Numer 09.06.2013 r.

Komentarze

Transkrypt

Numer 09.06.2013 r.
KU NIEBU
INTENCJE MSZALNE 10.06.2013 - 16.06.2013
Poniedziałek - 10 czerwca
6.30
7.00
18.00
++ Daniel Bekisz (w rocz. śm.)
++ Franciszek (w rocz. śm.) i Łucja Gaffke
++ Edward i Regina Zaglewscy
Dziękczynno-błagalna w 75 urodziny Urszuli
+ Damian Morawski (od uczestników pogrzebu)
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 10)
Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi i Kazi
mierza
+ Augustyn Ellwart (od sąsiadów z ul. Długiej)
++ Maria (w dniu urodzin) i Julian Kurnik
++ Maria i Karol Struck
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 10)
Wtorek - 11 czerwca
6.30
7.00
18.00
+ Mariusz Szczygieł (w rocz. śm.)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Anna Barlasz (w rocz. śm.)
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 11)
+ Teresa Żuraw
+ Maria Fiszer (od sąsiadów z ul. Rybackiej 2)
+ Magdalena Hohn
++ Ludwika i Albin
++ rodzice Bronisława i Franciszek Blok
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 11)
Środa - 12 czerwca
6.30
7.00
18.00
+ Anna Domnik (w rocz. śm.)
+ Franciszek Kuchnowski
+ Ryszard Sentak
+ Kazimierz Elendt
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 12)
+ Wacława Lisakowska
+ Marta Skrzypkowska (w 100 rocznicę urodzin)
++ Andrzej, rodzice z obojga stron i dusze w
czyśćcu cierpiące
Za zmarłych, o których nikt nie pamięta
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 12)
7.00
18.00
Sobota - 15 czerwca
6.30
7.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
7.00
18.00
+ Stefan Blaszke
++ Antoni i Celina Białk
+ Lucjan Jagiellak (w dniu imienin)
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 13)
Dziękczynno-błagalna w 1 rocznicę święceń ks.
Mateusza
Dziękczynno-błagalna w intencji uczestników
apeli majowych przy figurze świętego Jan na ul.
Bohaterów Kaszubskich
Dziękczynno-błagalna w 18 urodziny Łukasza
++ Jan (1 rocz. śm.) i Janina Majda
++ Antonina (w 100 rocznicę urodzin) i Stani
sław Dodot
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 13)
Piątek - 14 czerwca
6.30
+ Anna Bemke (od uczestników pogrzebu)
+ Zenon Szampanti
++ Mafia i Mieczysław Saja
+ Kinga Płachta
++ Walerian (w rocz. śm.) i Waleria Koehna
+ Jan Jaskulke (od mieszkańców z ul. Unruga)
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 15)
Ślub: Kostuch Błażej - Osior Monika
Ślub: Potrykus Ryszard - Nowak Małgorzata
Ślub: Argalski Jakub - Dettlaff Anita
Ślub: Perucki Michał - Szwajłyk Joanna
Ślub: Karsznia Franciszek- Kobiela Anna
Dziękczynno-błagalna w intencji rodzin Szom
borg i Jasińskich
++ Tadeusz (w rocz. śm.) i Aniela Nocuń
++ Jan i Rita, Henryk i Elżbieta
++ Franciszek Orzeł, zmarli z rodziny Szwoch,
Marianna, Irena i Elżbieta
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 15)
Niedziela - 16 czerwca – XI w ciągu roku
6.30
8.00
9.30
Czwartek - 13 czerwca
6.30
Dziękczynno-błagalna w intencji wnuczki
Dziękczynno-błagalna w intencji Marii i Stanisła
wa
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 14)
+ Bronisław Bernaś (1 rocz. śm.)
+ Jan Muża (od mieszkańców z ul. Abrahama 3)
++ Adam i Hubert Jeka w rocz. śm.)
++ Bogdan Obiegło (w rocz. śm.) i jego rodzice
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 14)
11.00
12.30
14.00
18.00
18.00
+ Tadeusz Skoczke (od uczestników pogrzebu)
++ Stanisław i rodzice
++ Witold Konkel (17 rocz. śm.) i jego córka
Zyta
Za dziadków z obojga stron
++ Brygida, Anna, Alfons i Władysław (greg. 16)
Za parafian
+ Ks. Alojzy Piłat (od mieszkańców os. Cetnie
wo)
+ Janina Borchmann
++ Brunon i Rozalia Hincka (greg. 16)
++ Jan i Bronisława Hintzke
++ Małgorzata (w rocz. śm.) i Jan Patok
Dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu Pauliny
i Filipa
+ Waldemar Serafiński
+ Jan Jaskulke (od uczestników pogrzebu)
++ mąż Bernard, zmarli z rodziny Koss i Kotows
kich
+ Anna Koss (w rocz. śm.)
