2017 – ZĄBKI – harmonogram odbioru

Transkrypt

2017 – ZĄBKI – harmonogram odbioru
2017 – ZĄBKI – harmonogram
odbioru
ODPADY ZMIESZANE (pojemnik), ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE (worek brązowy)
Ulice: Bartosza, Błękitna, Bociania, Brukowa, Ceglana, Dolna, Fidlera, Harcerska,
Jesienna, Jeziorna, Kamienna, Kossaka, Krzywa, Łabędzia, Łagodna, Mała, Morcinka,
Olszewskiego, Rómmla, Rybna, Skowronka, Skrajna, Słowicza, Sokola, Staszica,
Szczęśliwa, Szkolna, Westerplatte, Wspólna, Zielona, Zimna, Zycha, Żabia, Żurawia.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
P
W
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Ś
C
4
11
18
25
5
12
19
26
P
6
13
20
27
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
P
6
13
20
27
W
7
14
21
28
Maj
W
Ś
C
P
S
N
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
P
5
12
19
26
W
6
13
20
27
Wrzesień
4
11
18
25
W
5
12
19
26
Ś
6
13
20
27
C
P
S
N
1
8
15
22
2
9
16
23
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
P
6
13
20
27
W
Ś
C
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
Czerwiec
P
P
Ś
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
P
2
9
16
23
30
W
Ś
C
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
3
10
17
24
31
Ś
4
11
18
25
C
5
12
19
26
P
6
13
20
27
3
10
17
24
W
4
11
18
25
Lipiec
P
3
10
17
24
31
W
4
11
18
25
Październik
C
P
Ś
5
12
19
26
C
6
13
20
27
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
P
6
13
20
27
5
12
19
26
C
6
13
20
27
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
Sierpień
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
P
W
Ś
C
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Listopad
S
Ś
Grudzień
W
Ś
C
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
P
4
11
18
25
W
5
12
19
26
Ś
6
13
20
27
C
P
S
N
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
– Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych.
– Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz choinek.
Odpady zmieszane oraz odpady zielone odbierane są w tym samym dniu.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu odbioru pojemniki/worki należy ustawić w miejscu
łatwo dostępnym dla odbierającego odpady do godz. 7⁰⁰
(przed posesją, w otwartej bramie lub furtce bądź w altanie od strony ulicy).
Nieterminowe/nienależyte przygotowanie pojemników/worków skutkować będzie
brakiem odbioru odpadów.
W celu zgłaszania reklamacji w tym nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie
z harmonogramem prosimy o kontakt z PARTNER pod numerem telefonu: 22/811 08 53 lub 502 201 884.
Przypominamy, że opłatę wnosimy do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału
(tj. do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października) w kasie UM
lub na indywidualny numer konta przypisany do nieruchomości.

Podobne dokumenty