Czytaj całość

Komentarze

Transkrypt

Czytaj całość
Projekt edukacyjny „Idźmy pod prąd”
W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowany został projekt edukacyjny „Idźmy pod
prąd” pod opieką p. Ireny Słomińskiej i p. Alicji Gniedziejko. Wzięło w nim udział
8 uczniów:
 Kasińska Weronika kl. III a
 Kosel Gabriela kl. III a
 Mosiejewska Agata kl. III a
 Pilis Magdalena kl. III a
 Bielski Adrian kl. III a
 Hryniewicka Magdalena kl. I b
 Grzybko Dominika kl. I c
 Dziejma Julita kl. I c
Ideą projektu było propagowanie zdrowego stylu życiu, zachęcanie do refleksji nad
sposobem wykorzystywania czasu. Na pierwszym spotkaniu opiekunki projektu
omówiły z młodzieżą plan pracy i przydział zadań poszczególnym uczestnikom.
Zaplanowane zostały następujące zadania:
 Przeprowadzenie i omówienie ankiety „Co daje ludziom szczęście” ze szczególnym
uwzględnieniem czasu wolnego i jego wpływu na poczucie zadowolenia z życia
 Wykonanie gazetki zawierającej wyniki ankiety oraz informacje na temat
dobowego rytmu funkcjonowania organizmu ludzkiego ze zwróceniem uwagi na
zdrowie psychiczne człowieka
 Happening mający odbyć się w ramach Wiosennego Tygodnia Zdrowia
W pierwszym etapie przedsięwzięcia młodzież pod kierunkiem opiekunek zajęła się
skonstruowaniem ankiety skierowanej do młodzieży gimnazjalnej. Jej celem było
sprawdzenie, czy młodzież czuje się szczęśliwa, jaki wpływ na poczucie szczęścia ma czas
wolny, jego ilość, a także zbadanie, jakie jeszcze inne czynniki i wartości czynią człowieka
szczęśliwym. Konstrukcja pytań miała na celu uwzględnienie faktu, że w życiu człowieka
ważne jest nie tylko zdrowie fizyczne, ale również zdrowie psychiczne, nierozerwalnie
związane z poczuciem szczęścia.
W ankiecie wzięło udział 39 osób: 20 dziewcząt i 19 chłopców. Według wszystkich
dziewcząt i chłopców najwięcej szczęścia dają uczucia i związki z innymi ludźmi.
Na pytania:
 Czy czujesz się szczęśliwy większość młodzieży odpowiedziała, że raczej tak
i zdecydowanie tak.
 Czy to, ile masz czasu wolnego wpływa na twoje poczucie szczęścia i zadowolenia
z życia 16 chłopców odpowiedziało twierdząco, a 3 było odmiennego zdania;
19 dziewcząt odpowiedziało tak, a jedna nie.
 Czy masz dużo czasu wolnego odpowiedzi dziewcząt różniły się od odpowiedzi
chłopców. 11 dziewcząt odpowiedziało „mam mało czasu wolnego”, 8 – „mogłoby być
więcej”, 1 – „dużo czasu wolnego”. Natomiast 6 chłopców odpowiedziało „mam mało
czasu wolnego”, 7 – „mogłoby być więcej”, a 6 – „mam dużo czasu wolnego”.
Ankietowani, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, uważają, że przebywanie z rodziną
i przyjaciółmi daje najwięcej szczęścia. Młodzież za najważniejsze wartości dające
poczucie szczęścia, uważa kochanie i bycie kochanym.
W następnym etapie projektu młodzież przygotowała gazetkę ścienną,
zaprezentowaną w czasie Wiosennego Tygodnia Zdrowia. Zaprezentowane na niej
wyniki ankiety oraz przygotowane wcześniej informacje o dobowym rytmie
funkcjonowania organizmu ludzkiego dotyczyły aspektu zdrowia psychicznego
człowieka, którego waga i znaczenie stanowiły cel projektu.
Podsumowaniem projektu był happening, który odbył się podczas Wiosennego
Tygodnia Zdrowia 29 kwietnia 2013 r. na długiej przerwie. Społeczności szkolnej
rozdawane były wiosenne kwiaty, wykonane metodą origami przez uczestników
projektu. Hasło promujące Wiosenny Tydzień Zdrowia zostało opisane na zewnątrz
każdego kwiatu i brzmiało „Coś dla ciała, coś dla ducha”. W myśl tego hasła w środku
umieszczona była słodka niespodzianka oraz karteczka z aforyzmem, przysłowiem,
hasłem promującym radość ducha, zadowolenie z życia, pozytywne nastawienie do
świata (np.: „od teraz bezgraniczna radość”, „śmiech to zdrowie”, „uśmiech proszę”...).
Celem tej akcji było uświadomienia młodzieży, że zdrowie człowieka to nie tylko
zdrowie fizyczne, ale również zdrowie duchowe, na które składa się osobiste poczucie
szczęścia, dobre relacje z otoczeniem, zdrowe i racjonalne podejście do problemów.
Alicja Gniedziejko
Irena Słomińska