REGULAMIN KONKURSU NR 1/OPP/2016 na najlepsze kampanie

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NR 1/OPP/2016 na najlepsze kampanie
Projekt „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego
do mediów publicznych” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
REGULAMIN KONKURSU NR 1/OPP/2016
na najlepsze kampanie społeczne „1% dla OPP” w woj. lubelskim wyemitowane
przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
w okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą
wyłonienia laureatów najlepszych kampanii społecznych „1% dla OPP” w woj. lubelskim, które
były wyemitowane przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w
okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie
mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach
Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4. Silne organizacje pozarządowe (zwanego
dalej „Projektem”).
3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele: Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni
w Lublinie „Radio Lublin” S.A., Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
oraz Sekretarz Regionalnego Panelu Ekspertów (RPE). Pracami Kapituły kieruje Sekretarz RPE.
4. Wybór najlepszych kampanii społecznych będzie przebiegać w formie głosowania internautów
reprezentujących organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego.
5. Na stronie www.flop.lublin.pl zostaną zamieszczone informacje o kampaniach społecznych, które
spełniają warunki formalne udziału w konkursie (plik dźwiękowy mp3, nazwa kampanii,
zleceniodawca, producent, data rozpoczęcia emisji).
6. Głosy można oddawać do dn. 14 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfczCZngXO7yNqFVlMRHdib5Hjpat0BpZlmVxjSeNw3jHjrw/viewform
7. Na podstawie oddanych głosów na kampanie społeczne, przez organizacje pozarządowe z
województwa lubelskiego, zostanie utworzona lista rankingowa. Na tej podstawie Kapituła
Konkursowa przyzna zleceniodawcom najlepszych kampanii nagrody rzeczowe za zajęcie: I
miejsca – 800,00 PLN, II miejsca – 600,00 PLN, III miejsca – 400,00 PLN. Kapituła prawo
przyznać 3 dodatkowe równorzędne wyróżnienia.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 września 2016 r. podczas uroczystej Gali w Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym w ramach dwudniowego Lubelskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych 2016.
6. Regulamin wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2016 r.
Sporządził:
Wojciech Dec – Sekretarz RPE
Biuro Projektu:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
Al. Racławickie 22, 20-037 Lublin
tel.: 81 533 12 17
[email protected], www.flop.lublin.pl
Partner Wiodący:
Partner Projektu:

Podobne dokumenty