+ Mariusz Maroński
++ rodzice z obojga stron Aleksander, Konstan
cja i Helena Poniatowscy, Andrzej i Joanna
Budzisz, Julia Sienicka
++ Wojciech Przybylski (3 rocz. śm.) i zmarli z
rodziny
++ Ewa i Maciej Świdzińscy
++ Paweł (w rocz. śm.) i Czesław Roszmann
++ teściowie Anna i Jan, zmarli z rodziny Redlin
Dziękczynno-błagalna w 1 rocznicę ślubu Anny i
Tomasza
+ Kazimierz Grzegorczyk (1 rocz. śm.)
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
UL. ŻEROMSKIEGO 32, 8484-120 WŁADYSŁAWOWO, TEL. +48 (58) 674674-0202-74, WWW.PARAFIA.WLADEK.PL
BIURO PARAFIALNE CZYNNE W PN., ŚR., CZ. I PT. W GODZ. 9.309.30-11.00 I 16.0016.00-17.00
Nr 23 (477)
X Niedziela Zwykła
09 czerwca 2013 r.
Kolory w liturgii
Dziś bardziej niż w innych wiekach żyjemy w świecie kolorów, które wyraźnie wpływają na życie
człowieka. Są one najpierw wyrazem i odbiciem bogactwa i różnorodności ludzkiego życia – codzienności i święta, smutku i radości. Ludzie w każdej epoce ubierali się w szaty o różnych kolorach dla
podkreślenia świątecznego charakteru dnia, rocznicowych obchodów itp. Z tych zwyczajów społecznego życia wyrosły także liturgiczne różnokolorowe szaty, które wpisują się w naturalną barwność naszego świata.
W liturgii wielość kolorów szat ma podkreślać charakter obrzędów rozwój chrześcijańskiego
życia w ciągu roku liturgicznego. Wyrażają one, podkreślają i czynią bardziej widocznymi sprawowane i przeżywane tajemnice i treści chrześcijańskiej wiary. Dzięki nim przekazywana w Eucharystii Miłość Boża, mieni się różnymi barwami. Kolor szaty kapłana przewodniczącego Mszy
Świętej ma także wyrażać myśl przewodnią danego dnia.
Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego opisujące porządek liturgii Mszy Świętej uściśla
paletę barw do następujących kolorów: biały, zielony, czerwony, czarny, fioletowy i różowy, złoty. Ich
symbolika przedstawia się następująco:
Kolor biały - zawsze symbolizował światło, czystość, radość i świąteczny nastrój osoby noszącej
szatę w tym kolorze. Biel wiąże się także z ideą chwały, ze stanem promieniującej szczęśliwości –
czego ewangelicznym przykładem jest szata Jezusa przemienionego na Górze Tabor. W białych szatach przedstawiani są w chrześcijańskiej symbolice mieszkańcy nieba. Jest też znakiem zmartwychwstania do nowego życia, odzyskania niewinności, oznaką statusu zachowania na życie wieczne.
(Noszony jest w Okresie Wielkanocnym, Bożego Narodzenia, Świąt i Uroczystości ku czci Chrystusa,
Maryi i Świętych).
Kolor zielony - najczęściej był symbolem nadziei, uspokojenia i młodości, świeżości i odrodzenia
– podobnego do wiosennych oznak budzącej się przyrody. Ten kolor nadziei jest szczególnie ważny w
liturgii, która jest przecież – jak to zaznaczył papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi - „miejscem
nadziei”. (Stosuje się go w niedziele i dni powszednie Okresu Zwykłego w ciągu roku).
Kolor czerwony - ma w liturgii dwoistą symbolikę. Jest po pierwsze znakiem walki i przelanej w
obronie wiary krwi, aż do męczeństwa. Czerwień to także kolor ognia, ognistych języków, pod postacią
których zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy na zebranych w Wieczerniku Apostołów Duch Święty. (noszony
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, święta męki Chrystusa i ku czci Świętych Męczenników).
Kolor czarny - wskazuje na bezradność, kruchość i nicość człowieka w ciemności smutku, żałoby i
pokuty. (używany Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada) i podczas sprawowania
Mszy pogrzebowych dorosłych chrześcijan).
