Mentor Visual iQ VideoProbe Instrukcja obsługi

Transkrypt

Mentor Visual iQ VideoProbe Instrukcja obsługi
Mentor
Visual iQ VideoProbe
Instrukcja obsługi
MVIQAMANUAL Wersja G
05/13/2015
1
2
05/13/2015
Spis treści
Wstęp
4
Pomiar wad i właściwości
37
Rozpocznij W górę
8
Zarządzanie plikami
57
MDI
59
Konserwacja i rozwiązywanie problemów
66
DODATKI
71
Indeks
92
Informacje o tym podręczniku
Uzyskiwanie pomocy
Przegląd systemu
Wyposażenie standardowe
Funkcje dodatkowe
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis podzespołów
Ekran dotykowy i klawisze — dwie metody sterowania Wypakowywanie i wyjmowanie urządzenia (mała walizka)
Wypakowywanie i wyjmowanie urządzenia (duża walizka) Informacje o akumulatorze
Zasilanie boroskopu Visual iQ
Włączanie i wyłączanie boroskopu Visual iQ
Wymiana sond i Końcówki optyczne
Praca z profilami
Konfiguracja systemu
Wczytywanie Logo
Ustawianie daty i godziny
Ładowanie i wybór Język roboczy
Inne ustawienia systemowe Czułość sterowania Ustawienia Konfiguracja ekranu i wyświetlacza Konfiguracja łączności
Konfiguracja obrazu i wideo
Ustawianie Równowaga bieli
Konfiguracja pomiaru i adnotacji
Sterowanie sondą
Wprowadzanie rurki penetrującej w kontrolowany obszar
Zatrzymywanie obrazu
Wybór widoku Widok
Zapisywanie plików obrazów
Praca z przywołanym obrazem
Powiększenie na Powiększenie
Ustawienia transformacji Ustawienia
Praca z ustawieniami wstępnymi transformacji Ustawienia
Praca z Podziel ekran
Dodawanie adnotacji za pomocą tekstu lub Strzałki Dodawanie uwag audio do obrazu Praca z wideo
Rejestrowanie wideo na żywo
Praca z Przywołane wideo
4
4
4
5
5
6
8
9
Wypakowywanie, montaż i włączanie boroskopu Visual iQ
10
Konfigurowanie systemu operacyjnego boroskopu Visual iQ
15
Przechwytywanie i regulacja obrazów
05/13/2015
10
11
12
13
13
14
16
17
17
17
18
18
18
19
20
22
22
23
24
24
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
36
36
Pomiary fazowe 3D3DPM)
Trójwymiarowe pomiary stereo (3D)
Pomiary stereo
Pomiary porównawcze
Wykonywanie Pomiar porównawczy
Rozwiązywanie problemów z pomiarami Praca z wymiennymi urządzeniami pamięci masowej
Edytowanie plików i folderów, tworzenie folderów
Wczytywanie i usuwanie Menu Directed Inspection (MDI)
Uruchamianie narzędzia Menu Directed Inspection
Wprowadzanie informacji poziomu badania
Wybór punktu kontroli
Zapisywanie obrazu lub wideo w kontroli MDI
Wyświetlanie materiałów referencyjnych
Zatrzymywanie i wznawianie kontroli
Generowanie raportu MDI
Dostosowanie raportu MDI
Kontrola i Czyszczenie urządzenia Przewodnik rozwiązywania problemów
Obraz
Sonda
Kontroler ręczny
Zasilanie
Oprogramowanie
Dodatek A. Dane Dane techniczne
Dodatek B. Tabela końcówek optycznych
Dodatek C. Zgodność chemiczna Dodatek D. Gwarancja Dodatek E. Weryfikacja końcówek pomiarowych
Dodatek F. Zgodność środowiskowa Dodatek G. Zgodność z przepisami i normami
Dodatek H. Tworzenie własnego Logo logo
Dodatek I. Dostępność oprogramowania open source Dodatek J. Przywracanie ustawień fabrycznych
Dodatek K. Aktualizacja oprogramowania Mentor Visual iQ Dodatek L. Specyfikacja systemu LongSteer™
Dodatek M. Platforma InspectionWorks Connect (IWC)
Opcjonalna możliwość współpracy
39
44
49
55
55
56
57
58
59
60
60
61
62
63
63
64
65
66
68
68
69
69
70
70
71
74
75
75
76
77
78
82
84
84
85
86
87
3
Wstęp
Informacje o tym podręczniku
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla techników przeprowadzających kontrole optyczne, którzy posiadają podstawową wiedzę w zakresie zasad kontroli i potrafią
w podstawowym stopniu korzystać z komputera. Nie jest wymagane doświadczenie w obsłudze boroskopu z kamerą wideo.
Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, zastosowania oraz podstawowe informacje dot. użytkowania i konserwacji urządzenia Visual iQ VideoProbe™.
Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora, przed przystąpieniem do użytkowania tego boroskopu należy uważnie zapoznać się z treścią tego podręcznika.
Uzyskiwanie pomocy
Aby uzyskać pomoc, należy przejść do witryny www.ge-mcs.com w celu zapoznania się z pełnymi danymi kontaktowymi. Poniżej podano informacje o pomocy technicznej:
Telefon międzynarodowy: 1-866-243-2638
E-mail: [email protected]
Witryna: http://www.geittechsupport.com
Przegląd systemu
Odporny i niezawodny boroskop Mentor Visual iQ® jest zaawansowanym, elastycznym boroskopem z kamerą wideo przeznaczonym do przeprowadzania zdalnych kontroli
optycznych.
Boroskop Visual iQ można przeprowadzać przez kanały dostępowe. Umożliwia on wykonywanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości wewnętrznych elementów silników turbinowych,
kadłubów samolotów, silników samochodowych, rurociągów, zbiorników, przekładni turbin wiatrowych, konstrukcji podwodnych itp.
Wiązka światłowodowa sondy oświetla kontrolowany obszar światłem wytwarzanym przez aparat świetlny w sondzie. Miniaturowa kamera na końcu sondy przetwarza obraz na
postać elektroniczną i przesyła go przez sondę. Obraz jest wyświetlany na kontrolerze ręcznym. Nastawianie ostrości nie jest konieczne, ponieważ boroskop Visual iQ jest wyposażony
w stałoogniskowy układ optyczny o dużej głębi ostrości.
Opcje pomiarowe (znajdujące się w standardowej konfiguracji Visual iQ Analyze) umożliwiają analizę i pomiar badanych wad i właściwości.
Boroskop Visual iQ jest zgodny z napędami USB ThumbDrive, klawiaturami USB, dyskami przenośnymi USB i większością innych urządzeń pamięci masowych ze złączem USB.
Dzięki wymiennym sondom QuickChange™ można szybko skonfigurować system w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Ta cecha jest dostępna zarówno w konfiguracji Visual
iQ Touch jak i w Analyze.
Dostępne są trzy wersje (oznaczone jako konfiguracje Inspect, Touch, i Analyze po to, by sprostać różnorodnym pomiarom w rozmaitych branżach przemysłu. Na następnej stronie
znajduje się przewodnik, który pomoże Państwu dobrać odpowiednie urządzenie.
4
05/13/2015
Wyposażenie standardowe
Visual iQ
Akumulator litowo-jonowy umożliwiający pracę przez dwie godziny Walizka na boroskop Visual iQ
Zasilacz/Ładowarka
Walizka na końcówki optyczne
Napęd USB ThumbDrive z dokumentacją, w tym
podręcznikiem użytkownika
Podręcznik bezpieczeństwa i podstawowej obsługi
Skrócona instrukcja obsługi
Funkcje dodatkowe
Kabel wideo Display Port Klawiatura (przewodowa lub bezprzewodowa)Oprogramowanie: Program Inspection Manager (aplikacja do
ponownego pomiaru przeznaczona na komputery osobiste)
Chwytak rurki penetrującej
Końcówki optyczne
Zmodernizuj konfigurację Visual iQ Touch or Analyze kupując
Element usztywniający rurki penetrującej
Końcówki optyczne do pomiaru
zakup zestawu pomiarowego 3DPM lub 3D Stereo, STEREO
Uchwyt kontrolera ręcznego Zestaw zacisku do przegubowego ramieniapomiaru. lub Modernizacja zwiększająca prawdopodobieństwo
wykrycia wykrycia. Cechy
Zestaw słuchawkowy (przewodowy lub bezprzewodowy)
Zestaw przegubowego ramienia
dostarczane w ramach Modernizacja zwiększająca
prawdopodobieństwo wykrycia obejmuje HDR (High-Cables Monitor zewnętrznyZakres dynamiki), ANR (Adaptacyjna redukcja szumów),
Redukcja zakłóceń
Klamra na pasek
Duża walizka na boroskop Visual iQ
oraz wstępna transformacja obrazu.
InspectionWorks Connect, to usługa internetowa umożliwiająca
komunikację wideo.
Mentor Visual iQ – Dostępny w trzech konfiguracjach
Mentor Visual iQ Inspect*
Mentor Visual iQ Touch*
Mentor Visual iQ Analyze**
Doskonała jakość obrazu i możliwości przyłączania
dodatkowych opcji w atrakcyjnym cenowo pakiecie.
Możliwość rozbudowy do konfiguracji Touch lub Analyze.
Dodana uniwersalność wymiennych sond oraz
wzbogacona produktywność. Możliwość rozbudowy
do konfiguracji Analyze.
Dzięki potężnemu oprogramowaniu do pomiarów i analizy, a także
doskonałej jakości obrazu i zwiększonym prawdopodobieństwie
wykrycia urządzenie to ustanawia nowe standardy w przemyśle.
n Opcja o atrakcyjnej cenie
n
Wybierz spośród 7 konfiguracji długości sondy i
różnorodnych średnicy
n
Porównywalne z: XL Go+ (z rozszerzonymi funkcjami i
możliwościami)
Wszystkie funkcje Mentor Visual iQ Inspect, plus…
Wszystkie funkcje Mentor Visual iQ Touch, plus…
n Wymienne sondy
n Interfejs dotykowy
n Oprogramowanie Menu-Directed-Inspection
n 16GB pamięci wewnętrznej
n
Porównywalne z: XLG3 (z rozszerzonymi
funkcjami i możliwościami)
n Trójwymiarowy pomiar fazowy
n 3D Pomiar stereo
n
Modernizacja zwiększająca prawdopodobieństwo wykrycia
, wraz z High-Dynamic Range (HDR), Adaptacyjną redukcją
szumów, korekcją zniekształceń, oraz wstępną transformacją
obrazu
*Zakup urządzenia do pomiaru 3DPM, 3D Stereo, Stereo lub Zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia
**Opcjonalny zakup urządzenia do pomiarów Stereo
05/13/2015
5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji boroskopu należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Symbole i określenia
Na produkcie widoczne są następujące symbole:
,
. Więcej informacji można znaleźć w pozostałej dokumentacji.
Ostrzeżenia ogólne
Poniższe ostrzeżenia dotyczą ogólnego korzystania z systemu. Ostrzeżenia odnoszące się do określonych procedur podano w odpowiednich rozdziałach podręcznika.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia się przewodzącej prąd rurki penetrującej, boroskopu ani jego części roboczych ze źródłem prądowym lub napięciowym. Unikać kontaktu
z przewodnikami i przyłączami elektrycznymi. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego operatora lub uszkodzenia urządzenia.
Nie wolno używać systemu w środowiskach zagrożonych wybuchem.
UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. Korzystanie z dowolnej części urządzenia w sposób inny niż określony przez producenta może pogorszyć ochronne właściwości
produktu.
Ogólne przestrogi
Poniższe przestrogi dotyczą ogólnego korzystania z boroskopu Visual iQ. Przestrogi odnoszące się do określonych procedur podano w odpowiednich rozdziałach podręcznika.
Przed przystąpieniem do użytkowania boroskopu z kamerą wideo należy założyć końcówkę optyczną lub osłonę głowicy, które zapobiegną uszkodzeniom mechanizmu
mocowania końcówek. Osłonę należy zdejmować tylko w przypadku zakładania końcówki optycznej.
Ostrożnie operować sondą: Rurkę penetrującą należy prowadzić z dala od ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić jej wierzchnią powłokę. Podczas pracy należy
utrzymywać całą rurkę penetrującą jak najbardziej prosto, gdyż pętle lub zagięcia w dowolnym miejscu rurki utrudniają sterowanie końcówką sondy. Unikać mocnego zginania
rurki penetrującej.
Ważne: Przed wycofaniem rurki penetrującej z kontrolowanego obszaru lub odłączeniem sondy należy zawsze użyć funkcji pozycji wyjściowej w celu wyprostowania zginanej
szyjki. Nigdy nie należy ręcznie ciągnąć, skręcać ani prostować zginanej szyjki. Może to spowodować wewnętrzne uszkodzenia. Sondę należy oddać do naprawy natychmiast
po zauważeniu pierwszej oznaki uszkodzenia.
Niektóre substancje mogą uszkodzić sondę. Listę substancji bezpiecznych dla sondy podano w rozdziale „Zgodność chemiczna” w dodatkach.
6
05/13/2015
Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów
Należy używać wyłącznie akumulatora i zasilacza przeznaczonego do użytkowania z tym boroskopem. Przed użyciem należy uważnie i ze zrozumieniem zapoznać się
z przedstawionymi w tym podręczniku instrukcjami związanymi z akumulatorem i ładowarką akumulatorów, a także przestrzegać tych instrukcji w trakcie użytkowania
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
• Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia ani dopuścić do przekroczenia dopuszczalnej temperatury roboczej akumulatora.
• Nie wolno przekłuwać akumulatora gwoździami, uderzać w akumulator młotkiem, stawać na akumulatorze ani w jakikolwiek inny sposób narażać go na mocne uderzenia.
• Nie wolno zanurzać akumulatora w wodzie ani wodzie morskiej; zapobiegać zawilgoceniu akumulatora (stopień ochrony IP65 —rozmontowany, IP67 — zmontowany).
• Nie wolno rozbierać ani modyfikować akumulatora.
• W urządzeniu zainstalowano akumulator litowo-jonowy. Jego obudowa zawiera magnez. Jeżeli wystąpi pożar urządzenia, należy użyć środka gaśniczego przeznaczonego do
stosowania w przypadku pożarów urządzeń elektrycznych i metali łatwopalnych. Nie wolno używać wody.
Błąd komunikacji z akumulatorem: Po wyświetleniu tego komunikatu boroskop Visual iQ jest wyłączany. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się
z najbliższym centrum obsługi klienta.
Używanie akumulatora w warunkach przekraczających dopuszczalne wartości spowoduje obniżenie pojemności i wydajności, a także skrócenie jego okresu eksploatacji. Na czas
przechowywania należy wyjąć akumulator z kontrolera ręcznego.
Zalecany zakres temperatury otoczenia dla akumulatora litowo-jonowego:
Rozładowywanie (podczas korzystanie z urządzenia): -20°C do 46°C
Ładowanie: 0°C do 40°C
Przechowywanie: -25°C do +60°C
05/13/2015
7
Rozpocznij W górę
Opis podzespołów
1 – Ekran dotykowy LCD
2 – Wyjście DisplayPort (2.1), port micro USB 3.0 typu klient (2.2), dwa porty micro USB 3.0 typu
host A (2.3), gniazdo 3,5 mm do podłączenia słuchawek/mikrofonu (2.4).
3 – Dwugodzinny akumulator litowo-jonowy
4 – Przycisk zwalniający akumulatora
5 – Wskaźnik poziomu energii akumulatora
6 – Wejście zasilacza AC
7 – Klawisze funkcyjne (lub programowalne) (łącznie cztery)
8 – Przycisk wstecz: krótkie naciśnięcie powoduje cofnięcie o jeden ekran, długie naciśnięcie — przejście
do ekranu podglądu na żywo. Służy również jako przycisk WŁĄCZANIA wideo.
9 – Przycisk zapisu: krótkie naciśnięcie uruchamia funkcję Szybki zapis, długie naciśnięcie — otwarcie
lub zamknięcie menu Zapisz opcje.
10 – Manipulator służy do sterowania obracaniem końcówki i nawigowania po menu (nacisnąć
manipulator w lewo/w prawo/w górę/w dół, aby nawigować po menu i podmenu).
11 – Przycisk Enter: krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie między obrazami zamrożonymi i na żywo
oraz wyboru pozycji Gotowe/Akceptuj, a długie naciśnięcie — wykonanie funkcji Przechwytywanie 3DPM.
12 – Przycisk menu: krótkie naciśnięcie powoduje otwarcie lub zamknięcie menu głównego, a długie
naciśnięcie — przełączenie między pierwszym i drugim wierszem klawiszy programowalnych.
Ważne: Aby przejść do menu głównego i wybrać
język interfejsu, należy postępować zgodnie z
przedstawioną obok sekwencją wyboru.
13 – Przycisk spustu 1 (górny): pełni tę samą rolę,
Ustawienia
co przycisk Enter. Przycisk spustu 2 (dolny): krótkie
naciśnięcie powoduje przełączenie pomiędzy
trybem Steruj i zostań a trybem Sterowanie. W trybie
System
Steruj i zostań wyświetlona zostaje ikona blokady.
Długie naciśnięcie powoduje powrót systemu
przegubowego do pozycji wyjściowej.
Język
Polski
14 – Zespół rurki penetrującej/kamery
15 – Wymienna sonda wideo (Ważne: Wyposażona
Załaduj
w zespół rurki penetrującej/kamery)
8
05/13/2015
Menedżer
plików
Pomoc
Rejestrowania
Wstrzymaj
nagrywanie
Konfiguracja
Profile
Wyłącz,
Odtwórz
dźwięk
Podziel
ekran
Powiększenie
Wysuń
obraz
Dossier A
Dossier B
DOSSIER TEST
Powiększenie
21 X
Przywołany
obraz
Przechwytywanie
3DPM
Ekran dotykowy i klawisze — dwie metody sterowania
Większość funkcji można zrealizować za pomocą ekranu dotykowego lub przy użyciu
klawiszy i ruchu manipulatora. Poniżej przedstawiono przykłady różnych technik
sterowania, których można używać na większości ekranów boroskopów Visual iQ.
1 – Dotknąć lewego dolnego rogu ekranu (zwykle jest tam wyświetlane logo GE) lub
krótko nacisnąć klawisz menu, aby otworzyć menu główne.
2 – Wybrany element w menu lub na liście jest oznaczony takim niebieskim konturem.
Dotknąć ekranu, aby wybrać inny element lub uruchomić wybrany element. Alternatywnie użyć
manipulatora, aby wybrać inny element przez przesunięcie niebieskiego kursora, a następnie
krótko nacisnąć klawisz Enter, w celu uruchomienia funkcji. Należy pamiętać, że krótkie
naciśnięcie klawisza Enter powoduje zaakceptowanie ustawień lub uruchomienie funkcji.
Gotowe
Widok listy
W górę
Gotowe
5 – Umieścić dwa palce na ekranie i je rozsunąć, aby powiększyć widok właściwości
(przeprowadzić procedurę odwrotną, aby pomniejszyć). Po powiększeniu (obrazu
zatrzymanego) można przeciągnąć palcem po ekranie, aby zmienić wyświetlany obszar obrazu.
6 – Wybrać Powiększenie za pomocą klawiszy programowalnych lub ekranu dotykowego
(wszystkie wyświetlane elementy paska klawiszy programowalnych można wybierać za
pomocą odpowiednich klawiszy programowalnych lub dotykając ekranu dotykowego). Użyć
manipulatora, aby zmienić pasek poziomu powiększenia (ten i inne niebieskie paski można
również przesuwać, używając ekranu dotykowego), a następnie wybrać pozycję Gotowe.
Po powiększeniu można użyć manipulatora, aby przesunąć wyświetlany obszar obrazu.
7 – Po wyświetleniu ekranu Menedżer plików wybrany plik lub folder jest oznaczony
programowalnych (dotknąć dwukrotnie, aby ukryć lub pokazać paski klawiszy
programowalnych i stanu). Alternatywnie długo nacisnąć klawisz menu, aby przełączyć
między górnym a dolnym wierszem paska klawiszy programowalnych.
przez ten niebieski kontur.. Dotknąć ekranu, aby wybrać inny element bądź uruchomić
wybrany plik lub otworzyć wybrany folder. Należy pamiętać, że można też wyświetlać
dodatkowe elementy (lub uzyskiwać dostęp do innych zapisanych obrazów),
przeciągając ekran w dowolnym przedstawionym kierunku. Alternatywnie użyć
manipulatora, aby wybrać inny element przez przesunięcie niebieskiego kursora,
a następnie krótko nacisnąć klawisz Enter, aby uruchomić plik lub otworzyć folder.
4 – Dotknąć dowolne miejsce na wyświetlanym obrazie na żywo, aby go zatrzymać
8 – Wybrać dowolną funkcję z paska klawiszy programowalnych, dotykając tej funkcji
3 – Dotknąć ekranu, aby przełączyć między górnym a dolnym paskiem klawiszy
i cofnąć zatrzymanie. Alternatywnie krótko nacisnąć klawisz Enter, lub górny klawisz
spustu, aby go zatrzymać i cofnąć zatrzymanie obrazu na żywo. Należy pamiętać, że
górny przycisk spustu pełni tę samą funkcję, co klawisz Enter.
05/13/2015
na ekranie (w tym przypadku, dotykając niebieskiego pola zawierającego wyrazy Widok
listy) lub naciskając odpowiedni klawisz programowalny.
9
Wypakowywanie, montaż i włączanie boroskopu Visual iQ
Wypakowywanie i wyjmowanie
urządzenia (mała walizka)
Przestroga: Jeżeli boroskop nie zostanie zapakowany ostrożnie
zgodnie z opisem w tym rozdziale, może zostać uszkodzony.
1 – Rurka penetrująca (przedstawiona kolorem czerwonym)
jest przechowywana w wewnętrznym bębnie walizki,
do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem
pomarańczowej tulei prowadzącej przedstawionej obok.
Należy ją zainstalować przed podłączeniem zespołu kontrolera
ręcznego i sondy, a także zdemontować przed odłączeniem
tego zespołu. Przed wprowadzeniem rurki penetrującej do tulei
prowadzącej należy wyprostować wszelkie pętle lub zagięcia.
Należy pamiętać, aby poprowadzić gumową podstawę
odprężacza rurki penetrującej przez zakrzywiony kanał.
Przestroga: Przed przystąpieniem do użytkowania boroskopu
z kamerą wideo należy założyć końcówkę optyczną lub osłonę głowicy,
które zapobiegną uszkodzeniom mechanizmu mocowania końcówek. Osłonę
należy zdejmować tylko w przypadku zakładania końcówki optycznej.
2 – Zainstalować zacisk w orientacji zgodnej z rysunkiem (zacisk i wspornik montażowy są widoczne po lewej stronie).
3 – W tym gnieździe są umieszczane i instalowane zasilacz/ładowarka oraz wspornik montażowy.
4 – Przed instalacją boroskopu iQ w walizce należy zdemontować akumulator.
5 – Element usztywniający
6 – W tym gnieździe umieszczana jest kasetka z końcówkami (lub zestaw do czyszczenia).
7 – Chwytaka można używać osobno lub wraz z elementem usztywniającym, aby ułatwić kierowanie kamerą.
10
05/13/2015
Wypakowywanie i wyjmowanie urządzenia (duża walizka)
Przestroga: Jeżeli boroskop nie zostanie zapakowany ostrożnie zgodnie z opisem w tym rozdziale, może zostać uszkodzony.
1 – Wyjąć tackę, aby uzyskać dostęp do dodatkowego schowka.
2 – Rurka penetrująca (przedstawiona kolorem czerwonym) jest przechowywana w wewnętrznym bębnie walizki, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem pomarańczowej
tulei prowadzącej przedstawionej obok. Należy ją zainstalować przed podłączeniem zespołu kontrolera ręcznego i sondy, a także zdemontować przed odłączeniem tego zespołu.
Przed wprowadzeniem rurki penetrującej do tulei prowadzącej należy wyprostować wszelkie pętle lub zagięcia.
Przestroga: Przed przechowywaniem rurki
penetrującej należy najpierw zdjąć końcówkę
optyczną i założyć osłonę głowicy, co zapobiega
uszkodzeniom mechanizmu mocującego końcówki.
Osłonę należy zdejmować tylko w przypadku
zakładania końcówki optycznej.
3 – Miejsce na dwa akumulatory. Przed instalacją
boroskopu iQ w walizce należy zdemontować
akumulator.
4 – Element usztywniający
5 – Wspornik montażowy i słupek
6 – W ten otwór wkładany jest słupek wspornika
montażowego.
7 – W tym gnieździe są umieszczane zasilacz/
ładowarka.
8 – Dodatkowa głowica w kasetce
9 – Dodatkowa sonda VideoProbe w kasetce
10 – W tych gniazdach umieszczane są dwie kasetki
z końcówkami i zestawem do czyszczenia.
11 – Chwytaka można używać osobno lub
wraz z elementem usztywniającym, aby ułatwić
kierowanie kamerą.
05/13/2015
11
Informacje o akumulatorze
Boroskop Visual iQ jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego o napięciu 10,8 V (wartość
znamionowa), 73 Wh, 6,8 Ah.
Instalowanie akumulatora
Włożyć akumulator do kontrolera ręcznego. Zatrzaśnięcie mechanizmu blokującego
oznacza, że akumulator jest zainstalowany poprawnie.
Przestroga — Nie wciskać akumulatora (1) do kontrolera ręcznego (2) przy użyciu siły,
ponieważ może to spowodować uszkodzenia. Obudowa akumulatora ma odpowiednie
wcięcia, które uniemożliwiają błędną instalację akumulatora.
Demontaż akumulatora
Nacisnąć przycisk zwalniający akumulatora (3), aby odłączyć akumulator.
Przestroga — Nie wolno demontować akumulatora w trakcie pracy boroskopu.
Poziom energii akumulatora
Poziom energii akumulatora można sprawdzić, naciskając symbol akumulatora (4) z przodu
akumulatora. Każdy wskaźnik (5) reprezentuje w przybliżeniu 20% pojemności akumulatora.
Ładowanie akumulatora
Podłączyć wyjście DC ładowarki akumulatorów do akumulatora boroskopu Visual iQ (6),
a następnie podłączyć zasilacz AC/DC do odpowiedniego źródła zasilania AC. Wskaźniki
LED akumulatora będą wskazywały bieżący poziom energii akumulatora. Można używać
boroskopu podczas ładowania akumulatora.
Ważne: Akumulator można ładować w pracującym boroskopie Visual iQ, ale także poza nim.
Ważne: Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźniki LED akumulatora zgasną.
Ważne: Czas pracy na akumulatorze równa się w przybliżeniu czasowi jego ładowania, dlatego
ładowanie akumulatora dwugodzinnego zajmuje około dwóch godzin. Czas ładowania będzie
dłuższy, jeżeli akumulator jest podłączony do pracującego boroskopu Visual iQ.
Ważne: Fabrycznie akumulatory są częściowo naładowane. Przed użyciem należy je
naładować w pełni.
12
05/13/2015
Zasilanie boroskopu Visual iQ
Boroskop Visual iQ jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego o napięciu 10,8 V (wartość
znamionowa), 73 Wh, 6,8 Ah.
Akumulator można naładować, podłączając do niego zasilacz, a następnie, podłączając
ten zasilacz AC/DC do odpowiedniego źródła zasilania AC (100–240 VAC, 50–60 Hz, <1,5 A
rms). Zasilacz dostarcza do akumulatora prąd o napięciu 18 V i natężeniu 3,34 amperów.
Ważne: Jeżeli boroskop ma być zasilany ze źródła zasilania AC, należy podłączyć wtyczkę
zasilania do odpowiednio uziemionego źródła, aby zagwarantować poprawną pracę
ekranu dotykowego.
Włączanie i wyłączanie boroskopu Visual iQ
System Włączenie
Przywołany
Nacisnąć przycisk
i przytrzymać go aż jednostka zostanie włączona. Zostanie
włączone podświetlenie przycisków i monitor LCD, po czym rozpocznie się procedura
rozruchu. Po około 35 sekundach na ekranie boroskopu zostanie wyświetlony obraz na
żywo i ekranowe elementy sterujące. Oznacza to, że boroskop jest gotowy do pracy.
Ważne: Fabrycznie akumulatory są częściowo naładowane. Przed użyciem należy je
naładować w pełni.
System Wyłączenie
Dotknąć lewego dolnego rogu ekranu (zwykle jest tam wyświetlane logo GE (1) lub klawisz
, aby otworzyć lub zamknąć menu główne, w którym można znaleźć kilka funkcji,
w tym pozycję Wyłącz, (2). Wybierz pozycję Wyłącz, aby wyłączyć boroskop Visual iQ.
Menedżer plików
Rejestrowania
Pomoc
Wstrzymaj
nagrywanie
obraz
Konfiguracja
Profile
Przechwytywanie
3DPM
Wyłącz,
Wysuń
Inspection Works
Connect
Przestroga— Nie wolno wyłączać boroskopu Visual iQ przez demontaż akumulatora.
Akumulator można zdemontować dopiero po wyłączeniu urządzenia jak opisano powyżej.
