enhancements in the 350i
version that improved the comfort – noise in the cabin was
reduced to a level similar in aircraft jets, passengers gained
the option to control LED intensity remotely (as well as dim the
windows). Further, individual displays, USB ports, iPod docking
stations, and Wi-Fi started to be accessible and LCD screens
took the place of electromechanical displays in the cockpit.
Maximum weight for take-off of 350i model is 6804 kg, the
aircraft takes on board slightly over 1600 kg of fuel. The aircraft
range with a maximum lifting capacity of 1134 kg is 1700 km,
with maximum amount of fuel it rises up to three thousand
kilometers! The aircraft ceiling amounting to 10 km equals
the ceiling parameter of passenger jets, its maximum speed
is 580 km/h.
King Air 350 typically takes from 9 to 11 passengers in the cabin
which offers the supreme comfort. The aircraft performance
makes all travelers feel like real kings of the sky – literally, as the
King Air. No wonder that up to now more than 6,600 copies
of all versions of the royal machine, that is in use in over 90
countries around the world, have been sold.
27
Oderwij się / Take off
fotoreportaż / photoreport.
Moje wyspy: Aldabra
My Islands: Aldabra
Nie ma już takich rejsów na Aldabrę.
There are no more such cruises to Aldabra.
Tomasz Szefler
To największy atol archipelagu Aldabra na Oceanie Indyjskim
o powierzchni 154 km², zamieszkały jedynie przez ogromne
żółwie, których jest tu pięć razy (!) więcej niż na Galapagos.
Jako ostatni goście Aldabry mieliśmy sporo szczęścia. Nasz
statek, Indian Ocean Explorer ok. 2 tygodnie po wyprawie został porwany przez somalijskich piratów. Nastąpiło to
u wybrzeży Assumption, w marcu 2009 roku Załoga po 79
dniach niewoli została uwolniona 22 czerwca dzięki działaniom władz Republiki Seszeli. Indian Ocean Explorer został
zatopiony.
It is the largest atoll, an area of 154 km², of Aldabra
archipelago in the Indian Ocean. The land is only inhabited by enormous tortoises, which number is there
five times higher than on the Galapagos Islands. As the
last guests of Aldabra we had a lot of luck. Our ship, The
Indian Ocean Explorer, has been boarded and hijacked
by Somali Pirates, two weeks after our expedition. It was
March 2009, Assumption Island coast. On the 22 of June,
after 79 days of captivity, thanks to the rescue carried by
Authorities of Republics of Seychelles, the crew at last were
released. Indian Ocean Explorer was sunk.
1
3
28
4
1. Aldabra. Widok na zabudowania stacji naukowej. / Aldabra. View of research station buildings.
2. Część załogi Indian Ocean Explorer. Pierwszy po prawej kapitan. Myślałem
o nich, gdy byli w niewoli. / Part of the Indian Ocean Explorer crew. First on
the right – the Captain. I kept thinking of them when they were in captivity.
3. Żółw olbrzymi na atolu Aldabra. Jest ich tam ponad 150 tysięcy. / The Aldabra
Giant Tortoise. There are more than 150 thousand of them on Aldabra Atoll.
4. Skałki nazywane pieczarkami (mushrooms). Typowy widok wewnętrznej
laguny atolu Aldabra. / Aldabra mushroom rock. Typical view of the Aldabra
atoll inner lagoon.
5. Snorkeling z rekinami. / Snorkeling with Black tipped reef shark
6. Pyszna rybka na lunch (złowił ją Vladimir pochodzący z Czarnogóry,
ale mieszkający na Seszelach). / Delicious fish for lunch – Golden Dorado
caught by Vladimir, who comes from Montenegro, but lives in the Seychelles.
7. Krab kokosowy na atolu Aldabra. / The coconut crab on Aldabara Atoll.
Tomasz Szefler
Zafascynowany egzotycznymi wyspami podróżnik. Od 1993 roku
odwiedził już ponad 120 wysp na świecie. Na co dzień prezes spółki
Health Data Management.
Strona autora: www.myislands.pl
Tomasz Szelfer is a traveler fascinated by the exotic islands.
Since 1993 he has already visited more than 120 islands in the world.
His daily occupation is President of Health Data Management
Company.
Author’s website: www.myislands.pl
2
5
6
7
29
Klasa biznes / Business Class
błękitne strony / blue pages
Spółka z o.o. w 24 h
Limited Liability Company in 24 hours
Jak co roku, styczeń to dla ustawodawcy okazja
do wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu
ułatwienia działalności przedsiębiorców. / As every year,
January is an opportunity for legislators to introduce
new solutions to facilitate the business activity.
Daniel Majchrzak
radca prawny, senior partner w Kancelarii prawnej MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY
Solicitor, senior partner at MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS Legal Office
Tym razem, od 1 stycznia 2012 roku osoby chcące zawiązać spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością zyskają nową – w założeniu
uproszczoną – możliwość jej tworzenia. Wzorzec umowy spółki
z o.o. opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i udostępniony przez Internet, jako alternatywa dla aktu notarialnego oraz
jednodniowy termin na rozpoznanie wniosku o wpis do rejestru
mają przyczynić się do zmniejszenia barier w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej1.
Wzorzec umowy w Internecie
Model contract on the Internet
Rejestracja niezależnie od wpłaty kapitału
Registration regardless of the capital payment
Zgodnie z przepisami, wprowadzonymi ustawą z dnia 1 kwietnia
2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 531), dla zawarcia umowy spółki
z o.o. będzie można posłużyć się wzorcem umowy udostępnionym
przez Internet. Samo zawarcie takiej umowy wymagać będzie
jedynie wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie
teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym.
Wprowadzona regulacja ma stanowić pierwsze odstępstwo
od formy aktu notarialnego przy zawieraniu umowy spółki z o.o.
Postulat bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, który
do tej pory spełniany był poprzez wymóg stosowania formy aktu
notarialnego, ma być w tym przypadku realizowany poprzez zastosowanie „zestandaryzowanego” wzorca umowy spółki z o.o.
udostępnianego przez Internet i określonego w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Zmiana umowy spółki, utworzonej
drogą elektroniczną, wymagać będzie jednak zachowania formy
aktu notarialnego oraz sporządzenia, również z zachowaniem tej
formy, jednolitego tekstu umowy spółki.
Nowelizacja pozwala na odejście od zasady pełnego opłacenia
kapitału zakładowego spółki z o.o. przed jej zarejestrowaniem.
Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z uproszczonej procedury zakładania spółki, kapitał zakładowy będą musiały pokryć
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Co istotne,
rodzaj wkładów na pierwotne pokrycie kapitału zakładowego tak
tworzonej spółki, został ograniczony do wkładów pieniężnych.
30
This time, from 1 January 2012, individuals who want to set up a
limited liability company will be given a new – simplified – opportunity of its establishment. The new LLC model contract developed
by the Ministry of Justice that is available on the Internet makes
an alternative to a notary deed. The model contract together
with a one-day registration are to contribute to the reduction
of barriers when starting new business.
In accordance with provisions introduced with the Act of
1 April 2011 on amending the Act – Commercial Companies
Code and certain other acts (Journal of Laws No. 92 item 531),
an individual, in order to set up a limited liability company,
may use a standard model contract available on the Internet.
The conclusion of such contract only requires to fill out a contract form included in the IT system and add a digital signature.
The latest legal regulation is introduced as the first aberration from
the form of a notary deed when concluding a limited liability
company contract. The postulate of safety and security of business trading, which so far has been met by the requirement of
using notary acts, is being implemented in this case by applying
a “standardized” model contract form for a limited liability company
that is made available on the Internet and defined by the regulation of Minister of Justice. Amendments to LLC contract, if the
LLC has been established in electronic way, still require the form
of a notary deed as well as the preparation of consolidated text
of the company contract done in the same way.
The amendment allows the company to be registered before full
payment of its share capital. Those who choose to use the simplified procedure shall pay the share within 7 days from the date of
registration. What is important, the type of contributions to cover
the initial capital of so established company has been limited to
cash contributions. Once registered, the increase in its share capital
is possible by making additional cash and in-kind contributions.
Po wpisie spółki do rejestru, podwyższenie jej kapitału zakładowego
będzie mogło już nastąpić, poprzez wniesienie dodatkowych
wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
Podpis elektroniczny wystarczająco bezpieczny
W całym procesie zawiązywania spółki z o.o. tworzonej z wykorzystaniem wzorca umownego i jej elektronicznej rejestracji, zrezygnowano
z konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dla potrzeb należytej identyfikacji podmiotów uczestniczących
w tym procesie wystarczyć ma każdy podpis elektroniczny spełniający wymagania art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 roku
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Już dziś,
podpisem takim można podpisywać między innymi pisma procesowe
w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) i deklaracje
podatkowe składane drogą elektroniczną.
Zgłoszenie do rejestru bez jednego okienka
Chcąc zarejestrować spółkę, do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć między innymi sporządzone na formularzach udostępnianych
w Internecie: umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym,
listę wspólników, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu
podpisem elektronicznym oraz oświadczenie wszystkich członków
zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne
na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione – o ile są wnoszone przy zawieraniu
umowy spółki. W przypadku utworzenia spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umownego nie zadziała „zasada jednego okienka”,
co oznacza, że wnioski i zgłoszenia do urzędu statystycznego,
ZUS-u i urzędu skarbowego wnioskodawca będzie musiał złożyć
samodzielnie, bezpośrednio do właściwych organów.
Wpis do rejestru po 24 godzinach
Dopełnieniem uproszczeń na etapie zawiązywania spółki
i w procesie jej rejestracji ma być skrócenie do jednego dnia terminu, w którym sąd rejestrowy rozpoznać ma wniosek o wpis do rejestru spółki z o.o. utworzonej z wykorzystaniem wzorca umowy. Jeśli
rozpoznanie wniosku będzie wymagało wezwania wnioskodawcy
do usunięcia przeszkód, termin jednodniowy zostanie wydłużony
do siedmiu dni, a gdy zajdzie konieczność wysłuchania uczestników postępowania lub przeprowadzenia rozprawy – do miesiąca.
Spółka bez fazy organizacji
Skrócenie okresu pomiędzy zawiązaniem spółki, a jej wpisem
do rejestru ma pozwolić na eliminację fazy spółki z o.o. w organizacji. Konstrukcja taka wchodziłaby jednak w rachubę wyłącznie
wówczas, gdy procedura zawierania umowy spółki z wykorzystaniem wzorca zostanie połączona z jednoczesnym składaniem
wniosku o jej rejestrację.
