roto do udoju wewnętrznego od 30 do 56 miejsc

Komentarze

Transkrypt

roto do udoju wewnętrznego od 30 do 56 miejsc
ROTO DO UDOJU
WEWNĘTRZNEGO OD 30 DO
56 MIEJSC
Korytarz wejściowy na roto do udoju
RTI
Korytarz wyjsciowy z roto do udoju
biuro główne :
Cartel - ZA du Cormélia - F - 85500 CHAMBRETAUD
Tél : + 33.2.51.61.50.50 - Fax : + 33.2.51.91.50.00
Mail : [email protected] - Site web : www.silofarmer.fr
Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące.
Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się, konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.
Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na
zamówieniu.
Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozaumowne.
Poprzeczna belka zawierająca :
elektryczność -zasysacz próżniowy mleka system ewakuacyjny mleka do rezerwuaru
Zautomatyzowana wejściowa komora
separacyjna
Zespół napędu zmotoryzowanym
Indywidualne stanowisko dojenia
biuro główne :
Cartel - ZA du Cormélia - F - 85500 CHAMBRETAUD
Tél : + 33.2.51.61.50.50 - Fax : + 33.2.51.91.50.00
Mail : [email protected] - Site web : www.silofarmer.fr
Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące.
Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się, konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.
Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na
zamówieniu.
Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozaumowne.
Ekran dotykowy do sterowania
Dystrybucja koncentratu
paszowego
Zautomatyzowany dystrybutor
koncentratu paszowego
Kozy w czasie dojenia
biuro główne :
Cartel - ZA du Cormélia - F - 85500 CHAMBRETAUD
Tél : + 33.2.51.61.50.50 - Fax : + 33.2.51.91.50.00
Mail : [email protected] - Site web : www.silofarmer.fr
Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące.
Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się, konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.
Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na
zamówieniu.
Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozaumowne.
LA GAMME COMPLETE
Distributeur au sol d’aliment pour
bovins / caprins / ovins.
DS-ROB
Distributeur d’aliment au sol robotisé
Distributeurs aériens d’aliments
DA 300 / DA 500
Distributeur pour
Bovins / Caprins /
Ovins
DA-VEAUX
Distributeur pour
veaux de boucherie
Distributeur porté
DAVR
Distributeur pour
Volailles rationnées
Equipements pour salle de traite
CEB
Chien électrique
DA60
Distributeur pour
salle de traite
DAPAG
Distributeur aérien pour canards prêts à gaver
biuro główne :
CARTEL
ZA du Cormélia
F - 85500 CHAMBRETAUD
Tél : + 33.2.51.61.50.50
Fax : + 33.2.51.91.50.00
Mail : [email protected]
Site web : www.silofarmer.fr
Roto de traite intérieur de
30 à 56 places.
Ważne: ten dokument przedstawia maszyny z ich opisami technicznymi w momencie publikacji dokumentu. Te ostatnie podane są jedynie jako umowne i ze względu na nieustanny rozwój produktów nie mogą być uznawane jako ostateczne i wiążące.
Przed wszystkimi zamówieniami, zaleca się, konsultację z naszą firmą w celu zapoznania się z ewentualnie wniesionymi udoskonaleniami i nową specyfikacją techniczną sprzętu, którym są Państwo zainteresowani.
Sprzęt ten przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy potrafią ocenić jego możliwości w stosunku do pracy jaką mają wykonać. Sprzedaż maszyn odbywa się według ogólnych zasad i warunków sprzedaży firmy CARTEL sformułowanych na
zamówieniu.
Wszystkie zdjęcia wchodzące w skład tego dokumentu są pozaumowne.

Podobne dokumenty

distributeur au sol

distributeur au sol • Zbiornik stożkowy 350L z maks. jednym dodatkowym składnikiem pokarmowym (1 dodatkowa komora)

Bardziej szczegółowo