05/13/2015
13
Wymiana sond i Końcówki optyczne
Podłączanie i odłączanie sondy
Aby podłączyć sondę do kontrolera ręcznego:
1 – Włożyć sworzeń podstawy kontrolera ręcznego do pasującego rowka na spodzie sondy.
2 – Obrócić sondę w kierunku tylnej części kontrolera ręcznego, dociskając ją, tak aby mechanizm blokujący się zatrzasnął.
Aby odłączyć sondę od kontrolera ręcznego:
3 – Nacisnąć przycisk zwalniający mechanizmu blokującego, aby odłączyć sondę od kontrolera ręcznego.
Zmiana końcówek optycznych
Końcówki optyczne nakręca się na podwójny gwint sondy; zapobiega to wpadnięciu ich do kontrolowanego
obszaru. Poszczególne końcówki optyczne mają różne parametry głębi ostrości, pola widzenia i kierunku
widzenia. Listę dostępnych końcówek można znaleźć w Dodatek B. Tabela końcówek optycznych.
Przestroga— Do zdejmowania i zakładania końcówek należy stosować tylko nacisk palców.
Stosowanie siły — w tym szczypiec i innych narzędzi — może doprowadzić do uszkodzenia
zginanej szyjki. Uważać, aby nie przekręcić gwintów. Aby zniwelować ryzyko przekręcenia gwintu:
w trakcie ręcznego zakładania końcówek (6,1 mm i 8,4 mm) lub specjalnego narzędzia (4 mm)
należy obrócić końcówkę w lewo, aby połączyć gwinty przed przystąpieniem do obracania
w prawo w celu nakręcenia końcówki na kamerę. Końcówki zdejmuje się, postępując zgodnie
z powyższą procedurą w kolejności odwrotnej.
Aby zdjąć końcówkę optyczną: Chwycić zginaną szyjkę i głowicę
sondy jedną ręką, a następnie drugą ręką delikatnie obrócić
końcówkę optyczną w lewo (użyć specjalnego narzędzia w przypadku
zdejmowania końcówek 4,0 mm). Obracać do momentu aż końcówka
będzie się kręcić swobodnie, co wskazuje na zejście z pierwszego
gwintu. Delikatnie pociągnąć końcówkę do przodu (oddalając ją od
sondy). Kontynuować obracanie w lewo do momentu nakręcenia na
drugi gwint. Obracać tak długo, aż będzie możliwe zdjęcie końcówki.
Aby założyć końcówkę optyczną: Sprawdzić, czy końcówka optyczna i głowica kamery są
czyste, a następnie chwycić głowicę sondy jedną ręką, a drugą obracać delikatnie końcówkę
w prawo. Obracać do momentu aż końcówka będzie się kręcić swobodnie, co wskazuje na
zejście z pierwszego gwintu. Delikatnie nacisnąć końcówkę, a następnie ponownie obracać
w prawo, nakręcając ją na drugi gwint. Obracać ręką do wyczucia oporu.
Przestroga— Nie dokręcać zbyt mocno. Delikatnie pociągnąć końcówkę, aby sprawdzić,
czy jest dobrze zamocowana. Jeżeli drugi gwint nie jest wkręcony, należy obrócić końcówkę
nieco w lewo, aby umożliwić połączenie gwintów.
Ważne: Aby zagwarantować dokładność, końcówki pomiarowe muszą być dobrze dokręcone.
14
05/13/2015
Przywołany
obraz
Przechwytywanie
3DPM
Konfigurowanie systemu
operacyjnego boroskopu Visual iQ
1 – Dotknąć lewego dolnego rogu ekranu (zwykle jest tam wyświetlane logo GE) lub
Menedżer plików
Rejestrowania
Pomoc
Ustawienia
Wstrzymaj
nagrywanie
Profile
Wyłącz,
Wysuń
klawisz
, aby otworzyć lub zamknąć menu główne, w którym można znaleźć
kilka funkcji, w tym menu Menu ustawień.
2 – Dotknąć, aby otworzyć menu Menu ustawień.
3 – Pozwala wyświetlić numer seryjny urządzenia, wersję oprogramowania i stan
dostępnych funkcji boroskopu.
4 – Pozwala ustawić hasło, przywrócić ustawienia domyślne, zmienić datę, godzinę
Inspection Works
Connect
i język interfejsu, a także dostosować różne inne ustawienia systemowe. Kliknąć tutaj,
aby dowiedzieć się więcej o menu System.
5 – Ustawienia funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania i aktualizacji ręcznej
z użyciem połączeni internetowego lub podłączonego napędu USB.
Informacje o
System
Numer seryjny urządzenia
1420A0220
Wersja oprogramowania
1.60.15072.2 (13 marca 2015 r.)
Aktualizacja oprogramowania
Poziom funkcji
Analizuj
Ekran i wyświetlacz
Połączenia
Obraz i wideo
Pomiar i adnotacja
Inspection Works Connect
Diagnostyka
05/13/2015
Napęd wewnętrzny – dostępne
miejsce/pojemność
13.97 GB / 14.44 GB
6 – Pozwala użytkownikowi włączyć i wyłączyć różne wskaźniki ekranowe, a także
dostosować jasność wyświetlacza. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o konfiguracji wyświetlacza.
7 – Pozwala użytkownikowi włączyć i wyłączyć komunikację Wi-Fi i Bluetooth oraz
pracować z sieciami i wskazywać foldery do udostępniania plików. Kliknąć tutaj, aby
dowiedzieć się więcej o ustawieniach łączności.
8 – Pozwala użytkownikowi określić domyślne katalogi, w których przechowywane
są pliki obrazów i wideo. Służy również do wyboru typu pliku obrazu, formatu wideo
i konfiguracji ustawień dźwięku. Pozwala sterować adnotacjami oprogramowania MDI
i importować tabele korekcji zniekształceń. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o ustawieniach obrazu i wideo.
9 – Pozwala użytkownikowi ustawić preferowaną jednostkę miary (cale lub mm),
zarządzać i weryfikować końcówki pomiarowe, a także importować i eksportować
ustawienia wstępne adnotacji.
10 – Ustawienia opcjonalnej usługi internetowej pozwalającej na zdalną komunikację
wideo pomiędzy inspektorami a ekspertami.
11 – Pozwala generować dziennik rozwiązywania problemów, który zostanie wysyłany
pocztą elektroniczną i oceniony przez pomoc techniczną firmy GE. Jeżeli niezbędne
będzie wygenerowanie tego dziennika, pracownik pomocy technicznej firmy GE
poinstruuje użytkownika, jak to zrobić.
15
Praca z profilami
Profile umożliwiają definiowanie i przechowywanie ustawień kilku parametrów. Jeżeli
zdefiniowano więcej niż jeden profil (fabrycznie w boroskopie Visual iQ zdefiniowany jest
tylko Profil domyślny,), przy każdym uruchomieniu urządzenia operator musi wybrać
profil . Wykonać poniższe czynności, aby utworzyć nowy profil lub wybrać istniejący.
Profile
1 – Aby utworzyć pomiar Nowy profil, należy dotknąć lewego dolnego rogu ekranu
Utwórz nowy profil lub zaloguj się
(lub nacisnąć klawisz
Profile.
Profil domyślny,
Wprowadź nazwę profilu
), aby otworzyć menu główne, a następnie wybrać pozycję
2 – W tym przypadku aktywny jest Profil domyślny, ponieważ jest jedynym
zdefiniowanym profilem. Wybierz pozycję Nowy , aby utworzyć nowy profil.
3 – W widoku klawiatura wirtualna . Wprowadzić nazwę nowego profilu.
Nowy
Powrót
Utwórz nowy profil lub zaloguj się
Gotowe
Profil domyślny,
Wybierz profil
Profil domyślny,
Nowy
4 – Po wprowadzeniu nazwy i wybraniu pozycji Gotowenowy profil zostanie dodany do
listy dostępnych profili. W profilu przechowywane są ustawienia parametrów z poniższej
listy, jakie były zdefiniowane w momencie tworzenia profilu. Po każdym wybraniu
danego profilu na urządzeniu zostaną zastosowane przechowywane w nim ustawienia
parametrów. Przechowywane parametry:
Ustawienia systemowe, w tym:
Wł./wył. wyświetlania logo
Format godziny
Format daty
Język
Zarządzanie energią
Tryb podrzędny USB
Czułość sterowania
Ustawienia ekranu i wyświetlacza –
wszystkie parametry
Ustawienia łączności, w tym:
Wł./wył. Wi-Fi
Wł./wył. Bluetooth
Ustawienia obrazu i wideo – wszystkie
parametry z wyłączeniem tabeli korekcji
zniekształceń
Pomiar i adnotacja, w tym:
Ustawienia wstępne
Okno powiększania
Maska 3DPM
Format zapisu 3DPM
wskaźnik stereo
Minimalny indeks stereo
Jednostki
5 – Przy każdym włączeniu boroskopu Visual iQ będzie wyświetlany monit o wybór
profilu z listy dostępnych profili. Wybór pozycji Profil domyślny spowoduje zmianę
wszystkich parametrów przechowywanych w profilach na ustawienia zdefiniowane
w domyślnym profilu.
16
05/13/2015
Konfiguracja systemu
1 – Dotknąć na ekranie ikony logo GE (lub naciskając klawisz
Ustawienia
menu główne, a następnie otworzyć menu ustawień.
2 – Wybrać, aby zmienić ustawienia systemowe widoczne na rysunku obok.
Ustawienia
Informacje o
System
Aktualizacja oprogramowania
Hasło systemowe
ustawień fabrycznych
Utwórz
Przywróć
4 – Dotknąć, aby wyświetlić klawiaturę wirtualną i utworzyć lub zmienić ustawienie
Hasło systemowe. Po jego utworzeniu dostęp do ekranów obsługi boroskopu iQ będzie
chroniony hasłem. Hasło to dotyczy całego systemu i nie jest powiązane z aktywnym
profilem.
Godzina i data
Zmień
Ważne: Aby móc wprowadzić hasło, Profil domyślny, musi być aktywny.
Strefa czasowa,
(UTC-05:00) Wschód
Format godziny
12 godzin
Pomiar i adnotacja
5 – Wybrać i postępować zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić
aktywny profil do Domyślne ustawienia fabryczne.
Wczytywanie Logo
Format daty
Można załadować logo do wyświetlania na ekranie, o ile logo będzie w pliku typu PNG
(z rozdzielczością mniejszą niż 140 x 140).
Język
6 – Wybrać pozycję wczytać, a następnie przejść do pamięci przyrządu lub zewnętrznego
Inspection Works Connect
Ładuj
Zarządzanie energią
Czułość sterowania
WYŁ.
WŁ.
Steer and Stay
Steruj
05/13/2015
wskazując bieżącą pozycję na liście ustawień systemowych.
Ładuj
Połączenia
Diagnostyka
3 – Przeciągnąć palcem w górę lub w dół ekranu. Pasek ten zostanie przesunięty,
Logo
Ekran i wyświetlacz
Obraz i wideo
), aby otworzyć
dysku, aby wybrać dowolny plik typu PNG i użyć go jako logo wyświetlanego na
ekranie. Kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i ładowaniu plików
z własnym logo.
Ustawianie daty i godziny
7 – Dostosować ustawienia Godzina i Data .
8 – Wybrać Strefa czasowa, aby określić strefę czasową użytkownika.
17
9 – Zmienić ustawienie Format godziny.
Czułość sterowania Ustawienia
10 – Wybrać wartość DMY, YMD, or MDY w ustawieniu Format daty.
13 – Użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów sterowania sondą: Steruj or
Ładowanie i wybór Język roboczy
11 – Z listy Języki wybrać jeden z aktualnie dostępnych języków interfejsu. Wybór pozycji
wczytać aby załadować nową wersję istniejących tłumaczeń dostępnych w boroskopie
iQ. Po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlony ekran Menedżer plików, na którym można
znaleźć żądany plik z nowymi tłumaczeniami elementów interfejsu.
Inne ustawienia systemowe
Steer and Stay™ (Steruj i zostań). W obu tych trybach zginana szyjka obraca się
zgodnie z kierunkiem ruchu manipulatora. Tryby różnią się zachowaniem po ustawieni
zaginanej szyjki w żądanym położeniu (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o różnicach między tymi trybami). Wybrać jedną z wyświetlanych pozycji, a następnie
przeciągnąć pasek ustawienia, aby skonfigurować czułość trybu Steruj or Steruj i zostań
. Im wyższa wartość ustawienia, tym bardziej zginana szyjka będzie się obracała po
zmianie położenia manipulatora. Przykładowo zwiększenie wartości ustawienia z 2.0
na 4.0 oznacza, że podobny ruch manipulatora spowoduje znaczne większy obrót
zginanej szyjki.
12 – Zmiana ustawienia Zarządzanie energią na WŁ. powoduje włączenie funkcji
oszczędzania energii akumulatora przez aktywację przełączania boroskopu Visual
iQ w tryb uśpienia po 10 minutach braku aktywności. W trybie uśpienia, w którym
podświetlone są tylko klawisze, dotknięcie dowolnego z nich lub manipulatora powoduje
przełączenie boroskopu iQ do normalnego trybu pracy.
4.0 X
Steer & Stay
Gotowe
4.0 X
Steer
18
05/13/2015
Konfiguracja ekranu i wyświetlacza
1 – Dotknąć na ekranie ikony logo GE (lub naciskając klawisz
menu główne, a następnie otworzyć menu Menu ustawień.
2 – Wybrać, aby zmienić wygląd ekranu wyświetlacza i jego sposób obsługi.
Ustawienia
3 – Włącz lub wyłącz sterowanie czułością dotyku WŁ. or WYŁ.. Po zmianie na wartość
Ustawienia
Informacje o
Ekran dotykowy
WYŁ.
WŁ.
System
Ikona mapy końcówek
WYŁ.
WŁ.
Aktualizacja
oprogramowania
Ikona logo
WYŁ.
WŁ.
Ekran i wyświetlacz
Ikona godziny i daty
WYŁ.
WŁ.
Połączenia
Ikona wyciszenia
WYŁ.
WŁ.
Obraz i wideo
Pomiar i adnotacja
Inspection Works Connect
Diagnostyka
), aby otworzyć
Ikona nagrywania
Jasność wyświetlacza
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.na górze ekranu jest wyświetlana przedstawiona obok ikona. Jeżeli funkcja ekranu
dotykowego jest wyłączona, można ją ponownie włączyć, używając manipulatora
i klawiszy.
4 – W widoku Mapa końcówek (przedstawiona obok) służy do graficznej reprezentacji
stopnia obrotu końcówki optycznej za pomocą świecącej kropki umieszczonej w pewnej
odległości od krzyżyka. Im mniejsza odległość kropki od środka krzyżyka, tym bardziej
zginana szyjka jest wyprostowana.
5 – Widoczne tutaj dostosowywane logo jest wyświetlane w lewym dolnym rogu ekranu.
Dotknięcie go powoduje otwarcie menu głównego. Zmiana wartości tej pozycji na WYŁ.
powoduje wyłączenie wyświetlania logo, ale nadal można otwierać menu, dotykając
tego miejsca.
6 – Pozwala włączyć i wyłączyć wyświetlanie daty i godziny, które są widoczne na
pasku stanu w prawym górnym rogu ekranu, przez zmianę ustawienia na WŁ. or WYŁ..
7 – Pozwala włączyć i wyłączyć wyświetlanie ikon Rejestrowanie dźwięku i/lub
Wyciszone rejestrowanie dźwięku (pokazane obok) przez zmianę ustawienia na WŁ. or
WYŁ.. Ikony te są wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu podczas rejestrowania
wideo ze strumieniem audio. Należy pamiętać, że jeżeli te ikony są widoczne (zmieniono
ustawienie na WŁ.), wybór ikony ekranowej powoduje wyciszenie lub cofnięcie
wyciszenia rejestracji dźwięku.
8 – Wyświetlać lub ukrywać przyciski pauzy i odtwarzania na ekranie dotykowym w
czasie nagrywania materiałów wideo.
9 – Dostosować jasność wyświetlacza, przeciągając ten pasek w prawo lub lewo (lub
wybrać go za pomocą manipulatora, nacisnąć klawisz
pozycję paska za pomocą manipulatora).
05/13/2015
, a następnie zmienić
19
Konfiguracja łączności
Ustawienia
1 – Dotknąć na ekranie ikony logo GE (lub naciskając klawisz
menu główne, a następnie otworzyć menu Menu ustawień.
Ustawienia
Informacje o
Tryb podrzędny USB
Pamięć
masowa
System
Wi-FI
WYŁ.
WŁ.
Aktualizacja oprogramowania
Bluetooth
WYŁ.
WŁ.
Ekran i wyświetlacz
Sieci Wi-Fi
Połączenia
2 – Wybrać pozycję, aby skonfigurować ustawienia kontrolujące połączenie boroskopu
Visual iQ z sieciami Wi-Fi i urządzeniami Bluetooth.
3 – Włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi, zmieniając ustawienie na WŁ. or WYŁ.. Po
zmianie na wartość WŁ.na górze ekranu jest wyświetlana przedstawiona obok ikona.
Połącz,
Danie
Nawiązywanie połączeń z urządzeniami Bluetooth
Znane sieci
Zarządzaj
urządzeniami Bluetooth
Połącz,
Mapuj dysk sieciowy
Konfiguracja
4 – Zmienić ustawienie Bluetooth na WŁ. or WYŁ.. Po zmianie na wartość WŁ.na górze
Obraz i wideo
ekranu jest wyświetlana przedstawiona obok ikona. Ikona jest szara, jeżeli łączność
Bluetooth jest WŁ. lub biała, gdy łączność Bluetooth jest WŁ. i boroskop jest sparowany
z innym urządzeniem. Następnie wybrać pozycję Połącz, aby wyświetlić listę dostępnych
sieci urządzeniami Bluetooth z którymi można nawiązać połączenie.
Pomiar i adnotacja
Inspection Works Connect
Unmap
Diagnostyka
Udostępnij folder
5 – Z dostępnymi urządzeniami Bluetooth wyświetlanymi na liście można się połączyć
Udostępnij
(sparować), dotykając ich pozycji na liście na ekranie. Podłączenie klawiatury może wymagać
podania kodu PIN. Zmiana stanu urządzenia z Niesparowane na Sparowaneoznacza, że
dane urządzenie jest połączone (przez Bluetooth) z boroskopem Visual iQ.
Zakończ
udostępnianie
Wyświetlając ten ekran, system będzie wykrywał urządzenia z interfejsem Bluetooth…
urządzeniami Bluetooth
Praca z Wi-Fi,
Sieci Wi-Fi
ARO-PC
6 – Wybrać pozycję Połącz, aby wyświetlić
Daniel
Niesparowane
Mysz Bluetooth Acer
Daniel-gość
Sparowane
Otwórz
ARO-PC
Sparowane
Dodaj
sieć
Ustawienia
Wprowadź hasło sieciowe
Identyfikator
SSID sieci
Typ zabezpieczeń
otwarte
Typ szyfrowania
brak
Powrót
Klucz
zabezpieczeń
Edytuj listę
Znane sieci
Daniel-gość
Daniel
Hotspot
Kochanie-WiFi
hkowalski
anulować
Usuń
8 – Wybór pozycji Dodaj sieć umożliwia wprowadzenie identyfikatora SSID i danych
Gotowe
Dobby
20
listę dostępnych sieci Wi-Fi, z którymi
można nawiązać połączenie. Dotknąć
ekranu, aby wybrać z tej listy znaną sieć.
(Wybrać pozycję Zarządzaj Znane sieci
aby przejrzeć listę rozpoznawanych sieci, i/
lub wybrać pozycję edytować aby usunąć
z listy sieci, dla których ma być wyłączone
automatyczne nawiązywanie połączenia).
Po wybraniu pozycji Edytuj listę dotknąć
niebieskiego rogu żądanej sieci, aby
usunąć ją z listy.
7 – Po wyświetleniu monitu użyć klawiatura wirtualna aby wprowadzić hasło do danej sieci.
Gotowe
Anuluj
), aby otworzyć
Połączone
zabezpieczeń dla ukrytej sieci, której nie ma na liście.
05/13/2015
Mapowanie dysku sieciowego i udostępnianie folderów
Ostrzeżenie
Upewnij się, że dysk jest udostępniony na
komputerze PC
Dysk
Sąsiedztwo sieciowe
anulować
Wyszukaj
Gotowe
Ścieżka sieciowa
9 – Jeżeli narzędziu Menedżer plików przypisano dostęp do folderu na komputerze
połączonym z siecią, należy wybrać pozycję Konfiguracja (patrz wyżej), aby rozpocząć
procedurę mapowania dysku sieciowego. Następnie wybrać pozycję Gotowe aby
sprawdzić, czy na komputerze połączonym z siecią udostępniono przynajmniej jeden
folder.
10 – Wprowadzić literę napędu, która ma być przypisana (w narzędziu Menedżer plików
boroskopu Visual iQ) do folderu udostępnionego, a następnie wprowadzić pełną ścieżkę
do folderu na komputerze połączonym z siecią. Poniżej przedstawiono przykładową
ścieżkę, którą można wprowadzić w wierszu Folder: \\Nazwa urządzenia\Folder
TestShare. Po wprowadzeniu ścieżki folderu i nazwy użytkownika/hasła (zakładając,
że sieć jest chroniona hasłem) wybrać pozycję Gotowe.
Nazwa użytkownika
Hasło
anulować
Gotowe
11 – Aby udostępnić jeden z folderów z pamięci boroskopu Visual iQ komputerowi
Ostrzeżenie
Udostępniono:
C:\Testlmages\images\
Aby połączyć się z komputera użyj:
IP: 192.168.0.147
Nazwa użytkownika:
THORACER\Bryan
12 – Zmienić ustawienie Tryb podrzędny USB na Pamięć masowa or Wyłącz,. Po
anulować
FolderB
FolderA
Widok listy
05/13/2015
FOLDER TESTOWY
W górę
połączonemu z siecią, wybrać pozycję Konfiguracja (patrz wyżej), aby rozpocząć
procedurę wyboru pliku. Ścieżka wyświetlana na niebieskim pasku wskazuje folder,
który ma być udostępniony. Następnie wybrać pozycję Gotowe Zostanie wyświetlone
ostrzeżenie z wskazaniem folderu, który ma być udostępniony. Ponownie wybrać
pozycję Gotowe aby potwierdzić, że dany folder ma być udostępniony komputerowi
połączonemu z siecią.
Gotowe
zmianie na wartość Pamięć masowamożna zarządzać plikami przechowywanymi na
dysku twardym boroskopu Visual iQ bezpośrednio z poziomu komputera. W tym stanie
boroskop iQ nie będzie realizował funkcji kontroli. Po zakończeniu zarządzania plikami
należy zmienić ustawienie na wartość Wyłącz, aby przywrócić funkcje kontroli.
Gotowe
21
Konfiguracja obrazu i wideo
Ustawienia
Lokalizacja zapisu obrazu
D:\
Format zapisu obrazu
Lokalizacja zapisu rekordu
D:\
Format rejestracji
Obraz i wideo
Nagraj dźwięk
Wybrać
pozycję
BMP
Wybrać
pozycję
H.264 High
Wł.
Adnotacja pliku MDI
WYŁ.
WŁ.
Mikrofon domyślny
Wybrać
pozycję
Głośnik domyślny
Wybrać
pozycję
Tabela korekcji
zniekształceń
zaimportować
Balans bieli
Nowy
Domyślny
1 – Dotknąć na ekranie ikony logo GE (lub naciskając klawisz
otworzyć menu Menu ustawień.
), aby otworzyć menu główne, a następnie
2 – Wybrać pozycję Image i wideo oraz wartości domyślne.
3 – Wykonać opisane tutaj czynności, aby zmienić ustawienie Lokalizacja zapisu obrazu or Lokalizacja zapisu
wideo. Ustawienia te służą do określania dwóch lokalizacji, w których automatycznie zapisywane są obrazy
lub wideo szybkiego zapisu. W przedstawionym przykładzie te lokalizacje są wstępnie ustawione na dysk D: .
Nacisnąć klawisz programowalny Wybierz pozycję , a następnie wybrać żądaną ścieżkę katalogu. Po otwarciu
żądanej lokalizacji przechowywania należy wybrać pozycję Gotowe aby zakończyć procedurę.
4 – Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury domyślna wartość ustawienia Lokalizacja zapisu obrazu
zostanie zmieniona na C:\TestImages\Images\FolderA\. W tej lokalizacji będą zapisywane obrazy szybkiego
zapisu (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu obrazów).
5 – Wybrać pozycję BMP or JPEG jako domyślny typ pliku graficznego.
6 – Zmienić ustawienie formatu nagrywania video na H.264 High or H.264 Low (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pracy z wideo).
7 – Pozwala określić, czy ikona mikrofonu (przedstawiona po prawej stronie) ma być wyświetlana w prawym
dolnym rogu ekranu podczas rejestrowania wideo. Jeżeli jest wyświetlana, należy dotknąć ikony, aby
wyciszyć lub cofnąć wyciszenie rejestracji dźwięku wraz z wideo. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o wyciszaniu lub włączaniu dźwięku w trakcie rejestracji wideo na żywo.
8 – Po zmianie na wartość Domyślnesystem będzie zazwyczaj
Mikrofon domyślny
rozpoznawał podłączony mikrofon. Alternatywnie można wybrać
mikrofon z dostępnych urządzeń (są to wyłącznie urządzenia
podłączone do boroskopu Visual iQ lub sparowane przez Bluetooth).
Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
9 – Po zmianie na wartość Domyślnesystem będzie zazwyczaj
Domyślne
rozpoznawał podłączony głośnik. Alternatywnie można wybrać
głośnik z dostępnych urządzeń (są to wyłącznie urządzenia
podłączone do boroskopu Visual iQ lub sparowane przez Bluetooth).
Mikrofon (Logitech Webscam C930e)
10 – Jeżeli w przypadku niezdefiniowanej konfiguracji końcówki wymagana jest alternatywna tabela korekcji
zniekształceń, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy GE. Wraz z tabelą dostarczoną przez pomoc
techniczną firmy GE zostaną przesłane instrukcje zaimportować pliku.
11 – Po zmianie na wartość WYŁ.nazwa etapu kontroli z trybu Menu Directed Inspection nie zostanie zapisana
na obrazie, ale nadal będzie widoczna w trakcie procedury MDI.
Gotowe
Widok
listy
Ustawianie Równowaga bieli
W górę
Lokalizacja zapisu obrazu
Wybrać
pozycję
Funkcja balansu bieli umożliwia takie skorygowanie kolorów, że biel jest zawsze biała, niezależnie od delikatnych
odcieni, które mogą występować w różnych warunkach oświetleniowych.
12 – Wybrać pozycję Nowy i postępowa zgodnie z monitami, aby skierować sondę na biały cel, lub wybrać
pozycję Domyślny, aby przywrócić fabryczne ustawienia kolorów.
22
05/13/2015
Konfiguracja pomiaru i adnotacji
1 – Dotknąć lewego dolnego rogu ekranu (zwykle jest tam wyświetlane logo GE) (lub
Ustawienia
Ustawienia
Końcówki 3DPM
Widok
3DPM Dołączona końcówka
Verify
Informacje o
System
Aktualizacja
oprogramowania
Ekran i wyświetlacz
Końcówki stereo
Zarządzaj
Ustawienia wstępne
Eksportuj
zaimportować
Połączenia
Obraz i wideo
Okno powiększania
Pomiar i adnotacja
Maska 3DPM
Inspection Works Connect
Format zapisu 3DPM
Diagnostyka
3DPM Zapisz CSV
wskaźnik stereo
WYŁ.
WŁ.
AUTOMATYCZNA
WŁ.
Mapa Z
WYŁ.
WŁ.
WYŁ.
WŁ.
Minimalny indeks stereo
nacisnąć klawisz
), aby otworzyć menu główne, w którym można uzyskać dostęp
do menu Menu ustawień.
2 – Wybrać pozycję, aby zmienić ustawienia Pomiar i adnotacjaprzedstawione w tym rozdziale.
3 – Wybrać, aby wyświetlić listę końcówek 3DPM już skonfigurowanych do użycia
z założoną sondą.
4 – Wybrać, aby wyświetlić listę końcówek stereo już skonfigurowanych do użycia
z założoną sondą. Parametry Dodaj końcówkę i Edytuj listę nie są przeznaczone do
ogólnego użytku. Usunięcie końcówki za pomocą pozycji Edytuj listę spowoduje trwałe
usunięcie danych kalibracji tej końcówki. Po usunięciu tych danych trzeba będzie wysłać
sondę i końcówkę do autoryzowanego centrum serwisowego firmy GE Inspection
Technologies w celu ponownego skalibrowania.
5 – Zapisać ustawienia wstępne adnotacji (uwagi) na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
lub zaimportować ustawienia wstępne uwag do urządzenia z zewnętrznego urządzenia.
6 – Pozwala wyświetlić lub usunąć Okno powiększania (służy do precyzyjnego
umieszczania kursora w trakcie pomiaru).
7 – Wybierz pozycję AUTOMATYCZNE, aby wyświetlić maskę niemierzalnych pikseli
czerwonych/żółtych 3DPM, tylko gdy kursor zostanie umieszczony na czerwonym/
żółtym pikselu. Wybierz pozycję WŁ. aby maska pikseli była zawsze wyświetlana
podczas pomiaru.