***
Na ostateczną weryfikację przydatności wprowadzanych rozwiązań
przyjdzie poczekać do momentu ich zastosowania w praktyce.
Niewątpliwie, każde uproszczenie procedury rozpoczynania działalności gospodarczej, poprzez jej skrócenie i choćby częściowe
odformalizowanie, powinno znaleźć pozytywny wydźwięk. Pozostaje
mieć nadzieję, że po zebraniu doświadczeń z nową regulacją,
ustawodawca nie będzie długo zwlekał z udostępnieniem możliwości tworzenia w tej formie kolejnych spółek – w tym spółek
osobowych, które dzięki korzyściom podatkowym, związanym z ich
prowadzeniem, zyskują coraz większą popularność. Duże znaczenie
dla realizacji celu zmian będzie miała łatwość posługiwania się
systemem, za pośrednictwem którego dochodzić będzie do zawierania umowy spółki z wykorzystaniem wzorca oraz przekonanie
przedsiębiorców, iż użyty przez nich wzorzec umowy nie ogranicza ich, a jedynie ułatwia samodzielny proces zakładania spółki
w sytuacjach standardowych.
Electronic signature safe enough
In the whole process of setting up a LLC with the use of a model
contract and electronic registration, the need for a secure electronic signature verified by a valid qualified certificate is abandoned. Every electronic signature meeting the requirements
of article 3 item 1 of the Act of 18 September 2001 on electronic
signatures (Journal of Laws No. 130, item 1450, as amended)
is sufficient for the purposes of proper identification of entities
involved in the process. Already today, this signature can sign
for example pleadings in Electronic Writ Proceeding (EPU) and
e- Tax Declarations.
Registration without one-stop
To register a company, the application must be accompanied
by some documents in the forms available on the Internet, for
example: company contract with e-signature, list of shareholders,
signed by all board members with e-signature and statements
of all members of the management board with electronic signatures that cash contributions to the share capital have been
fully paid by all shareholders – if cash payments have been
made while concluding the company contract. When creating
a limited liability company with the use of a model contract,
“one-stop idea” will not be working. Applicants shall submit all
applications and notifications to the statistical office, ZUS and
tax office on their own, directly to the competent authorities.
Entry in the register after 24 hours
Shortening the period in which the court has to recognize the
application for the entry into the register of a company set
up with the use of a model contract to one day is a fulfillment
of simplifications when setting the company up and in the process of its registration. If the recognition demands to call upon
the applicant to remove obstacles, the deadline will be extended
from one to seven days, and when it is necessary to hear the participants of the proceeding or to hold a hearing – up to a month.
Company without the organisational stage
Shortening the time between setting up the company and its
entry into the register allows for the elimination of the phase
of a limited liability company in organisation. Such a construction is in the question only when the procedure of setting up the
company with the use of a model contract is combined with
simultaneous submission of the application for its registration.
***
We will have to wait for the final verification of introduced solutions until their application in practice. Undoubtedly, any simplification of business starting procedures by their shortening and
at least partial reduction of their formalities should work well.
Hopefully, the legislator, after gathering experience with the
new regulation, will not hold up the possibility to set up other
types of companies in the same way – including partnerships,
which thanks to tax benefits are becoming increasingly popular.
The ease of using the new system is of great importance for
achieving the intended model of changes. Just as convincing
entrepreneurs that a model contract used by them does not
limit them, but it facilitates the process of setting up a company
in standard situations.
Rozszerzona wersja artykułu dostępna na www.mbwnet.pl
1) Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 92, poz. 531) dostępne na http://orka.sejm.gov.pl.
1) Justification of the Bill of 1 April 2011 on amending the Act – Commercial
Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2011,
No. 92, item 531) available on http://orka.sejm.gov.pl.
31
Klasa biznes / Business Class
błękitne strony / blue pages
Newsletter przedsiębiorcy
Business Newsletter
Z wokandy
From the cause list
Księgi rachunkowe funduszu
bez przymiotu dokumentu urzędowego
Accounting books of the Fund without
the attribute of an official document
Wyrokiem z dnia 11 lipca 2011 roku Trybunał Konstytucyjny uznał
niekonstytucyjność przepisu art. 194 ustawy z dnia 27 maja
2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546
ze zm.) w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym
prowadzonym wobec konsumenta. Trybunał, który uprzednio
uznał za niezgodny z Konstytucją identyczny przywilej dotyczący
ksiąg rachunkowych banków, również w odniesieniu do funduszy
sekurytyzacyjnych nie znalazł uzasadnienia dla przyznania im
specjalnego uprawnienia procesowego, dodatkowo osłabiającego pozycję prawną konsumenta w sporze z wysoko wyspecjalizowanym podmiotem profesjonalnym (sygn. akt: P 1/10).
źródło: http://trybunal.gov.pl
The Constitutional Court in its ruling of 11 July 2011 stated that
article 194 of the Act of 27 May 2004 on investment funds (Journal
of Laws No. 146, item. 1546 as amended) in so far as it gives effect of a public document to the accounting books and extracts
from the books of the securitization fund in a civil action against
the consumer is inconsistent with the Constitution. Previously,
the Court found unconstitutional the same privilege concerning
the accounting books of banks. The Court also found no justification to grant the securitization funds special procedural powers
which would weaken the consumer’s legal status in a dispute with
a highly specialized professional body (file: P 1/10).
Source: http://trybunal.gov.pl
Pakiety medyczne opodatkowane PIT
On 24 October 2011 the Supreme Administrative Court in plenary
session of the Financial Chamber passed a resolution (file: II FPS
7/10) confirming the previous jurisprudence, according to which
medical benefits packages, with the PIT taxable value, purchased
by the employer are free PIT taxable benefits for employees who
are entitled to use them. Therefore, not only medical service itself,
but also the possibility of using it is covered by the tax.
Source: http://nsa.gov.pl
Dnia 24 października 2011 roku NSA w pełnym składzie Izby Finansowej podjął uchwałę (sygn. akt: II FPS 7/10) potwierdzającą dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest
wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią
dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne
świadczenie opodatkowane PIT. Podatkiem objęta jest zatem nie
tylko sama usługa medyczna, ale i możliwość skorzystania z niej.
źródło: http://nsa.gov.pl
Obraza sądu tylko na rozprawie
Grzywna lub kara pozbawienia wolności za naruszenie powagi
sądu lub porządku czynności sądowych albo ubliżenie sądowi
nie może być zastosowana, gdy naruszenie wskazanych dóbr
nastąpiło poza miejscem i czasem rozprawy, posiedzenia lub innej
czynności sądowej, w tym w szczególności w formie pisma procesowego. Takie stanowisko zaprezentował SN w uchwale składu
7 sędziów z dnia 26 października 2011 roku (sygn. akt: I KZP 8/11).
źródło: http://sn.pl
Zmiany w prawie
Usługi płatnicze
Dnia 24 października 2011 roku weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.
1175). Ustawa ta między innymi harmonizuje przepisy dotyczące
świadczenia usług płatniczych na terenie Unii Europejskiej, tworzy
nowe kategorie podmiotów świadczących te usługi, tj. instytucje
płatnicze i biura usług płatniczych. Ponadto ustawa podwyższa
standard ich świadczenia poprzez poszerzenie obowiązków
usługodawców i zwiększenie stopnia ich kontroli.
32
PIT-taxed medical packages
Contempt of court only while hearing
The punishment in the form of a fine or imprisonment for insults
to the court or infringement of the court authority or the judicial
actions order cannot be imposed if the infringement has occurred
outside the place and time of the hearing, meeting or other judicial
action, specifically when it has occurred in the form of a pleading.
This position was presented by the Supreme Court in the resolution
of 26 October 2011 (file: I KZP 8/11).
Source: http://sn.pl
Changes in the law
Payment services
On 24 October 2011 the majority of provisions of the Payment
Services Act entered into force (Journal of Laws No. 199, item.1175).
The Act among other things harmonises provisions concerning
payment services within the European Union and creates new
categories of payment service providers, i.e. payment institutions and payment service offices. Furthermore, the Act improves
the standard of service delivery by extending the responsibilities
of providers and raising the level of their control.
Spółki
Companies
Dnia 27 października 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1182). Nowelizacja dostosowuje polskie
regulacje do prawa Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości
i dokumentacji przy podziale i łączeniu spółek handlowych. Ustawa, w przypadku zgody wszystkich akcjonariuszy (wspólników)
łączących się spółek rezygnuje między innymi z wymogu badania
przez biegłego planu połączenia. Do istotnych zmian należy również zwolnienie od obowiązku ogłoszenia planu podziału, jeżeli
przy spełnieniu określonych wymogów zostanie on opublikowany
na stronie internetowej spółki, przyznanie wierzycielom, łączącej
się spółki osobowej lub kapitałowej, prawa żądania udzielenia
przez sąd stosownego zabezpieczenia ich roszczeń oraz możliwość przekazywania wspólnikom (akcjonariuszom) dokumentów
podziałowych lub łączeniowych drogą elektroniczną.
On 27 October 2011 the Act of 19 August 2011 on amending
the Act - Commercial Companies Code entered into force (Journal
of Laws No. 201 item 1182). The amendment adjusts the Polish regulations to the European Union law on reporting and documentation
while division or merger of commercial companies. The Act, if all
shareholders of merging companies agree, decides not to require
the examination by the certified auditor. The exemption from obligation to announce a plan of division, if such plan with certain
requirements met will be published on the company’s website, also
makes a considerable change. Next important amendments are
to give creditors the right to ask a court for appropriate security
of their claims and to enable forwarding the documents on division
or merger electronically to partners (shareholders).
Obowiązki przedsiębiorców
On 28 October 2011 the Act of 16 September 2011 on the reduction
of certain obligations of citizens and businesses (Journal of Laws
No. 232, pos. 1378) was announced. This another deregulatory
act for example extends the period to exercise the holiday leave
until September 30 and reduces to 5 years the limitation period
for claims with regard to premium payments for social insurance
and social insurance for farmer. The Act extends to 31 January
the deadline for submission of declarations on property tax as
well as it broadens the definition of a foreign entrepreneur with
a category of the Polish citizen who conducts business abroad.
The Act also limits the payer’s obligation to provide the insured
with information on premiums transferred to social and health
insurance. The majority of provisions of the Act comes into force
on 1 January 2012.