Kolor fioletowy - prócz żałoby i pokuty fiolet symbolizuje także skruchę i pokorę, umartwienie,
nastrój oczekiwania wypełniony modlitwą. (w Adwencie, Wielkim Poście i i Mszach za zmarłych).
Kolor różowy - symbolizuje uczucie radości. Ten kolor ma wyrażać przerywającą dyscyplinę pokutną radość chrześcijan z bliskości Pana, z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. (tylko dwa razy - w trzecią niedzielę Adwentu i czwartą niedzielę Wielkiego Postu).
Kolor złoty - ma znaczenie podobne do białego, dodatkowo podkreślając chwałę i nadzwyczajność dnia religijnej uroczystości. (można użyć w te dni, co szat białych, czerwonych czy zielonych).
Mam nadzieję, że znajomość symboliki kolorów pomoże nam w głębszym przeżywaniu liturgii.
Ks. Łukasz Kuczyński SChr
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA X NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU
9 CZERWCA 2013 r.
X Niedziela w ciągu roku
1 czytanie: 2 Sm 12, 1. 7-10. 13
2 czytanie: Ga 2, 16. 19-21
Ewangelia: Łk 7, 36 - 8, 3
Pochyleni nad Słowem
W pewnym teledysku młodzi ludzie śpiewają w refrenie takie słowa: „Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do
szczęścia”. Jeden z wykonawców już nie żyje. Zginął wskutek wypadku samochodowego pozostawiając młodą jeszcze
rodzinę. Zanim umarł, leżał w szpitalu. Na forum internetowym mogłem przeczytać jak wielu ludzi się za niego modliło,
a potem po śmierci – choć z żalem i smutkiem – udzielało wsparcia tym, których pozostawił na tej ziemi. W ludzkim
pojęciu nie zdarzył się cud. Tak wielu ludzi w krytycznych chwilach oczekuje cudu. Stawiają pytania: Innym się zdarzały, dlaczego nie mnie? A kiedy przychodzi ostateczne rozwiązanie… albo odchodzą od Boga, albo ich wiara staje się
jeszcze mocniejsza. Jest pewna myśl, która łączy w całość dzisiejszą Liturgię Słowa. Jest nią uznanie ponad wszystkie
autorytety, władzy i potęgi Boga nad życiem i śmiercią. Przyjrzyjmy się poszczególnym sytuacjom.
Kobieta, u której gości prorok Eliasz ma do niego pretensje. Ona sama widzi w nim męża Bożego. Porównuje
się w jakiś sposób do niego. „Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć
mego syna?”. Jakże często, gdy przychodzi jakieś cierpienie, kłopoty, pierwszą myślą jest: Panie Boże, czym tak
bardzo zgrzeszyłem? Czym zawiniłem, że tak dotkliwie mnie doświadczasz? Owszem, czasem cierpienie przychodzi
po prostu jako konsekwencja grzechu. Trudniej jest zrozumieć cierpienie, gdy człowiek się stara żyć dobrze. Nawet
Eliasz, mąż Boży przecież, nie bardzo rozumie to co się wokół jego osoby dzieje: "O Panie, Boże mój! Czy nawet na
wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna?". Ma prawo nie rozumieć.
Dlatego pyta Boga. Ale przy tym używa całej swojej bliskości z Bogiem. Zauważmy, że w jego ustach nie pojawia się
szantaż, wystawienie Boga na próbę (człowiek Boży nigdy tego nie zrobi). Z jego ust płynie modlitwa błagalna: "O
Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!". Bóg wysłuchuje Eliasza i na tym mogłaby się
cała historia zakończyć. Ważne jest jednak zdanie matki, której syn powrócił do życia: "Teraz już wiem, że naprawdę
jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą". To wyznanie wiary. Może ktoś powiedzieć, podobnie jak Apostoł Tomasz: dopóki jednak nie zobaczę na własne oczy, nie doświadczę cudu, nie uwierzę. Bądźmy jednak uczciwi. Czy mało cudów już naoglądaliśmy się w życiu? Czy naprawdę w tak niewielu niezwykłych wydarzeniach
uczestniczyliśmy? Problem chyba tkwi w tym, że dopiero jak w naszym osobistym życiu dzieje się coś dramatycznego,
wtedy pojawiają się bardziej intensywne myśli, jakże często przytłoczeni cierpieniem, widzimy wtedy tylko własne lub
najbliższych podwórko, gubiąc gdzieś to spojrzenie, jakim w każdej sytuacji ogarnia nas Bóg. Jakieś wyjście podpowiada nam tu Prorok Eliasz: by zrobić wszystko co w naszej mocy, by zaradzić cierpieniu, w sposób godny, chrześcijański, etyczny. Wiara, która nie wręcza łapówek, może liczyć na cud. Jeżeli jest to wiara człowieka Bożego. Mówi się
czasem, że tonący brzytwy się chwyta. Nie można nie zapytać: co w takim razie zostanie ocalone, a co pokaleczone?