8 – Wybierz pozycję Mapa Z w przypadku większości zastosowań. Obrazy Mapa P
zawierają dodatkowe dane i mogą być wymagane przez pomoc techniczną firmy GE
w celu ułatwienia rozwiązywania problemów.
Jednostki
Cale
9 – Pozwala włączyć i wyłączyć wyświetlanie wskaźnika stereo, który jest widoczny
w trybie pomiaru stereo. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wskaźniku stereo.
10 – Pozwala ustawić wartość progu wskaźnika stereo, poniżej którego wskaźnik
miga podczas pomiaru stereo. Funkcji tej można używać do ostrzegania użytkownika
o pomiarach z niskim wskaźnikiem, które są obarczone niższą dokładnością.
11 – Ustawić jednostkę miary na Cale or Milimetry.
05/13/2015
23
powoli prostowana po puszczeniu manipulatora. Natomiast w trybie Steruj i zostań położenie
zginanej szyjki jest utrzymywane nawet po puszczeniu manipulatora. Przesunięcie manipulatora
w trybie Steruj i zostań powoduje obrót zginanej szyjki. Po puszczeniu manipulatora zginana
szyjka zostaje w nowym położeniu. W tym trybie wyświetlana jest ikona
.
4 – mapie końcówek. Ikona ekranowa wskazuje względne pozycje silników sterujących.
Jeżeli w środku krzyżyka wyświetlana jest świecąca kropka, oznacza to, że silniki są
wyśrodkowane. Położenie zginanej szyjki jest zwykle takie samo, jak pozycje silników, ale
mogą występować odchylenia związane z kształtem rurki penetrującej i innymi czynnikami
mechanicznymi. Im większa odległość kropki od środka ikony, tym bardziej zginana
szyjka jest obrócona. W zależności od stopnia obrotu rurki penetrującej i kamery obszar
podglądu może, ale nie musi być taki sam, jak kierunek wskazany na mapie końcówek.
Wprowadzanie rurki penetrującej w kontrolowany obszar
Po założeniu odpowiedniej końcówki optycznej należy wprowadzić rurkę penetrującą
w kontrolowany obszar. Należy ręcznie wpychać rurkę do momentu, gdy znajdzie się
w żądanym obszarze. Należy następnie delikatnie skręcić rurkę penetrującą, aby uzyskać
żądany obraz. Dostępne są akcesoria ułatwiające manewrowanie rurką:
• Elementy usztywniające: sztywne lub półelastyczne rurki prowadzące (dostępne w różnych
długościach) usztywniające rurkę penetrującą podczas wprowadzania lub rozpierające wgłębienia.
• Chwytaki: cylindryczne elementy nasuwane na rurkę penetrującą i ułatwiające sterowanie
nią. Chwytaki mają gwint w celu połączenia z elementami usztywniającymi i złączami portów.
Ostrzeżenia czujników temperatury
Przechwytywanie i regulacja obrazów
Sterowanie sondą
Podczas oglądania obrazu na żywo można celować kamerą sondy, sterując jej zginaną szyjką.
1 – Sterowanie zginaną szyjką: Podczas oglądania obrazu na żywo przesunąć
manipulator w kierunku właściwości, która ma być wyświetlona. Zginana szyjka zostanie
obrócona, tak aby końcówka sondy poruszała się w tym samym kierunku.
2 – Prostowanie zginanej szyjki: Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje ustawienie
w pozycji wyjściowej lub wyprostowanie zginanej szyjki, aby umożliwić bezpieczne
wycofanie i przechowywanie rurki penetrującej.
3 – Ustawienie trybu sterowania: Krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór trybu
Steruj or Steruj i zostań . W obu tych trybach zginana szyjka obraca się zgodnie z kierunkiem
ruchu manipulatora. Tryby różnią się zachowaniem po puszczeniu manipulatora (kliknąć tutaj,
aby dowiedzieć się, jak skonfigurować czułość w obu trybach). Steruj zginana szyjka jest
24
Jeśli zostanie wykryta zbyt wysoka temperatura, na pasku stanu wyświetli się odpowiednia ikona, a także
na górnej części wyświetlacza pojawi się jedna z wiadomości ostrzegawczych wyszczególnionych poniżej:
• Temperatura końcówki sondy weszła w strefę ostrzegawczą WARNING—ta
wiadomość wyświetlana jest w pomarańczowym nagłówku, kiedy temperatura
końcówki przekroczy ok. 95°C, a także
i wyświetli się stosowna informacja.
• T
emperatura końcówki sondy weszła w strefę krytyczną CRITICAL—ta wiadomość
wyświetlana jest na czerwonym nagłówku, kiedy temperatura końcówki przekroczy
ok. 115°C, a także
i wyświetli się stosowna informacja.
• S ystem jest przegrzany, rozpoczęło się wyłączanie systemu—ta wiadomość
wyświetlana jest na czerwonym nagłówku, kiedy temperatura wewnętrzna przekroczy
wartości graniczne. Proces automatycznego wyłączania zostanie uruchomiony
wyświetli się stosowna informacja.
i
Jeśli wyświetli się ostrzeżenie o strefie krytycznej lub przegrzaniu systemu, należy
natychmiast podjąć stosowne działania, aby obniżyć temperaturę elementu, który
powoduje przegrzanie komponentu urządzenia.
05/13/2015
Zatrzymywanie obrazu
Obraz można zatrzymać, aby tymczasowo przechwycić go do analizy lub korekty. Poruszanie
manipulatorem w widoku zatrzymania obrazu nie powoduje obracania końcówki sondy.
1 – Krótko nacisnąć jeden z tych klawiszy lub dotknąć dowolnego miejsca na obrazie
na żywo, aby zatrzymać obraz. Parametry
i zostanie wyświetlone menu klawiszy
programowalnych, które pozwalają na korektę zamrożonego obrazu. Wykonać tę
procedurę w kolejności odwrotnej (lub nacisnąć przycisk
), aby cofnąć zatrzymanie obrazu.
2 – Dotknąć (lub nacisnąć przycisk
i przytrzymać go), aby przełączyć między
górnym a dolnym menu klawiszy programowalnych. Dotknięcie dwukrotne tej pozycji
powoduje ukrycie lub wyświetlenie klawiszy programowalnych i paska stanu.
3 – Wybrać jeden z czterech dostępnych widoków w przypadku zamrożonego obrazu
2D lub sześciu widoków w przypadku przywołanego obrazu 3DPM (kliknąć tutaj, aby
dowiedzieć się więcej o poszczególnych widokach).
4 – Dodać uwagi lub strzałki do zamrożonego obrazu (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się
więcej o dodawaniu adnotacji do obrazów).
5 – Wybrać i dostosować cztery ustawienia transformacji obrazu, takie jak: Jasność, Korekcja
zniekształceń, Odwróć i Inwersja+. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach obrazu).
6 – Jeżeli w systemie skalibrowano końcówkę do pomiaru stereo, etykieta Stereo jest
wyświetlana w kolorze białym. Nacisnąć tę pozycję, aby przeprowadzić pomiar stereo. Jeżeli
nie skalibrowano żadnych końcówek do pomiaru stereo, etykieta Stereo jest wyszarzona
i nie można wybrać tej pozycji (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pomiarach stereo).
7 – Zminimalizować obraz, aby wyświetlić go bez klawiszy programowalnych i paska stanu.
8 – Pozwala wyświetlić widok Podziel ekran z zarówno obrazami na żywo, jak
i zamrożonymi. Nacisnąć przycisk Pełny ekran, aby powrócić do widoku pojedynczego
ekranu (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pracy z widokiem Podziel ekran).
9 – Powiększyć część zamrożonego obrazu (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o funkcji Powiększenie).
Ważne: Jeżeli zamrożony obraz zostanie powiększony, przesunięcie manipulatora lub przeciągnięcie
obrazu palcem powoduje przewijanie obrazu, ponieważ system elektronicznie analizuje cały obraz.
10 – Zmierzyć właściwości zamrożonego obrazu (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się
więcej o pomiarach Porównanie).
11 – Nacisnąć lub nacisnąć i przytrzymać, aby zapisać zamrożony obraz (Kliknij tutaj,
aby dowiedzieć się więcej o funkcji Zapisz).
05/13/2015
25
Wybór widoku Widok
W przypadku zatrzymania obrazu 2D (lub przywołania obrazu 3DPM), użytkownik
ma możliwość wybrania spośród niżej opisanych widoków.
1 – W przypadku każdego zatrzymanego obrazu, ta opcja umożliwia wybór
Wyświetlenia
spośród wszystkich dostępnych Widok widoku.
2 – Wyświetlenie zwykłego zakresu dynamicznego obrazu utworzonego poprzez
zastosowanie przetwarzania techniką Adaptacyjnej redukcji szumów (ANR)
klatek wideo na żywo, przed żądaniem zatrzymania.
Normal
Bright
Escuro
3 – HDR stanowi obraz o wysokim zakresie dynamiki wygenerowany przez
połączenie zwykłej jasności obrazów ANR przechwyconych przed żądaniem
zatrzymania z obrazami o odmiennych poziomach jasności przechwyconych
po żądaniu zatrzymania. Opcja ta redukuje odblask (liczbę nasyconych pikseli)
oraz zwiększa jasność ciemnych obszarów.
4 – Wyświetlenie widoku podobnego do widoku HDR, ale niwelującego niektóre
szczegóły w jasnych obszarach w celu dalszego rozjaśnienia miejsc ciemnych.
5 – Wyświetlenie widoku podobnego do widoku HDR, ale z obniżonym poziomem
jasności w ciemnych obszarach w celu pokazania większej liczby szczegółów
w miejscach jasnych.
Ważne: Aby zoptymalizować jakość wszystkich przechwyconych obrazów,
w chwili przechwytywania obrazu utrzymuj końcówkę sondy w pozycji
nieruchomej. Zwiększenie jasności obrazu na żywo przed przechwyceniem
obrazu powoduje poprawę jakości ciemniejszych obszarów obrazów „HDR”
i obrazów „jasnych”.
Ważne: Widoki Chmura punktów i Profil głębokości są dostępne wyłącznie
podczas pracy obrazów 3DPM. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pracy
z tymi widokami.
Ważne: Zapisanie obrazu z aktywną opcją jednego z tych widoków powoduje,
że ponownie wyświetlony obraz wyświetlany jest tylko w zapisanej opcji
widoku i widoku normalnym.
26
05/13/2015
2 – Tutaj przez cały czas wyświetlana jest lokalizacja zapisu (w tym przypadku jest to
katalog Dev na dysku D). Po zapisaniu pliku na pasku stanu u góry ekranu wyświetlany
jest komunikat „Zapisano.” Widoczna jest również nazwa (opisana poniżej) i format pliku.
3 – W trakcie przypisywania innej nazwy pliku lub miejsca docelowego zapisu pliku
obrazu na pasku stanu u góry ekranu wyświetlany jest komunikat „Zapisywanie.”
4 – Wybrać inny katalog, w którym plik ma być zapisany.
Ważne: Dotknąć docelowy folder, aby go otworzyć
5 – Dotknąć, aby zakończyć wybór docelowego katalogu.
6 – Wybrać pozycję Zmień nazwę, aby zmienić jego nazwę przed zapisem. Zostanie
wyświetlona klawiatura wirtualna.
7 – Wybrać, aby wprowadzić cyfry lub symbole.
8 – Dotknąć po wprowadzeniu żądanej nazwy.
9 – Na pasku stanu wyświetlany jest nowy docelowy katalog (w tym przypadku
TestImages) i nowa nazwa pliku (Próba 1).
10 – Dotknąć, aby zakończyć procedurę zapisywania.
11 – Na pasku stanu wyświetlany jest komunikat „Zapisano.”
12 – Dodać komentarze audio do pliku przed zakończeniem procedury zapisywania
(kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rejestrowaniu dźwięku).
Zapisywanie plików obrazów
Obrazy można zapisywać w pamięci boroskopu Visual iQ lub na dysku wymiennym.
Parametry Szybki zapis umożliwia zapisanie pliku z domyślną nazwą i typem pliku
w domyślnym katalogu (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu
domyślnych nazw plików, typów i katalogów). Alternatywnie użyć menu opcji zapisu.
1 – Krótko nacisnąć ten klawisz, aby wykonać operację Szybki zapis na wyświetlanym
obrazie (zapis w domyślnym katalogu). Długie naciśnięcie tego klawisza powoduje
otwarcie menu opcji zapisu.
05/13/2015
27
Praca z przywołanym obrazem
Obrazy i pliki wideo można zapisywać w pamięci boroskopu Visual iQ lub na dysku wymiennym.
Parametry przywołany pozwala na wyświetlanie tych zapisanych plików, dodawanie do nich
adnotacji oraz ich pomiar. Wykonać poniższe czynności, aby znaleźć i przywołany zapisany plik.
1 – przywołany zapisany obraz lub wideo, dotykając na ekranie logo GE (lub naciskając klawisz
), aby otworzyć menu główne, a następnie wybrać pozycję Menedżer plików.
Ważne: Wybór klawisza programowalnego przywołany (jeżeli jest dostępny) powoduje
automatyczne otwarcie ostatnio zapisanego obrazu (o ile taki obraz został zapisany od czasu
ostatniego włączenia boroskopu iQ). Aby przywołać inne obrazy przechowywane w tym samym
folderze, co pierwotnie przywołany obraz, należy przesunąć manipulator (lub przeciągnąć ekran
za pomocą palca) w lewo lub w prawo.
2 – Pozwala kontrolować wygląd ekranu Menedżer plików (na rysunku przedstawiono zarówno
Widok miniatur, i Widok listy ).
3 – Wybrać, aby przejść do wyższego katalogu na ekranie Menedżer plików.
4 – Wybrać pozycję skopiować, zmienić nazwę i w inny sposób edytować zapisane pliki
(kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Edytuj).
5 – Wybrać typ plików, który ma być wyświetlany.
6 – Dotknąć, aby przełączyć między górnym a dolnym wierszem paska klawiszy programowalnych .
Dotknięcie dwukrotne tej pozycji powoduje ukrycie lub wyświetlenie klawiszy programowalnych i paska stanu.
7 – Określić kolejność sortowania folderów i plików (wg daty lub nazwy (alfabetycznie)).
8 – Dotknąć ekranu, aby wybrać folder, który ma być otwarty.
9 – Dotknąć ekranu, aby wybrać plik, który ma być przywołany.
10 – Po przywołaniu obrazu można wykonać różne czynności (patrz menu klawiszy programowalnych
poniżej). Kliknąć dowolne z poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych funkcjach:
-Wybór wyświetlanego widoku
-Adnotacja obrazu za pomocą
tekstu lub strzałek
-Pomiar właściwości obrazu
-Odtwarzanie zarejestrowanego audio
-Otwieranie trybu podzielonego ekranu
w celu wyświetlenia dwóch obrazów
(na żywo, zatrzymany lub przywołany)
-Używanie funkcji Powiększenie
w celu zmiany poziomu powiększenia
-Korekcja obrazu
11 – Nacisnąć, aby otworzyć listę szczegółowych właściwości wyświetlanego pliku.
28
05/13/2015
Powiększenie na Powiększenie
Funkcja Powiększenie umożliwia zmianę poziomu powiększenia widoku obrazów na
żywo, zamrożonych i przywołanych. Ponieważ funkcja powiększania jest realizowana
cyfrowo, zwiększenie poziomu powiększenia powoduje wzrost pikselizacji.
Ważne: Boroskop Visual iQ udostępnia dwie równorzędne metody powiększania.
1 – Wybrać ten klawisz programowalny, aby uruchomić pasek sterowania funkcją
Powiększenie.
2 – Umieścić po jednym palcu po obu stronach właściwości, następnie rozsunąć
palce, aby zwiększyć poziom powiększenia (powiększenie). Zsunięcie palców powoduje
zmniejszenie poziomu powiększenia (pomniejszenie).
3 – Dotknąć tego paska i przesunąć go w lewo lub w prawo (lub przesunąć go za pomocą
manipulatora), aby zmniejszyć lub powiększyć poziom powiększenia obrazu. Powtórzyć
tę procedurę, aby powrócić do pierwotnego poziomu powiększenia (wartość 1X).
4 – Wybrać po uzyskaniu żądanego poziomu powiększenia obrazu.
5 – Po powiększeniu obrazu na pasku stanu wyświetlana jest ikona
wraz z wartością
przedstawiającą poziom powiększenia obrazu (na tym rysunku przedstawiony jest
poziom 2.1).
Ważne: Podczas powiększania zamrożonego lub przywołanego obrazu za pomocą
funkcji Powiększenie wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie lub użyć manipulatora,
aby wyświetlić części powiększonego obrazu znajdujące się poza ekranem.
05/13/2015
29
Ustawienia transformacji Ustawienia
Powiększenie
Podziel
ekran
Ustawienia te, dostępne po wybraniu pozycji menu Obraz, umożliwiają zmianę wyglądu
obrazów na żywo. (Niektóre z tych ustawień dotyczą też zamrożonych lub przywołanych
obrazów). W dowolnym momencie można zapisać wartości przypisane do ośmiu
ustawień transformacji obrazu jako ustawienia wstępne. Po przywołaniu wszystkie
ustawienia transformacji zostaną zmienione na te „ustawienia wstępne” (kliknąć tutaj,
aby dowiedzieć się więcej o pracy z ustawieniach wstępnych transformacji obrazu).
Adnotacja
obraz
1 – Dotknąć dwukrotnie ten przełącznik, aby ukryć lub pokazać pasek klawiszy
programowalnych.
Adaptacyjna
redukcja szumów
WYŁ.
WŁ.
2 – Dotknąć, aby przełączyć między górnym a dolnym wierszem paska klawiszy
programowalnych .
Korekcja
zniekształceń
WYŁ.
WŁ.
Jasność,
Długa ekspozycja,
Odwróć,
WYŁ. WŁ.
Inwersja+
WYŁ.
WŁ.
Resetuj
transformacje,
Pojedynczy widok
WYŁ.
WŁ.
Gotowe
LED
WYŁ.
Zapisz w
ustawieniach
wstępnych
WŁ.
3 – Dotknąć na ekranie pozycji Image lub nacisnąć odpowiedni klawisz, aby wyświetlić
menu Obraz.
4 – Dotknąć na ekranie ikony Jasność, aby dostosować wyświetlany obraz. Zostanie
wyświetlony przedstawiony obok pasek dostosowywania ustawienia — przeciągnąć go
w lewo lub w prawo. Można dostosowywać jasność obrazów na żywo, zamrożonych
i przywołanych, a także zarejestrowanych wideo. Poziom jasności wybrany podczas
zapisywania obrazu zostanie zapisany wraz z obrazem i przywrócony po przywołaniu
danego obrazu.
Ważne: Dostosowywanie jasności podczas przeglądania obrazów na żywo oznacza
kontrolowanie czasu ekspozycji i zysku kamery. Natomiast dostosowywanie jasności
podczas przeglądania nieruchomych obrazów lub zarejestrowanego wideo oznacza
kontrolowanie zysku cyfrowego.
5 – Dotknąć na ekranie pozycji Odwróć, aby zmienić ustawienie na WŁ. or WYŁ.. Po
Jasność,
zmianie na wartość WŁ. na górze ekranu zostanie wyświetlona ikona
ta umożliwia odwrócenie w poziomie dowolnego obrazu.
Długa
ekspozycja,
30
. Funkcja
Ważne: Funkcja pozwala „skorygować” obrazy w przypadku korzystania z końcówki
optycznej umożliwiającej widzenie boczne, ponieważ jest ona wyposażona w pryzmat
odwracający powodujący odwrotne wyświetlanie obrazu.
05/13/2015
6 – Dotknąć, aby zmienić ustawienie Adaptacyjna redukcja szumów (ANR) na WŁ. or WYŁ..
Funkcja ANR umożliwia redukcję szumów (na obrazie występuje zjawisko ziarnistości) widocznych,
gdy sonda znajduje się w ciemnym obszarze. Ustawienie ANR (WŁ. lub WYŁ.) dotyczy tylko wideo
na żywo. Funkcja ANR jest automatycznie stosowana w celu redukcji szumów na wszystkich
zamrożonych i przywoływanych obrazach, nawet jeżeli w konfiguracji dla ustawienia ANR wybrano
wartość WYŁ. Po zmianie na wartość WŁ. na górze ekranu zostanie wyświetlona ikona
.
Ważne: Po rozpoczęciu przechwytywania obrazów należy utrzymywać głowicę sondy
jak najbardziej nieruchomo. Ruch sondy zwiększa poziom szumów.
7 – Dotknąć, aby zmienić ustawienie Inwersja+ na WŁ. or WYŁ.. Po zmianie na wartość
WŁ. na górze ekranu zostanie wyświetlona ikona
. Funkcja Inwersja+ służy do
korekty kontrastu obrazów, poprawiając widoczność małych szczegółów, gdy oświetlenie
lub kontrast obrazu są zbyt słabe. Włączenie funkcji Inwersja+ powoduje odwrócenie
ciemnych i jasnych obszarów obrazu podobnie jak na negatywie fotograficznym.
9 – Dotknąć, aby zmienić ustawienie Pojedynczy widok na WŁ. or WYŁ.. Pojedynczy
widok jest przydatna podczas ustalania położenia końcówki optycznej do pomiaru
stereo. Ułatwia ona nawigowanie kamerą przez tymczasowe ukrycie drugiego obrazu.
10 – Dotknąć na ekranie ikony Długa ekspozycja, aby rozjaśnić obrazy na żywo przez
zwiększenie maksymalnego czasu ekspozycji kamery. Czas ekspozycji może wynosić
od 1X do 600X.
Ważne: Im dłuższy czas ekspozycji, tym większe ryzyko otrzymania nieostrego obrazu.
Podczas przechwytywania obrazów wykonywanych z długim czasem ekspozycji sonda
powinna być jak najbardziej nieruchoma.
11 – Dotknąć, aby zmienić ustawienie oświetlanie LED na WŁ. lub WYŁ.
12 – Dotknąć przycisku GOTOWE lub nacisnąć odpowiedni klawisz, aby zamknąć menu
Obraz i powrócić do paska klawiszy programowalnych. Wszelkie zmiany ustawień
transformacji obrazu są przechowywane do czasu ich ręcznej modyfikacji lub zmiany
przez przywołanie wartości zdefiniowanych w ustawieniach wstępnych. Naciśnięcie
klawisza
w trakcie przeglądania wideo na żywo powoduje wyłączenie
wszystkich transformacji.
Odwróć,+ WYŁ.
Inwersja+ WŁ.
8 – Dotknąć, aby zmienić ustawienie Korekcja zniekształceń na WŁ. or WYŁ.. Parametry
Korekcja zniekształceń umożliwia poprawienie zniekształcenia krawędzi obrazu, które
występują w przypadku użycia końcówek optycznych zapewniających szeroki kąt widzenia.
Ważne: Podczas zapisywania skorygowanego obrazu zostanie na nim umieszczona etykieta 120 stopni.
Ważne: W przypadku przeglądania skorygowanego obrazu w prawym dolnym rogu
obrazu umieszczana jest informacja o kącie widzenia wybranej końcówki (FOV).
Korekcja zniekształceń WYŁ.
05/13/2015
Ważne: Wszelkie zmiany ustawień transformacji obrazu zostaną utracone w przypadku
wyłączenia lub zaniku zasilania.
13 – Dotknąć przycisku Ustawienie wstępne lub nacisnąć odpowiedni klawisz,
aby utworzyć ustawienia wstępne z wartościami przypisanymi do ośmiu ustawień
transformacji obrazu i nadać im nazwę. Przywołanie zapisanych ustawień wstępnych
umożliwia automatyczną zmianę wszystkich ustawień transformacji obrazu na wartości
przechowywane w ustawieniach wstępnych (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o pracy z ustawieniach wstępnych transformacji obrazu).
14 – Dotknąć na ekranie pozycji Resetuj transformacje, aby przywrócić fabryczne
ustawienia tych ośmiu ustawień.
Korekcja zniekształceń WŁ.
31
Praca z ustawieniami wstępnymi
transformacji Ustawienia
Adaptacyjna
redukcja szumów
WYŁ. WŁ.
obraz
Korekcja
zniekształceń
WYŁ. WŁ.
Długa ekspozycja,
Jasność,
Odwróć,
Inwersja+
Single View
LED
WYŁ. WŁ.
WYŁ. WŁ.
WYŁ. WŁ.
WYŁ. WŁ.
Wartości przypisane do ustawień transformacji obrazu można zapisać jako ustawienia
wstępne. Po przywołaniu wszystkie ustawienia transformacji zostaną zmienione na
wartości przypisane, gdy ustawienia wstępne zostało utworzone. Każde ustawienia
wstępne jest wyświetlane jako klawisz programowalny w menu Obraz. Aby załadować
ustawienia wstępne, należy wybrać jego klawisz programowalny lub odpowiadający
mu przycisk.
1 – Dotknąć na ekranie ikony Image lub nacisnąć odpowiedni klawisz, aby wyświetlić
menu Obraz, w którym dostępnych jest osiem ustawień transformacji obrazu.
Dostosować ustawienia w razie potrzeby.
2 – Aby zapisać ustawienia transformacji obrazu jako ustawienia wstępnei wybrać
Górny port
Resetuj
transformacje,
Gotowe
Zapisz w
ustawieniach
wstępnych
pozycję Zapisz w ustawieniach wstępnych. Parametry Ustawienia wstępne .
3 – Dotknąć jednej z pięciu pozycji z listy Ustawienia wstępne. Parametry klawiatura
wirtualna , która umożliwia wprowadzenie nazwy danej pozycji ustawienia wstępne.
Preset
Przedni port
Górny port
Środkowy port
Powrót
Dolny port
Ustawienia wstępne 4
Gotowe
Środkowy
port
32
Ustawienia wstępne 5
Dolny port
Przedni
port
4
– Po wprowadzeniu nazwy danej pozycji ustawienia wstępnei wybrać pozycję
Gotowe.
5 – Pozycje z listy Ustawienia wstępne są wyświetlane jako klawisze programowane
w menu Obraz. Wybrać jedną z nich, aby załadować ustawienia przypisane do danej
pozycji ustawienia wstępne.
6 – Dotknąć tutaj, aby przełączyć między górnym a dolnym wierszem paska klawiszy
programowalnych.
Ważne: Ustawienia wstępne są zapisywane w profilu zalogowanym w momencie
tworzenia ustawień wstępnych.
05/13/2015
Praca z Podziel ekran
W trybie podzielonego ekranu wyświetlane są dwa obrazy obok siebie. Może to być
dowolna kombinacja obrazów na żywo, zamrożonych lub przywołanych. Ponieważ
nieruchome obrazy wyświetlane na połowie ekranu są skadrowane, przeciągniecie
palcem po ekranie lub przesunięcie manipulatora umożliwia przewijanie obrazu.
Podziel
ekran
1 – Nacisnąć w dowolnym momencie, aby uruchomić funkcję Podziel ekran. Na jednej
połowie ekranu zostanie wyświetlany obraz na żywo, a na drugiej — zamrożony obraz
z momentu wybrania funkcji Podziel ekran .
Podziel ekran
Ważne: Aby wyłączyć tryb Podziel ekran, należy naciskać przycisk
zostanie wyświetlony pełny ekran.
Na żywo
aż
2 – Każdy wyświetlany obraz będzie oznaczony jako: Na żywo, Zamrożony (FF) or
Przywołany.
3 – Wybrać aktywny obraz, dotykając jednej ze stron podzielonego ekranu, wybierając
ten klawisz programowalny lub przesuwając manipulator w lewo lub w prawo. W danym
momencie może być aktywny tylko jeden obraz, który jest oznaczony niebieskim
konturem.
4 – Zmienić poziom powiększenia aktywnego obrazu, powiększając lub pomniejszając
(kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Powiększenie).
5 – Wybrać pozycję przywołany aby przywołać zapisany obraz w aktualnie aktywnej
części ekranu (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pracy z przywołanymi
obrazami).
Porównanie
Przełącz
aktywne
Przywołany
Pełny ekran,
6 – Wybrać, aby tymczasowo wyświetlić aktywny obraz w trybie pełnoekranowym.
Czynność ta NIE powoduje wyłączenia trybu Podziel ekran .
7 – Tryb pomiaru dostępny dla nieruchomych obrazów. Ten klawisz programowalny ma
Powiększenie
05/13/2015
etykietę najbardziej zaawansowanego trybu pomiaru (3DPM, Stereo lub Porównanie)
dostępnego dla aktywnego nieruchomego obrazu. Pozwala na przeprowadzenie
pomiaru na aktywnym obrazie. Zamknięcie pomiaru spowoduje powrót do bieżącego
widoku Podziel ekran (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się o trybie pomiaru Porównanie).
33
Dodawanie adnotacji za pomocą tekstu lub Strzałki
Przywołany
Dodawanie adnotacji do obrazu oznacza wstawienie tekstu lub strzałek wskazujących
ważne obszary: pęknięcia, wady itd. Adnotacje można dodawać do obrazów na żywo,
zamrożonych i przywoływanych.
1 – Wybrać pozycję, aby uruchomić tryb pomiaru Adnotacja .