Dnia 28 października 2011 roku ogłoszono ustawę z dnia
16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378). Kolejna już ustawa
deregulacyjna między innymi: wydłuża okres skorzystania z przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego do dnia
30 września, skraca do 5 lat termin przedawnienia należności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie
społeczne rolników, wydłuża do dnia 31 stycznia termin składania
deklaracji na podatek od nieruchomości, poszerza definicję przedsiębiorcy zagranicznego o obywatela polskiego wykonującego
działalność gospodarczą za granicą oraz ogranicza obowiązek
przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2012 roku.
Instrumenty finansowe
Dnia 3 listopada 2011 roku ogłoszono ustawę z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz.
1391). Nowelizacja wprowadza do polskiego systemu prawnego kategorię tzw. zbiorczych rachunków (omnibus accounts)
definiowanych jako rachunki prowadzone przez uczestników
systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być
rejestrowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla
których rachunki te są formalnie prowadzone. Wprowadzenie
rachunków zbiorczych wiąże się ze zmianą systemu ewidencji
papierów wartościowych z dwupoziomowego na wielopoziomowy. Poza tym, ustawa wprowadza niedopuszczalność egzekucji
z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zbiorczym
papierów wartościowych i określa zasady obliczania i poboru
zryczałtowanych podatków dochodowych od dochodów z papierów wartościowych zapisanych na tego rodzaju rachunkach.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Obligations of entrepreneurs
Financial instruments
On 3 November 2011 the Act of 16 September 2011 on amending the Act on trading in financial instruments and certain other acts (Journal of Laws No. 234, item 1391) was announced.
The amendment introduces to the Polish legal system the category
of so-called joint accounts (omnibus accounts). These are accounts
held by participants of a depository-settlement system, on which
one can register securities that do not belong to the people for
whose the accounts are formally kept. The introduction of joint
accounts involves a change in accounting system of securities
from a two-level to multi-level schedule. In addition, the Act introduces the inadmissibility of execution from financial instruments
registered on the joint account of securities and defines the rules
for calculating and collecting lump-sum income taxes on income
from securities registered on such accounts. The Act comes into
force on 1 January 2012.
Newsletter is for informational purpose only. Newsletter is based on official information and
justification for projects of legal acts available on the websites of the relevant ministries,
the Sejm and the President.
Newsletter ma charakter wyłącznie informacyjny.
Do opracowania newslettera wykorzystano informacje urzędowe i uzasadnienia projektów
aktów prawnych udostępnione na stronach internetowych właściwych resortów, Sejmu
i Prezydenta RP.
Błękitne strony w eurolot.com magazine opracowują specjaliści
w doradzaniu przedsiębiorcom z Kancelarii prawnej
MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY.
Więcej na www.mbwnet.pl
Blue pages in eurolot.com magazine
are developed in cooperation with experts on providing
legal advice for entrepreneurs at
MAJCHRZAK BRANDT AND PARTNERS, Legal Office.
Read more on www.mbwnet.pl
33
Klasa biznes / Business Class
mobilizacja / mobilization
Smartfonowa lista św. Mikołaja
Smartphones listed in a letter to St. Nicolas
Smartfon to uniwersalny prezent pod choinkę, choć wciąż nie najtańszy.
Polski rynek opanowały urządzenia z systemem Android i marki takie jak
Samsung, HTC, LG i SonyEricsson. / Smartphone is a universal gift for Christmas,
though still not the cheapest. The Polish market has been invaded by Android
devices and brands such as Samsung, HTC, LG and Siemens.
Witold Tomaszewski
Nokia ze swoim Symbianem zajmuje drugie miejsce. Jest też
Apple, któremu przy wąskim portfolio urządzeń z systemem
iOS udało się zdobyć stosunkowo duży udział rynkowy. Każdy
z producentów ma w swojej ofercie ciekawe urządzenia,
które warto wziąć pod uwagę przy świątecznych zakupach.
Nokia with its Symbian takes second place. There is also
Apple, which has not quite big portfolio of devices running
IOS and at the same time has been able to acquire a relatively large market share. Each producer has in its offer an
interesting device that should be taken into consideration
when buying Xmas gifts.
Samsung Galaxy SII
szybki procesor i ekran o bardzo żywych kolorach to jego znaki szczególne. / Its characteristics are:
fast processor and a screen with very bright colours.
Cena ok. / price of approximately 1800 zł
Samsung Wave 533
z wysuwaną klawiaturą QWERTY i własnym systemem operacyjnym Samsunga – bada – na który
pojawia się coraz więcej aplikacji. / With its slide out QWERTY keyboard and Samsung’s own
operating system – BADA – for which there are more and more new applications being created.
Cena ok. / price of approximately 600 zł
SonyEricsson XPERIA Play
telefon z wysuwanym panelem, podobnym do pada w konsoli Sony
PlayStation. Idealny dla entuzjastów gier. / A Phone with a pull-out panel, similar to the PAD in the
Sony PlayStation console. Ideal for games enthusiasts.
Cena ok. / price of approximately 1500 zł
SonyEricsson XPERIA Arc
model z 8-megapikselowym aparatem i stabilizacją obrazu, przydatną szczególnie przy kręceniu filmów w rozdzielczości HD. Jego obiektyw pozwala robić zdjęcia o bardzo dobrej jakości
nawet przy słabym oświetleniu. / 8-megapixel camera model with image stabilization, particularly useful when shooting movies in HD. It’s lens let you take pictures with very good quality
even in low light.
Cena ok. / price of approximately 1500 zł
34
HTC ChaCha
to smartfon stworzony dla osób pochłoniętych komunikacją ze znajomymi na Facebooku. Posiada
fizyczną, bardzo wygodną klawiaturę QWERTY. Jeden z tańszych Androidów na rynku. / The smartphone designed for people preoccupied with communicating with friends on Facebook. It has
physical, very comfortable QWERTY keyboard. One of the cheaper Android on the market.
Cena ok. / price of approximately 900 zł
HTC Sensation
z 4,3-calowym wyświetlaczem i 8-megapikselowym aparatem fotograficznym kręcącym
filmy w HD. / With a 4.3-inch display and an 8-megapixel camera making Videos in HD.
Cena ok. / price of approximately 2000 zł
Nokia E7-00
na uwagę zasługuje wysuwana klawiatura QWERTY, która sprawia, że codzienne odpowiadanie na wiadomości i pisanie dłuższych tekstów staje się bardzo wygodne. Co ciekawe, jego zakup często o wiele bardziej opłaca się na wolnym rynku niż u operatorów – ponieważ kosztuje
on zwykle tyle samo w popularnych abonamentach. / Noteworthy sliding QWERTY keyboard,
which makes daily call and longer texts answering more convenient. Interestingly, the purchase is much more profitable in a free market than in operators – because because it usually
costs the same in popular subscription
Cena ok. / price of approximately 1400 zł
LG Swift 3D
LG jako pierwszy producent na rynku wypuścił telefon z możliwością robienia zdjęć
i filmów 3D. Efekty wyglądają naprawdę ciekawie, niestety nie sposób pokazać ich
poza ekranem smartfona ze względu na standard zapisu zdjęć i filmów. / LG was the first
in the market that released a phone with the possibility of taking 3D pictures and movies.
The effects look really interesting, but unfortunately, because of the unique photo and
movie format, there is no way to show them off-smartphone screen.
Cena ok. / price of approximately 1500 zł
Apple iPhone 4S
11 listopada br. na polskim rynku pojawił się najnowszy model telefonu firmy Apple – iPhone 4S.
Od poprzednika – iPhone’a 4 – odróżniają go głównie: szybszy procesor oraz Siri, czyli osobisty
asystent głosowy. Rozumiejący na razie tylko po angielsku, niemiecku i francusku Siri potrafi
udzielić odpowiedzi na pytania o pogodę, plan dnia czy wysłać podyktowaną wiadomość. /
On 11 November the latest Apple phone – iPhone 4S appeared on the Polish market. It differs
from its predecessor – iPhone4, especially with a faster processor and Siri – the personal voice
assistant. Siri is able so far to understand English, German and French. Siri can answer questions
about the weather, plan the day or send a dictated message.
Cena ok. / price of approximately 2699 zł
Pamiętaj:
Remember:
Operatorzy pozwalają przedłużyć umowę, wraz z zakupem telefonu w promocyjnej cenie, już na kilka miesięcy przed końcem dotychczasowej. Warto zadzwonić do
biura obsługi klienta i dowiedzieć się o taką możliwość.
Trzeba też pamiętać, że klienci biznesowi mają czasem
aż o kilkaset złotych lepsze ceny telefonów niż te dostępne dla rynku prywatnego. Jeszcze tańsze są przy zakupie
przez Internet.
Operators allow you to extend the contract, together with
the purchase of a phone at a promotional price, even
a few months before the end of the previous agreement.
It’s worth to call the customer service and learn about
such a possibility.We must also remember that for business
customers there are sometimes offered even few hundred
PLN lower prices than those available for individuals. Online
shopping is even more cheaper.
35
Kulturalne lądowanie / Cultural landing
do walizki / in the suitcase
Do walizki / Into the suitcase:
płyta
CD
Lumieres
Thundercat
30 CD. Harmonia Mundi, 17.10.2011
Brainfeeder, 29.08.2011
Music of the
Enlightenment
Wytwórnia Harmonia Mundi
wydaje okazjonalne pudełka
zawierające wybór nagrań
ze swojego bogatego katalogu. Pierwszy box ukazał się
z okazji 50-lecia firmy, drugi
zawierał muzykę sakralną.
Najnowszy zestaw pojawił
się w październiku, a powstał
z myślą o miłośnikach muzyki
tworzonej w XVIII wieku.
Ograniczenie się do jednego
stulecia nie oznacza jednak
monotonii: na trzydziestu
płytach słuchacz znajdzie przykłady stylów muzycznych epoki w całej ich
różnorodności, popularnych twórców (Bach,
Händel, Mozart) i dyrygentów (Jacobs,
Herreweghe, Rousset) oraz wiele form, od
sonaty do opery.
Box jest pięknie wydany, mieści 30 płyt
i wbrew pozorom nie jest drogi.
Stosunek jakości do ceny – wybitny!
Harmonia Mundi Label occasionally releases
boxes containing the selection of recordings
from its vast catalogue. The first box was released on the occasion of the 50th Company
anniversary, the second contained a collection of sacral music. The latest set appeared
in October, and was created for music from
the eighteenth century enthusiasts.
Restraining to only one century does not
mean monotony: on thirty discs, the listener
finds examples of the era of musical styles
in all their diversity, popular authors (Bach,
Händel, Mozart) and conductors (Jacobs,
Herreweghe, Rousset) and many forms, from
sonata to opera.