Czy nie lepiej w takich sytuacjach chwytać się Pana Boga?
Bóg jest Panem życia. Można by zapytać, słuchając św. Pawła, gdzie On był, kiedy gorliwy Szaweł zabijał
chrześcijan? „Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą
gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć”. Zwróćmy uwagę, że krew pierwszych męczenników
Kościoła nie stała się bezowocna. Oni znaleźli koronę zwycięstwa dzięki wierności Bogu, Paweł zaś zyskał nawrócenie
i stał się gorliwym Apostołem. A to wszystko, wg jego słów mieści się w Bożym planie: ”…spodobało się Temu, który
wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją” Trudno jest nam odgadnąć wolę Boża. Nawet najbardziej święci ludzie mieli z tym problemy. Zawsze jednak okazywało się, że im bliżej jest się Boga, tym łatwiej – może
nie zrozumieć – ale zaakceptować to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy na
serio, prawdziwie, z własnej woli chcemy się z Bogiem spotykać. Kiedy bez lęku pozwolimy się Jemu dotknąć nas,
nasze sprawy Jego Mądrością. Kiedy nasze chrześcijańskie życie nie będzie na pokaz, jakąś grą pozorów, ale rzeczywistym zapraszaniem Go do naszego życia. Kiedy słowa z Modlitwy Pańskiej: „bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na
ziemi” będą naszą zgodą i przyzwoleniem, by Boże pomysły urzeczywistniały się w naszym życiu. Byśmy, patrząc
dalej niż tylko na własne życie, na wielkie dzieła jakich Bóg dokonuje współcześnie, mogli codziennie z wdzięcznością
i radością powtarzać: "Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój". (ks. Tomasz Chudy SDS)
1. Ktoś powiedział, że człowiek jest jedynym spośród stworzeń, które potrafi zabić
nadzieję. Udając się do naszych domów i obowiązków rozpalajmy nadzieję w sercach innych.
2. Na nabożeństwa czerwcowe zapraszamy codziennie na godz. 17.30.
3. W następną niedzielę gościć będziemy w naszej parafii Ojców Pocieszycieli Pana
Jezusa z Getsemani, którzy wygłoszą do nas Słowo Boże. Ojcowie pracując we Włocławku, miejscu męczeństwa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, budują tam
sanktuarium. Po każdej Mszy świętej będzie możliwość wsparcia finansowego tego
przedsięwzięcia.
4. W środę zapraszam na spotkanie Straż Honorowa NSPJ. Odbędzie sie o godz.
16.00 na plebanii.
5. Również w środę 12 czerwca przypada kolejne czuwanie fatimskie. O godz.17.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu I część różańca i nabożeństwo czerwcowe.
A o godz. 21.00 nieszpory maryjne i procesja światła.
6. W czwartek o godz. 9.30 II część różańca, o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i III część różańca i o godz.17.30 IV część różańca, Msza święta i procesja
światła.
7. W piątek przypada rocznica Święceń Kapłańskich ks. Arcybiskupa Metropolity.
Pamiętajmy o Ks. Arcybiskupie w naszych modlitwach.
8. W następną niedzielę 16 czerwca Parafia w Kuźnicy przeżywać bedzie odpust
świętego Antoniego. Ks. Proboszcz zaprasza na sumę odpustowa na godz. 12.00.
9. Również w następną niedzielę przypada kolejna rocznica śmierci byłego Proboszcza ks. Alojzego Piłata.
10. Miejski Klub Sportowy zawiadamia o zmianie terminu meczy pomiędzy drużynami MKS Władysławowo-Celtik Reda na dzień 15.06 (sobota) na godz. 16.00 na Stadionie Miejskim ul. Żwirowa.
11. Zapraszamy do obejrzenia Sali Papieskiej Bł. Jana Pawła II mieszczącej się w
Domu Parafialnym, ławeczki z Bł. Papieżem i studni wierności.
12. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, pomyślności, zdrowia i opieki Matki Bożej.
13. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Gerdę Kilian, l. 86 z ul.
1000-lecia PP. Zmarłą polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
Ks. Krzysztof Antoń TChr - Proboszcz