2 – Dotknąć, aby przełączyć między górnym a dolnym wierszem paska klawiszy
programowalnych . Dotknięcie dwukrotne tej pozycji powoduje ukrycie lub wyświetlenie
klawiszy programowalnych i paska stanu.
3 – Aby rozpocząć dodawanie adnotacji, należy wybrać pozycję Tekst or strzałka.
4 – Wybór pozycji Tekst powoduje wyświetlenie klawiatura wirtualna. Wprowadzić żądaną uwagę.
5 – Wybrać, aby dodać wprowadzoną uwagę do listy maksymalnie 100 ustawienia wstępne
widoków
Adnotacja
Szczegół
uwag, których można potem używać bez konieczności ich ponownego wprowadzania.
Pomiar
6 – Wybrać pozycję Gotowe po zakończeniu wpisywania uwagi. Zostanie ona wyświetlona
strzałka
Tekst
Gotowe
na obrazie z niebieską ramką oznaczającą, że uwaga jest zaznaczona. Gdy uwaga jest
zaznaczona, można ją przenosić (przeciągając palcem lub za pomocą manipulatora).
edytowaćlub usunąć. Wybierz pozycję Gotowe ponownie, aby usunąć zaznaczenie uwagi.
edytować
7 – Wybrana strzałka (dodawana w taki sam sposób, jak uwaga) jest oznaczona kulką na
Ostatnie
Ustawienia
wstępne
jednym z końców. Strzałkę można przesuwać po ekranie, przeciągając ją palcem (w pobliżu
grotu) lub za pomocą manipulatora. Możliwe jest także jej obracanie przez przeniesienie
kulki za pomocą palca lub klawisza
programowalnego Obróć .
Dodaj do
Usuń
wszystko
Otwór nr 1
Otwór nr 1
Usuń
dodać
Gotowe
edytować
Otwór nr 1
Powrót
Dodaj do
ustawień
wstępnych
Gotowe
Gotowe
Ustawienia
wstępne
zaznaczenie strzałki.
Ważne: Uwagi lub strzałki można
zaznaczać, dotykając je na ekranie.
9 – Pozwala otworzyć listę ustawienia
wstępne uwag (adnotacji) utworzonych
przez użytkownika. Pozycja Ostatnie
pozwala wyświetlić wszystkie ostatnio
wprowadzone uwagi, w tym ich ustawienia
wstępne.
10 – Po wyświetleniu wybrać pozycję
Otwór nr 1
Ostatnie
Obróć
8 – Wybrać pozycję Gotowe aby usunąć
dodać a ustawienia wstępne lub
zaznaczą uwagę, aby ją edytować.
11 – Dotknąć w tym rogu (wyświetlony
zostanie biały znacznik wyboru), aby
oznaczyć uwagę do usunięcia.
34
Ustawienia
wstępne
ustawień
wstępnych
Ustawienia wstępne
Otwór nr 1
Edytuj
listę
Otwór nr 2
Ustawienia wstępne
Otwór nr 1
Otwór nr 2
anulować
Usuń
05/13/2015
Dodawanie uwag audio do obrazu
Podczas procedury zapisywania obrazu można dodawać uwagi audio, o ile do boroskopu
Visual iQ podłączono mikrofon.
1 – Długo nacisnąć klawisz Zapisz, aby rozpocząć procedurę zapisywania obrazu.
Wybierz folder
zapisu
Zapisz,
Zmień nazwę
obrazu
2 – Wybrać pozycję Dodaj dźwięk, aby rozpocząć procedurę rejestrowania audio.
Upewnij się, że mikrofon został podłączony (kliknąć tutaj, aby wybrać podłączony
mikrofon i skonfigurować inne ustawienia obrazu i wideo)..
Dodaj dźwięk,
3 – Wybrać jeden z elementów sterujących, aby zatrzymać lub trwale anulować
procedurę rejestrowania audio.
Rejestruj
dźwięk
anulować
Gotowe
4 – Wybrać, aby zakończyć procedurę rejestrowania audio. Uwagi audio zostaną
Odtwórz
dźwięk
zapisane jako część przechowywanego pliku obrazu. Można teraz odtwarzać lub
ponownie zarejestrować uwagi audio.
5 – Po przywołaniu zapisanego obrazu można w dowolnym momencie odtworzyć
zarejestrowane uwagi audio (Ważne: po przywołaniu obrazu klawisz programowalny
Odtwórz dźwięk może znajdować się w dolnym wierszu klawiszy programowalnych).
Rejestrowanie dźwięku…
zatrzymać
anulować
Gotowe
Przywołany
Odtwórz
dźwięk
05/13/2015
Podziel
ekran
Powiększenie
obraz
35
Rejestrowanie wideo na żywo
Rejestrowania
1 – Dotknąć lewego dolnego rogu ekranu (zwykle jest tam wyświetlane logo GE), aby
otworzyć menu główne, w którym można uzyskać dostęp do przycisku rejestrowania wideo.
Na żywo
2 – Wybierz pozycję, aby rozpocząć nagrywanie video w formacie zdefiniowanym przez
Przywołany
obraz
użytkownika (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu ustawień wideo).
W trakcie procedury rejestrowania wideo na górze ekranu miga czerwony okrąg. Należy pamiętać,
że klawisze programowalne przedstawione obok (i wszystkie inne funkcje ekranowe) będą
widoczne na zarejestrowanym wideo. Dotknąć dwukrotnie paska klawiszy programowanych,
aby ukryć te przyciski, jeżeli nie mają być widoczne w zarejestrowanym wideo.
Przechwytywanie
3DPM
3 – Dotknąć, aby wyciszyć lub włączyć rejestrowanie dźwięku. Dźwięk jest rejestrowany (i wyświetlana
będzie ta ikona) tylko, gdy do boroskopu Visual iQ podłączono mikrofon i urządzenie jest odpowiednio
skonfigurowany. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu ustawień wideo.
4 – Dotknąć lewego dolnego rogu
zatrzymać
Wstrzymaj
nagrywanie
Odtwórz
Zamróź
ramkę
Wybierz
rozdział
Wstrzymaj
Głośność
ekranu i wybrać przycisk Wstrzymaj
or zatrzymać . Wybór vvpozycji
Wstrzymaj (lub dotknięcie przycisku
zatrzymania na ekranie) pozwala
Data
na ponowne uruchomienie tego
Formato de
Identificador
(ano, mês,dia)
samego nagrania. Wybór pozycji
Arquivo
exclusivo
zatrzymać umożliwia automatyczne
zapisanie pliku wideo z domyślną
nazwą (patrz opis) w domyślnym folderze zdefiniowanym przez użytkownika. Po dotknięciu,
ekranowy przycisk zatrzymania zmienia się w przycisk odtwarzania, który można dotknąć
aby kontynuować nagrywanie. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zatrzymania lub odtwarzania
na ekranie aby przerwać proces nagrywania. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o ustawieniach wideo, łącznie z wyborem domyślnej lokalizacji zapisywania plików.
Praca z wideo
Praca z Przywołane wideo
W dowolnym momencie w trakcie kontroli można uruchomić rejestrację wideo „w tle”
i jednocześnie wykonywać inne zadania, takie jak porównywanie obrazów w trybie
podzielonego ekranu, prowadzenie pomiarów lub zarządzanie plikami i folderami.
Podczas rejestrowania wideo w pliku zapisywane są wszystkie elementy widoczne na
wyświetlaczu, a także dźwięki otoczenia i komentarze rejestrowane za pomocą mikrofonu
(chyba że dźwięk zostanie wyłączony). Można zarejestrować wideo na wewnętrznym
dysku lub dowolnym innym wymiennym urządzeniu pamięci masowej.
Menedżer plików (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przywoływaniu i zmianie nazwy
plików). Wybrać wideo (z rozszerzeniem mp4 ). Zostanie ono odtworzone automatycznie.
5– Aby przywołać zapisany plik wideo, należy przejść do zapisanego pliku przy użyciu ekranu
6 – Te klawisze programowalne służą do sterowania odtwarzaniem wideo. Można też
użyć manipulatora do przewijania wideo do tyłu lub do przodu.
Przechwytywanie nieruchomego obrazu z wideo
7 – Kliknąć tutaj, aby zatrzymać odtwarzanie wideo w dowolnym momencie. Po
zatrzymaniu można zapisać obraz wyświetlany na ekranie. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć
się więcej o zapisywaniu obrazów.
36
05/13/2015
Pomiar wad i właściwości
Informacje o pomiarze
Boroskop Visual iQ umożliwia przeprowadzanie pomiarów właściwości lub wad przed zapisaniem obrazu bądź po jego zapisaniu. Do każdego obrazu można zapisać maksymalnie
pięć pomiarów Aby przeprowadzić pomiary fazowe 3D (3DPM) lub stereo, obraz należy zeskanować za pomocą końcówki 3DPM lub stereo. Wszystkie obrazy pomiarowe zapisane
boroskopem mogą zostać poddane ponownemu pomiarowi na komputerze za pomocą dostarczonego przez firmę GE Inspection Technologies. Więcej informacji uzyskasz od
lokalnego przedstawiciela.
Obrazy pomiarowe można zapisać jako pliki JPEG lub bitmapy. Pliki te, łącznie z wynikami pomiarów, można przeglądać w większości aplikacji służących do wyświetlania plików.
BMP lub .JPG, np. w programie Paint w systemie Windows (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zapisywania obrazu).
Ważne:
- Wyniki pomiarów są prawidłowe, tylko jeżeli pomiar przeprowadzono w powietrzu. Aby prowadzić pomiar w cieczach, należy skontaktować się z firmą GE Inspection Technologies.
- Firma GE Inspection Technologies nie może zagwarantować dokładności wyników pomiarów obliczanych przez boroskop Visual iQ. Dokładność różni się w zależności od aplikacji
i umiejętności operatora.
- Za pomocą boroskopu Visual iQ można wyświetlać obrazy pomiarowe, które zostały zapisane przez systemy Everest XLG3™ i XLGo VideoProbe, włączając ich poprzednie pomiary.
Jednakże ponowne pomiary na obrazach wykonanych za pomocą systemów innych niż Visual iQ nie są obsługiwane.
05/13/2015
37
Rodzaje pomiarów
Końcówki pomiarowe
Boroskop Visual iQ obsługuje cztery rodzaje pomiarów: fazowy 3D, stereo i porównawczy.
Rodzaj
Fazowy 3D
3D Stereo
Stereo
Zalety
Uwagi
W porównaniu z pomiarami stereo lub
porównawczymi:
•Końcówka optyczna służy zarówno do
podglądu, jak i pomiaru.
•Pasek odległościomierza informuje czy
obraz jest odpowiedni na potrzeby pomiaru
• Widok pełnoekranowy.
•Zwiększona dokładność pomiaru głębokości.
• Pomiar przekroju poprzecznego profilu.
• Nie wymaga szczegółowego obrazu
powierzchni
•Powierzchnia nie musi być prostopadła do
końcówki.
• Widok chmury punktów 3D
•Nie można prowadzić pomiaru
poruszających się części.
W porównaniu z pomiarem Stereo
• Podział ekranu na widoki 2D i + 3D
chmury punktów dla łatwiejszej oceny
jakości pomiaru.
• Ograniczenie wahań pomiarów.
• Obsługa pomiarów profili głębokości.
•Obsługa dzielonych obrazów wideo,
podobnie jak w przypadku pomiarów
Stereo.
W porównaniu z pomiarem Fazowym 3D
• Mniejsza wrażliwość na poruszenie sondy
w czasie przechwytywania obrazu.
•Lepsza wydajność na lśniących lub
wklęsłych powierzchniach.
•Obsługa sond o dowolnej średnicy.
•Możliwa mniejsza wydajność, w
porównaniu z pomiarem Stereo, na
wysoce nieregularnych i nieciągłych
powierzchniach.
W porównaniu z pomiarami porównawczymi:
• Większa dokładność.
• Nie jest wymagane znane odniesienie.
• Możliwość pomiaru głębokości.
•Powierzchnia nie musi być
prostopadła do widoku sondy.
W boroskopie mogą wystąpić problemy z dokładnym
umieszczeniem kursorów odpowiadających, jeżeli
w obszarze pomiarowym zaistnieje dowolna
z poniższych sytuacji: zbyt mała szczegółowość,
powtarzające się wzory, odblask, gładkie, proste
linie, wzdłuż których ma być wykonany pomiar.
•Powierzchnie silnie odblaskowe należy
mierzyć pod kątem.
• Dostępny wyłącznie dla sond 6,1
38
W porównaniu z pomiarami stereo:
• Możliwość użycia osłony głowicy sondy
lub końcówki optycznej.
•Możliwość doprowadzenia końcówki
sondy do bardziej odległych miejsc.
•Możliwość dokonania pomiaru dużych obiektów.
• Możliwość szybkiego określenia
przybliżonej wielkości wielu elementów.
W odróżnieniu od standardowych końcówek optycznych końcówki pomiarowe 3D
PhaseProbe® (1) i StereoProbe® (2) zostały fabrycznie skalibrowane do użytku z konkretnymi
sondami i nie zapewnią dokładnych pomiarów z innymi. Na każdej końcówce optycznej oraz
na etykiecie każdej sondy znajdują się numery seryjne (3), dzięki którym można dopasować
te końcówki do odpowiednich sond (4). Dane kalibracji przechowywane są w pamięci sondy,
dzięki czemu może ona być używana z różnymi kontrolerami ręcznymi.
Suporte Técnico
1.866.243.2638
email: [email protected]
http://www.geittechsupport.com
Mentor
Visual iQ
•Wymaga szczegółowego obrazu
powierzchni aby wygenerować dane 3D.
W niektórych przypadkach można
wyeliminować te problemy, zmieniając położenie
końcówki sondy i dostosowując poziom jasności.
Porównanie
Ważne: Końcówki 3DPM są automatycznie identyfikowane przez boroskop. Natomiast
końcówki stereo należy ręcznie wybierać przy każdym pomiarze stereo. Choć przy
pomiarach 3D Stereo i Stereo wykorzystywane są takie same końcówki stereo, wymagana
jest inna kalibracja fabryczna i inna kalibracja danych. Różnią się one również sposobem
przetwarzania pozwalającym na określenie współrzędnych 3D dla pomiaru.
•Mniejsza dokładność w porównaniu
z pomiarami stereo.
•Może brakować znanych odniesień, a ich
umieszczenie w obszarze pomiaru może być trudne.
•Aby możliwe było uzyskanie dokładnego
wyniku pomiaru, powierzchnia
pomiarowa musi być prawie prostopadła
do widoku sondy.
Montados nos EUA
Este equipamento é fabricado com uma ou mais patentes. Consultar literatura sobre o produto..
Ważne:
- Aby zapewnić dokładność pomiaru, każdorazowo przy instalacji należy sprawdzić,
czy końcówka jest prawidłowa. Zapoznaj się z Dodatkiem E, aby uzyskać informacje o
procedurach weryfikacyjnych.
- Przed przystąpieniem do pomiarów stereo należy zidentyfikować założoną końcówkę.
Kliknąć tutaj, aby wyświetlić informacje o procedurze identyfikacji końcówki stereo.
Aby upewnić się, że dokładność końcówek pomiarowych nie została obniżona przez jakiekolwiek
uszkodzenia mechaniczne, przed każdym użyciem należy je zweryfikować. See Weryfikacja
końcówek pomiarowych in Dodatek E. Aby dowiedzieć się więcej, których końcówek można używać
w poszczególnych technikach pomiarowych, patrz Tabela końcówek optycznych in Dodatek B.
05/13/2015
Pomiary fazowe 3D3DPM)
Końcówki optyczne dla pomiarów fazowych 3D wyposażone są w system projekcji światła oparty na diodach LED pozwalający
boroskopowi Visual iQ na wykonanie trójwymiarowego skanu powierzchni obiektu. Pomiary są wykonywane bezpośrednio na powierzchni
i wyświetlane na obrazie. Nie ma konieczności wykonywania czynności wstępnych dopasowywania kursorów lub zaznaczania linii cienia.
Maksymalna odległość od celu — liczba MTD
Po zakończeniu pomiaru fazowego 3D boroskop wyświetla na ekranie liczbę. Podczas wykonywania pomiaru wyświetlana jest liczba
MTD (patrz lewy dolny róg na poniższej ilustracji). Skrót MTD oznacza maksymalną odległość od celu i określa odległość końcówki
do pomiaru fazowego 3D od kursora najbardziej oddalonego od końcówki. Małe pomiary, zwłaszcza typy głębokości lub profilu
głębokości (~0,020” i mniejsze) wymagają niskiej wartości MTD (< 0,5") dla zapewnienia odpowiedniej dokładności. Pomiary dużych
długości mogą być wykonywane z odpowiednią dokładnością przy większych wartościach MTD. Perspektywa widoku i wykończenie
powierzchni mają duży wpływ na poziom szumu w ramach danych 3D, a tym samym na dokładność pomiaru. Funkcja Chmury
punktów pozwala na sprawdzenie czy poziom występującego szumu jest relatywnie niski w porównaniu z rozmiarami mierzonego
ubytku. W pomiarach fazowych 3D boroskop nie wykorzystuje wskaźnika dokładności.
Wykonywanie pomiarów fazowych 3D
Podobnie jak w przypadku innych typów pomiarów, dokładność sondy PhaseProbe wzrasta im mniejsza odległość między końcówką a celem. Za pomocą paska odległościomierza można
sprawdzić, czy bieżąca odległość końcówki do celu jest odpowiednia dla danego pomiaru. Jeżeli powierzchnia znajduje się zbyt daleko, aby wykonać pomiar, wyświetlany jest pojedynczy pasek
i nie należy podejmować próby pomiaru. W miarę zbliżania obiektywu do powierzchni podświetla się więcej pasków. Pomiar z dużych odległości można wykonywać przy podświetleniu niewielkiej
liczby pasków, nadal zachowując dobrą dokładność. Zasadniczo najwyższą dokładność można uzyskać po maksymalnym zbliżeniu obiektywu do powierzchni.
Przyjmuje się, że najwyższą dokładność można uzyskać, oglądając powierzchnię pod
kątem 45°, zwłaszcza w przypadku powierzchni błyszczących lub cętkowanych.
W przypadku pomiaru powierzchni ze stopniami lub długimi, głębokimi właściwościami –
jeżeli biegną one poziomo – najlepsze wyniki zapewni końcówka umożliwiająca widzenie
boczne. Końcówka umożliwiająca widzenie przednie zapewnia lepsze wyniki, jeżeli stopnie lub
właściwości są pionowe (zob. obraz po prawej). Wynika to z ustawienia diod LED w końcówce.
Aby przechwycić obraz pomiaru fazowego 3D:
Krok 1 – Do sondy podłączyć końcówkę optyczną do pomiarów fazowych 3D umożliwiającą
widzenie przednie lub boczne. Każda końcówka pomiarowa musi być fabrycznie skalibrowana do
zastosowania z określoną sondą, których może być więcej niż jedna. Aby zapewnić dokładność
pomiaru, każdorazowo przy instalacji należy sprawdzić, czy końcówka jest prawidłowa.
Zapoznaj się z Dodatkiem E, aby uzyskać informacje o procedurach weryfikacyjnych.
Krok 2 – Sprawdzić, czy boroskop Visual iQ automatycznie zidentyfikował końcówkę optyczną
3DPM. W prawym górnym rogu obrazu na żywo zostanie wyświetlony odległościomierz.
Krok 3 – Uruchomić sekwencję przechwytywania obrazu zgodnie z opisem w następnym rozdziale.
05/13/2015
39
Procedura trójwymiarowych pomiarów fazowych
1 – Kiedy cel jest w odpowiednim położeniu wybrać ten klawisz
programowalny (lub przytrzymać długo klawisz
skanowanie pomiaru fazowego 3D.
Captura
3DPM
). Zostanie rozpoczęte
Ważne: Podczas skanowania powierzchni sondę trzymać nieruchomo przez
jedną sekundę. Skanowanie polega na wykonaniu kilku obrazów i w tym czasie
sonda musi być nieruchoma. Sondę można przemieścić dopiero po zniknięciu
komunikatu Przechwytywanie obrazów... trzymaj sondę nieruchomo .
2 – Wybrać, aby rozpocząć procedurę pomiaru.
3 – Wybrać rodzaj pomiaru fazowego.
Ponto à linha
Comprimento
Multi-Segmento
Visualizações
Adnotacja
Imagem
Perfil de
Profundidade
Medição
Profundidade
Área
4 – W widoku Opatentowane Okno powiększania umożliwiając precyzyjne
umieszczenie aktywnego kursora. Dotknąć krawędzi okna (lub dotknąć
kursora, a następnie sterować za pomocą manipulatora), aby dostosować
położenie aktywnego kursora. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o włączaniu i wyłączaniu okna Powiększenie.
5 – Umieścić kursory na żądanej właściwości. Na obrazie można umieścić
maksymalnie pięć pomiarów.
Ważne: Urządzenie odczeka do 1,5 sekundy na zatrzymanie ruchu
przed rozpoczęciem pobierania obrazu 3DPM. Jeśli ruch nie ulegnie
zatrzymaniu wyświetlony zostanie komunikat oraz pobieranie obrazu nie
zostanie rozpoczęte. Jeśli ruch rozpocznie się w czasie pobierania obrazu,
urządzenie wstrzyma procedurę pobierania, odczeka do zatrzymania
ruchu i przeprowadzi próbę kolejnego pobrania obrazu. Jeśli którakolwiek
prób pozwoli na pobranie wystarczającej liczby klatek bez ruchu oraz
zapewnione zostanie wystarczające pokrycie powierzchni, pomiar zostaje
dopuszczony. Jeśli żadna z prób nie zakończy się bez ruchu, wyświetlony
zostaje komunikat wskazujący, że pobieranie obrazu zostało zakłócone
przez ruch. Może to skutkować większą liczbą niepodlegających pomiarowi
(czerwonych) pikseli lub trochę wyższym poziomem szumu, niż w przypadku
pobierania bez ruchu. Urządzenie nie dopuszcza pomiarów, jeśli ruch
spowodował znaczące pogorszenie jakości danych 3D.
40
05/13/2015
Wykonywanie pomiarów 3DPM (przykładProfil głębokości )
Ważne: Poniższa procedura dotyczy szczególnie pomiaru profilu głębokości, dlatego należy postępować zgodnie z tą procedurą i informacjami przedstawionymi w rozdziale
Rodzaje pomiarów 3D aby przeprowadzić dowolny typ pomiaru 3DPM.
6 – Aby utworzyć pomiar Profil głębokości , należy umieścić pierwszy i drugi kursor na płaskiej powierzchni po przeciwnych stronach kontrolowanego obszaru. Procedura ta jest
opisana w następnym rozdziale.
Ważne: Wskazanie powierzchni niemożliwej do mierzenia: Podczas pracy z obrazem fazowym 3D pomiar niektórych części obrazu może być niemożliwy. Części te mogą
znajdować się zbyt daleko, być zbyt ciemne lub być przesłonięte odbitym światłem, jeżeli powierzchnia jest silnie odblaskowa. Obszary te zostaną oznaczone w trakcie
pomiaru fazowego 3D na czerwono. System nie obliczy wyniku pomiaru jeśli kursor umieszczony zostanie w czerwonym obszarze. Obszary, w których dokładność pomiaru
jest obniżona, zostaną oznaczone w trakcie pomiaru fazowego 3D kolorem żółtym. O ile to możliwe, należy unikać umieszczania kursorów w zaznaczonym na żółto obszarze.
7 – Opatentowane okno powiększania umożliwia precyzyjne umieszczanie
aktywnego kursora. Dotknąć krawędzi okna (lub dotknąć kursora, a następnie
sterować za pomocą manipulatora), aby dostosować położenie aktywnego
kursora. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o włączaniu i wyłączaniu okna
Powiększenie.
8 – Użyć, aby wybrać jeden z dostępnych widoków. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć
się więcej na temat dostępnych Widoków.
Ważne: Widok Profil głębokości (opisany w następnym rozdziale) jest dostępny
tylko, jeżeli obraz 3DPM zawiera pomiar Profil głębokości.
Ważne: Pomiary można wykonać w dowolnym wybranym widoku obrazu.
Normal
Visualizações
Desfazer
Concluído
Nuvem de Pontos
Perfil de Profundidade
Imagem
9 – Chmura punktów opisany poniżej widok, pozwala użytkownikowi na ocenę
poziomu szumu w odniesieniu do wskazanego obrazu, kontrolując prawidłowość
umiejscowienia kursora i profilu w stosunku do pożądanego pomiaru. Wybrać
Pomiar i Pełny obraz, aby wyświetlić tylko obszar wokół aktywnego pomiaru lub
całego obrazu. Jeżeli aktywny jest widok Chmura punktów , włączenie głębokości
mapy powoduje użycie koloru do zobrazowania przybliżonej głębokości wskazania
(patrz skala po lewej stronie).
Ważne: Jeśli wybrany zostanie pełny obraz, w chmurze punktów wyświetlone
zostaną wszystkie pomiary, zaś kolory mapy głębokości odpowiadać będą
odległościom między końcówką a celami. Po wybraniu obrazu pomiarów,
wyświetlone zostaną wyłącznie pomiary aktywne, zaś kolory mapy głębokości
odpowiadać będą odległościom zgodnie z określoną przez użytkownika płaszczyzną
odniesienia pomiaru.
max
10 – W widoku Profil głębokości jest dostępny tylko po przeprowadzeniu pomiaru
Visualizações
05/13/2015
Profil głębokości .
Imagem de
Medição
min
Anotação
Mapa de
Profundidade
Off
Imagem
Completa
11 – W widoku Profil głębokości widoczny jest przekrój z linią łączącą dwa kursory
Visualizações
Desfazer
Adicionar
Medição
Próxima
Medição
odniesienia i służącą za linię dzielącą.
41
Rodzaje pomiarów 3D
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące umieszczania kursorów na ekranie w przypadku poszczególnych rodzajów pomiaru fazowego 3D i 3D Stereo.
Opis:
Pomiar liniowy
(punkt-punkt).
Opis:
Comprimento
Umieszczenie kursora:
Umieścić oba kursory
w żądanym położeniu.
Prostopadła
odległość od
punktu do linii.
Ponto à linha
Umieszczenie kursora:
Umieścić dwa pierwsze
kursory, aby zdefiniować
linię odniesienia. Umieścić
trzeci kursor w punkcie,
którego odległość
prostopadła ma zostać
zmierzona.
Opis:
Opis:
Opis:
Opis:
Prostopadła
Profundidade
odległość między
powierzchnią a punktem
znajdującym się powyżej lub
poniżej. Używana do oceny
zmian spowodowanych
między innymi zużyciem
i niewspółosiowością.
Pole powierzchni
Área
zawartej między
wieloma kursorami
umieszczonymi dookoła
właściwości lub wady.
Długość
Multi-Segmento
nieliniowych
właściwości lub wad.
Profil odległości
Perfil de Profundidade
prostopadłych
od danego obszaru do
określonej powierzchni.
Ujemne wyniki pomiarów
wskazują, że punkt znajduje
się poniżej płaszczyzny.
Wyniki dodatnie oznaczają
położenie nad płaszczyzną.
Umieszczenie kursora:
Umieścić trzy pierwsze
kursory, aby zdefiniować
płaszczyznę odniesienia.
Umieścić czwarty kursor
w punkcie, którego
odległość prostopadła ma
zostać zmierzona.
Ważne: Do uzyskania
wysokiej dokładności
w przypadku pomiarów
głębokości wymagana jest
jak najmniejsza odległość
końcówki do celu.
42
Umieszczenie kursora:
Umieścić co najmniej trzy
kursory (maks. 24) dookoła
krawędzi mierzonego obszaru.
Umieszczenie kursora:
Umieścić co najmniej dwa
kursory (maks. 24), aby
utworzyć linię łamaną
wzdłuż właściwości.
Po zakończeniu dwukrotnie
Po zakończeniu dwukrotnie
kliknąć klawisz
lub
wybrać GOTOWE. Obszar
zostanie zamknięty.
Ważne: Pomiary obszaru
obliczane są przy
założeniu, że powierzchnia
jest względnie płaska.
Pomiary obszaru dla
silnie zakrzywionych
lub nieregularnych
powierzchni będą mniej
dokładne. Widok chmury
punktów ukazuje bieżący
obszar uwzględniany w
obliczeniach.
kliknąć klawisz
lub wybrać GOTOWE. Linia
zostanie utworzona.
Umieszczenie kursora:
Umieść kursor pomiarowy
po każdej stronie badanego
obszaru. Oba kursory powinny
być umieszczone w całkowicie
płaskich obszarach, na
tej samej płaszczyźnie i
nie powinny zachodzić
na mierzone wskazanie.
Płaszczyzna odniesienia
pomiaru określana jest na
podstawie wszystkich pikseli
wewnątrz obu kursorów.
Po zakończeniu kliknąć
klawisz
i przytrzymać
go, aby wyświetlić widok
profilu głębokości.
(Więcej informacji można
znaleźć w następnym rozdziale)
Ważne: Do uzyskania wysokiej
dokładności w przypadku
pomiarów profilu głębokości
wymagana jest jak najmniejsza
odległość końcówki do celu.
05/13/2015
Chmura punktów punktów (3DPM)
Zalety widoku chmury punktów:
• Pozwala w przybliżeniu określić rozmiar właściwości.