Box looks neatly, fits thirty discs, and despite
its appearances is not expensive.
Value for money – outstanding!
Tomasz Miderski
The Golden Age
Of Apocalypse
Krążek Stephena
Brunera to jedna
z najbardziej wyczekiwanych płyt w
tym roku. Środowisko entuzjastów muzyki elektronicznej
z wypiekami na
twarzach wyczekiwało premiery kolejnych wycinków
z płyty basisty, które nieustannie były
promowane w legendarnych audycjach
Gillesa Petersona w BBC Radio 1. Mimo
iż mamy do czynienia z albumem debiutanckim, jego autor nie jest bynajmniej nowicjuszem. „Grzmotokot” to postać wielce
zasłużona nie tylko w gronie wirtuozów nowej
muzyki z Los Angeles. Swój kunszt zdążył udowodnić polskiej publiczności, dając wkład
nie tylko w ostatnie płyty królowej soulu –
Eryki Badu, ale też towarzysząc jej na trasie
koncertowej.
Dajcie się skusić na tę niespełna 40 minutową podróż z astralnym jazzem w tle. Warto.
Ocena 5/5 to nadal mało. Mamy do czynienia z arcydziełem.
The Stephen’s Bruner album is one of the most
expected this year. The electronic music enthusiasts, were waiting with flushed faces for
releasing the following fragments of the bassist’s album, which were continually broadcast
in the legendary Gilles Peterson’s programmes
on BBC Radio 1. Although we are dealing
with a debut album, its author is by no means
a novice. “Thundercat” is a very well-deserved
figure not only known among the virtuosos
of new music from Los Angeles. He managed
to convince the Polish audience to his artistry,
not only by giving his contribution to the last
album of the soul queen – Erykah Badu, but
also by accompanying her on tour.
Let yourself be tempted by the less than 40
minutes of jazz astral journey in the background. Worth it. Rating 5 / 5 is still not
enough. We are dealing with a masterpiece.
Seb
36
wybitny / excellent
bardzo dobry / very good
może być / good
słaby / weak
unikać / better to avoid
książka
premiery kinowe
premiery DVD
the book
cinema releases
DVD releases
Michel Houellebecq
Moneyball
Woody Allen
Antologia część 1
Mapa i terytorium
Map and Territory
Dystrybucja / Distribution UIP, 09.12.2011
133 minuty / minutes
Anthology vol.1
Dystrybucja / Distribution Kino Świat,
24.11.2011, 589 minut / minutes
W.A.B., Warszawa 2011 / W.A.B. Publishing
House, Warsaw 2011
„Mapa i terytorium” to
kolejny autoportret pisarza, ale i powieść o tzw.
zachodnim modelu życia
w dobie globalnego kryzysu gospodarczego.
Zastanawiamy się, na ile postać w niej sportretowana (Michel Houellebecq) jest tożsama
z Houellebecqiem – pisarzem. Czujemy jednak, że to główna postać powieści, samotny
artysta Jed, jest alter ego autora. Jed żyje
zresztą dłużej niż powieściowy Houellebecq,
który pada ofiarą brutalnego i nietypowego
– jakby się zdawało – morderstwa.
Książka nie jest sztampowym kryminałem.
Ma ona raczej – cytując głównego bohatera – „po prostu dać świadectwo światu”...
The writer, who often shocks his readers – first
of all with his brutal “Broadening the field of
struggle”, and recently published, controversial, describing sex tourism “Platform”, now
is returning to his fantasy, which he expressed
in perhaps his best novel – “The Elementary
Particles”.
“Map and Territory” is another self-portrait of
the writer, and simultaneously a novel about
the so-called Western model of life in the
era of global economic crisis. We wonder
how the presented character (Michel Houellebecq) is identical with Houellebecq –the
writer. We feel, however, that the main character of the novel, Jed – the lonely artist,
is the author’s alter ego. Anyway, Jed lives
longer than a fictional Houellebecq, who
becomes a victim to the brutal and unorthodox – as it looks – murder.
The book is a clichéd thriller. It is rather – quoting the main character – “just to bear witness
to the world”...
Aldzio
Fot. SONY PICTURES
Pisarz, który nierzadko
szokował swoich czytelników – najpierw brutalnym
„Poszerzeniem pola walki”,
a ostatnio także opisującą turystykę seksualną
„Platformą” – powraca do
wizjonerstwa, jakiemu dał
wyraz w swojej najlepszej
bodaj powieści – „Cząstkach Elementarnych”.
Amerykańskie dramaty sportowe nie cieszą
się u nas zbyt wielką estymą, ale dla „Moneyball” Bennetta Millera warto zrobić wyjątek. To
prawdziwa historia menagera baseballowego
Billy’ego Beana, którego nisko notowany zespół w 2002 roku niespodziewanie wygrał 20
meczów z rzędu. Paradoksalnie, nie znajdziemy tu widowiskowych ujęć ze stadionów. Film
z godną pozazdroszczenia gracją unika sportowego blichtru, stawiając na inteligentny,
zakulisowy dialog i nietypową dla tego typu
kina konfrontację zawodowej intuicji z niedocenianą siłą statystyk.
Ponadto, za „Moneyball” stoją znakomite
nazwiska – Miller dał się wcześniej poznać
jako autor wybitnej biografii Trumana
Capote’a, scenariusz napisał Aaron Sorkin
(„Social Network”), a główne roli zagrali m.in.
Brad Pitt i Philip Seymour Hoffman.
Murowany kandydat do przyszłorocznych
Oscarów!
American sports dramas do not have great
esteem in Poland, but for “Moneyball” Bennett
Miller one should make an exception. This is
the true story of baseball manager Billy Bean,
whose poor rated team won suddenly in year
2002, 20 games in a row. Paradoxically, we
will not find here spectacular shots of the stadiums. The movie gracefully avoids the unnecessary glare, betting on a smart, backstage
dialogue and unusual for this type of cinema
confrontation of professional intuition with an
under-rated power of statistics.
Moreover, the “Moneyball” is accompanied
by famous names – Miller has previously shown
up as the author of an outstanding biography
of Truman Capote with Aaron Sorkin screenplay (“Social Network”), major roles are played
by Brad Pitt and Philip Seymour Hoffman.
Gratka dla wielbicieli słynnego okularnika
– zestaw pięciu popularnych, a jednak od
pewnego czasu niedostępnych w Polsce
filmów Woody’ego z lat 94-98.
W pakiecie znalazły się m.in. takie hity, jak
musical „Wszyscy mówią: Kocham cię”,
naszpikowany gwiazdorskimi epizodami
„Celebrity” czy „Jej wysokość Afrodyta”
z oscarową rolą Miry Sorvino. Ekskluzywnym
dodatkiem tego wydania jest znakomity,
nagrodzony na festiwalu Sundance dokument „Wild Man Blues”, będący zapisem
europejskiej trasy koncertowej Allena i jego
jazzowego zespołu. Wynika z niego jasno –
jaki Allen na ekranie, taki poza nim.
A treat for fans of the famous four eyes –
a set of five popular, but for some time unavailable in Poland, Woody’s movies from the
years 94-98.
The package includes, among others such
hits as musical “Everyone Says I Love You”,
packed with great movie stars episodes,
“Celebrity” and “Mighty Aphrodite” with
Mira Sorvino Oscar role. Exclusive addition
to this release is an excellent, awarded
at the Sundance Film Festival documentary “Wild Man Blues,” which documents the
European Tour of Allen’s and his jazz band.
It makes clear – what Allen is on the screen,
so he is off it too.
Piotr Pluciński
Evident candidate for next year Oscars!
Piotr Pluciński
37
Kulturalne lądowanie / Cultural landing
rezerwuj grudzień / december events
Grudzień
bez Mikołajów i Śnieżynek
December without Santa Claus and all that Xmas fuss
Święta Bożego Narodzenia nie pytają, czy mogą zawładnąć naszym
życiem i prześladować nas na każdym kroku od połowy listopada.
One po prostu to robią! Można oczywiście próbować unieszkodliwić
św. Mikołaja, ale po pierwsze grozi to poważnymi konsekwencjami,
po drugie – dzieci Wam tego nie wybaczą. Są inne sposoby
na uspokojenie skołatanych nerwów. / Christmas does not ask whether
it can take our life and haunt us at every step from mid-November.
It just do it! You can of course try to dispose of Santa Claus, but first there is
a risk of serious consequences, secondly – children will not forgive you.
There are other ways to calm the strained nerves down.
Kuba Klawiter
Muzyka łagodzi obyczaje / Music has charms to soothe a savage breast
4 grudnia / 4th of December
Lady Pank
z orkiestrą symfoniczną we Wrocławiu / In Wrocław with a Symphony Orchestra.
Fot. J.Kaniuka/Q-BA.PL
W kategorii oryginalny pomysł na spędzenie wolnego czasu,
wyjście na koncert tej formacji nie jest najwyżej punktowane.
Co innego, jeśli twórcom „Mniej niż zero” czy „Zostawcie Titanica”
towarzyszy orkiestra Symfoników Gdańskich. Wówczas można
powiedzieć, że jest wyjątkowo i podniośle, a są ku temu powody.
Lady Pank kończy 30 lat. Urodzinowy koncert odbędzie się we
wrocławskiej Hali Stulecia.
Start imprezy o godzinie 18.00
In the category of an original idea to spend free time going
to a concert this formation reaches not the highest quotation.
It’s something completely different, if the authors of “Less Than
Zero” and “Titanic” are accompanied by Gdańsk Symphony
Orchestra. Then you can say that it is special and sublime, and
there are good reasons behind this. Lady Pank is 30 this year.
A birthday concert will be held in Centennial Hall in Wroclaw.
The event starts at 6pm.
Jill Scott
z nową płytą w Warszawie / In Warsaw with her new album
Fot. Makroconcert
Jedna z najbardziej cenionych współczesnych wokalistek R&B
i soul odwiedza Polskę w ramach trasy promującej nową płytę – „The Light of The Sun”. Sam krążek miał swoją premierę
w czerwcu i zdążył podzielić polskich krytyków muzycznych. Wierni
fani Jill są zachwyceni jej najnowszymi produkcjami, pozostali
przebąkują coś o zawiedzionych oczekiwaniach i słabszej formie
wokalistki. Na szczęście podczas koncertu Jill Scott zaśpiewa
zarówno swoje sprawdzone hity, jak i nowe utwory, więc zadowoli
i jednych, i drugich.
