Informacja na temat dywidendy w związku z zarejestrowaniem akcji

Transkrypt

Informacja na temat dywidendy w związku z zarejestrowaniem akcji
Informacja na temat dywidendy w związku z zarejestrowaniem akcji serii E
(Raport bieżący nr 45/2016)
19.08.2016 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 26/2016 oraz nr 30/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku,
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") informuje, iż w związku z zarejestrowaniem
w dniu 19 sierpnia 2016 roku, 727 900 akcji serii E w KDPW, ilość akcji uprawniająca do wzięcia
udziału w dywidendzie wynosi 39.127.900, zaś wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję
wynosi 2,19 PLN.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis
– Wiceprezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Podobne dokumenty