•Pomaga użytkownikowi w wizualizacji pomiaru aby zapewnić odpowiednie umiejscowienie
kursora i sprawdzenie jakości danych 3D.
•Wskazuje położenie wysokich i niskich punktów w celu ułatwienia pozycjonowania kursora
pomiaru profilu i głębokości.
•Wskazuje poziom szumu w zależności od rozmiaru wady. Jeżeli wada jest ukryta
w powodujących szum nierównościach powierzchni, sondę można przybliżyć.
•Pulsacje lub fale wskazują na obecność zabrudzeń, smaru na siatce, lub odbicia między
powierzchniami.
Visual iQ oferuje dwie opcje widoku chmury punktów: Pełny obraz, i Obraz pomiaru. Pełny
obraz, wyświetla pełen zestaw danych 3D i wszystkie pomiary, z pomiarami aktywnymi
wyróżnionymi wytłuszczeniem. W Pełny obraz,, kolory głębokości mapy określają odległość
między końcówką a celem. W Obraz pomiaru, stosowane są następujące zasady:
• Widoczna jest jedynie powierzchnia wokół wykonanego pomiaru.
• Widoczne jest położenie kursorów oraz łączące je linie.
• Przy pomiarach profilu głębokości, wyświetlany jest wycinek profilu wzdłuż powierzchni.
•Przy pomiarach wykorzystujących płaszczyznę odniesienia, kwadrat wokół danych
wskazuje położenie płaszczyzny odniesienia.
•Przy włączonej mapie głębokości , skala wskazuje głębokość lub wysokość płaszczyzny
odniesienia.
Visualizações
Anotação
Mapa de
Profundidade On
Imagem
Completa
W trybach zarówno Pełny obraz, i Obraz pomiaru dostępne są następujące działania:
•Przeciągaj jednym palcem po ekranie dotykowym (lub użyj joysticka) aby obracać obraz
w trzech płaszczyznach.
•Użyj dwóch palców i poruszaj nimi jednocześnie aby przesuwać lub obracać obraz w
płaszczyźnie, w której jest obecnie wyświetlany.
•Zsuń lub rozsuń dwa palce aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie lub wybierz
Powiększenie.
•Naciśnij przycisk Resetuj aby powrócić do widoku domyślnego (klawisz definiowalny
drugiego poziomu).
05/13/2015
43
Trójwymiarowe pomiary stereo (3D)
Pomiary stereo wymagają użycia końcówek pomiarowych StereoProbe w celu przechwycenia obrazu stereoskopowego celu.
W czasie pomiarów 3D Stereo i Stereo wykorzystywane są te same optyczne końcówki Stereo pozwalające na uzyskanie
dwóch obrazów tego samego obszaru wykonywanych z nieco różnych perspektyw. W obu przypadkach wykorzystywana
jest triangulacja i dopasowanie punktów płaszczyzny na obu obrazach w celu określenia współrzędnych 3D pozwalających
na dokonanie pomiaru. Jednakże model wykorzystania i przetwarzania danych jest diametralnie różny. Przy pomiarze Stereo
system przeprowadza dopasowanie i oblicza współrzędne 3D wyłącznie w miejscach kursorów pomiarowych. W przypadku
3D Stereo, wykorzystywana jest bardziej zaawansowana kalibracja i algorytmy przetwarzania pozwalające na obliczenie pełnej
chmury punktów 3D przed rozpoczęciem pomiaru, przez co przypomina on bardziej pomiar 3DPM niż stereo. Zaawansowane
przetwarzanie obejmuje również inteligentne dopasowanie i ujednolicanie danych, przez co znacznie ograniczane są wahania
pomiarów. Podobnie jak w przypadku 3DPM, Visual iQ pozwala na stworzenie wizualizacji 3D na podstawie chmury punktów
3D (stąd nazwa 3D Stereo) dla lepszego zrozumienia cech oglądanej powierzchni i dokonywanego pomiaru.
Maksymalna odległość od celu — liczba MTD
Podobnie jak w przypadku innych typów pomiarów, dokładność sondy 3D Stereo wzrasta wraz ze zmniejszeniem odległości
między końcówką a celem. Zasadniczo najwyższą dokładność można uzyskać po maksymalnym zbliżeniu obiektywu do
powierzchni, utrzymując jednocześnie ostrość obrazu badanego obszaru. Podobnie jak 3DPM, 3D Stereo określa numer MTD
dla każdego pomiaru w celu określenia prawdopodobnej dokładności tego pomiaru (zob. prawy górny róg poniższej ryciny).
Skrót MTD oznacza maksymalną odległość od celu i określa odległość końcówki stereo do kursora najbardziej oddalonego od końcówki. Małe pomiary, zwłaszcza typy głębokości
lub profilu głębokości (~0,020” i mniejsze) wymagają niskiej wartości MTD (< 0,5") dla zapewnienia odpowiedniej dokładności. Pomiary dużych długości mogą być wykonywane
z odpowiednią dokładnością przy większych wartościach MTD. Funkcja Chmury punktów pozwala na sprawdzenie czy poziom występującego szumu jest relatywnie niski w
porównaniu z rozmiarami mierzonego ubytku. W przeciwieństwie do pomiarów Stereo, 3D
Stereo nie wykorzystuje wskaźnika dokładności.
Procedura pomiaru 3D Stereo
Pomiary 3D Stereo można wykonać na zatrzymanym obrazie lub na obrazie przywołanym,
o ile obraz przywołany zapisany został wraz z danymi pomiarów 3D. Procedura pomiaru 3D
Stereo obejmuje:
Krok 1—Podłączenie skalibrowanej końcówki 3D Stereo. Każda końcówka pomiarowa
musi być fabrycznie skalibrowana do zastosowania z określoną sondą, których
może być więcej niż jedna. Aby zapewnić dokładność pomiaru, każdorazowo
przy instalacji należy sprawdzić, czy końcówka jest prawidłowa. Zapoznaj się z
Dodatkiem E, aby uzyskać informacje o procedurach weryfikacyjnych.
Krok 2—Uzyskanie odpowiedniego obrazu. (Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej na
temat obrazów odpowiednich dla pomiarów Stereo).
Krok 3—Rozpoznanie podłączonej końcówki optycznej, wybranie pożądanego rodzaju
pomiaru i umieszczenie kursorów pomiarowych.
Krok 4—Użycie widoku Chmury punktów w celu potwierdzenia akceptowalnego poziomu
szumu dla obrazu poddawanego pomiarom.
44
05/13/2015
Procedura pomiaru 3D Stereo, część 1
Przed przystąpieniem do przeprowadzania pomiarów 3D Stereo należy podłączyć skalibrowaną końcówkę optyczną 3D Stereo do boroskopu Visual iQ. Dobrze zamocować
końcówkę pomiarową (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się, jak umieścić końcówkę), co można sobie ułatwić, tymczasowo wyświetlając pojedynczy obraz przez zmianę
ustawienia trybu Pojedynczy widok na WŁ. (kliknij tutaj, aby wybrać widok pojedynczy). Procedury przechwytywania obrazu i umieszczania kursora zostały opisane w innym
miejscu — należy zapoznać się z tymi informacjami przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów stereo.
1 – Wybrać klawisz programowalny Stereo (w przypadku pracy z zatrzymanym obrazem) lub klawisz programowalny Pomiar (w przypadku pracy z przywołanym obrazem
przechwyconym za pomocą końcówki optycznej 3D Stereo). Obrazy na żywo (i wszystkie inne) przeznaczone do pomiaru stereo należy zatrzymać przed przystąpieniem do pomiaru.
2 – Po wybraniu opcji Stereo, klawisze programowalne ekranu boroskopu iQ wskazują numery seryjne wszystkich końcówek 3D Stereo i stereo skalibrowanych do zainstalowanej
sondy. Na końcówkach 3D Stereo umieszczono oznaczenie + 3D na klawiszu programowalnym. Należy upewnić się, że wybrany zostanie numer seryjny aktualnie zainstalowanej
końcówki 3D Stereo. Jeśli po pobraniu obrazów do pomiarów, użytkownik stwierdzi, że wybrany został nieprawidłowy numer seryjny, patrz punkt 10 i 11.
3 – Rozpocznij procedurę pomiaru od wybrania pożądanego rodzaju pomiaru (Kliknij tutaj, aby uzyskać opis każdego typu pomiarów 3D)
4 – Po wybraniu rodzaju pomiaru (w tym przypadku jest to pomiar Profil głębokości ) ta ikona wskaże wybrany rodzaj.
5 – Pierwszy kursor pojawi się po lewej stronie ekranu, w tym miejscu pojawiać się będą również kolejne kursory użytkownika. Przeciągnąć palcem (lub poruszyć manipulatorem),
aby umieścić aktywny kursor w żądanym położeniu. Kursor można ponownie aktywować (aktywny kursor jest większy niż inne kursory) i przenieść w dowolnym momencie.
Ważne: Wskazanie powierzchni niemożliwej do mierzenia: Podczas pracy z obrazem 3D Stereo pomiar niektórych części obrazu może być niemożliwy. Jeśli fragmenty obrazu
okażą się nieodpowiednie na potrzeby pomiaru stereo, system pomiarowy oznaczy te obszary zabarwiając je na czerwono. System nie obliczy wyniku pomiaru jeśli kursor
umieszczony zostanie w czerwonym obszarze.
05/13/2015
45
Procedura pomiaru 3D Stereo, część 2
6 – Opatentowane okno powiększania umożliwia precyzyjne umieszczanie aktywnego kursora. Dotknij krawędzi okna (lub przesuń kursor za pomocą manipulatora), aby dostosować
położenie aktywnego kursora (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o włączaniu i wyłączaniu okna Powiększenie oraz innych ustawieniach pomiaru).
7 – Stuknij w ekran (lub użyj
), aby wyświetlić drugi kursor. Umieścić go zgodnie z opisem w punktach 5 i 6.
8 – Na ekranie zostanie wyświetlony aktywny wymiar (dotknięcie liczby powoduje zmianę koloru jego pola na niebieski, a następnie zmianę położenia tego pola).
Ważne: Sprawdź umiejscowienie kursora i jakość danych 3D za pomocą widoku Chmury punktów.
9 – Wybrać pozycję dodać aby dodać inny pomiar (można użyć maksymalnie pięciu pomiarów). Jeżeli na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden pomiar, należy wybrać pozycję
Następny pomiar aby zmienić aktywny pomiar (lub dotknąć żądany kursor pomiaru, aby go uaktywnić).
10 Dotknij, aby uzyskać dostęp do drugiego wiersza klawiszy programowalnych. Dotknięcie dwukrotne tej pozycji powoduje ukrycie lub wyświetlenie klawiszy programowalnych
i paska stanu.
11 – Wybrać pozycję Opcje, a następnie Zmień końcówkę aby zachować obraz i wykonane pomiary, podczas wprowadzania korekty nieprawidłowo wprowadzonego numeru
seryjnego końcówki. Ta procedura umożliwia zastosowanie prawidłowych danych kalibracyjnych i eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych obrazów tylko dlatego, że
użytkownik na początku źle określił numer seryjny końcówki.
Rodzaje pomiarów 3D Stereo
(Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat każdego typu pomiarów 3D)
46
05/13/2015
Wykonywanie pomiaru 3D Stereo (Profil głębokości )
Ważne: Poniższa informacja dotyczy pomiaru profilu głębokości, dlatego
należy postępować zgodnie z tą procedurą i informacjami w rozdziale Rodzaje
pomiarów 3D dla innych typów.
1 – Aby utworzyć pomiar Profil głębokości , należy umieścić pierwszy i drugi
kursor na płaskich powierzchniach w tej samej płaszczyźnie, po przeciwnych
stronach kontrolowanego obszaru.
2 – Opatentowane okno powiększania umożliwia precyzyjne umieszczanie
aktywnego kursora. Dotknąć krawędzi okna (lub dotknąć kursora, a następnie sterować
za pomocą manipulatora), aby dostosować położenie aktywnego kursora. Kliknąć
tutaj, aby dowiedzieć się więcej o włączaniu i wyłączaniu okna Powiększenie.
3 – Użyć, aby wybrać jeden z dostępnych widoków. Kliknąć tutaj, aby
dowiedzieć się więcej na temat Widoków.
Ważne: Widok Profil głębokości (opisany w następnym rozdziale) jest
dostępny tylko, jeżeli aktywny jest pomiar Profil głębokości.
Ważne: Pomiary można wykonać w dowolnym wybranym widoku obrazu.
Jednakże, współrzędne 3D stosowane do pomiarów i wyświetlane w chmurze
punktów są zawsze obliczane w odniesieniu do Normalnego obrazu.
4 – Chmura punktów opisany poniżej widok, pozwala użytkownikowi na
ocenę poziomu szumu w odniesieniu do wskazanego obrazu, kontrolując
prawidłowość umiejscowienia kursora i profilu w stosunku do pożądanego
pomiaru. Wybrać Pomiar Image i Pełny obraz, aby wyświetlić tylko obszar
wokół aktywnego pomiaru lub całego obrazu.
5 – Jeżeli widok Chmura punktów jest aktywny i aktualnie wyświetlany,
włączenie mapy głębokości wykorzysta paletę kolorów dla określenia
przybliżonej głębokości wskaźnika.
Ważne: Jeśli wybrany zostanie pełny obraz, w chmurze punktów wyświetlone
zostaną wszystkie pomiary, zaś kolory mapy głębokości odpowiadać będą
odległości między końcówką a celem. Po wybraniu obrazu pomiarów,
wyświetlone zostaną wyłącznie pomiary aktywne, zaś kolory mapy głębokości
odpowiadać będą odległościom zgodnie z płaszczyzną odniesienia pomiaru.
6 – Jeżeli wyświetlany jest widok Chmura punktów , przeciągaj jednym
palcem po ekranie dotykowym (lub użyj joysticka) aby obracać obraz w trzech
płaszczyznach. Alternatywnie, dotknij ekrany dwoma palcami i poruszaj
nimi aby przesuwać lub obracać obraz w płaszczyźnie, w której jest obecnie
wyświetlany. Wybierz pozycję Resetuj aby przywrócić pierwotny widok chmury
punktów.
7 – W widoku Profil głębokości jest dostępny tylko po przeprowadzeniu pomiaru
Profil głębokości . Ten widok obejmuje przekrój z linią łączącą dwa kursory
odniesienia i służącą za linię dzielącą.
05/13/2015
47
Chmura punktów Widok (3D Stereo)
3D Stereo oferuje dwa rodzaje widoków chmury punktów. Widok Chmura punktów
wyświetla pełnoekranowy obraz chmury punktów. Widok Chmura punktów Stereo ,
chmura punktów wyświetlana jest w miejscu prawego obrazu stereo i jest uaktualniana
po każdym przesunięciu kursorów pomiarowych. W tym trybie chmura punktów może
być aktywowana przez dotknięcie prawej strony ekranu lub wciśnięcie i przytrzymanie
. Zarówno chmury punktów w widoku pełnoekranowym jak i aktywnym po prawej
stronie ekranu można obracać z poziomu ekranu dotykowego lub za pomocą joysticka.
Widok chmury punktów oferuje następujące korzyści:
• Pozwala w przybliżeniu określić rozmiar właściwości.
•Pomaga użytkownikowi w wizualizacji pomiaru aby zapewnić odpowiednie
umiejscowienie kursora i sprawdzenie jakości danych 3D.
•Wskazuje położenie wysokich i niskich punktów w celu ułatwienia pozycjonowania
kursora pomiaru profilu i głębokości.
•Wskazuje poziom szumu w zależności od rozmiaru wady. Jeżeli wada jest ukryta
w powodujących szum nierównościach powierzchni, sondę można przybliżyć.
Visual iQ oferuje dwie opcje widoku chmury punktów: Pełny obraz, i Obraz
pomiarowy. Pełny obraz wyświetla pełen zestaw danych 3D i wszystkie pomiary,
z pomiarami aktywnymi wyróżnionymi wytłuszczeniem. W pełnym obrazie, kolory
mapy głębokości określają odległość między końcówką a celem. W obrazie
pomiarowym, stosowane są następujące zasady:
• Widoczna jest jedynie powierzchnia wokół wykonanego pomiaru.
• Widoczne jest położenie kursorów oraz łączące je linie.
•Przy pomiarach profilu głębokości, wyświetlany jest wycinek profilu wzdłuż powierzchni.
•Przy pomiarach wykorzystujących płaszczyznę odniesienia, kwadrat wokół
danych wskazuje położenie płaszczyzny odniesienia.
•Przy włączonej mapie głębokości , skala wskazuje głębokość lub wysokość
płaszczyzny odniesienia.
W trybach zarówno pełnego obrazu jak i obrazu pomiaru dostępne są następujące działania:
• Przeciągaj jednym palcem po ekranie dotykowym (lub użyj joysticka) aby
obracać obraz w trzech płaszczyznach.
•Użyj dwóch palców i poruszaj nimi jednocześnie aby przesuwać lub obracać
obraz w płaszczyźnie, w której jest obecnie wyświetlany.
•Zsuń lub rozsuń dwa palce aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie lub
wybierz Powiększenie.
•Naciśnij przycisk Resetuj aby powrócić do widoku domyślnego (klawisz
definiowalny drugiego poziomu).
48
05/13/2015
Pomiary stereo
W pomiarach stereo wymagane jest użycie końcówek pomiarowych StereoProbe,
które przechwytują stereoskopowe obrazy celu — dwa obrazy tego samego obiektu
pod dwoma różnymi kątami. Do pomiaru celów w boroskopie Visual iQ stosowana
jest metoda triangulacji na podstawie dwóch sąsiednich obrazów. Pomiary stereo
można wykonać na zatrzymanym obrazie lub na obrazie przywołanym, o ile obraz
przywołany zapisany został wraz z danymi pomiarów stereo. Procedura pomiaru
stereo składa się z następujących kroków (więcej informacji można znaleźć
w następnych rozdziałach):
Krok 1 – Podłączanie skalibrowanej końcówki stereo
Krok 2 – Skanowanie zadowalającego widoku z odpowiednim obrazem, zgodnie z
opisem poniżej.
Krok 3 – Rozpoznanie podłączonej końcówki optycznej, wybranie pożądanego
rodzaju pomiaru i umieszczenie kursorów pomiarowych.
Krok 4 – Poprawne umieszczanie odpowiadających sobie kursorów, stosownie do potrzeb.
Uzyskiwanie zadowalającego obrazu do przeprowadzenia pomiaru stereo
Aby osiągnąć maksymalną dokładność, wykonując dowolny rodzaj pomiaru stereo,
należy w pierwszej kolejności odpowiednio umieścić końcówkę stereo. Aby umieścić
końcówkę sondy (przed zatrzymaniem) podczas uzyskiwania obrazu pomiarowego
stereo:
Widoczność— Właściwość, która ma zostać pomierzona, w pełni widoczna po obu
stronach ekranu.
Bliskość końcówki względem obiektu mierzonego— Końcówka tak blisko celu, jak to
tylko możliwe, z zachowaniem odpowiedniej ostrości.
Przykład błędnego obrazu — obiekt: Przykład dobrego obrazu — obiekt:
Nie jest w pełni widoczny po prawej stronie.
Zbyt słabo oświetlony (należy przysunąć
końcówkę optyczną blisko do powierzchni).
Ma nieprawidłową orientację,
uniemożliwiającą umieszczenie kursorów na
lewej i prawej krawędzi okręgu lub szczeliny.
W pełni widoczny po obu stronach.
Dobrze oświetlony z minimalnym olśnieniem.
Ma prawidłową orientację, umożliwiającą
umieszczenie kursorów na lewej i prawej
krawędzi okręgu lub szczeliny.
Powyższe obrazy przedstawiają dobre i złe techniki przechwytywania obrazów w trakcie
pomiarów stereo. Oba obrazy zostały zeskanowane celem pomiaru długości szczeliny.
Informacje o wskaźnik stereo
Wskaźnik stereo to liczba wskazująca poziom powiększenia w trakcie pomiarów stereo.
Im wyższy wskaźnik stereo, tym większy poziom powiększenia, który pozwala na bardziej
dokładne umieszczenie kursorów pomiarowych i uzyskanie bardziej dokładnych wyników.
Podczas przeprowadzania pomiarów stereo poziom powiększenia jest zwiększany przez
zbliżenie końcówki optycznej do celu, a nie przez funkcję powiększenia. Można włączyć
i wyłączyć wyświetlanie wskaźnika stereo, a także zmienić jego wartość minimalną, poniżej
której jego wskazanie na ekranie będzie migać. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o dostosowywaniu progu minimalnego wskaźnika stereo i innych ustawieniach pomiaru.
Orientacja pionowa— Podczas pomiaru odległości między liniami lub średnicy
okręgu obraz jest zorientowany w taki sposób, że użytkownik może umieścić kursory
na lewej i prawej krawędzi mierzonego elementu — nie w jego górnej lub dolnej
części ani po przekątnej. Boroskop wymaga różnych szczegółów dotyczących
otoczenia z prawej i lewej strony każdego kursora, aby możliwe było dokładne
umieszczenie kursorów odpowiadających względem kursorów po lewej stronie (w
odniesieniu do poziomu).
05/13/2015
Dokładność
Minimalny odblask— Odblask ograniczony do minimum przez dostosowanie kąta widzenia
oraz jasności obrazu w obszarach, w których użytkownik umieści kursory. Niewielkie
odblaskowe plamy nie są problemem, jednak w różnych miejscach po obu stronach mogą
występować odblaski o większej powierzchni, powodując błędne dopasowania.
Można wyświetlić wskaźnik stereo, aby
wskazać uzyskany poziom powiększenia.
Wskaźnik stereo
(bliskość końcówki celu)
49
Informacje o kursorach odpowiadających
Do każdego kursora, który użytkownik umieszcza na obrazie po lewej stronie,
boroskop dodaje odpowiadający mu kursor na obrazie po prawej na potrzeby
triangulacji.
Ta odległość musi być dokładna
Kursor użytkownika
Kursor odpowiadający
Każdy z kursorów po lewej stronie należy umieścić w takim punkcie obrazu (pikselu),
w którym stopień szczegółowości otoczenia jest wystarczający do odróżnienia
tego piksela od pikseli sąsiednich. Jeżeli piksele sąsiadujące są podobne do
punktu wybranego przez użytkownika — szczególnie piksele po prawej i lewej
stronie danego punktu, np. piksele wzdłuż gładkiej, poziomej linii — boroskop nie
może dokładnie umieścić kursora odpowiadającego. Przy wystarczającej liczbie
szczegółów umożliwiających rozróżnienie punktów „stopień dopasowania” jest
wysoki (co oznacza, że utworzony punkt dopasowania lepiej nią jego sąsiednie
piksele odpowiada danemu punktowi, czyli boroskop wykonał dopasowanie
z dużą pewnością). Jeżeli jednak liczba szczegółów nie jest wystarczająca, stopień
dopasowania jest niski (co oznacza, że utworzony punkt dopasowania i jego sąsiednie
piksele w podobnym stopniu odpowiadają danemu punktowi — dopasowanie może
być poprawne, ale pewność dopasowania przez boroskop jest mała).
W przypadku każdego kursora odpowiadającego w boroskopie obliczana jest
wartość stopnia dopasowania w przedziale od <0> (najmniejsza pewność)
do <5> (największa pewność). Jeżeli liczba szczegółów jest zbyt mała, kursor
odpowiadający nie zostanie utworzony. Gdy jest to możliwe, należy dążyć do
stopnia dopasowania co najmniej na poziomie <3>. Jeżeli nie można go osiągnąć,
należy ponownie przechwycić obraz, ograniczając odblask lub zwiększając
szczegółowość obrazu (przez zmianę orientacji końcówki lub rozjaśnienie obrazu).
Nawet jeżeli stopień dopasowania wynosi <5>, a szczególnie wtedy, gdy jest on niższy, należy
zweryfikować położenie kursora odpowiadającego. Nawet nieznaczne przesunięcie (o jeden
piksel) kursora odpowiadającego może mieć znaczny wpływ na dokładność pomiaru.
Zmiana położenia kursora odpowiadającego
Ważne: W przypadku, gdy obszar pomiarowy zawiera powtarzający się wzór,
istnieje duże prawdopodobieństwo nieprawidłowego rozmieszczenia kursorów
odpowiadających. Na ogół najlepsze wyniki pomiarów można uzyskać,
pozostawiając kursory odpowiadające w położeniu określonym przez boroskop.
Przesunąć kursor odpowiadający do właściwego położenia.
Gdy użytkownik zakończy przemieszczanie kursora, jego dopasowanie zostanie
zoptymalizowane przez boroskop. Każdy poprawiony ręcznie kursor odpowiadający
pozwala brak wartości stopnia dopasowania.
50
05/13/2015
Measurement
Length
Print to Line
Depth
Area
Multi Segment
180
FWD BLK
Wyświetlenia
Annonation
obraz
Stereo
404
SIDE BLU
Options
Delete
Annonation
obraz
Procedura pomiaru w trybie stereo, część 1
Przed przystąpieniem do przeprowadzania pomiarów stereo należy do boroskopu Visual iQ podłączyć skalibrowaną końcówkę optyczną stereo. Dobrze zamocować końcówkę
pomiarową (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się, jak umieścić końcówkę), co można sobie ułatwić, tymczasowo wyświetlając pojedynczy obraz przez zmianę ustawienia trybu
Pojedynczy widok na WŁ. (kliknąć tutaj, aby wybrać tryb Pojedynczy widok i dowiedzieć się więcej o ustawieniach transformacji obrazu). Obrazy i procedura umieszczania
kursora zostały opisane w poprzednim rozdziale — należy zapoznać się z tymi informacjami przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów stereo.
1 – Wybrać klawisz programowalny Stereo (w przypadku pracy z zatrzymanym obrazem) lub klawisz programowalny Pomiar (w przypadku pracy z przywołanym obrazem
przechwyconym za pomocą końcówki optycznej stereo). Obrazy na żywo (i wszystkie inne) przeznaczone do pomiaru stereo należy zatrzymać przed przystąpieniem do pomiaru.
Należy wybrać klawisz programowalny z etykietą wskazującą numer seryjny założonej końcówki.
2 – Po wybraniu opcji Stereo, klawisze programowalne ekranu boroskopu iQ wskazują numery seryjne wszystkich końcówek stereo skalibrowanych do zainstalowanej sondy.
Należy upewnić się, że wybrany zostanie numer seryjny aktualnie zainstalowanej końcówki. Jeśli po pobraniu obrazów do pomiarów, użytkownik stwierdzi, że wybrany został
nieprawidłowy numer seryjny, patrz punkt 10 i 11 na następnej stronie tego podręcznika.
3 – Rozpocznij procedurę pomiaru od wybrania pożądanego rodzaju pomiaru (patrz opis każdego rodzaju poniżej).
4 – Po wybraniu rodzaju pomiaru (w tym przypadku jest to pomiar Punkt-linia ) ta ikona wskaże wybrany rodzaj.
5 – Pierwszy kursor jest wyświetlany na ekranie po lewej stronie, czyli tam gdzie wszystkie kursory umieszczane przez użytkownika są wyświetlane (kursory odpowiadające
wyświetlane po prawej stronie są tworzone przez boroskop Visual iQ — jeżeli użytkownik przeniesie kursor po lewej stronie, odpowiadający mu kursor po prawej stronie również
zostanie przeniesiony — należy skontrolować każdy wyświetlony kursor odpowiadający). Przeciągnąć palcem (lub poruszyć manipulatorem), aby umieścić aktywny kursor w żądanym
położeniu. Kursor można ponownie aktywować (aktywny kursor jest większy niż inne kursory) i przenieść w dowolnym momencie (patrz dodatkowe funkcje ekranu opisane poniżej).
6 – Opatentowane okno powiększania umożliwia precyzyjne umieszczanie aktywnego kursora. Dotknij krawędzi okna (lub przesuń kursor za pomocą manipulatora), aby dostosować
położenie aktywnego kursora (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o włączaniu i wyłączaniu okna Powiększenie oraz innych ustawieniach pomiaru).
05/13/2015
51
Recall
Recall
Measurement
Wyświetlenia
Undo
Add
Measurement
Next
Measurement
MeasuremenT
Wyświetlenia
Undo
Add
Measurement
Next
Measurement
Change Tip
Options
Delete
Annonation
obraz
Procedura pomiaru w trybie stereo, część 2
7 – Stuknij w ekran (lub użyj
), aby wyświetlić drugi kursor. Umieścić go zgodnie z opisem w punktach 5 i 6.
Ważne: Na ogół najlepsze wyniki pomiarów można uzyskać, pozostawiając kursory odpowiadające w położeniu określonym przez boroskop. Jednak w pewnych okolicznościach,
np. gdy istnieje powtarzający się wzór, odnalezienie odpowiedniego dopasowania może wymagać udziału użytkownika.
8 – Na ekranie zostanie wyświetlony aktywny wymiar (dotknięcie liczby powoduje zmianę koloru jego pola na niebieski, a następnie zmianę położenia tego pola) wraz z wskaźnik
stereo i stopień dopasowania powiązanymi z tym pomiarem i położeniem kursora. Więcej informacji o tych dwóch parametrach można znaleźć w poprzednich rozdziałach.