38
One of the most respected contemporary R&B and soul
singers is visiting Poland during her tour promoting the new
album – The Light of The Sun. The Album was released in June
and has already divided the Polish music critics. However,
the faithful fans of Jill are delighted with her latest workshop others
mumble about missed expectations and claim, that they noticed
a weaker vocalist’s condition. Fortunately, Jill Scott during the
performance will sing both her greatest hits and new songs, and
certainly will satisfy all the audience.
6 grudnia / 6th of December
Pati Yang
w Krakowie / In Cracow
Fot. materiały organizatora
Do czasu wydania swojego czwartego studyjnego albumu Pati
Yang uznawana była przez wielu za pierwszą damę sceny elektronicznej. Po wydaniu albumu nic się w tej kwestii nie zmieniło.
Materiał z krążka „Wires And Sparks” został świetnie przyjęty przez
fanów alternatywnego nurtu muzyki elektronicznej. Artystka od
lat pracuje i tworzy w Wielkiej Brytanii, a ostatnio coraz częściej
także w Nowym Jorku. Rzadko odwiedza Polskę, więc szansa posłuchania jej twórczości na żywo może się szybko nie powtórzyć.
6 grudnia o godzinie 19.30 wystąpi w klubie Żaczek w Krakowie.
Until the release of the fourth studio album, Pati Yang was
regarded by many as the first lady of electronic scene. After
releasing anything at this point has not changed. Material from
the album “Wires And Sparks” has been well received by fans
of mainstream alternative electronic music. The artist for a long
time now has been working and creating in the UK, and recently
more and more often also in New York. She visits Poland rarely,
so the chance to listen to her live will not be repeated soon.
6th of December at 7 pm Zaczek Students’ Club in Cracow.
18 i 20 grudnia / 18th & 20th of December
Sarah Tavares
we Wrocławiu i Szczecinie / In Wrocław and Szczecin
Fot. Ricardo Oliveira Alves
Kiedy ktoś mówi o muzyce: miła, lekka i przyjemna, z reguły nie
jest to komplement dla twórcy. Każda reguła ma jednak swój
wyjątek – w tym przypadku jest nim Sarah Tavares. Pochodząca
z Lizbony gwiazda world music występowała na najbardziej
prestiżowych scenach i festiwalach na całym świecie. W maju
tego roku była główną gwiazdą gdańskiego Siesta Festivalu.
W grudniu wraca do Polski, by dać dwa koncerty – 18 we Wrocławiu i 20 w Szczecinie. Jeżeli szukacie propozycji z wyższej
muzycznej półki, ale jednocześnie przyjemnej i rozrywkowej –
Sarah Tavares to strzał w dziesiątkę.
When someone defines music as nice, light and pleasant, usually does not compliment the artist. Each rule has, however, its
exception – in this case it is Sarah Tavares. The artist of Lisbon,
star of world music has performed on the most prestigious stages
and festivals around the world. In May this year she was the
main star of Gdansk Siesta Festival. In December, she is coming
back to Poland to give two concerts – on 18th in Wrocław and
on 20th in Szczecin. If you are looking for high-end music and at
the same time pleasant and entertaining one – the top choice
is Sarah Tawers.
Balet uszlachetnia / Ballet is ennobling
17-22 grudnia / 17-22 of December
Moscow City Ballet
w Warszawie, Gdyni i Krakowie / Warsaw, Gdynia, Cracow
Fot. Makroconcert
Po sukcesie filmu „Czarny łabędź” Darena Aronofskiego taniec
klasyczny znów staje się bardzo modny. Jeżeli balet ma być najlepszy, to musi przyjechać z Rosji. W Polsce mamy to szczęście, że
tradycyjnie co roku na przełomie jesieni i zimy odwiedza nasz kraj
Moscow City Ballet. Jeśli nie widzieliście jeszcze w ich wykonaniu
„Jeziora łabędziego”, „Dziadka do orzechów” czy „Romea
i Julii”, warto sprawdzić na własne oczy, czy to, co mówi się
i pisze o rosyjskich tancerzach, jest prawdą. Moscow City Ballet
17 i 18 grudnia pojawi się w Warszawie, 19 i 20 w Gdyni, natomiast
21 i 22 w Krakowie.
After the success of the movie “Black Swan” Daren Aronovsky,
classical dance has become very fashionable again. If the ballet
is to be the best, it must come from Russia. In Poland, every year
in late autumn and winter we are lucky to be traditionally visited
by Moscow City Ballet with its performances. If you have not
seen yet their “Swan Lake”, “The Nutcracker” and “Romeo and
Juliet”, check it out for yourself whether what is said and written
about Russian dancers is really the truth. Moscow City Ballet on
the 17th and 18th December will be there in Warsaw, 19th and 20th
in Gdynia, and finally 21th and 22th in Cracow.
Kino... relaksuje / The movie…relaxes
23 grudnia /december
Fot. IMPERIAL CINEPIX
Wyścig z czasem / In Time
Powiedzenie „czas to pieniądz” nigdy jeszcze nie zostało potraktowane aż tak dosłownie przez żadnego reżysera. Andrew Niccola
(„Gattaca – szok przyszłości” oraz „Pan życia i śmierci”) stworzył
świat, w którym kawa kosztuje 3 minuty, a przejazd taksówką godzinę. Każdy ma swój czas, ale nie wszyscy tyle samo. Naturalną
koleją rzeczy jest więc pojawienie się współczesnego Janosika
(Justin Timberlake), który obrabuje pławiących się w milionach
lat bogaczy, żeby uratować życie tym, których minuty zdają
się być policzone. Po stronie bogaczy stanie policja, po stronie
bohatera… piękna zakładniczka. Po stronie widza pozostaje
trzymanie kciuków, żeby czas nie wygrał z miłością.
Saying “time is money” has never been treated so literally
by any other director. Andrew Niccol (“Gattaca” and “Lord
of War”) has created a world where coffee costs 3 minutes and
a taxi ride costs an hour. Everyone has their time, but not everyone has the same. The natural course of things is appearance
of modern Janosik (the Polish version of Robin Hood) (Justin
Timberlake), who shall rob the wealthiest which are abounding
in millions of years to save the lives of those whose minutes seem
to be counted. On the side of the wealthy the Police stands, on
the side of the hero... a beautiful hostage. The audience can only
keep fingers crossed for victorious struggle between love and time.
39
Witaj w domu / welcome home
eurodesign
Tylko nie skarpetki!
Socks, no thanks!
Najlepszym rozwiązaniem
na udane prezenty jest zainwestowanie
odrobiny czasu w poszukiwanie czegoś
oryginalnego, drobnych przedmiotów
codziennego użytku zamienionych
w małe dzieła sztuki. By w tym pomóc,
stworzyliśmy mały przewodnik. / The way
to come up with the best gift is to invest
a little bit time in searching for something
original, something small, used everyday
but transformed into a small work of art.
We have created a small guide
to help you.
Elastyczne podejście do kuchni
Flexible kitchen attitude
Silikonowa misa Dropp! to kolejne innowacyjne rozwiązanie duńskiej marki Menu.
Niekonwencjonalne podejście do misy na
owoce zaczerpnięto z pryśnięcia farbą zatrzymanego w czasie. Gładki środek z połyskiem kontrastuje z matową powierzchnią na
zewnątrz. Ta skandynawska marka od wielu lat
wyróżnia się na tle innych niepowtarzalnym, a jednocześnie klasycznym designem. / Silicone bowl Droppa!
is another innovative solution of Menu – Danish brand unconventional approach to the bowl for fruits, was taken from paint spraying
stopped in time. Smooth, shiny center contrasts with the matt surface on the outside. The Scandinavian brand for many years has been
distinguished by a unique, yet classic design.
Cena ok. / price of approximately 170 zł
Małe a cieszy / Small, but amusing
W 1945 roku Charles i Ray Eames ulegli wdziękowi pięknego zwierzęcia i stworzyli zabawkę-siedzisko w kształcie słonia. Pierwotna
wersja ze sklejki produkowana przez firmę Vitra została później zastąpiona bardziej ekonomiczną wersją z tworzywa sztucznego.
Do dnia dzisiejszego cieszy się niezwykłą popularnością, zarówno
wśród rodziców, jak i dzieci. Nadaje się do korzystania w domu,
a także na zewnętrz. / In the year 1945 Charles and Ray Eames succumbed the charm of a beautiful animal, and created a toy-seat
formed in the shape of an elephant. The original version made of
plywood manufactured by Vitra was later replaced by a more economical plastic version. To this day, it is very popular, both
among parents and children. It’s suitable for use at
home, as well as externally.
Cena ok. / price of approximately 820 zł
Porządkujemy biurko
Organize your desk
PENPEN jest kontynuacją swojego starszego brata BINBIN.
Ten mały, lecz bardzo funkcjonalny przedmiot znajdzie
swoje miejsce w każdym miejscu pracy. Artysta John
Brauer poprzez projekt próbuje stworzyć widoczną
więź między długopisem a zgniecioną kartką papieru. / PENPEN is a continuation of its elder brother
Binbin. This small, but very functional object, will find
its place in every workplace. Artist John Brauer has
been trying to create a visible bond between the pen
and the crumpled piece of paper.
Cena ok. / price
of approximately 40 zł
Zegar w kostkę
The cube clock
RND_TIME to nowoczesny
zegar ścienny zaprojektowany przez włoską firmę
Progetti. Niezwykłość tego
przedmiotu polega na dowolnym,
ale nieprzypadkowym ułożeniu
cyfr na ścianie. W ten sposób mamy
możliwość stania się współprojektantem
i możemy cieszyć się ułożeniem zegara wg
własnego pomysłu. Małe kostki zostały wykonane z nylonu,
zaś biały panel tylny z calestonu. / RND_TIME is a modern wall
clock designed by the Italian company Progetti.
The uniqueness of this object is its not accidental but optional
arrangement of numbers on the wall. In this way, we have
the opportunity to become a co-designer and we can enjoy
our own arrangement of the clock.
Small cubes are made of nylon,
while the white rear panel
of Caleston.
Cena ok. / price
of approximately 990 zł
Produkty dostępne w sklepie
40
Products available on
www.ipnoticshop.pl
41
Witaj w domu / welcome home
aktywnie! / actively!
