upoważnienie do obrony

Transkrypt

upoważnienie do obrony
Wałbrzych, dn. …...................
Upoważnienie do obrony
Niniejszym upoważniam adwokat Agnieszkę Sikorską prowadzącą Kancelarię
Adwokacką w Wałbrzychu do obrony w sprawie …..................................................
toczącej się przed …................................................................. na wszystkich etapach
postępowania i przed wszystkimi organami procesowymi.
Niniejsze upoważnienie obejmuje także prawo ustanawiania substytucji.

Podobne dokumenty