9 – Wybrać pozycję dodać aby dodać inny pomiar (można użyć maksymalnie pięciu pomiarów). Jeżeli na ekranie wyświetlany jest więcej niż jeden pomiar, należy wybrać pozycję
Następny pomiar aby zmienić aktywny pomiar (lub dotknąć żądany kursor pomiaru, aby go uaktywnić).
10 – Dotknij, aby uzyskać dostęp do drugiego wiersza klawiszy programowalnych. Dotknięcie dwukrotne tej pozycji powoduje ukrycie lub wyświetlenie klawiszy programowalnych i paska stanu.
11 – Wybrać pozycję Opcje, a następnie Zmień końcówkę aby zachować obraz i wykonane pomiary, podczas wprowadzania korekty nieprawidłowo wprowadzonego numeru seryjnego końcówki. Ta procedura
umożliwia zastosowanie prawidłowych danych kalibracyjnych i eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych obrazów tylko dlatego, że użytkownik na początku źle określił numer seryjny końcówki.
Ważne: Parametry wskaźnik stereo i stopień dopasowania są wyświetlane tylko dla aktywnego pomiaru.
Ważne: Aby zweryfikować dokładność pomiarową, należy każdy z kursorów po lewej stronie przesunąć o kilka pikseli. Jeżeli kursory odpowiadające będą się poruszały w taki sam sposób, a wyniki zmienią się tylko nieznacznie,
prawdopodobnie uzyskane wyniki są dokładne. Jeżeli jednak kursory odpowiadające poruszają się nieregularnie lub jeżeli wyniki ulegną znacznej zmianie, nie są one poprawne. Ten krok jest szczególnie przydatny, jeżeli
wymagane są mała wartość wskaźnika stereo (mniejsza niż 5) lub niski stopień dopasowania (mniejszy niż 3). Mała wartość wskaźnika stereo może być wymagana na przykład w przypadku dokonywania pomiarów
dużego obiektu lub gdy dostęp do obiektu jest ograniczony i nie można wystarczająco zbliżyć do niego końcówki. Niski stopień dopasowania może być konieczny w przypadku powierzchni o małej liczbie szczegółów.
52
05/13/2015
Funkcje dostępne na ekranie pomiaru stereo
1 – Aktywny kursor jest większy niż pozostałe. Należy pamiętać, że można zmienić
położenie tego kursora za pomocą manipulatora lub przez przeciągnięcie go na
ekranie.
2 – Dotknąć dowolnego wymiaru na ekranie, aby go zaznaczyć i umożliwić zmianę
jego położenia (przez przeciąganie lub za pomocą manipulatora).
3 – Okno Powiększenie umożliwia precyzyjne umieszczenie aktywnego kursora.
Zaznaczyć okno i przeciągnąć, aby zmienić jego położenie na ekranie.
4 – Aby przenieść kursor, dotknij grotów strzałek w pobliżu obwodu (lub dotknij okna
i użyj manipulatora).
5 – Kursory umieszczone w miejscach, w których liczba szczegółów uniemożliwia
boroskopowi znalezienie punktów odpowiadających, zmieniają kolor na czerwony
(a wszystkie liczby wymiarów i wskaźników są zmieniane na kreski).
6 – Typ i numer seryjny aktualnie wybranej końcówki optycznej (kliknij tutaj, aby
zidentyfikować końcówkę stereo).
05/13/2015
53
Rodzaje pomiarów stereo
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące umieszczania kursorów na ekranie w przypadku poszczególnych rodzajów pomiaru stereo.
Opis:
Pomiar liniowy
(punkt-punkt).
Umieszczenie
kursora:
Umieścić oba kursory
długości
Opis:
Opis:
Opis:
Opis:
Prostopadła
odległość od
punktu do linii.
Prostopadła
odległość między
Głębokość
powierzchnią
a punktem
znajdującym się powyżej lub poniżej.
Używana do oceny zmian
spowodowanych między innymi
zużyciem i niewspółosiowością.
Ujemne wyniki pomiarów wskazują,
że punkt znajduje się poniżej
płaszczyzny. Wyniki dodatnie
oznaczają położenie nad płaszczyzną.
Umieszczenie kursora:
Umieścić trzy pierwsze kursory, aby
zdefiniować płaszczyznę odniesienia.
Umieścić czwarty kursor w punkcie,
którego odległość prostopadła ma
zostać zmierzona.
Ważne: Pomiary głębokości wykonane
przy niskim wskaźniku stereo są
szczególnie czułe na położenie
kursorów odpowiadających. Jeżeli
wartość wskaźnika stereo jest niska,
należy ją zwiększyć, przysuwając
końcówkę sondy bliżej celu. Jeżeli
wartości tej nie da się zwiększyć,
należy umieścić kursory tak, aby
uzyskać wysokie stopnie dopasowania,
a następnie sprawdzić dokładność.
Pole powierzchni
zawartej
Obszar
między wieloma
kursorami umieszczonymi dookoła
właściwości lub wady.
Długość
nieliniowych
właściwości lub
wad.
Umieszczenie kursora:
Umieścić dwa pierwsze kursory,
aby zdefiniować linię odniesienia.
Umieścić trzeci kursor w punkcie,
którego odległość prostopadła ma
zostać zmierzona.
Umieszczenie kursora:
Umieścić co najmniej trzy kursory
(maks. 24) dookoła krawędzi
mierzonego obszaru.
Po zakończeniu wybrać pozycję
Gotowe lub nacisnąć klawisz
dwa razy. Obszar zostanie
zamknięty.
Wielosegmentowe
Umieszczenie kursora:
Umieścić co najmniej dwa kursory
(maks. 24), aby utworzyć linię
łamaną wzdłuż właściwości.
Po zakończeniu wybrać pozycję
Gotowe lub nacisnąć klawisz
dwa razy. Linia zostanie
utworzona.
(Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
o procedurze pomiaru w trybie stereo).
54
05/13/2015
Pomiary porównawcze
Pomiary porównawcze opierają się na znanych wymiarach obiektu umieszczonego
w polu widzenia określonych przez producenta lub za pomocą sondy bądź znanych
wymiarach zatrzymanego obrazu. Procesor Visual iQ wykorzystuje te znane wymiary jako
skalę odniesienia do pomiaru nieznanego celu. Pomiary porównawcze można wykonać
na zatrzymanym obrazie (innym niż 3DPM) lub na obrazie przywołanym, zapisanym
wcześniej w trybie pomiaru Porównanie .
Porównanie
długości
Punkt do linii
Obszar
Wielosegmentowe
Wykonywanie Pomiar porównawczy
Wprowadź rozmiar referencyjny
Miernik okręgu
Wprowadź średnicę miernika okręgu
widoków
Cofnij
Gotowe
Gotowe
Zamocować osłonę głowicy lub załóż końcówkę na sondę umożliwiającą widzenie
przednie albo boczne. Za pomocą klawisza programowalnego lub ekranu dotykowego
wybrać kąt widzenia (FOV) końcówki. To pozwala systemowi na poprawę dokładności
poprzez skompensowanie zniekształceń optycznych końcówki. If kąt widzenia jest
nieznany, należy zapoznać się z informacjami w dodatku B. Umieścić końcówkę sondy
tak, aby uzyskać maksymalną dokładność, tj. powierzchnia powinna się wydawać
prostopadła do widoku sondy. Obiekt mierzony i znany powinny się znajdować na jednej
płaszczyźnie i w tej samej odległości od sondy, a także z końcówką znajdującą się jak
najbliżej obiektu, który powinien się mieścić w całości na obrazie. Jeżeli obiekt i odniesienie
widoczne na ekranie są małe, należy powiększyć widok. Przed przystąpieniem do
procedury pomiaru należy zatrzymać obraz.
1 – Wybrać pozycję, aby uruchomić tryb pomiaru Porównanie . Rozpocząć od wyboru
rodzaju pomiaru. Kliknij tutaj, aby wyświetlić opis każdego rodzaju pomiaru.
2 – Określić odległość odniesienia, umieszczając dwa kursory odniesienia i definiując
odległość odniesienia.
Nowy wymiar
referencyjny
Opcje
Usuń
Dodaj
pomiar
Następny
pomiar
3 – Pozostawić kursory odległości odniesienia.
4 – Rozmieścić kursory pomiarowe, aby określić nieznany wymiar. W takim przypadku
boroskop przeprowadzić pomiar długości .
5 – Wybrać pozycję, aby wprowadzić wartość Nowy Wymiar referencyjny, dodać inny
pomiar (do pięciu) lub zmienić aktywny pomiar (wybierając pozycję Następny pomiar).
6 – Po zdefiniowaniu odległości odniesienia można wyświetlić na obrazie okrąg o znanej
średnicy, wybierając tę pozycję. Miernika okręgu można użyć jako miernika „powodzenie/
niepowodzenie”, jeżeli jego średnica jest ustawiona na próg wielkości wady.
05/13/2015
55
Rozwiązywanie problemów z pomiarami
3D Phase, 3D Stereo lub Stereo
• Przysunąć końcówkę sondy możliwie jak najbliżej celu, maksymalizując powiększenie.
• Sprawdzić, czy końcówka optyczna jest dobrze dokręcona na głowicy sondy.
•Zmierzyć obiekt znajdujący się w module weryfikacji, aby sprawdzić, czy końcówka nie jest uszkodzona. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o weryfikacji końcówek
pomiarowych.
Pomiary fazowe 3D
•Upewnić się, że sonda pozostaje nieruchoma przez około jedną sekundę podczas skanowania powierzchni. Nie zmieniać położenia sondy aż do wyświetlenia na ekranie
komunikatu Rejestrowanie obrazów wiadomość znika.
•Zmienić położenie sondy tak, aby pasek wyświetlany na ekranie podglądu wskazywał maksymalną ilość niebieskich belek. W przypadku bardzo małych wad pomiar może
być wykonany przy nieznacznie nieostrym obrazie.
• Upewnić się, że powierzchnie końcówek pomiarowych nie są zabrudzone. Przetrzeć je czystą szmatką i alkoholem.
•Po zeskanowaniu obrazu sprawdzić, czy końcówka zamontowana do sondy zgadza się z końcówką wybraną w oprogramowaniu.
• Sprawdzić, czy chmura punktów nie charakteryzuje się zbyt dużą falistością lub pulsacjami, co wskazywałoby na zabrudzenie, obecność smaru lub uszkodzenie końcówki.
•Spróbuj widok nieprostopadły, np. pod kątem 30-45°. Często zapewnia znaczny spadek poziomu szumów danych, szczególnie w przypadku powierzchni błyszczących lub
cętkowanych.
Pomiary 3D Stereo i Stereo
•Nie umieszczać kursorów w obszarach, w których występuje duży odblask. W razie konieczności wyregulować jasność lub umieścić końcówkę sondy w innym miejscu, aby
uwydatnić szczegóły i ograniczyć odblask.
• Sprawdzić, czy mierzony obiekt znajduje się w okolicy środka ekranu.
• Aby umieścić kursory pomiarowe z największą dokładnością, należy włączyć okno powiększenia.
• Zapoznać się z instrukcjami zawartymi w rozdziale Uzyskiwanie zadowalającego obrazu do przeprowadzenia pomiaru stereo
•Sprawdzić z dokładnością do jednego piksela, czy kursor odpowiadający jest poprawnie umieszczony (tylko Stereo). Jeżeli nie można dokładnie stwierdzić, w którym miejscu
powinien się znajdować punkt dopasowania, wybierz inny punkt lub przechwyć obraz ponownie pod innym kątem, lepiej ukazującym szczegóły i zapewniającym lepsze
dopasowanie.
•Sprawdzić czy numer seryjny umieszczony na końcówce zgadza się z numerem seryjnym wybranym w programie dla danego pomiaru. Ważne: W rogu ekranu pomiaru
wyświetlany jest numer seryjny końcówki wprowadzony przez użytkownika.
56
05/13/2015
Recall
obraz
Zarządzanie plikami
30 PM
Capture
Praca z wymiennymi urządzeniami pamięci
masowej
File Manager
Urządzenia pamięci masowej można podłączać do boroskopu iQ, uzyskiwać do nich
dostęp za pomocą Menedżera plików, zapisywać i kopiować oraz usuwać za pomocą
przedstawionych tutaj funkcji.
1 – Podłącz pamięć USB do jednego z tych portów.
2 – Aby uzyskać dostęp do plików lub folderów znajdujących się na nośniku pamięci USB
należy dotknąć wyświetlanego na ekranie logo GE (lub naciskając klawisz
otworzyć menu główne, a następnie wybrać pozycję Menedżer plików.
), aby
3 – Wybierz urządzenie USB, a następnie przejdź do plików lub folderów oraz zapisz albo
skopiuj z lub na urządzenia pamięci tak, jakby była to pamięć wewnętrzna boroskopu
iQ. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o pracy z Menedżerem plików.
List View
Up
Edit
Filter
4 –Zanim usuniesz pamięć USB dotknij GE Logo (lub naciśnij klawisz
), aby
otworzyć menu główne, a następnie wybrać pozycję Wysuń. Usunięcie dysku jest
bezpieczne po wyświetleniu tego komunikatu na ekranie.
Drive Ejected Successfully
File Manager
Help
Ustawienia
Shut Down
Record
Wstrzymaj
nagrywanie
Profiles
Eject
05/13/2015
57
Gerenciador
de Arquivos
Edytowanie plików i folderów, tworzenie
folderów
Recuperar
Obrazy i pliki wideo można zapisywać w pamięci boroskopu Visual iQ lub na dysku
wymiennym. Parametry Menedżer plików pozwala na kopiowanie, wycinanie,
wklejanie, usuwanie, zmianę nazwy or tworzenie (w przypadku folderów) tych
przechowywanych plików (lub folderów, w których są zapisywane). Wykonać poniższe
czynności, aby edytować pliki lub foldery:
Visualização
de Miniatura
Visualização
de Lista
Acima
Editar
Filtro
Tudo
Imagens
Vídeos
1 – Aby edytować pliki lub foldery, dotknąć na ekranie logo GE (lub naciskając klawisz
), aby otworzyć menu główne, a następnie wybrać pozycję Menedżer plików. Alternatywnie
wybrać klawisz programowalny przywołany (jeżeli jest włączony), który umożliwia przywoływanie
zapisanego obrazu lub wideo i/lub edytować pliki i foldery. Aby utworzyć nowy folder, najpierw
trzeba wyświetlić ekran Menedżer plików, a następnie przejść do napędu, w którym ma być
utworzony nowy folder, i przejść do pozycji 5 w celu wykonania pozostałych czynności.
2 – Pozwala kontrolować wygląd ekranu Menedżer plików (na rysunku
przedstawionoWidok miniatur ).
3 – Wybrać, aby przejść do wyższego katalogu na ekranie Menedżer plików.
4 – Wybrać typ plików, który ma być wyświetlany.
5 – Dotknąć, aby przełączyć między górnym a dolnym wierszem paska klawiszy
Visualização
de Lista
Acima
Renomear
Copiar
Criar Pasta
Excluir
Cortar
programowalnych . Aby utworzyć nowy folder, wybrać pozycję Utwórz folder i przejść
do pozycji 9 w celu wykonania pozostałych czynności. Dotknięcie dwukrotne tej pozycji
powoduje ukrycie lub wyświetlenie klawiszy programowalnych i paska stanu.
6 – Wybrać, aby włączyć funkcję edytora plików, która pozwala na skopiować, zmienić
nazwę i w inny sposób edytować utworzonych folderów (lub zapisanych plików).
7 – Dotknąć folderu (lub pliku), aby zaznaczyć go do edycji. W rogu wszystkich
Enter a new name and press done
zaznaczonych folderów lub plików jest wyświetlany biały znacznik wyboru.
Ważne: Przed edycją należy włączyć funkcję Edycja i zaznaczyć plik (lub folder), tak
aby w jego rogu był wyświetlany biały znacznik wyboru.
Testimages
8 – Po zaznaczeniu do edycji folder lub plik można skopiować (lub wyciąć) i wkleić or usunąć.
9 – Po zaznaczeniu folderu (lub pliku) można zmienić jego nazwę. Podczas zmiany nazwy
Voltar
Concluído
(lub tworzenia nowego folderu) wyświetlana jest klawiatura wirtualna.
10 – Wybrać, aby wprowadzić cyfry lub symbole.
11 – Dotknąć po wprowadzeniu żądanej nazwy.
58
05/13/2015
MDI
Wczytywanie i usuwanie Menu Directed
Inspection (MDI)
Main Menu
DEMO-CFM56.mdz
WithCharAndRefMatl.mdz
Craft.mdz
DEMO-CFM56
Inspection
Craft
October 28,2011
July 10,2013
W celu wczytania lub usunięcia narzędzia Menu Directed Inspection należy postępować
następująco.
Ważne: Pliki kontroli MDI mają rozszerzenie .mdz. W danym czasie można wczytać
maksymalnie pięćdziesiąt plików kontroli MDI.
March 7,2013
1 – Wybrać pozycję, aby uruchomić tryb pomiaru MDI .
Załaduj
Delete
2 – Wybierz, aby przeglądać i Wznów wcześniej aktywne kontrole.
3 – Wznów ostatnią aktywną kontrolę.
4 – wczytać nową kontrolę lub Usuń istniejącą.
Resume
Generate
Report
Resume Last
Manage
5 – Przejdź do Menedżer plików , aby wybrać plik do wczytać or Usuń.
6 – Wybrać pozycję aby zakończyć proces wczytywania.
7 – Wskazuje nowo wczytaną kontrolę.
8 – Wskazuje ostatnią aktywną kontrolę
WithCharAndRefMatl.mdz
Thumbnail
View
05/13/2015
Up
Gotowe
59
Uruchamianie narzędzia Menu Directed
Inspection
Main Menu
DEMO-CFM56.mdz
WithCharAndRefMatl.mdz
Craft.mdz
DEMO-CFM56
Inspection
Craft
October 28,2011
July 10,2013
March 7,2013
1 – Wybrać, aby rozpocząć procedurę MDI.
2 – Wybierz dowolną wczytaną kontrolę.
3 – Wybierz, aby przeglądać i Wznów wcześniej aktywne kontrole.
4 – Wznów ostatnią aktywną kontrolę.
5 – Wskazuje nowo wczytaną kontrolę.
Resume
Resume Last
Genearte
Report
Manage
6 – Wskazuje ostatnią aktywną kontrolę.
Wprowadzanie informacji poziomu badania
Inspection Details
Przy rozpoczęciu kontroli MDI pojawi się komunikat sygnalizujący konieczność
wprowadzenia informacji poziomu badania oraz wybrania katalogu (folderu), na którym
zostaną zapisane wyniki kontroli.
Serial Number
Date
Time
7 – Informacje poziomu badania (różne dla każdego MDI) są wprowadzane na początku
kontroli. Informacje oznaczone * są konieczne przed uzyskaniem wyników.
8 – Aby wprowadzić informacje wystarczy wybrać właściwy wiersz, a klawiatura
wirtualna zostanie automatycznie uruchomiona.
9 – Użyj klawiatury, aby wprowadzić informacje lub wybrać wygenerowane przez
użytkownika ustawienia wstępne .
Gotowe
10 – Wybierz po zakończeniu wprowadzania wszystkich informacji Informacje poziomu
badania.
11 – Należy określić Folder (katalog), w którym zapisane zostaną wyniki uzyskane w
drodze procedury MDI. Można Utworzyć nowy folder lub wybrać już istniejący.
12 – Wybierz, aby zakończyć procedurę wprowadzania informacji.
List View
60
Up
Gotowe
Create Folder
05/13/2015
Wybór punktu kontroli
W tym momencie można nawigować przez poziomy kontroli aż do osiągnięcia
wybranego punktu kontroli.
Inspection Points
DEMO-CFM56-Abcd
1 – Nazwa kontroli i numer seryjny urządzenia.
Booster
DEMO-CFM56-Abcd
2 – Wybierz w celu przejścia do kolejnego najniższego poziomu organizacyjnego kontroli.
Booster
Compressor
3 – Przejście do dolnego poziomu kontroli umożliwia zachowywanie obrazów i
DEMO-CFM56-Abcd
Combustion
Booster
nagrywanie wideo.
Nozzle Guide V
4 – Te etykiety wskazują poziomy kontroli i identyfikują aktualną pozycję użytkownika.
Rotor Blade
5 – Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przechwytywaniu obrazów. or Kliknij
tutaj, aby pracować z nagraniami wideo..
Stop
Material de
Referência
Up
6 – Wybierz klawisz programowalny Nazwa Inspekcji aby uzyskać dostęp do menu
MDI Leaf. Tego menu należy użyć do przejścia do Listy poziomów kontroli, zatrzymania
bieżącej kontroli, uzyskania Materiał referencyjny dotyczących kontroli wygenerować
raport zapisane wyniki bieżącej kontroli..
Gerando
Relatórios…
Na żywo
Booster 2 Nozzle Guide V
DEMOCFM56
List
05/13/2015
Stop
Adnotacja
Material de Referência
obraz
3DPM
Capture
Gerando Relatórios…
61
Zapisywanie obrazu lub wideo w kontroli MDI
Aby zapisać obraz wybranego punktu kontroli, należy nacisnąć klawisz ZAPISZ. W trakcie
procesu zapisywania dostępne będą następujące opcje:
Save Options
Save Options for D:\DEMO-CFM56-Abcd\Booster_2_Rotor_Blade002.bmp
Wymagana charakterystyka - Jeśli to konieczne przed menu zapisywania pojawi się
lista charakterystyki. Aby kontynuować należy wybrać jeden wpis.
Zapisz, - Zapisuje obraz z powiązanymi danymi MDI oraz nazwą pliku.
Save
Salvar com
Sinal
Comentários
Observações
Zapisz z flagą - Zapisuje obraz z „FLAGĄ” dołączoną do nazwy pliku. W przypadku użycia
tej opcji będzie można wygenerować raport zawierający wyłącznie oflagowane obrazy.
Obserwacja - Opcja przypisująca charakterystykę do danego obrazu.
Dodaj komentarze - Opcja zapisuje wpisane komentarze wraz z obrazem. W trakcie
generowania raportu komentarze są przypisane do określonych obrazów.
Audio
Nagraj dźwięk
Anuluj
Gotowe
Dodaj komentarze audio Opcja rejestruje komentarze audio wraz z obrazem.
Play Audio
1 – Naciśnij ten klawisz, aby zapisać zatrzymany obraz w wybranym punkcie kontroli.
Ważne: System automatycznie nadaje obrazowi nazwę odpowiadającą lokalizacji w
aktualnie wybranym pliku MDI.
Stop
Anuluj
Other
Gotowe
2 – Zapisz opcje zostały przedstawione powyżej (nie wszystkie wyświetlane są przy
każdym MDI).
Ważne: Opcji zapisz (lub zapisz z flagą) należy używać dopiero po wprowadzeniu
wszystkich komentarzy, uwag lub komentarzy audio, gdyż te dodatkowe dane zostaną
powiązane z zapisywanym obrazem.
Booster 2 Rotar Blade
3 – Te menu umożliwiają użytkownikowi dodanie . Komentarzy audio do dowolnego
obrazu przed zapisaniem. Należy się upewnić, że wybrano opcję Gotowe aby ukończyć
proces nagrywania komentarzy audio.
4 – Wybrać pozycję Komentarze , aby wprowadzić pisemne komentarze do zapisania
z obrazem.
Powrót
5 – Wprowadzone komentarze można dodać do listy ustawienia wstępne które można
później wykorzystać.
Add to
Presents
Presents
Gotowe
6 – Wybierz opcję Uwagi ze wstępnie wczytanej listy
Ważne: Obrazy i wideo zapisane przy użyciu MDI znajdują się w folderze kontroli
utworzonym na początku procedury kontroli. Plik obrazu lub wideo ma powiązane z
nim metadane, które gwarantują komunikację z oprogramowaniem do zarządzania
danymi, takim jak GEIT Rhythm.
62
05/13/2015
Wyświetlanie materiałów referencyjnych
Inspections points
DEMO-CFM56-Abcd
Booster
1 – Wybierz na dowolnym poziomie kontroli w celu uzyskania dostępu Materiał
Nozzle Guide V
referencyjny związanych z danym poziomem lub punktem
Rotor Blade
2 – Wybierz dowolny plik PDF, obraz lub materiał wideo, aby otworzyć na ekranie
boroskopu Visual iQ
3 – Wybrać pozycję Pokaż wszystkie , aby uzyskać dostęp do wszystkich Materiał
Stop
Up
Material de
Referência
Reference Material
Reference Material
referencyjny związanych z aktywną kontrolą, które mogą być obszerniejsze niż
materiały związane z aktywnym poziomem.
Gerar
Relatório
4 – Wybrać pozycję Kopiuj , aby skopiować i wkleić wszystkie materiały aktywnej kontroli
Exibir tudo
do folderu wskazanego na początku procedury kontroli, jako miejsce przechowywania
jej wyników.
Zatrzymywanie i wznawianie kontroli
List View
05/13/2015
Copy
Show All
List View
Copy
Aby zatrzymać kontrolę, którą można będzie wznowić lub zakończyć w późniejszym
czasie należy uzyskać dostęp do menu MDI Leaf , poprzez wybranie klawisza
programowego z nazwą kontroli, a następnie wybrać opcję Zatrzymaj. zatrzymać. Aby
wznowić uprzednio przerwaną kontrolę, należy wybrać klawisz programowalny MDI
a następnie wybrać Wznów ostatnią kontrolę, lub przejrzeć listę przerwanych kontroli
do Wznów.
63
Generowanie raportu MDI
Aby wygenerować raport MDI, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
1 – Wybrać pozycję wygenerować raport oraz, jeśli żadna kontrola nie jest aktywna,
wybrać pożądaną kontrolę.
2 – Po wybraniu kontroli, dla której chcesz wygenerować raport wybierz opcję Gotowe.
3 – Zawartość, układ strony i inne cechy raportu można dostosować zgodnie z opisem
w kolejnym punkcie tego podręcznika.
4 – Podgląd raportu na ekranie boroskopu Visual iQ.
5 – Generuj wersję MS Word raportu, którą można zapisać w folderze wskazanym dla
danej kontroli.
64
05/13/2015
Dostosowanie raportu MDI
Raport z kontroli można dostosować do potrzeb poprzez określenie następujących
parametrów:
OPCJE RAPORTU:
• Nazwa raportu — nadpisanie automatycznie utworzonej nazwy pliku raportu kontroli.
• Format raportu – pozwala wybrać wersję formatu MS Word, w którym raport ma
zostać opublikowany.
• Dołącz PDF – opcja pozwala utworzyć wersję PDF raportu (którą można wyświetlać
na ekranie boroskopu Visual iQ).
• Okładka - wybór strony tytułowej dla raportu kontroli.
- FACTORY DEFAULT (Ustawienia fabryczne) — użycie domyślnych ustawień
fabrycznych dla wszystkich parametrów.
- PRZEGLĄDAJ – wybór formatu doc MS Word, jako formatu strony
tytułowej raportu.
• Uwaga końcowa – pozwala wybrać strony do włączenia jako ostatnie strony
raportu
- ŻADNE – wybór opcji wyklucza włączenie jakichkolwiek cech
niestandardowych do raportu z kontroli.
- PRZEGLĄDAJ – wybór formatu doc MS Word, jako formatu
uwagi końcowej raportu.
OPCJE OBRAZU:
• Dołącz obrazy — zaznaczenie wszystkich obrazów lub tylko oflagowanych obrazów,
które mają następnie zostać załączone do raportu kontroli.
• Układ obrazów – pozwala na wybranie spośród kilku stylów układu tekstu i obrazów
lub wybranie opcji Bez tekstu
05/13/2015
65
Konserwacja i rozwiązywanie
problemów
Przestroga: Wewnętrzna soczewka optyczna jest umieszczona w pierścieniu
uszczelniającym typu „O”. Należy uważać, aby nie przesunąć pierścienia uszczelniającego.
Kontrola i Czyszczenie urządzenia
Przegląd i czyszczenie sondy
Boroskop Visual iQ należy zawsze skontrolować i oczyścić przed użyciem i po użyciu.
W przypadku użytkowania systemu w miejscu zanieczyszczonym czyścić jego elementy
częściej, stosownie do potrzeb.
1 – Sprawdzić sondę pod kątem uszkodzeń
Jeżeli obrazy w normalnym zakresie są zniekształcone lub niewyraźne, a końcówka optyczna
jest dobrze dokręcona, oznacza to prawdopodobnie zabrudzenie powierzchni układu
optycznego. W celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu końcówkę optyczną i głowicę
kamery należy często czyścić.
W przypadku stwierdzenia usterki wymagającej zdiagnozowania lub naprawy boroskop
należy przesłać do firmy GE Inspection Technologies. Wczesna naprawa drobnych usterek
może zapobiec dużo kosztowniejszej naprawie.
Przestroga: Do czyszczenia wnętrza końcówek optycznych do pomiarów fazowych
3D nie używać bawełnianych wacików, bo może dojść do uszkodzenia końcówki.
i zanieczyszczeń. Sprawdzić, czy szyjka
zginana nie jest nadmiernie zużyta, czy
w splocie nie występują luźne żyły oraz czy
nie doszło do poluzowania połączeń.