Trening przed snowboardowym szaleństwem
Training before the snowboarding madness
Wyjazd na snowboardowe szaleństwo tuż tuż, deska przygotowana,
a twój organizm? To, co podczas jazdy na snowboardzie zawodzi pierwsze,
to nasze ciało. Kontuzje i urazy często są wynikiem braku odpowiedniego
przygotowania. Nie pozwól, by ból i dyskomfort zabrały radość z długo
oczekiwanego wyjazdu. / A snowboarding holiday is just round the corner, the board
is prepared, but what about your organism? What fails the first during a snowboarding ride
is your body. Injuries are often the result of a lack of adequate preparation. Don’t let the pain
and discomfort take away the joy of a long-awaited holiday from you.
Bogumił Głuszkowski
Plecy i brzuch
Back and abdomen
Mięśnie grzbietu oraz mięśnie skośne brzucha
wpływają na lepszą kontrolę podczas skręcania
i obracania się. Boczne mięśnie brzucha są również
odpowiedzialne za stabilność podczas jazdy. Silny
brzuch oraz sprawny kręgosłup pozwoli utrzymać
równowagę i balans podczas jazdy. / Fit muscles of the back and abdominal oblique muscles
give better control while turning and rotating. Side
abdominal muscles are also responsible for ride
stability. A strong abdomen and a fit spine will
help to keep stability and balance while riding.
Na desce jeździmy na ugiętych kolanach. Mięśnie ud
pracują cały czas i są niezbędne do wykonania wszystkich
czynności. Mocniejsze uda to także mocniejsze ścięgna
i wiązadła stawu kolanowego. Uchronią cię także przed
bólem i kontuzjami kolan. / We ride on a snowboard with
bended knees. Thigh muscles work all the time and are
necessary to perform the activities. The stronger the thighs,
the stronger knee tendons and ligaments are. They also
protect you against the pain and knee injuries.
ĆWICZENIA: / EXERCISES:
przysiady, wymachy, wznosy oraz przywodzenie
i odwodzenie nóg / knee bends, legs
swings,leg raises as well as leg
adduction and abduction
exercises
Fot. istock/Caval
ĆWICZENIA: / EXERCISES:
brzuszki, krążenia i skłony tułowia, unoszenie tułowia
w pozycji leżącej, krążenia ramion / sit-ups, torso
rotation and bends, lying torso lifts, arm circles
Uda / Thighs
42
Pamiętaj, że poza wzmocnieniem mięśni powinniśmy je również rozciągnąć –
w ten sposób zmniejszymy ryzyko naciągnięcia, a nawet naderwania ścięgien.
Dzięki rozciąganiu nasze ciało będzie bardziej elastyczne i wytrzymałe.
Remember that in addition to strengthening the muscles we also need to stretch
them – this way we reduce the risk of strained and torn tendons. Thanks to the
stretching, our body will be more flexible and tough.
Stopy i staw skokowy
Feet and ankle joints
Staw skokowy jest odpowiedzialny za zginanie
stopy podczas stawania na palcach oraz jej prostowanie podczas stawania na pięcie. Mięśnie
stopy odpowiedzialne są za stabilizację stawu
skokowego. Praca stóp oraz ich siła i elastyczność
są istotne podczas jazdy na desce. Często już po
pierwszym zjeździe łapią nas skurcze w stopach.
Nie pozwól, by ból i dyskomfort odebrał ci radość
w tym roku. Przygotuj staw skokowy oraz mięśnie
stopy przed wyjazdem. / An ankle joint is responsible for bending a foot when standing on the toes
and straightening it when standing on the heel.
Foot muscles are responsible for the stabilization
of a joint. The work of feet and their strength and
flexibility are essential when riding on the board.
We often suffer from cramps in the feet just after
the first ride. Don’t let the pain and discomfort take
away your joy this year. Prepare your ankle joints
and feet muscles before you go snowboarding.
ĆWICZENIA: / EXERCISES:
krążenia oraz zginanie i prostowanie stóp / foot
circles, foot bends and stretches.
Pośladki / Buttocks
Kolana / Knees
Podczas jazdy na desce mięśnie pośladków odpowiadają za utrzymanie równowagi ciała oraz
chronią tułów przed upadkiem do przodu. Pracują
podczas skrętów i obracania się. / While riding
on a board buttock muscles are responsible for
maintaining body balance and protecting the
torso from falling forward. They work heavily at
turns and rotations.
Mięśnie wokół stawu kolanowego są naturalną
tarczą, która chroni kolana od urazów oraz dolegliwości bólowych. Jazda na ugiętych kolanach wymaga nie tylko silnych mięśni ud, ale
także elastycznych kolan. Rozgrzej kolana, zanim
wyjedziesz na snowboard. / The muscles around
a knee joint are a natural shield that protects the
knee from injuries and pain. Riding on bended
knees requires not only strong thigh muscles, but
also flexible knees. Warm up your knees before
you go snowboarding.
ĆWICZENIA: / EXERCISES:
unoszenie bioder w pozycji leżącej z ugiętymi
kolanami. Unosząc biodra, pamiętaj o spięciu
pośladków. / hips lifts with bended knees in the
lying position. Remember to tight buttocks when
you lift your hips.
ĆWICZENIA: / EXERCISES:
w pozycji stojącej, w lekkim rozkroku krążenia kolan
do wewnątrz i na zewnątrz / inward and outward
knee circles in the standing position, slightly astride.
Łydki / Calves
Mięśnie łydek biorą udział podczas zginania kolan czy pracy stóp. Pracują szczególnie aktywnie
w pozycji „frontside”, kiedy to ciężar ciała spoczywa na palcach. / Calf muscles are involved
in bending knees and feet. They work particularly
actively in the “frontside” position, when their weight rest on toes.
ĆWICZENIA: / EXERCISES:
wspięcia na palce na jednej nodze (zamiennie),
wspięcia na palce obunóż w staniu oraz na siedząco / toe stands on one leg (interchangeably),
toe stands on both legs in the standing and lying
position.
Gotowy do jazdy? Nie zapomnij o każdorazowej
rozgrzewce na stoku. Mięśnie w niskiej temperaturze są zesztywniałe i bardziej narażone na urazy.
Po krótkiej rozgrzewce czas na snowboardowe
szaleństwo. Miłego szusowania!
Ready to go? Do not forget to do a warm-up
every time you are on the slope. At low temperature muscles are stiff are stiff and more exposed
to injury. After a short warm-up it’s time for the
snowboarding madness. Have a nice schussing!
43
Kokpit / Cockpit
informator pokładowy / onboard travel guide
Rady, które ułatwią Państwu podróż
Some advice which will help you travel with us
44
Proszę sprawdzić numer swojego miejsca przed wejściem
do samolotu (miejsca AB znajdują się po lewej stronie kabiny,
CD po prawej, miejsca A i D są miejscami przy oknach).
Proszę zwrócić uwagę, że wejście do samolotu znajduje się
z tyłu, zatem miejsca w pierwszych rzędach znajdują się
z przodu kabiny.
Please check your assigned seat number before you enter the aircraft (seats AB are located on the left side of
the cabin and CD are on the right side; places A and D
are window seats) Please pay attention when boarding the
aircraft. Entry doors are located at the rear of the plane. That
is why in the first rows are located in the front.
Jeżeli mają Państwo bagaż podręczny, proponujemy zostawić go przy schodkach samolotu (bagaż zostanie wówczas
załadowany do przedziału bagażowego, otrzymają go
Państwo po wyjściu z samolotu – bagaż będzie się znajdował
przy schodach).
If you have any hand luggage please leave it by the airstairs
(it will be then loaded into the luggage compartment, you
will receive it after leaving the aircraft – the baggage will
be placed by the door).
Jeżeli Państwa miejsce znajduje się przy oknie awaryjnym,
personel pokładowy poprosi o umieszczenie całego
bagażu na półce nad siedzeniem.
If your seat is located by the emergency exit a cabin crew
member will ask you to put all your hand luggage into the
overhead locker.
Większy bagaż podręczny prosimy umieścić pod poprzedzającym fotelem, a na półce mniejsze przedmioty oraz
odzież.
If your hand luggage is bigger it can be placed under the
seat in front of you. Smaller luggage and clothes should be
placed also in the overhead lockers.
Telefony komórkowe i wszelkiego rodzaju urządzenia
nadawczo-odbiorcze muszą być wyłączone podczas
całego lotu (po lądowaniu telefony komórkowe mogą
zostać włączone dopiero po całkowitym zatrzymaniu
samolotu i wyłączeniu znaku „zapiąć pasy”). Pozostałe urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone zawsze, gdy podświetlona jest sygnalizacja „zapiąć pasy”.
Personel pokładowy udzieli informacji, z jakich urządzeń
będzie można korzystać podczas lotu.
Mobile phones and all radio transmitting devices have
to be switched off during the whole flight (mobile phones
can be switched on again after landing when the plane stops
completely and when the fasten seatbelt sign is turned off).
other electronic devices must be turned off always when the
fasten seatbelt sign is on. The cabin crew will inform you
which devices can be used during the flight.
Proszę zwrócić uwagę, czy miejsce, które Państwo zajmują,
nie znajduje się w pobliżu wyjścia awaryjnego. Jeżeli tak,
należy wówczas zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.
W przypadku ewentualnej sytuacji awaryjnej personel
pokładowy może poprosić Państwa o pomoc przy otwieraniu
wyjścia awaryjnego.
If your seat is located next to the emergency window you
should be aware of the safety card because in case of
emergency you can be asked to open the emergency
exit window.
Przed startem samolotu personel pokładowy zapozna Państwa z zasadami bezpieczeństwa. Proszę zwrócić szczególną
uwagę na sposób zapinania i rozpinania pasów bezpieczeństwa, lokalizację wyjść awaryjnych, oświetlenie awaryjne,
sposób zakładania kamizelki ratunkowej.
Before take off the cabin crew will demonstrate safety rules
Please take note of emergency lightning system, location
of the nearest emergency exits, usage of life vest and way
of safety belt is opened and closed.
Na czas startu i lądowania proszę umieścić wszelkie przedmioty w kieszeni fotela przed Państwem.
All your belongings should be located in the seat pockets
in front of you during the take-off and landing.
Nad Państwa głową znajduje się przycisk wezwania
personelu pokładowego. Proszę użyć go, kiedy będą Państwo
potrzebowali pomocy obsługi na pokładzie.
If you need any help during the flight please press the flight
attendant call button located over your head.
Bufet oraz toaleta znajdują się z tyłu samolotu.
Buffet and toilet are located in the back of the plane.
Zawsze, kiedy zajmują Państwo swoje miejsce, proszę zapinać
pasy bezpieczeństwa.
You also should have your seat belt fastened always while
seated.
