Ochrona dziedzictwa kulturowego

Komentarze

Transkrypt

Ochrona dziedzictwa kulturowego
SPEŁNIAMY MARZENIA O DOTACJACH
Warszawa, 10 września 2015
Dotacje na ochronę dziedzictwa kulturowego
Szanowni Państwo,
od 16 listopada będzie moŜna składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z
ochroną i lepszym wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego Pomorza.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pieniądze
moŜna przeznaczyć na remonty i adaptacje budynków i obiektów, modernizację zabytkowych
parków, remonty obiektów sakralnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, digitalizację
zbiorów.
Podmioty, które chcą otrzymać pieniądze na inwestycje, informujemy, Ŝe dla tego typu
projektów pozyskaliśmy juŜ ponad 86 milionów złotych.
Lista naszych Klientów znajduje się w załączonej prezentacji.
Obecnie przyjmujemy zgłoszenia od nowych Klientów zainteresowanych otrzymaniem dotacji na
ochronę dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie.
Zgłoszenia nowych Klientów przyjmujemy do 30 października br.
Z powaŜaniem,
Magdalena Deptuszewska
WSPÓLNIK
BCG Polska Deptuszewska i WSPÓLNICY
Anny German 15, 0 1 - 7 9 4 W a r s z a w a
tel.: 22 864 84 89 fax.: 22 402 44 44
[email protected]
www.bcgpolska.pl

Podobne dokumenty