Połączenia wiążące
2 – Oczyścić końcówkę sondy, w tym soczewkę w głowicy kamery. Użyj płynu do mycia
szyb lub 70% roztworu alkoholu i wody oraz bawełnianego patyczka kosmetycznego
ze spiczastą końcówką.
Moduł weryfikacji pomiaru
Przestroga: Nie zanurzać w cieczy i nie zwilżać kontrolera ręcznego ani wtyczki
przewodu zasilającego sondy.
Przegląd i czyszczenie końcówki optycznej
1 – Sprawdzić końcówkę optyczną pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń.
2 – Wyczyścić zewnętrzne elementy końcówki optycznej. Użyj płynu do mycia szyb lub
70% roztworu alkoholu i wody oraz bawełnianego patyczka kosmetycznego ze spiczastą
końcówką.
3 – Oczyścić pozostałą część sondy, w tym rurkę penetrującą i złącze światłowodu. Użyć
miękkiej ściereczki zwilżonej płynem do mycia szyb lub 70% roztworem alkoholu i wody.
3 – Wyczyścić tylko wewnętrzny gwint końcówki optycznej. Wewnętrzną soczewkę optyczną
należy czyścić jedynie wtedy, kiedy końcówka optyczna nie zapewnia odpowiedniej ostrości.
66
05/13/2015
Złącze
elektryczne
Czyszczenie
rurki
penetrującej
Przegląd i czyszczenie kontrolera ręcznego
1 – Odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
2 – Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń, włącznie z ewentualnymi zagięciami styków złącza elektrycznego.
3 – Użyć miękkiej ściereczki zwilżonej płynem do mycia szyb lub 70% roztworem alkoholu i wody, aby wyczyścić wszystkie części kontrolera ręcznego, z wyjątkiem złącza elektrycznego.
Zachować ostrożność, czyszcząc elektryczne styki złącza. Ostrożnie oczyścić styki za pomocą płynu do mycia szyb lub 70% roztworu alkoholu i wody oraz bawełnianego patyczka
kosmetycznego. Do osuszenia lub usunięcia zanieczyszczeń ze złącza elektrycznego można użyć sprężonego powietrza.
05/13/2015
67
Przewodnik rozwiązywania problemów
Obraz
Warunek
Przyczyny
Działania
Obrazy są zniekształcone
lub zamazane w
normalnym polu widzenia.
• K
ońcówka optyczna
nie została prawidłowo
nakręcona na głowicę
kamery.
Ponownie zainstaluj końcówkę optyczną. Patrz „Aby założyć końcówkę optyczną”
• Z
anieczyszczone
powierzchnie optyczne.
• S
ondy boroskopu Visual iQ o średnicy 6,1 mm wymagają użycia znajdującej się w zestawie osłony głowicy 6,1 mm. Ta osłona
głowicy jest przeznaczona wyłącznie do
boroskopu Visual iQ 6,1 mm ponieważ zawiera otwór, którego nie ma w poprzednich generacjach produktu.
• B
rak końcówki optycznej lub
osłony głowicy na końcówce
kamery.
W przeciwnym przypadku
jakość obrazu jest słaba.
Różne
Brak obrazu na ekranie.
Różne
• W
yczyść końcówkę optyczną i głowicę kamery. Patrz „Przegląd i czyszczenie końcówki optycznej” oraz „Przegląd i
czyszczenie sondy”
• Usuń końcówkę optyczną.
• Wypróbuj inną końcówkę optyczną.
• Jeśli jest dostępna, podłącz inną sondę do kontrolera ręcznego.
• J eśli z konkretną sondą związane są problemy z jakością obrazu skontaktuj się z działem GE Inspection Technologies, aby
uzyskać zezwolenie na zwrot materiałów (RMA).
(Zapalone klawisze)
• Sprawdź czy sonda jest prawidłowo osadzona i zablokowana. Zobacz „Aby założyć sondę”
• Ponownie uruchom system.
• Jeśli jest dostępna, podłącz inną sondę do kontrolera ręcznego.
• J eśli z konkretną sondą związane są problemy z jakością obrazu skontaktuj się z działem GE Inspection Technologies, aby
uzyskać zezwolenie na zwrot materiałów (RMA)
• S
kieruj końcówkę sondy w kierunku jasnego światła i zobacz czy obraz się pojawi. Jeśli obraz zostaje wyświetlony, problem
jest związany z funkcjonowaniem lampki. Jeśli obraz nadal nie wyświetla się należy skontaktować się z działem GE Inspection
Technologies, aby uzyskać zezwolenie na zwrot materiałów (RMA).
• Jeśli zakupiono kabel Displayport, należy go podłączyć do monitora obsługującego kabel Displayport. Ustal czy obraz jest na
nim wyświetlany.
Ciemny obraz wideo
Różne
• W
yczyść końcówkę optyczną i głowicę kamery. Patrz „Przegląd i czyszczenie końcówki optycznej” oraz „Przegląd i
czyszczenie sondy”
• Sprawdź czy jasność ekranu LCD jest wyregulowana odpowiednio do warunków otoczenia.
• Sprawdź rurkę penetrującą i część zginaną pod względem występowania załamań lub wgnieceń.
Nie funkcjonują diody LED
Obraz zatrzymany faluje
lub jest zamazany.
68
• K
ońcówka sondy przesuwa
się podczas pobierania
obrazu.
• Usuń zatrzymanie obrazu a następnie ponownie go zatrzymaj utrzymując końcówkę sondy w pozycji nieruchomej.
05/13/2015
Sonda
Warunek
Przyczyny
Czynności
Szyjka zginana nie obraca
się.
• U
rządzenie funkcjonuje w
trybie wyłączenia obrotu,
np. trybie Steruj i zostań,
zatrzymaj klatkę, Menedżer
plików lub dowolne funkcje
menu
• Wyłącz tryb wyłączający obracanie.
Rurka penetrująca
nie wychodzi
swobodnie z bębna do
przechowywania.
• Rurka penetrująca jest
zatkana.
• D
elikatnie popchnij rurkę penetrującą do wewnątrz i na zewnątrz wykonując lekki ruch skręcający w celu uwolnienia sondy.
Jeśli sonda nie może zostać uwolniona należy skontaktować się z działem pomocy technicznej GE Inspection Technologies.
Warunek
Przyczyny
Czynności
Nieprawidłowe
zachowanie lub
ograniczenie funkcji.
Różne
• Ponownie uruchom system.
Zmniejszona wydajność
światła
• F unkcjonowanie w wysokich
temperaturach powoduje,
że system automatycznie
ogranicza zasilanie diod LED.
• Jeśli obniżona wydajność oświetlenia jest możliwa do zaakceptowania, możliwe jest kontynuowanie zwykłej eksploatacji. Jeśli
wymagana jest większa wydajność oświetlenia, urządzenie należy wyłączyć i schłodzić.
Zmniejszona artykulacja w
zginanej szyjce.
• O
dłącz zasilanie boroskopu Visual iQ. Pozostaw urządzenie na 15 sekund, aby mogło zakończyć sekwencję wyłączania.
Następnie ponownie je włącz.
Kontroler ręczny
• Skontroluj czy funkcjonują oba wentylatory. Oczyść sprężonym powietrzem w celu usunięcia zanieczyszczeń i odpadków.
• Brak działania wentylatora
Obniżona szybkość
odpowiedzi systemu
• F unkcjonowanie w wysokich
temperaturach powoduje
automatyczne ograniczenie
zasilania mikroprocesora.
• Jeśli można zaakceptować wolniejsze przetwarzanie, można kontynuować eksploatację. Jeżeli wymagane jest szybsze
przetwarzanie, urządzenie należy wyłączyć i schłodzić.
• Skontroluj czy funkcjonują oba wentylatory. Oczyść sprężonym powietrzem w celu usunięcia zanieczyszczeń i odpadków.
• Brak działania wentylatora
Automatyczne wyłączenie
z powodu przegrzania
• Wyłączenie z powodu
przegrzania
• Brak działania wentylatora
Błędne funkcjonowanie
ekranu dotykowego
05/13/2015
• Brak uziemionego źródła
zasilania AC
• Należy umożliwić schłodzenie urządzenia przez włączeniem zasilania.
• Skontroluj czy funkcjonują oba wentylatory. Oczyść sprężonym powietrzem w celu usunięcia zanieczyszczeń i odpadków.
• Odłącz ładowarkę od kontrolera ręcznego w celu ustalenia, czy błędne zachowanie jest spowodowane przez ładowarkę AC.
• Podłącz ładowarkę do gniazda z prawidłowym uziemieniem.
69
Zasilanie
Warunek
Przyczyny
Czynności
Urządzenie nie jest ładowane pomimo
podłączenia do zasilania AC.
• Brak zasilania AC
• Sprawdź źródło zasilania AC.
• Nieprawidłowa ładowarka
• Sprawdź połączenie kabla zasilającego.
• Uszkodzona ładowarka
• Sprawdź czy prawidłowa ładowarka jest oznaczona następująco: 100 – 240 V AC 50/60 Hz 18 V DC 3,34 A.
• Skontaktuj się z działem GE Inspection Technologies w celu uzyskania ładowarki zamiennej.
Urządzenie nie włącza się, gdy jest
podłączone do zasilania AC.
• Nieprawidłowa ładowarka
• Sprawdź czy prawidłowa ładowarka jest oznaczona następująco: 100 – 240 V AC 50/60 Hz 18 V DC 3,34 A.
• Uszkodzona ładowarka
• Skontaktuj się z działem GE Inspection Technologies w celu uzyskania ładowarki zamiennej.
• Wadliwy akumulator
• Włóż inny akumulator
• J eśli wymiana akumulatora nie przywróci działania urządzenia należy skontaktować się z działem GE Inspection
Technologies w celu uzyskania zgody na zwrot materiałów (RMA).
Urządzenie działa wyłącznie wtedy, gdy
jest podłączone do zasilania AC.
• A
kumulator odłączony lub
podłączony nieprawidłowo.
• N
iski poziom naładowania
akumulatora, brak ładowania,
akumulator wyczerpany lub
uszkodzony.
• Odłącz i ponownie podłącz akumulator.
• Sprawdź poziom naładowania akumulatora.
• Ponownie naładuj lub wymień akumulator.
Oprogramowanie
Warunek
Przyczyny
Czynności
Ustawienia godziny, daty i inne zostają
utracone po wyłączeniu urządzenia.
• K
onieczna wymiana baterii
wewnętrznej. (Zwykła
żywotność wynosi pięć lat).
• Z
wróć urządzenie do działu GE Inspection Technologies w celu wymiany baterii wewnętrznej. Skontaktuj się z
działem GE Inspection Technologies, aby uzyskać zezwolenie na zwrot materiałów (RMA).
70
05/13/2015
DODATKI
Dodatek A. Dane Dane techniczne
Temperatura robocza
Końcówka
Obszary zagrożenia
-25ºC do 115ºC (-13ºF do 239ºF). Przy temperaturze poniżej 0ºC (32ºF) możliwości obracania są
obniżone
-20º do 46ºC (-4ºF do 115ºF). Przy temperaturze poniżej 0ºC (32ºF) monitor LCD może
wymagać rozgrzewania.
-25ºC do 60ºC (-13ºF do 140ºF)
Maks. 95%, bez kondensacji
Rurka penetrująca i końcówka zachowują szczelność do ciśnienia 1 bar (14,7 psi, 10,2 m
słupa H2O, 33,5 stopy słupa H2O)
Produkt nieprzystosowany do pracy w obszarach zagrożenia.
Kamera
Średnica sondy
Czujnik obrazu
Liczba pikseli
Obudowa
4,0 mm (0,16 cala), 6,1 mm (0,24 cala), 8,4 mm (0,33 cala)
Kolorowa kamera SUPER HAD™ CCD 6,1 mm (1/6 cala) lub 4,0 mm (1/10 cala)
440 000 pikseli
Tytanowa
System
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Wodoodporność
System
Wymiary systemu
Wymiary walizki (mała,
standardowa)
Wymiary walizki (duża,
opcjonalna)
Masa systemu
Budowa
Monitor LCD
Sterowanie manipulatorem
Zestaw przycisków
Dźwięk
Pamięć wewnętrzna
05/13/2015
17,1 cm x 19,7 cm x 38,1 cm
35,0 cm × 54,5 cm × 23,0 cm
57,2 cm × 56,3 cm × 41,2 cm
Mała walizka z zawartością: 10,2 kg (22,4 funta). Duża walizka z zawartością: 19,6 kg (43,2
funta). Bez walizki: System 6120 — 3,0 kg (6,7 funta). System 6110 — 4,0 kg (8,7 funta).
Obudowa magnezowo-poliwęglanowa z wbudowanymi ochraniaczami z elastomeru
Wbudowana (przekątna 6,5 cala) kolorowa matryca LCD o rozdzielczości XGA, ekran
czytelny przy świetle słonecznym, pojemnościowy ekran dotykowy Dragontrail™
z obsługą wielu punktów dotyku, chroniony szkłem ochronnym.
Obracanie końcówki o 360º All-Way®, dostęp do menu i nawigacja
Dostęp do funkcji użytkownika, pomiaru i funkcji cyfrowych
Zintegrowane gniazdo 3,5 mm do podłączenia słuchawek/mikrofonu lub zestaw
słuchawkowy Bluetooth
Dysk SSD o pojemności 16 GB
71
Porty we/wy danych
Wyjście wideo
Sterowanie jasnością
Typ podświetlenia
Długa ekspozycja,
Równowaga bieli
Adapter Wi-Fi
Bluetooth
Dwa porty USB 3.0 typu host „A”, jeden port micro USB 3.0 typu klient „B”
DisplayPort
Automatyczne i zmienne
Białe diody LED
Automatyczna — do 16 sekund
Ustawienia fabryczne lub definiowane przez użytkownika
802.11a/b/g/n/ac, dwupasmowy (2.4GHz/5GHz), 2x2
Bluetooth 4.0
Power
Akumulator litowo-jonowy
10,8 V (znamionowe), 73 Wh, 6,8 Ah
Zasilacz
AC
DC
100–240 VAC, 50–60 Hz, <1,5 A RMS
18 V, 3,34 A
Zgodność z normami i klasyfikacje
MIL-STD-810G
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DOD) – testy środowiskowe, artykuły 501.5,
502.5, 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.5, 516.5, 521.5
MIL-STD-461F
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DOD) – Zakłócenia elektromagnetyczne
RS103, RE102 – NAD POKŁADEM
Zgodność z normami
Grupa 1, klasa A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8
Stopień ochrony IP
IP65 (rozmontowany lub zmontowany)
Informacja patentowa
Mentor Visual iQ objęty jest jednym lub większą ilością patentów w USA: US5734418, US5754313, US6468201, US7819798,
US8310533, US8368749, US7262797, US7782453, US8514278, US8213676, US7821649, US8107083, US8422030, US7969583,
US8253782, US7902990, US8310604, US8165351, US8760447, US8411083. US7170677, US7564626, US8810636, US8863033,
US8976363, US9036892, i US9013469.
Software
System operacyjny
Interfejs użytkownika
Menedżer plików
72
Wbudowany, wielozadaniowy system operacyjny
Obsługa za pomocą menu i klawiszy programowalnych; nawigowanie po menu za pomocą
ekranu dotykowego lub manipulatora
Wbudowany menedżer plików obsługuje następujące operacje na plikach i folderach:
kopiowanie, wycinanie, tworzenie, zmiana nazwy, usuwanie, filtrowanie i sortowanie. Pamięć
USB i wewnętrzna.
05/13/2015
Dane dźwięku
Sterowanie obrazem
Powiększenie cyfrowe
Formaty obrazu
Format wideo
Adnotacja tekstowa
Adnotacja graficzna
Sterowanie obrotem
Aktualizacje oprogramowania
Języki
Aplikacja
Format pliku AAC (.m4a) zgodny z formatem komputerowym
Odwróć, Inwersja+, Adaptacyjna redukcja szumów, Korekcja zniekształceń, Oświetlenie,
Jasność, Długa ekspozycja, Pojedynczy widok, Powiększenie (cyfrowe 5x), Przechwyć obraz
i Przywołaj
Ciągłe (5x)
Mapa bitowa (.BMP), JPEG (.JPG)
MPEG4 AVC /H.264 (.MP4)
Wbudowany, pełnoekranowy generator nakładek tekstowych
Umieszczane przez użytkownika strzałki
Tryb wybierany przez użytkownika (Steruj i Steer and Stay™); powrót końcówki do pozycji
wyjściowej z orientacją do przodu.
Możliwość uaktualnienia w terenie za pomocą napędu USB ThumbDrive®
Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, japoński, koreański, portugalski,
chiński, polski, węgierski, fiński i szwedzki
Oprogramowanie Menu Directed Inspection (MDI) umożliwia cyfrową kontrolę, inteligentne
nadawanie nazw plikom i tworzenie raportów kontroli w formacie MS Word® i PDF.
Pomiary za pomocą sondy
Średnica
długości
4,0 mm (0,15 cala)
2,0, 3,0 m (6,6, 9,8 stopy)
6,1 mm lub 8,4 mm
2,0, 3,0, 4,5, 6,0, 10,0 m (6,6, 9,8, 14,8, 19,7, 32,8 stopy)
Dostępne są również rurki o długości powyżej 30 m. Skontaktować się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej
informacji.
Obrót końcówki
Długość rurki penetrującej
Obrót
2 m – 4,5 m
W górę/w dół 160° min, w lewo/w prawo 160° min
6 m – 10 m
W górę/w dół 140° min, w lewo/w prawo 140° min
Ważne: Typowy obrót przekracza minimalne dane techniczne.
05/13/2015
73
XLG3TM6150SG
Blue
Stereo Measurement
XLG3TM616060FG
Black
XLG3TM615050SG
Blue
* Indicates tip with maximum brightness.
50-SIDE
7-24
(.28-.94)
60/60-FWD
50/50-SIDE
4-80
2-50
(.16-3.15)
(.08-1.97)
Dodatek B. Tabela końcówek optycznych
Mentor Visual iQ 4.0mm tips
Part No.
Color
Forward View
T4080FF*
None
T40115FN
Black
Side View
T40115SN
Red
T40120SF
Blue
Stereo Measurement
TM405555FG
Black
TM405555SG
Blue
* Indicates tip with maximum brightness.
FOV (deg)
DOF mm
(in.)
80
115
35-inf
4-inf
(1.38-inf)
(.16-inf)
115
120
1-30
6-inf
(.04-1.18)
(.24-inf)
55/55-FWD
55/55-SIDE
5-inf
4-inf
(.20-inf)
(.16-inf)
Mentor Visual iQ 6.1mm tips
Part No.
Forward View
T6150FF
XLG3T6150FG
XLG3T61120FG
XLG3T6180FN
XLG3T6190FF
XLG3T6150FB
Color
None
White
Black
Orange
Yellow
Purple
Orange
&Blue
T6165FF*
Side View
XLG3T6150SF
Brown
XLG3T6150SG
Green
XLG3T61120SG
Blue
XLG3T6180SN
Red
3D Phase Measurement
XLG3TM61105FG
Black
XLG3TM61105SG
Blue
Shadow Measurement
XLG3TM6150FG
White
XLG3TM6150SG
Blue
Stereo Measurement
XLG3TM616060FG
Black
XLG3TM615050SG
Blue
* Indicates tip with maximum brightness.
FOV (deg)
DOF mm
(in.)
50
50
120
80
90
50(45 DOV)
50-inf
12-200
5-120
3-20
20-inf
12-80
(2.36-inf)
(.47-7.87)
(.20-4.72)
(.12-.79)
(.79-inf)
(.47-3.15)
65
65-inf
(2.56-inf)
50
50
120
80
45-inf
9-160
4-100
1-20
(1.77-inf)
(.35-6.30)
(.16-3.94)
(.04-.79)
105
105
8-250
7-250
(.31-9.84)
(.27-9.84)
50-FWD
50-SIDE
12-30
7-24
(.47-1.18)
(.28-.94)
60/60-FWD
50/50-SIDE
4-80
2-50
(.16-3.15)
(.08-1.97)
74
Color
Part No.
Color
Forward View
XLG3T8440FF*
None
XLG3T8480FG
Yellow
XLG3T84120FN
Black
XLG3T8440FG
White
Side View
XLG3T8440SF*
Brown
XLG3T8480SG
Green
XLG3T84120SN
Blue
Stereo Measurement
XLG3TM846060FG
Black
XLG3TM846060SG
Blue
*Indicates tip with maximum brightness.
FOV (deg)
DOF mm
(in.)
40
80
120
40
250-inf
25-500
5-200
80-500
(9.84-inf)
(0.98-19.7)
(0.20-7.87)
(3.15-19.7)
40
80
120
250-inf
25-500
4-200
(9.84-inf)
(0.98-19.7)
(0.16-7.87)
60/60-FWD
60/60-SIDE
4-50
4-50
(0.16-1.97)
(0.16-1.97)
05/13/2015
Mentor Visual iQ 4.0mm tips
Part No.
Forward View
Mentor Visual iQ 8.4mm tips
FOV (deg)
DOF mm
(in.)
Dodatek C. Zgodność chemiczna
Zgodność chemiczna odnosi się do możliwości stykania się sondy z różnymi cieczami bez wystąpienia żadnych uszkodzeń.
OSTRZEŻENIE Nie wolno używać systemu w środowiskach zagrożonych wybuchem.
Poniższe substancje są bezpieczne w przypadku krótkiego kontaktu z rurką penetrującą i końcówką optyczną:
• Woda
• Benzyna samolotowa
• Paliwo rakietowe
• Alkohol izopropylowy
• Paliwo JP-4
• Kerosen
• Olej syntetyczny
• Benzyna
• Olej napędowy
• Olej hydrauliczny
• Stabilizowany olej transformatorowy
Po kontakcie z tymi cieczami rurka penetrująca i końcówka optyczna muszą być wyczyszczone przed przechowywaniem.
Dodatek D. Gwarancja
Firma GE Inspection Technologies gwarantuje, że nowe podzespoły urządzenia VideoProbe są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, a także zapewnia,
że wykorzystywane zgodnie ze specyfikacją i z zachowaniem zasad konserwacji będą służyły przez okres jednego roku od daty zakupu od firmy GE Inspection
Technologies lub autoryzowanych dystrybutorów, z następującymi wyjątkami: źródło światła jest objęte gwarancją na okres trzech lat od daty zakupu, akumulator jest
objęty gwarancją na okres 30 dni od daty zakupu i, o ile są używane, serwomotory w systemie przegubowym są objęte gwarancją obowiązującą przez cały okres
eksploatacji sytemu VideoProbe.
Firma GE Inspection Technologies zobowiązuje się w ramach niniejszej gwarancji do naprawy lub wymiany podzespołów uznanych przez firmę GE Inspection
Technologies za wadliwe w okresie objętym gwarancją bez dodatkowych kosztów obciążających użytkownika — nie dotyczy to jednak kosztów przesyłki. Klient jest
odpowiedzialny za dostarczenie produktu do firmy GE Inspection Technologies lub jej autoryzowanego centrum serwisowego. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani
opcjonalnego wyposażenia niewyprodukowanych przez firmę GE Inspection Technologies, lecz podzespoły te mogą być objęte odrębną gwarancją producentów.
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie pierwotnego nabywcę i nie może być rozszerzona ani przeniesiona na osoby trzecie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń ani awarii produktu uznanych przez firmę GE Inspection Technologies za wynikające z niewłaściwego użycia, wypadku (w tym uszkodzeń transportowych),
zaniedbania, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji lub naprawy przez stronę inną niż firma GE Inspection Technologies lub jej autoryzowani przedstawiciele.
Niniejsza rękojmia zastępuje wszelkie wyrażone bezpośrednio i dorozumiane gwarancje, w tym z tytułu wartości handlowej i przydatności do określonego celu, a inna
strona nie może przypisywać firmie GE Inspection Technologies innych zobowiązań w związku ze sprzedażą produktów VideoProbe. Firma GE Inspection Technologies
nie ponosi odpowiedzialności za straty ani uszkodzenia, pośrednie lub bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe, wynikające z naruszenia niniejszych postanowień.
05/13/2015
75
Dodatek E. Weryfikacja końcówek pomiarowych
Przed każdym użyciem należy zweryfikować końcówki pomiarowe, aby upewnić się, że ich dokładność
nie została obniżona przez jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne. Boroskopy Visual iQ są dostarczane
z modułem weryfikacji pomiarów. Narzędzie to umożliwia weryfikację dokładności końcówek
pomiarowych. Jest wyposażone w optyczne cele pomiaru, których dokładność jest zgodna z normami
pomiarowymi instytutu United States National Institute of Standards and Technology (NIST).
Poniżej przedstawiono numery części modułów weryfikacji, których można używać z boroskopem
Visual iQ:
VER2400C
Boroskop 4,0 mm
VER2600D
Boroskop 6,1 mm
XLG3TM84VER
Dla systemów 8,4 mm
Aby zweryfikować końcówkę pomiarową 3DPM:
Zamocuj końcówkę 3DPM a następnie
1 – Przejdź do pozycji Pomiar i Adnotacje w menu Ustawienia i wybierz Sprawdź.
2 – Wprowadź końcówkę do bloku weryfikacyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby
przeprowadzić test. System automatycznie sprawdzi dokładność pomiaru dla końcówki, obecność
zabrudzeń na siatce i sprawność diod LED końcówki. Należy pamiętać, że wyniki tej weryfikacji
automatycznej są zapisywane w pliku rozwiązywania problemów (jeśli to konieczne).
Ważne: Dokładność pomiaru może również być sprawdzona poprzez wykonanie ręcznego pomiaru
długości pomiędzy krzyżykami.
Aby zweryfikować końcówkę pomiarową 3D Stereo lub Stereo:
Zamocuj końcówkę 3D Stereo lub Stereo a następnie
Pomiar
Pomiar
3 – Wprowadź końcówkę do odpowiedniego portu na bloku weryfikacyjnym i wyśrodkuj ją w stosunku
długości
do docelowych krzyżyków na obrazie.
4 – Zamróź obraz, wybierz Stereo, a następnie sprawdź numer seryjny zamontowanej końcówki.
Ważne: Końcówki 3D Stereo posiadają oznaczenie +3D na klawiszu programowalnym
5 – Wykonaj ręczne pomiary odległości pomiędzy krzyżykami.
Po odpowiednim spozycjonowaniu kursora, sprawna końcówka pomiarowa każdego rodzaju powinna
dać odczyty 1,00 ± 0,05 mm (0,100 ± 0,005 cali). Jeżeli pomiar nie mieści się w tym przedziale, należy
zapoznać się z poradami przedstawionymi w rozdziale Rozwiązywanie problemów z pomiarami.
Każdy moduł weryfikacji pomiarów jest dostarczany z harmonogramem kalibracji i świadectwem
certyfikacji, w którym określono datę kalibracji i termin przydatności do użycia.
76
widoków
Cofnij
Dodaj
pomiar
Następny
pomiar
05/13/2015
Dodatek F. Zgodność środowiskowa
Produkcja niniejszego urządzenia wiązała się z koniecznością wydobycia i użycia zasobów naturalnych. Urządzenie może zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia
i środowiska naturalnego.
Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się tych substancji w środowisku naturalnym i ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych, zachęcamy do korzystania z odpowiednich
systemów zbierania zużytych urządzeń. Systemy te umożliwiają ponowne wykorzystanie lub przetworzenie większości materiałów zużytego urządzenia w
prawidłowy sposób.
Zachętą do korzystania z tych systemów jest symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach.
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów zbiórki i ponownego wykorzystania odpadów oraz recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi lub
regionalnymi instytucjami zajmującymi się gospodarką odpadami.
Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca akumulatorów i baterii
Ten produkt zawiera akumulator, którego w Unii Europejskiej nie można wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać
się ze specjalnymi informacjami na temat akumulatorów w dokumentacji produktu. Akumulator oznakowany jest tym symbolem, który może zawierać
oznaczenia literowe wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Prawidłowy recykling polega na zwróceniu akumulatora do dostawcy lub
wyznaczonego miejsca zbiórki.
Co oznaczają te symbole?
Baterie i akumulatory muszą być oznakowane (na obudowie lub opakowaniu baterii/akumulatora, zależnie od wymiarów) symbolem osobnej zbiórki.
Dodatkowo oznakowanie musi zawierać symbole chemiczne metali toksycznych, których zawartość przekracza następujące wartości:
Kadm (Cd) powyżej 0,002%
Ołów (Pb) powyżej 0,004%
Rtęć (Hg) powyżej 0,0005%
Zagrożenia i rola użytkownika w ich ograniczaniu
Udział użytkownika w minimalizowaniu szkodliwego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzkie jest bardzo ważny. Prawidłowy recykling polega na
zwróceniu tego produktu, baterii lub akumulatorów do dostawcy bądź wyznaczonego miejsca zbiórki. Niektóre baterie i akumulatory zawierają metale toksyczne, które
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W uzasadnionych przypadkach oznaczenia produktu zawierają symbole chemiczne, które wskazują na
występowanie toksycznych metali: Pb — ołów, Hg — rtęć i Cd — kadm. Zatrucie kadmem może powodować raka płuc i prostaty. Powodowane przez ten metal choroby
przewlekłe to uszkodzenie nerek, rozedma płuc oraz schorzenia układu kostnego, takie jak osteomalacja i osteoporoza. Kadm może też być przyczyną anemii, odbarwienia
zębów i utraty węchu (anosmia). Ołów jest trujący we wszystkich postaciach. Gromadzi się w ciele, więc każde narażenie na jego działanie ma poważne skutki. Połykanie
i wdychanie cząsteczek ołowiu może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Ołów może powodować uszkodzenie mózgu, konwulsje, niedożywienie i niepłodność. Rtęć
w temperaturze pokojowej tworzy niebezpieczne opary. Wdychanie oparów rtęci w dużych stężeniach może powodować wiele poważnych objawów. Rtęć może być przyczyną
chronicznego zapalenia jamy ustnej i dziąseł, zmian osobowości, nerwicy, gorączki i wysypki.
