Wykaz tytułów wraz cenami

Komentarze

Transkrypt

Wykaz tytułów wraz cenami
f
L.p.
Autor/Instytucja
Rok wydania
Cena brutto
1 egz.
Gerhart Hauptmanns Freundeskreis
2006
7,35 zł
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. V
2005
1,05 zł
Zagrożenia i ikonosfera religijnych przekonań
integrującej się Europy
2005
3,15 zł
Wyzwania współczesności Kujaw
2006
3,15 zł
Tytuł
Tytuły do sprzedaży
1
Kuczyński K. A.
2
3
4
Materiały z sympozjum
naukowego PWSZ
we Włocławku
Materiały z sympozjum
naukowego PWSZ
we Włocławku
5
Materiały z sympozjum
naukowego PWSZ
we Włocławku
Żyć w prawdzie i z godnością
2005
2,10 zł
6
Kuczyński E.
Interferenzträchtige Stolpersteine bei der
Übersetzung
2005
2,10 zł
7
Jędrzejczyk. K. J.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950)
2006
3,15 zł
8
Sepkowski A.
Futurologia i polityka. Wizje, projekty, prognozy
drugiej połowy XX wieku
2006
5,25 zł
Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne. T. I
2006
1,05 zł
2006
1,05 zł
2007
5,25 zł
9
10
11
Ponczek E.
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Humanistyczne. T.
VI
Wymiary i możliwości polityki w Polsce na
przełomie tysiącleci
12
Zeszyty Naukowe. Ekonomia i Zarządzanie. T. I
2006
1,05 zł
13
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Humanistyczne. T.
VII
2006
1,05 zł
14
Materiały z konferencji
naukowej PWSZ
we Włocławku
Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych
badaniach germanistycznych
2006
7,35 zł
15
Pskit W.
The Concept of Grammatical Category in
Generative Grammar and Cognitive Grammar
2007
5,25 zł
16
Zeszyty Naukowe.
Zbliżenia Cywilizacyjne. T. II
2006
1,05 zł
17
Zeszyty Naukowe.
Ekonomia i Zarządzanie. T. II
2006
1,05 zł
Księga Jubileuszowa PWSZ we Włocławku.
Początki istnienia i działalność 2002-2007
2007
11,55 zł
18
Jaworowski P.
19
Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski
patriotyzm
2006
6,30 zł
20
Zeszyty Naukowe.
Zbliżenia Cywilizacyjne. T. III
2007
1,05 zł
21
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. VIII
2007
1,05 zł
22
Zeszyty Naukowe.
Ekonomia i Zarządzanie. T. III
2007
1,05 zł
Marketing polityczny
2007
7,35 zł
Tożsamość europejska – wielokulturowość globalizacja
2007
11,55 zł
Rozwój Studiów Ekonomicznych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we
Włocławku
2008
5,25 zł
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. IX
2008
1,05 zł
Najważniejsze zjawiska polszczyzny po roku 1989
2008
11,55 zł
Dydaktyka języków obcych
w świetle współczesnych teorii lingwistycznych
2008
8,40 zł
23
Dzieciński P.
24
25
Jaworowski P.,
Zarębski M.
26
27
Miodek J.
28
29
Horbaczewski H.,
Reginia-Zacharski J.
Organizacje międzynarodowe. Wybór tekstów
źródłowych
2008
4,20 zł
30
Kosecki K.
Language, Time and Biology:
A cognitive Perspective
2008
8,40 zł
31
Zeszyty Naukowe.
Zbliżenia Cywilizacyjne. T. IV
2008
1,05 zł
32
Zeszyty Naukowe.
Ekonomia i Zarządzanie. T. IV
2008
1,05 zł
33
Zeszyty Naukowe.
Zbliżenia Cywilizacyjne. T. V
2009
1,05 zł
34
Zeszyty Naukowe.
Zbliżenia Cywilizacyjne. T. VI
2010
1,05 zł
35
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. X
2009
1,05 zł
36
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. XI - W kręgu
współczesnej literatury polskiej
2009
1,05 zł
37
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. XII
2010
1,05 zł
38
Reginia-Zacharski J.
Zatrzymać bestię w klatce
2009
5,25 zł
39
Kuczyński E.
Na drodze pojednania.
Marion Donhoff a Polska
2008
8,40 zł
40
Waniek-Klimczak E.
Socio-psychological
conditioning in ESL
2009
3,15 zł
41
Przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość integracji europejskiej
2008
15,75 zł
42
Zeszyty Naukowe.
Ekonomia i Zarządzanie. T. V
2009
1,05 zł
43
Zeszyty Naukowe.
Neofilologia
2003
1,05 zł
44
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. II
2004
1,05 zł
45
Zeszyty Naukowe.
Rozprawy Humanistyczne. T. IV
2005
1,05 zł
Polska w integrującej się Europie
2004
1,05 zł
Etyczna antropologia wobec nowych wyzwań
polskich i europejskich
2004
1,05 zł
Edukacja wartości
2005
1,05 zł
49
Kamień węgielny
2005
1,05 zł
50
Regulamin studiów
2005
51
Mówienie w języku obcym - sukcesy i porażki
uczenia się i nauczania
2009
2,10 zł
2010
7,35 zł
2010
11,55 zł
46
E. Ponczek
47
48
M. Włosiński
52
Wyzwania gospodarcze, polityczne
i społeczne w globalnej gospodarce
(wydanie z 2010 r.)
Szkolnictwo polskie w latach
1945-1975 z uwzględnieniem miasta
Włocławka
53
Moraczewska B.
54
Krzemińska K.
Auf dem Weg von der
Schreibentwicklung zur
Lernerautonomie
2011
5,25 zł
55
Kuczyński K. A.
Wśród ludzi i książek.
Rozprawy-wspomnienia-wywiady
2011
6,30 zł
Wyzwania gospodarcze, polityczne
i społeczne w globalnej gospodarce
(wydanie z 2011r.)
2011
5,25 zł
57
Zeszyty Naukowe.
Zbliżenia Cywilizacyjne. T. VII
2011
1,05 zł
58
Karpus Karolina
Gospodarowanie odpadami w świetle
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej na gruncie dyrektw ramowych w
sprawie odpadów
2011
5,25 zł
59
Krzemiński Maciej
Moralny obraz społeczeństwa polskiego w
realiach PRL. Twórczość prozatorska Kazimierza
Orłosia w latach 1958-1970
2011
11,55 zł
60
Kopińska V., Flanz J.
Nauczyciel we współczesnej szkole. Zmianazadania-rozwój
2011
5,25 zł
61
Majer Jan
2012
1,05 zł
62
Jaworowski Piotr
2012
14,70 zł
63
Jaworowski Piotr
Księga Jubileuszowa X-lecia PWSZ we
Włocławku. Istnienie, działalność i osiągnięcia.
2012
10,50 zł
64
Moraczewska B.
Rozważania wokół dylematów współczesnej
pedagogiki
2012
5,25 zł
65
Legiędź-Gałuszka M.
Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w
globalnej gospodarce
2012
5,25 zł
66
Sepkowski A.
Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne, T.8
2012
1,05 zł
67
Kuczyński K. A.
2012
13,65 zł
68
Kuczyński K. A.
2012
6,30 zł
56
Wiśniewska Małgorzata
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Humanistyczne. T.
XIII
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we
Włocławku. Wspomnienia pracowników
Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce
literackiej
Carl und Gerhard Hauptmann Jahrbuch Bd VI

Podobne dokumenty