Prosimy nie przemieszczać się po pokładzie, kiedy znak
„zapiąć pasy” jest włączony. Prosimy, by zajmowali Państwo
swoje miejsca zawsze podczas kołowania (po lądowaniu
proszę pozostać na swoim miejscu do czasu wyłączenia
znaku „zapiąć pasy”).
You should not leave your seat while the plane is taxing
(after landing please remain seated until the fasten seat
belt sign is turned off).
Jeżeli podróżują Państwo z dzieckiem do lat 2, na czas
lotu personel pokładowy przekaże Państwu specjalny
pas dla niemowląt. Pomoże on w prawidłowym przypięciu
dziecka i zapewni w ten sposób bezpieczeństwo maluszka.
If you are travelling with children under 2 years old you will
be given a special belt for children. Make sure that your
child is fastened correctly and safe.
Dokumenty potrzebne w podróży. Pasażerowie odbywający podróż lotniczą z Eurolot na trasach krajowych powinni
posiadać przy sobie następujące dokumenty:
• dokument tożsamości (aktualny dowód osobisty lub ważny
paszport),
• wydrukowaną kartę pokładową lub numer rezerwacji
uzyskany drogą elektroniczną.
Uwaga: prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości i nie
jest honorowane przy kontroli bezpieczeństwa i dokumentów.
Documents needed for travel. Passengers travelling on domestic Eurolot routes, should carry the following documents:
• identity document (ID card or current valid passport),
• printed boarding card or booking number obtained
electronically
Note: The driving license is not a document of identity
and is not honoured at security and documents checks.
Dokumenty dla dziecka. Dzieci podróżujące rejsami w ruchu
krajowym muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość. Wynika to z obowiązujących przepisów.
• niemowlęta w wieku 0-2 lat oraz dzieci w wieku 2-7 lat odbywające podróż pod opieką rodziców lub opiekunów muszą
posiadać dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia;
• dzieci w wieku szkolnym odbywające podróż pod opieką
rodziców lub opiekunów muszą posiadać dowód osobisty,
paszport lub legitymację szkolną;
• dzieci podróżujące samodzielnie pod opieką personelu
pokładowego i dzieci powyżej 12 lat podróżujące bez
opieki muszą posiadać, niezależnie od wieku, ważny dowód
osobisty, paszport lub legitymację szkolną.
Documents for children. Children travelling on domestic
routes must carry a document certifying their identity. This
is due to current regulations.
• infants and small children aged 0-2 years and children
aged 2-7 years flying with parents or with guardians
must have an identity card, passport or birth certificate;
• children aged over 6 years travelling with parents or
guardians must carry either identity card, passport or
school ID;
• Children travelling alone under the supervision of our
crew and children over 12 years travelling without any
supervision, no matter their age, should either have valid
ID, passport or school ID.
Informujemy, że na wszystkich naszych rejsach obowiązuje
całkowity zakaz palenia.
We kindly inform you that smoking in our planes is strictly
forbidden.
Miłej podróży!
Have a nice flight!!
45
Kokpit / Cockpit
leć z nami / fly with us
Nasze samoloty
Our fleet
W naszych barwach latają samoloty ATR 42-500 i ATR 72-202. Oba
to pasażerskie górnopłaty z dwoma turbośmigłowymi silnikami. Produkowane są przez europejskie konsorcjum lotnicze ATR (Avions de Transport
Régional). Eurolot jest także właścicielem Embraerów 175. Dwa z nich,
w barwach narodowych, odbywają rejsy z najważniejszymi osobami
w państwie. / In our colours fly ATR 42-500 and ATR 72-202. Both are passengers’ turbotrops with two engines. They are produced by European
aviation consortium ATR (Avions de Transport Régional). Eurolot is also
the owner of Embraer 175, two of them, painted in national colours
operate flights with the most important people in our country.
Czy wiesz, że? / Did you know?
Najdłuższy rejs, jaki wykonał ATR 72
Eurolotu, trwał siedem i pół godziny. /
The longest flight, which was made by
ATR 72, lasted seven and a half hours.
Samoloty ATR spalają ok. 500 kg
nafty lotniczej na godzinę lotu. /
ATR aircraft burnes about 500 kg
of aviation kerosene per hour.
ATR eurolot.com
ATR 42-500
ATR 72-202
Wymiary / Dimensions:
Długość / Length
Rozpiętość / Span
Wysokość / Height
Powierzchnia skrzydeł / Wing area
Szer. kabiny pasażerskiej / Cabin width
Wys. kabiny pasażerskiej / Height of cabin
22,67 m
24,57 m
7,59 m
54,5 m
2,57 m
1,91 m
27,17 m
27,05 m
7,65 m
61 m
2,57 m
1,91 m
18600 kg
21500/22000 kg
11600 kg
12900 kg
4700 kg
6400 kg
4500 kg
5000 kg
PW127E
2400 KM
PW124B
2400 KM
Ciężary / weights:
Maksymalny ciężar do startu
Maximum weight for take-off
Ciężar samolotu pustego
Aircraft empty weight
Udźwig maksymalny
Maximum capacity
Pojemność zbiorników paliwa
Fuel tank capacity
Silniki / Engines: 2 × Pratt & Whitney
Moc maksymalna / Maximum power
Długość drogi do startu
The length of the road to start
Pułap maksymalny / Maximum ceiling
Zasięg (zależny od udźwigu)
Range (depending on capacity)
Prędkość przelotowa / Cruising speed
Liczba pasażerów
Number of passengers
46
Do dziś dostarczono użytkownikom
ponad 950 samolotów ATR na całym
świecie. / Till these days, the company
has provided users with more than
950 ATR aircrafts in the world.
1165 m
ok. / approx. 7600
1400 m
m
ok. / approx. 7600
1500 km
1500km
556 km/h
45/47
515 km/h
64/66
m
Kokpit / Cockpit
leć z nami / fly with us
Taryfy eurolot.com
eurolot.com fares
Eurolot oferuje swoim Pasażerom zakup biletów lotniczych
w trzech taryfach:
• taryfie ekonomicznej (Economy),
• taryfie Eurolot,
• taryfie Flex.
Jeśli cenią sobie Państwo niezależność w planowaniu podróży
i chcą swobodnie dokonywać zmian imienia i nazwiska pasażera oraz terminu podróży, zachęcamy do wybrania taryfy Flex.
Taryfa Flex gwarantuje bezpłatną zmianę imienia i nazwiska
pasażera oraz daty wylotu i przylotu, nawet do 2 godzin przed
odlotem. W przypadku rezygnacji z podróży, otrzymają Państwo
zwrot należności za niewykorzystany bilet.** Zmiany daty podróży
oraz imienia i nazwiska pasażera można dokonać poprzez Contact
Center, dzwoniąc pod numer: +48 225 740 740.
Zależy Państwu na komforcie dostosowania terminu podróży
do bieżących planów? Polecamy wybór taryfy Eurolot. Dzięki niej otrzymają Państwo możliwość zmiany dotychczasowej
daty i godziny lotu bez ponoszenia opłat, do 12 godzin przed
odlotem. Zmiany daty i godziny podróży można dokonać
poprzez Contact Center, dzwoniąc pod numer:
+48 225 740 740.
Taryfa ekonomiczna (Economy) to najlepszy wybór dla tych
pasażerów, którzy znają konkretne parametry dotyczące swojej
podróży, nie przewidują nagłych zmian daty wylotu czy
przylotu i chcą czerpać korzyści z wygodnej, niskokosztowej
podróży z Eurolot.
Eurolot Passengers can purchase tickets based on three fares:
• fare economy (Economy),
• fare Eurolot,
• Flex fare.
If you appreciate the independence of planning a trip and
want to be free to make changes to the passenger’s name,
surname and date of travel, we encourage you to choose the
Flex fare. Flex fare guarantees free change of passenger’s name,
surname and date of departure and arrival time, even up to
2 hours before travelling.In case of cancellation of travel, you will
receive a refund for the unused ticket.** These changes can be
made through the Contact Center by calling: +48 225 740 740.
If the comfort of your travel depends on time to adapt to the
current plans you should enjoy the Eurolot fare. With this you will
receive the ability to change the current date and time of flight
without any charge, up to 12 hours before departure. Changes
to travel dates and times can be made through the Contact
Center by calling: +48 225 740 740.
Economy fare (Economy) is the best choice for those passengers who know the specific parameters of their journey, do
not provide any sudden changes in the date of departure
or arrival and want to reap the benefits of convenient, lowcost
travel with Eurolot.
ECONOMY
EUROLOT
FLEX
Bagaż podręczny do 6 kg (55x40x20 cm)
Carry-on baggage to 6 kg (55x40x20 cm)
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
Bagaż rejestrowany do 20 kg
Checked baggage to 20 kg
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
Bagaż specjalny
Special Baggage
na życzenie za dopłatą
on request at extra charge
na życzenie za dopłatą
on request at extra charge
na życzenie za dopłatą
on request at extra charge
Wybór miejsca na pokładzie
Choosing a location on board
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
Kawa, herbata, zimny napój, przekąska
Coffee, tea or cold drink, snack
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
w cenie biletu
in the ticket price
Zmiana daty podróży
Change of your travel dates
na życzenie za dopłatą
do 24 h przed odlotem*
on request at extra cost
up to 24 h before departure*
w cenie biletu
do 12 h przed odlotem*
in the ticket price
up to 12 h before departure*
w cenie biletu
do 2 h przed odlotem*
in the ticket price
up to 2 h before departure*
Zmiana imienia i/lub nazwiska Pasażera
Change of the name and/or surname of the Passenger
na życzenie za dopłatą
do 24 h przed odlotem*
on request at extra cost
up to 24 h before departure*
na życzenie za dopłatą
do 12 h przed odlotem*
on request at extra cost
up to 12 h before departure*
w cenie biletu
do 2 h przed odlotem
in the ticket price
up to 2 h before departure
Zwrot biletu
Ticket return
brak możliwości
impossible
brak możliwości
impossible
50 – 100% **
* Przy każdej opcji zmiany daty podróży lub imienia/nazwiska pasażera, należy dopłacić wyrównanie
różnicy w cenie biletu. Informacji o cenniku dopłat udzieli Państwu Contact Center: +48 225 740 740.
** W przypadku rezygnacji do 7 dni przed odlotem, zwrot 100% wartości biletu; w przypadku rezygnacji pomiędzy 7 dni a 2 godziny przed odlotem zwrot 50% wartości biletu.
* With any change of travel dates or the name/surname, a compensation of the difference
in ticket price must be paid. To get any further information about price list call Contact Center:
+48 225 740 740.
