Kurs: E-learning w nauczaniu języków obcych

Transkrypt

Kurs: E-learning w nauczaniu języków obcych
Kurs: E-learning w nauczaniu języków obcych
Daj nam 16 godzin, a nauczymy Cię jak skutecznie stosowad e-learning w
nauczaniu języka obcego
Stosując e-learning: efektywnośd Twojego nauczania wzrośnie o 15% – 25%, przyswajanie materiału
przez słuchaczy będzie krótsze o 35% – 45%, a każdy z nich będzie miał stały dostęp do materiałów
dydaktycznych oraz będzie mógł się uczyd w dowolnym czasie i miejscu.
Renomowane uczelnie, między innymi Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska e-learning
stosują już od lat. Kolejne placówki edukacyjne, w tym szkoły budują platformy do e-learningu i
stosują je w swojej działalności.
E-learning w nauczaniu języków obcych stał się koniecznością, a lektorzy i nauczyciele potrafiący
tworzyd i prowadzid kursy e-learningowe są poszukiwanymi specjalistami na rynku.
Studium Języków Obcych „UN-O” oraz Interakademia.pl
Zapraszają na:
Kurs: E-learning w nauczaniu języków obcych
Termin: ze względu na formę zajęd w postaci warsztatów liczba miejsc jest
ograniczona. Miejsca na szkolenie będą rezerwowane w
kolejności zgłoszeo.
Szczegółowy terminarz wraz z programem str. 2
Czas trwania: 8 godzin on-line i 8 godzin stacjonarnych
Uczestnicy: nauczyciele i lektorzy języków obcych
Program szkolenia: co to jest e-learning, czym jest najnowsza platforma e-learningowa Moodle 2.0,
jak stosowad Moodle 2.0 do prowadzenia zajęd e-learning, blended learning, najnowsze funkcje, jak
wdrożyd platformę e-learningową w szkole językowej, uczelni lub szkole i jak prowadzid zajęcia,
przykłady dwiczeo interaktywnych, monitorowanie i raportowanie postępów, tworzenie kursów.
Prowadzący: wykładowca akademicki, wieloletnie doświadczenie w e-learningu, zarówno jako
prowadzący zajęcia w e-learningu, twórca kursów, administrator. Wdrażał e-learning w szkołach
wyższych. Przeprowadził kilkaset godzin szkoleo dla wykładowców oraz nauczycieli z zakresu
stosowania e-learningu, współautor publikacji na temat wdrażania e-learningu w szkole wyższej.
Miejsce: Studium Języków Obcych "UN-O" ul. Żelazna 41 lok. 7 w Warszawie
Informacje i zapisy: [email protected], tel. 022 890 09 91, www.sjo-uno.pl
Opłaty: Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 290 zł brutto na osobę.
Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp do własnego kursu na platformie interakademia.pl
na okres 1 miesiąca GRATIS z możliwością wykupu abonamentu na roczne utrzymanie kursu w
kwocie 99 zł brutto lub 169 zł brutto przy abonamencie na okres 2 lat.
Kurs e-learning
Zajęcia stacjonarne (8 godzin lekcyjnych - grupa max 14 osób)
Terminy:
26 marca 2012 r. (poniedziałek), godz. 10.00-11.30, 11.45-13.15 – 4 godziny lekcyjne
28 marca 2012 r. (środa), godz. 10.00-11.30, 11.45-13.15 - 4 godziny lekcyjne
i/lub
26 marca 2012 r. (poniedziałek), godz. 17.00-18.30, 18.45-20.15 – 4 godziny lekcyjne
28 marca 2012 r. (środa), godz. 17.00-18.30, 18.45-20.15 - 4 godziny lekcyjne
Zajęcia on-line (8 godzin lekcyjnych)
Szkolenie stacjonarne jest poprzedzone szkoleniem on-line, które zaczyna się tydzieo wcześniej
tj. 19 marca 2012 r. przed terminem zajęd stacjonarnych.
Liczba miejsc ograniczona!
Bloki tematyczne
Zapoznanie się z działaniem platformy e-learningowej i podstawowymi jej
komponentami.
Podstawowe informacje na temat szkoleo on-line: zasady nauczania poprzez
platformę e-learningową, budowa platformy e-learningowej, blended learning
– najskuteczniejsza współczesna metoda uczenia się.
8 godz.
[e-learning]
Platforma e-learningowa w praktyce. Prezentacja przykładów zastosowania
platformy e-learningowej w nauczaniu języków obcych.
Podstawy tworzenia kursu on-line.
Prezentacja elementów składowych i komponentów tworzących kurs.
Planowanie kursu
Tworzenie szkieletu kursu.
4 godz.
[stacjonarne]
4 godz.
[stacjonarne]
Tworzenie kursu e-learningowego przy wsparciu prowadzącego
Quizy interaktywne dedykowane lektorom nauczającym języki obce
Elementy multimedialne w kursie. Dodawanie filmów wideo, ścieżek dźwiękowych.
Zarządzanie zasobami kursu.

Podobne dokumenty