Zaproszenie - wspólne posiedzenie Komisji

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie - wspólne posiedzenie Komisji
R a d a G m i n y K osa ko wo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 25
Kosakowo, 01.04.2015 r.
ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2013 poz. 594 ze zm.) w związku z §68 ust. 5 Statutu Gminy Kosakowo
Zwołujemy na dzień 9 kwietnia 2015 roku na godzinę 16:30
Wspólne posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu
oraz
Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali posiedzeń (I piętro, nr 108) Urzędu Gminy w Kosakowie.
Propozycja porządku obrad
I.
Analiza kosztów funkcjonowania oraz potrzeb jednostek oświatowych w odniesieniu do możliwości
finansowych budżetu na rok 2015 i lata przyszłe.
II.
Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu
/-/ Lucyna Sorn
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej
/-/ Beata Gloza

Podobne dokumenty