**In case of cancellation up to 7 days prior to departure -refund 100% of the ticket; in case
of cancellation between 7 days and 2 hours before departure - 50% refund of the ticket.
47
Kokpit / Cockpit
halo wieża! / hallo tower!
Święta: Jak dolecieć na czas?
Christmas: How to fly on time?
Każdego dnia nad Europą odbywa się
ponad 26 tysięcy rejsów / Every day, more
than 26,000 flights take place over Europe.
Igor Augustyniak, szef pilotów Eurolotu
48
To średnia wartość, liczona w odniesieniu do całego roku kalendarzowego. Koniec tego okresu, zbliżające się Święta, to statystyczne
maksimum. Jak przygotować się do podróży w tym okresie? Poniżej
kilka praktycznych uwag.
This is the average value calculated for the entire calendar year.
The end of this period, the upcoming holidays make a statistical
maximum. How to prepare for travel during the period? Here are
a few practical observations.
1
Zaplanuj swoją podróż wcześniej. Większe wyprzedzenie to większa
szansa na szerszy wybór połączeń, lepszą ofertę cenową. Jeżeli
miejsce, do którego lecisz, nie ma bezpośredniego połączenia –
postaraj się lecieć jedną linią lotniczą, jednym sojuszem, dopiero
na końcu korzystając z zupełnie „obcych” sobie przewoźników.
Oprócz korzyści materialnych (punkty lojalnościowe) zyskasz
gwarancję ciągłości połączenia – ewentualne Twoje spóźnienie
w pierwszym rejsie zostanie zauważone i odnotowane, kolejny
samolot będzie czekał na Twój przylot bądź dostaniesz miejsce
w kolejnym rejsie.
Plan your travel in advance. The bigger the anticipation the
greater chance for a wider choice of connections, and the better price offer. If the destination you are flying to does not have
a direct connection – try to fly one airline, one alliance, finally
use carriers that are completely “strange” to each other. Apart
from financial benefits (loyalty points), you will gain the guarantee
of the connection continuity – any delay in your first trip will be
noticed and reported, another plane will wait for your arrival or
you will get a place in the next flight.
2
Jeżeli planujesz podróż z przesiadką, to zaplanuj ją w dużym
europejskim porcie. W przypadkach odwołań / zawieszeń rejsów,
takie duże porty (tzw. huby) oferują większą elastyczność zmiany
połączenia / przewoźnika. Nie bez znaczenia jest wyposażenie
portu – stanowią je centra handlowe z bogatą ofertą restauracji,
kawiarni i fast food-ów.
If you plan a trip with a change, plan it in a large European port.
In case of flight cancellation / suspension, these large ports (called
hubs) offer greater flexibility in changing the connection / carrier.
Port facilities are not without significance – they are shopping
centres with numerous restaurants, cafes and fast foods.
3
Spakuj swój bagaż tak, by spełniał on wymogi bezpieczeństwa
oraz restrykcje przewoźnika. Chodzi tu o bagaż rejestrowany (ten,
który znika na taśmie przy odprawie biletowej), jak i kabinowy.
Wymogi dotyczące ilości, zawartości, wymiaru i ciężaru dotyczą
zwłaszcza tego, co zamierzasz zabrać ze sobą na pokład. Niektóre
zagraniczne linie lotnicze o profilu niskokosztowym potrafią być tu
bezwzględne. Dodatkowy kilogram to ekstra zarobek. W przypadku
tradycyjnych linii, możesz zostać poproszony o przepakowanie
swojego bagażu. To zawsze kłopot, którego lepiej uniknąć.
Inną sprawą jest bezpieczeństwo. Tu profil linii nie ma żadnego
znaczenia. Każdy bagaż jest skanowany, a pracownicy ochrony
nie godzą się na kompromis. Twoje ulubione perfumy wylądują
w koszu – jeśli ich objętość przekroczy dopuszczalne normy.
Pack your luggage so that it meets safety requirements and restrictions of the carrier. This includes checked baggage (the one that
disappears on tape at the check-in) as well as hand baggage.
The requirements of quantity, content, size and weight concern,
in particular, things you are going to take on board. Regarding this
matter, low fare airlines are able to be very strict and pitiless. Each
additional kilogram means extra profit. With traditional lines, you
may be asked to repackage your baggage. It has always been
a problem better to be avoided. Safety is another issue. Here,
the airline profile is of no importance. Each luggage is scanned
and security guards are ruthless. Your favourite perfume will land
in the trash – if its volume exceeds the limits.
4
Najważniejsze: podróż lotnicza jest najbezpieczniejsza. Tak mówią
liczby, statystyki, tak po prostu jest. Święta pod tym względem nie
są specjalnie wyróżnione.
The most important: air travel is the safest. So say the statistics.
And it does not depend on the period taken into account. Christmas in this respect is not specifically distinctive.
Miłej podróży!
Have a nice trip!
www.aquacity.sk
Offerta Skii & Welllneess pob
bytóów
w AquaaCitty Poprrad
Święta
Bożego Narodzenia
i pobyty
poby Sylwestrowe
� Zakwaterowanie w hotelach AquaCity Seasons***
AquaCity Mountain View**** oraz Horizont*** Stará Lesná
� Ski pas na 3 lub 6 dni do ośrodkow narciarskich
Strbskie Pleso, Tatrzańska Łomnica
oraz Stary Smokowiec w Tatrach Wysokich
POBYT W AQUACITY OBEJMUJE:
� zakwaterowanie w hotelu AquaCity Seasons***
lub Mountain View****
� śniadania i kolacje w restauracji High Tatras w formie szwedzkich
stołów (bez napojów)
� wieczorny pokaz laserowy w basenach Blue Sapphire
� programy animacyjne dla dzieci i dorosłych
� parking strzeżony, opłaty lokalne
� sejf oraz zestaw do przygotowania
kawy i herbaty w pokoju
� bezpłatny dostęp do internetu
Ferie zimowe
przy gorących
źródłach
Karnety
narciarske
w cenie pobytu
Połączenie lotnicze
z Gdańska i Warszawy
do Popradu - Tatry
� bezpłatne wejście do termalnego Aquaparku i do centrum wellness:
3 termalne baseny zewnętrzne, baseny dziecięce, baseny relaksacyjne
Blue Sapphire z chromoterapią i pokazem laserowym, luksusowe
baseny Blue Diamond z barami, Witalny Świat z saunami
i pomieszczeniami inhalacyjnymi, 50m basen pływacki, fitness
centrum, sauny parowe, atrakcje i zjeżdżalnie wodne
Od 8 grudnia 2011 r. Polskie Regionalne Linie Lotnicze EUROLOT S.A. uruchamiają regularne połączenie
lotnicze z GDAŃSKA i WARSZAWY do POPRADU - TATRY. Samoloty ATR 42 i ATR 72 z Gdańska
oraz z Warszawy na lotnisko Poprad-Tatry kursować będą 2 razy w tygodniu (czwartek i niedziela).
QR-CODE
naszej online
oferty pakietów
zimowych
Rezerwacja pakietów pobytowych w AquaCity Poprad:
Tel. +421 52 78 51 222
Fax: +421 52 78 51 220
www.aquacityresort.com/pl
[email protected]
49
Kokpit / Cockpit
miłego eurolotu / have a nice eurolot
Miłego Eurolotu / Have a nice Eurolot
życzy / wishes: Gromosław Wróbel
stanowisko / position: kapitan / captain
Godziny w powietrzu / Hours in the air: 3 400
Godziny na Ziemi / Hours on the ground: cała reszta życia,
z wyłączeniem kilku tysięcy godzin spędzonych na jeziorach
i morzu pod żaglami / the whole rest of life, with the exception
of a few thousand hours spent on lakes and in the sea sailing
W barwach eurolot.com od / Representing eurolot.com since:
marca 2007 / March 2007
Najwyżej w powietrzu / The highest in the air: 41 000 stóp, czyli
12 500 metrów / 41 000 feet, i.e. 12 500 metres
Najdłuższy lot / The longest flight: za sterami Warszawa – Barcelona /
at the controls Warsaw – Barcelona
Moja kariera zaczęła się od / My career began with: pracy jako
instruktor samolotowy w Phoenix East Aviation Daytona Beach
na Florydzie / work as a flight instructor at Phoenix East Aviation
Daytona Beach, Florida
Najciekawsze miejsce, w którym wylądowałem to / The most
interesting place I have landed: lotnisko ENHD Haugesund przepięknie położone na norweskich fiordach / ENHD Haugesund
airport beautifully situated on the Norwegian fjords
Piloci samolotów pasażerskich w wolnych chwilach też często nie
mogą rozstać się z samolotami – nawet jeśli są one dużo mniejsze.
Pilots of passenger aircrafts often cannot part with airplanes
in their free time – even if the latter are much smaller.
Najbardziej w mojej pracy lubię / The thing I like at my work
most: to, że prawie zawsze w pracy świeci słońce / is that almost
always the sun is shining there
Zawsze dziwi mnie / I am always amazed at: ciągły pośpiech
naszej cywilizacji, bez zwracania uwagi na to co w życiu jest naprawdę ważne / continuous rush of our civilization, without paying
attention to what is really important in life
Pasażerowie znają mnie z / Passengers know me mostly from:
głównie ze słyszenia / hearing me
Znajomi zawsze pytają mnie o / My friends always ask me: o to,
czy nie boję się latać / if I am not afraid of flying
Na urlopie zwykle latam do / On holidays I usually fly: rzadko
za granicę, najczęściej nad polskie morze / seldom to foreign
countries, the most often to the Polish seaside
„Gromek” to także jeden z naszych najlepszych sterników, nie tylko
na pokładzie samolotu. Tu podczas tegorocznych regat eurolot.com
w Sztynorcie. / “Gromek” is also one of our best steersman, not only on
board of an aircraft. Here, at this year’s eurolot.com regatta in Sztynort.
50
Poza lotniskiem zamieniam się w / Outside the airport I change
myself into: domatora, czas spędzony wraz z rodziną jest dla
mnie najcenniejszy. A jeżeli zostanie mi jeszcze wolna chwila,
to najczęściej można mnie znaleźć w garażu / a homebody, the
time spent together with my family is the most precious to me. And if
I have another spare moment, I can usually be found in the garage
W domu zawsze czeka na mnie / At home I am always awaited
by: żona wraz z dwuletnim synkiem, oraz zwariowany owczarek
niemiecki / my wife and two-year-old son, and crazy German
Shepherd
51
52

Podobne dokumenty