Aby zapoznać się z instrukcjami na temat zbierania zużytych urządzeń i dodatkowymi informacjami o tej inicjatywie, należy odwiedzić witrynę internetową www.ge-mcs.com.
05/13/2015
77
Dodatek G. Zgodność z przepisami i normami
Wspólnota Europejska — informacja o znaku CE:
Parametry
wskazuje zgodność z podstawowymi wymogami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE. Takie oznaczenie wskazuje, że to urządzenie spełnia lub
przekracza wymogi określone w normach technicznych:
EN 300 328
EN 301 893
EN 301 489-1/EN 301 489-17
EN 62311
Europejski system klasyfikacji urządzeń
Grupa 1, klasa A
Parametry
na produkcie wskazuje, że poddano go badaniom i spełnia wymogi dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Boroskop Visual iQ jest
zgodny z następującą normą: EN61326-1.
Deklaracje zgodności są własnością firmy GE Inspection Technologies GmbH:
GE Inspection Technologies
GmbH Product Service Center
Lotzenäcker 4
72379 Hechingen, Niemcy
Telefon: +49(0) 74719882 0
Faks: +49(0) 74719882 16
Znak bezpieczeństwa
Boroskop Visual iQ spełnia następujące normy:
UL 61010-1, IEC 61010-1, EN 61010-1 i CSA-C22.2 nr 61010-1.
Dodatkowe badania certyfikacyjne
MIL-STD-461F: RS103, RE102 – Nad pokładem
MIL-STD-810G: 501.5, 502.5, 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.5, 516.5, 521.5
UN / DOT T1-T8
78
05/13/2015
Zgodność z normami FCC:
To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC (Federal Communications Commission). Użytkowanie urządzenia jest możliwe pod dwoma warunkami:
1) Urządzenie nie może być źródłem szkodliwych zakłóceń.
2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować nieprawidłowe działanie.
Ważne: To urządzenie poddano badaniom i uznano za spełniające wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy A zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wartości graniczne
wymienione w specyfikacjach zapewniają uzasadnioną ochroną przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje
lub może emitować fale radiowe; w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnie z instrukcjami może być źródłem zakłóceń szkodliwych dla komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnej gwarancji, że w konkretnej instalacji nie będą występować zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodować zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub
telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając ponownie, użytkownik powinien podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń w jeden (lub kilka) z poniższych sposobów:
•
•
•
•
Zmienić kierunek lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenie do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż to, do którego jest podłączony odbiornik.
Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego montera urządzeń radiowych/telewizyjnych.
Przestroga FCC:
Zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone wyraźnie przez firmę GE Inspection Technologies mogą skutkować unieważnieniem uprawnień do użytkowania tego
urządzenia.
WAŻNA INFORMACJA:
Deklaracja FCC w sprawie narażenia na działanie promieniowania radiowego:
Urządzenie spełnia wartości graniczne FCC narażenia na promieniowanie radiowe określone dla środowiska niekontrolowanego.
Nadajnika nie można używać w pomieszczeniu, w którym działa już inny nadajnik lub jest umieszczona inna antena.
Praca w paśmie 5,15–5.25 GHz jest dozwolona wyłącznie w pomieszczeniach.
Deklaracja w sprawie zgodności z wymaganiami licencji Industry Canada:
To urządzenie spełnia wymagania licencji Industry Canada — z wyłączeniem norm RSS. Użytkowanie urządzenia jest możliwe pod dwoma warunkami:
1) Urządzenie nie może być źródłem zakłóceń i
2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). L‘utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:
1) il ne doit pas produire de brouillage et
2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.
05/13/2015
79
Urządzenie jest zgodne z wymogami określonymi dla sprzętu klasy B w normie kanadyjskiej ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
WAŻNA INFORMACJA:
Deklaracja IC w sprawie narażenia na działanie promieniowania radiowego:
Urządzenie spełnia wartości graniczne IC narażenia na promieniowanie radiowe określone dla środowiska niekontrolowanego.
Nadajnika nie można używać w pomieszczeniu, w którym działa już inny nadajnik lub jest umieszczona inna antena.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements d’Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le module émetteur peut ne pas être co-située avec tout autre émetteur ou antenne.
Przestroga:
Urządzenie jest przystosowane do pracy w paśmie 5150–5250 MHz wyłączenie w pomieszczeniach. Pozwala to ograniczyć szkodliwe zakłócenia systemów satelitarnych
działających na tym samym kanale.
Ponieważ w pasmach 5250–5350 MHz i 5650–5850 MHz priorytet mają radary dużej mocy, mogą one powodować zakłócenia i/lub uszkodzenia z wyłączeniem urządzeń LAN.
Cet appareil (pour réseaux locaux radioélectriques) dans les bandes de fréquences 5150-5250 MHz est réservé à une utilization à l’intérieur afin de réduire le risque d’interférence
avec les systèmes satellites mobiles bicanaux.
Les radars forte puissance sont désignés comme étant les premiers utilisateurs (c’est-à-dire qu’ils ont la priorité) des bandes de fréquences 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz.
Ces stations radarspeuvent provoquer des interférences et/ou des dommages à ce périphérique.
Informacje dla Kanady
Urządzenie nie przekracza wartości granicznych emisji zakłóceń radiowych dla urządzeń klasy A zgodnie z przepisami dotyczącymi zakłóceń radiowych Kanadyjskiego
Departamentu Komunikacji (Canadian Department of Communications).
Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de la classe A prescrites dans le Reglement sur
le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.
80
05/13/2015
Oświadczenie dot. sieci bezprzewodowych - Brazylia:
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
(Niniejsze urządzenie działa na zasadzie urządzenia dodatkowego, tzn. nie służy do ochrony przeciw szkodliwym zakłóceniom, nawet ze stacji tego samego typu, oraz nie może
powodować zakłóceń w działaniu systemów podstawowych).
Oświadczenie dot. sieci bezprzewodowych - Korea Południowa:
(Rejestracji EMC na tym urządzeniu należy dokonać tylko do celów komercyjnych (Klasa A). Sprzedawca jak i użytkownik powinni pamiętać, że niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku domowego).
(Ze względu na możliwość zakłócenia fal radiowych niniejsze urządzenie nie może być wykorzystywane do czynności związanych z bezpieczeństwem.)
Oświadczenie dot. sieci bezprzewodowych - NCC Tajwan:
05/13/2015
81
Dodatek H. Tworzenie własnego Logo logo
Można załadować własne logo do wyświetlania na ekranie. Logo będzie wyświetlane
w lewym dolnym rogu (zamiast domyślnego logo GE). Logo muszą być zapisane
w formacie PNG i rozdzielczością nie większą niż 140 x 140 pikseli. Zaleca się
używanie plików obrazu, które są w przybliżeniu kwadratowe. Aby zastąpić logo GE
własnym logo:
Ustawienia
System
1 – Dotknąć lewego dolnego rogu ekranu (zwykle jest tam wyświetlane logo GE), aby
otworzyć menu głównei wybrać pozycję Konfiguracja , a następnie otworzyć menu
System . Można teraz przystąpić do wczytać a Logo.
Logo
Ładuj
2 – Wybrać pozycję wczytać a Logo. Zostanie wyświetlone okno przeglądania
w poszukiwaniu pliku.
3 – Znaleźć żądany plik logo.
4 – Zaznaczyć plik logo i wybrać pozycję Gotowe. Logo z załadowanego
pliku zostanie wyświetlone w lewym dolnym rogu ekranu, o ile zostało to tak
skonfigurowane w ustawieniach Ekran i wyświetlacz.
Ważne: Instrukcja dotycząca korzystania z przezroczystego logo znajduje się na
następnej stronie.
82
Icons
Widok
listy
W górę
Gotowe
05/13/2015
Aby dodać własne, przezroczyste logo, należy najpierw zapisać plik logo w programie
Photoshop, Gimp 2 lub podobnym pakiecie graficznym obsługującym mapy
przezroczystości. W przypadku programu Gimp 2 należy skorzystać z poniższej
instrukcji do skonwertowania jednokolorowego obrazu na mapę przezroczystości.
3 – Wybierz jeden kolor.
4 – Wybrać pozycję Kolor na kanał alfa.... aby skonwertować określony jednokolorowy
obraz na mapę przezroczystości.
1 – Wybierz i Otwórz plik PNG w programie Gimp2 zgodnie z ilustracją.
5 – Eksportuj przezroczysty obraz do pliku PNG.
2 – Wybrać pozycję Obraz > Tryb > RGB.
Teraz można wczytać własne przezroczyste logo do Visual iQ.
05/13/2015
83
Dodatek I. Dostępność oprogramowania open source
W tym produkcie wykorzystywane są różne pakiety oprogramowania open source. Aby spełnić postanowienia określone w ich umowach licencyjnych i zapewnić zgodność
z prawami autorskimi, w okresie trzech lat od daty pierwszej instalacji produktu każda osoba może otrzymać kopię kodu źródłowego każdego pakietu, wraz z poszczególnymi
umowami licencyjnymi i informacjami o prawach autorskich.
Pakiety źródłowe NIE SĄ WYMAGANE do prawidłowej pracy tego produktu. Ponadto tylko część oprogramowania tego produktu jest oprogramowaniem udostępnianym na
licencji open source. Pozostałe oprogramowanie jest uznawane za zbiór oprogramowania w pamięci produktu. W związku z tym firma NIE gwarantuje ANI NIE twierdzi, że kod
źródłowy zostanie udostępniony w odniesieniu do oprogramowania chronionego prawami własności.
Dystrybucje oprogramowania open source nie są objęte gwarancją wyraźną ani dorozumianą przez autorów oprogramowania, ani przez żadną osobę trzecią zaangażowaną
w dystrybucję tego oprogramowania. Więcej informacji o wyłączeniach odpowiedzialności z tytułu gwarancji można znaleźć w umowie licencyjnej poszczególnych pakietów
oprogramowania, dostępnych na żądanie. Ponadto tego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności oraz wymogi i ograniczenia dotyczące licencji mają zastosowanie wyłącznie do
poszczególnych pakietów oprogramowania open source i NIE WPŁYWAJĄ na gwarancję produktu jako całości.
W związku z dołączeniem pakietów oprogramowania do tego produktu ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie nie jest objęte dodatkowymi ograniczeniami,
wyraźnymi ani dorozumianymi, poza tymi określonymi w ich umowach licencyjnych.
Aby uzyskać kopię tych pakietów oprogramowania open source, należy przygotować model produktu i jego numer seryjny, a następnie zadzwonić do centrum obsługi klienta
pod numer +1 (315) 554-2000, wewnętrzny 3.
Dodatek J. Przywracanie ustawień fabrycznych
Konfiguracja
1 – Dotknąć na ekranie ikony logo GE, aby otworzyć lub zamknąć menu główne, w którym można znaleźć
kilka funkcji, w tym menu Ustawienia .
2 – Dotknąć, aby otworzyć menu Menu ustawień.
Informacje o
ustawień fabrycznych
System
Przywróć
3 – Wybrać pozycję Przywróć, a następnie potwierdzić, wybierając pozycję Tak, aby w aktywnym profilu
przywrócić wartości domyślne ustawień (kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zmianie bieżącego
profilu lub tworzeniu nowego profilu).
Ostrzeżenie
Przywrócić ustawienia fabryczne profilu domyślnego?
Ważne: Przywrócenie domyślnych wartości ustawień spowoduje automatyczną zmianę języka interfejsu na
Angielski. Kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się, jak zmienić język interfejsu.
Nie
84
Tak
05/13/2015
Dodatek K. Aktualizacja oprogramowania Mentor Visual iQ
Aktualizacja oprogramowania wymaga podłączenia napędu USB lub połączenia z Internetem. Proces aktualizacji należy przeprowadzać po podłączeniu iQ do źródła zasilania AC.
Ustawienia
Ustawienia
Informacje
Sprawdź automatycznie
system
WYŁ.
WŁ.
A software update is available for download.
Sprawdź teraz
Aktualizacja oprogramowania
Ekran i wyświetlacz
Checking for update
Sprawdź teraz
Łączność
Ustawienia
Obraz i wideo
Informacje
Pomiar i adnotacja
Sprawdź automatycznie
system
InspectionWorks Connect
Aktualizacja
oprogramowania
Diagnostyka
WYŁ.
WŁ.
Sprawdź teraz
Wersja 1.60.15078.1 (409 MB)
InspectionWorks
Pobierz
Ekran i wyświetlacz
Pobieranie
Wersja 1.60.15078.1 (409 MB)
InspectionWorks
1 – Dotknij logo w lewym dolnym rogu ekranu lub wciśnij
Anuluj
aby otworzyć menu główne, wybierz menu ustawień, a następnie Aktualizacja oprogramowania.
2 – Po zmianie na wartość Wł., urządzenie będzie okresowo sprawdzać dostępność aktualizacji na podłączonym napędzie USB lub po połączeniu z Internetem. Jeśli wykryte zostaną
dostępne aktualizacje wyświetlony zostanie następujący komunikat.
3 – Wybierz aby natychmiast wyszukać dostępne aktualizacje na podłączonym napędzie USB i/lub za pośrednictwem Internetu.
4 – Ikona na pasku stanu wyświetlająca się w przypadku wykrycia możliwych do pobrania aktualizacji, licznik określa liczbę dostępnych nowych aktualizacji
5 – Wybrać pozycję , aby pobrać aktualizację za pośrednictwem połączenia internetowego Ta ikona na pasku stanu (6) określa postęp pobierania aktualizacji. Po zakończeniu
pobierania (lub jeśli aktualizacja wykryta zostanie na napędzie USB), pojawi się komunikat sygnalizujący konieczność zainstalowania aktualizacji przed rozpoczęcie modyfikacji
oprogramowania.
Ważne: Aktualizacja oprogramowania nie wpływa na pliki zapisane w Menadżerze plików, Profilach ani na pozostałe ustawienia wprowadzone przez operatora.
05/13/2015
85
Dodatek L. Specyfikacja systemu LongSteer™
Ciśnienie zasilania: 100 – 150 PSIG
Nie należy przekraczać wartości 150 PSIG
Suche powietrze zapewnia użytkownik.
Aby uzyskać pełną funkcjonalność, rurka penetrująca musi sięgać co najmniej 10 stóp poza bęben.
Użytkownik może kontynuować inspekcję i sterować urządzeniem, jednocześnie zdejmując sondę z bębna. Nie ma potrzeby zdejmowania całego przewodu sondy z bębna przed jej
uruchomieniem. Dzięki temu użytkownik nie musi zdejmować przewodu poza długość wystarczającą do zbadania obiektu.
10 mm/8,4 mm Trzon:
dostępne długości 18 m i 30 m
10 mm/6,1mm Trzon z magnesem trwałym:
dostępne długości 18 m i 30 m
86
05/13/2015
Dodatek M. Platforma InspectionWorks Connect (IWC) Opcjonalna możliwość współpracy
Platforma InspectionWorks Connect to usługa internetowa umożliwiająca zdalną komunikację wideo pomiędzy Inspektorami a Ekspertami. Inspektorzy obsługują Visual IQ łącząc
się jednocześnie za pomocą infrastruktury chmury IWC ze współpracującym z nimi zdalnie Ekspertem dzięki portalowi internetowemu IWC. Pozwala to Inspektorowi i Ekspertowi na
udostępnianie nagrań wideo, wymianę wiadomości oraz tworzenie adnotacji ekranowych (w postaci zakreśleń, tekstu czy odręcznych rysunków) widocznych dla obu uczestników
wymiany. Współpraca za pośrednictwem sesji IWC wymaga:
• Aktywowania tej opcjonalnej funkcjonalności dla Visual iQ
• Rozpoczęcia i zakończenia sesji
• Zaproszenia do udziału eksperta i Zalogowania eksperta (konieczne jest użycie obsługiwanej przeglądarki)
• Możliwości wykorzystania funkcji czatu i innych narzędzi ekranowych
05/13/2015
87
Aktywacja opcjonalnej funkcji IWC dla Your Mentor Visual iQ
InspectionWorks Connect jest opcjonalną funkcjonalnością aktywowana w momencie zakupu urządzenia lub nabywaną już po jego dostarczeniu. Aby zakupić dostęp do funkcji
IWC skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem GE lub Działem obsługi klienta pod numerem 1-866-243-2638. Możesz również skontaktować się z nami za pomocą formularza
online dostępnego pod adresem https://inspectionworks.com/support. Oferujemy 30-dniową licencję testową umożliwiającą dostęp do pełnej funkcjonalności IWC.
Wykorzystanie IWC wymaga dostępu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi, przewodowej lub komórkowej oraz oprogramowania MCiQ w wersji 1.5 lub nowszej.
InspectionWorks
Connect
Licencja
próbna
Elementy sterujące na ekranie
Ustawienia
Dotykowe elementy sterujące
czatu i udostępniania
Serwer sesji
InspectionWorks Connect
Start Your Free Trail Today
Register for a 30-day trail license of InspectionWorks Connect
Imię
Nazwisko
httpd://inspectionworks.com/
Aktualizacja
oprogramowania
Test sieci
Ekran i wyświetlacz
Data wygaśnięcia licencji
Diagnostyka prędkości połączenia
Pokaż
Klucz produktu
Zmień
Uruchom
Powrót
Aktywuj
Anuluj
Łączność
Firma
Obraz i wideo
E-mail
Pomiar i adnotacja
Dowiedz
się więcej
Rozpocznij
użytkowanie próbne
InspectionWorks Connect
InspectionWorks Connect
Aktywuj licencję
Wprowadź klucz produktu otrzymany wraz z zamówieniem w celu aktywowania oprogramowania
InspectionWorks Connect na tym urządzeniu
Numer seryjny urządzenia
Klucz produktu
Dowiedz
się więcej
1 – Dotknij logo w lewym dolnym rogu ekranu lub wciśnij
Gotowe
Aktywuj
aby otworzyć Menu główne, a następnie wybierz pozycję InspectionWorks Connect.
Ważne: Jeśli urządzenie jest już wyposażone w funkcję IWC, wyświetlony zostanie ekran rozpoczęcia sesji umożliwiający zainicjowanie sesji IWC.
2 – Wybierz i wprowadź wymagane informacje aby rozpocząć 30-dniowy okres próbny lub skontaktuj się z GE (patrz informacje powyżej) aby zakupić dostęp do funkcjonalności IWC.
3 – Aby aktywować licencje IWC zakupione już po dostarczeniu urządzenia wybierz InspectionWorks Connect w menu Ustawienia .
4 – Wybierz pozycję Aktywuj aby wprowadzić klucz produktu. Pozostałe opcje pozwalają na ustawienie narzędzi ekranowych IWC jako Wł. or Wył., określenie Serwera za
pośrednictwem którego odbywa się sesja IWC, uruchomienie Testu sieci w celu sprawdzenia czy dostępne połączenie internetowe jest wystarczająco wydajne na potrzeby
komunikacji IWC oraz sprawdzenie kiedy wygasa posiadana licencja testowa.
5 – Dotknij aby wprowadzić Klucz produktu. Zostanie wyświetlona klawiatura wirtualna . Po wprowadzeniu klucza wybierz pozycję Gotowe , a następnie Aktywuj aby zakończyć
proces aktywacji funkcji IWC.
88
05/13/2015
Rozpoczęcie i zakończenie sesji IWC
InspectionWorks
Connect
InspectionWorks Connect to usługa internetowa umożliwiająca zdalną komunikację wideo pomiędzy Inspektorem
a Ekspertem. Inspektorzy obsługują Visual iQ, udostępnianie plików wideo, wymianę wiadomości i wprowadzanie
adnotacji ekranowych widocznych dla obu uczestników wymiany. InspectionWorks Connect jest opcjonalną
funkcjonalnością aktywowana w momencie zakupu urządzenia lub nabywaną już po jego dostarczeniu.
Rozpocznij sesję
Aby rozpocząć sesję IWC:
Jakość
Ustawienia
NISKA AUTOMATYCZNA
6 – Dotknij logo w lewym dolnym rogu ekranu lub wciśnij
wybierz pozycję InspectionWorks Connect.
Licencja
próbna
Dowiedz
się więcej
Przeczytałem i akceptuję warunki użytkowania
Anuluj
Ważne: Pod warunkiem, że urządzenie jest już wyposażone w funkcję IWC, wyświetlony zostanie ekran
rozpoczęcia sesji umożliwiający zainicjowanie sesji IWC. W przeciwnym wypadku, kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej na temat Aktywacji funkcji IWC dla Your Mentor iQ..
7 – Wybrać pozycję AUTOMATYCZNA, lub NISKA jakość obrazu ( NISKIE ustawienie pozwala na przesyłanie
Zastrzeżenie dotyczące usługi
Warunki
użytkowania
aby otworzyć menu główne, następnie
OK
strumienia wideo za pośrednictwem sieci o ograniczonym przesyle) lub Ustawienia aby określić ustawienie
narzędzi ekranowych IWC jako Wł. lub Wył., określić Serwer , za pośrednictwem którego prowadzona będzie
sesja IWC (zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywać tego kroku), uruchomić Test sieci w celu sprawdzenia czy
dostępne połączenie internetowe jest wystarczająco wydajne na potrzeby komunikacji IWC oraz Aktywować
IWC (lub sprawdzić kiedy wygasa licencja testowa).
8 – Po przeczytaniu Warunków użytkowania, wybierz pozycję OK aby rozpocząć sesję.
Sesja inicjacji
9 – Ta ikona pojawia się jeśli uruchomiona jest sesja IWC lecz ekran nie jest obecnie dzielony z ekspertem.
10 – Ten adres URL sesji, identyfikator i hasło potrzebne są każdej osobie dołączającej zdalnie do sesji jako Ekspert.
Tylko jeden Ekspert może uczestniczyć jednocześnie w danej sesji. Prześlij automatycznie wymagane dane logowania
na dowolny adres e-mail wybierając Zaproś (11). Alternatywnie, wybierz OK aby
rozpocząć sesję bez wysyłania automatycznego zaproszenia do Eksperta.
Sesja jest gotowa
Szczegóły sesji
Ważne: Adres URL sesji, identyfikator i hasło mogą być udostępniane Ekspertowi
i pozwalają na zalogowanie się do portalu eksperckiego i dołączenie do sesji.
Dane można przesłać automatycznie po wciśnięciu przycisku Zaproś. Aby ręcznie
zalogować się do sesji IWC wystarczy, używając obsługiwanej przeglądarki, przejść
pod adres https://inspectionworks.com/connect/ lub kliknąć na przycisku Dołącz
do sesji Live Connect na stronie domowej InspectionWorks. W celu ukończenia
logowania wystarczy wprowadzić identyfikator i hasło otrzymane od inspektora.
Adres URL sesji
Identyfikator sesji
Hasło sesji
Aby zakończyć sesję IWC:
Zaproś
OK
InspectionWorks
Connect
Zakończ sesję
12 – Aby w dowolnym momencie zakończyć sesję otwórz menu główne, a następnie
wybierz pozycję InspectionWorks Connect Wybierz przycisk Zakończ sesję . 05/13/2015
89
Przesyłanie zaproszenia do sesji IWC i danych logowania dla Eksperta za pomocą poczty e-mail
Szczegóły sesji
You are now sharing video
Adres URL sesji
Identyfikator sesji
Hasło sesji
Zaproś
OK
Wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem i szczegółami tej sesji
Wprowadź adres e-mail
Powrót
Anuluj
Wyślij
Wyświetlenia
Adnotacja
obraz
Stereo
Szczegóły sesji zostały wysłane na adres e-mail eksperta
13 – Wybierz pozycję Zaproś aby określić adres e-mail Eksperta , na który chcesz automatycznie przesłać adres URL sesji, identyfikator i hasło.
14 – Wprowadź adres e-mail Eksperta i wybierz Wyślij. Wszystkie dane potrzebne do zalogowania oraz link do strony internetowej sesji IWC zostaną automatycznie wprowadzone
do treści wiadomości e-mail.
15 – Po odebraniu wiadomości z zaproszeniem Ekspert musi jedynie kliknąć na otrzymane łącze, wprowadzić nazwę użytkownika i wybrać Dołącz do sesji.
Eksperci mogą łączyć się z sesją z każdego urządzenia umożliwiającego połączenie się z internetem i uruchomienie jednej z obsługiwanych przeglądarek.
16 – Ta informacja pojawia się na ekranie Visual iQ w momencie dołączenia do sesji przez Eksperta . Wyświetlana jest ona tak długo, jak długo Ekspert pozostaje zalogowany do sesji.
17 – Wybierz górny przycisk aby otworzyć Pole chatu i/lub wysłać wiadomość tekstową. Wybierz dolny przycisk aby przerwać udostępnianego wyświetlanego obrazu zalogowanemu
Ekspertem. Zauważ, że przerwanie udostępniania ekranu nie oznacza zakończenia sesji IWC. Dotknij tutaj, aby ustawić udostępnianie ekranu jako Wł. i Wył..
18 – Narzędzia ekranowe Eksperta pozwalają na wykonywanie odręcznych rysunków, wstawianie okręgów i strzałek, dodawanie notatek tekstowych i usuwanie adnotacji. Ekspert może również
zapisywać zrzuty z ekranu na dysku swojego komputera. Ważne: Narzędzia Eksperta stają się aktywne po zamrożeniu ekranu Visual iQ przez Inspektora - Ekspert nie kontroluje działania Visual iQ.
19 – Ekspert i Inspektor Visual iQ mogą przesyłać i odbierać wiadomości na czacie w ciągu całej sesji, bez względu na to, czy w danym momencie udostępniany jest ekran
wyświetlacza.
90
05/13/2015
Narzędzia IWC na ekranie Inspektora Visual iQ
Na żywo
20 – Ta ikona pojawia się na ekranie Visual iQ w momencie dołączenia do sesji przez
Zatrzymano udostępnianie wideo
Eksperta . Bez względu na to, czy obraz ekranu jest aktualnie udostępniany, ikona
wyświetlana jest zawsze, gdy Ekspert pozostaje zalogowany do sesji.
21 – Wciśnij aby udostępnić wyświetlany obraz zalogowanemu Ekspertowi.
Ważne: Tylko Operator Visual iQ może określić czy wyświetlany obraz zostanie
udostępniony zdalnie Ekspertowi.
22 – Ta ikona informuje, że wyświetlany obraz jest widoczny dla zalogowanego
Na żywo
Eksperta.
Udostępniasz wideo
23 – Wciśnij aby zakończyć udostępnianie wyświetlanego obrazu zalogowanemu
Ekspertowi. Ważne: przerwanie udostępniania ekranu nie oznacza zakończenia
sesji IWC.
24 – Ta ikona informuje, że wyświetlany obraz nie jest widoczny dla zalogowanego
Eksperta.
25 – Wybierz, aby otworzyć Pole chatu. Zauważ, że wiadomości od Eksperta
wyświetlane są natychmiast na ekranie monitora Visual iQ i pozostają dostępne przez
cały czas trwania sesji po otwarciu pola chatu.
26 – Ekspert i Inspektor Visual iQ mogą przesyłać i odbierać wiadomości na czacie w
ciągu całej sesji, bez względu na to, czy w danym momencie udostępniany jest ekran
wyświetlacza.
Powrót
Ukryj
klawiaturę
05/13/2015
Wyślij
91
Indeks
Symbole
F
Trójwymiarowy pomiar fazowy 41
3DPM 41
Domyślne ustawienia fabryczne 19
ustawień fabrycznych 72
kąt widzenia (FOV) 52
Menedżer plików 30
Pole widzenia FOV 52
Zatrzymanie 27
D
Zasilacz AC/DC 15
Adaptacyjnej redukcji szumów (ANR) 33
Dodaj dźwięk, 37
Adnotacja 36
Funkcja ANR 33
Strzałki 36
uwag audio 37
B
Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów 7
połączeń z urządzeniami Bluetooth 22
urządzeniami Bluetooth 22
Jasność, 32
C
Ładowanie akumulatora 14
Zgodność chemiczna 65
Czyszczenie urządzenia 56
Pomiar porównawczy 52
Opis podzespołów 10
Połączenia 22
Utwórz folder 55
Centra obsługi klienta 75
G
logo GE 15
menu główne 17
I
Image 32
typ pliku graficznego 24
Lokalizacja zapisu obrazu 24
Ustawienia transformacji obrazu 32
Obraz i wideo 24
Importuj wstępnie ustawione uwagi 25
Sonda inspekcyjna 26
InspectionWorks Connect 84
Instalowanie akumulatora 14
Inwersja+ 33
Odwróć, 32
IWC 84
K
Znane sieci 22
D
L
Data 19
Format daty 20
Czas letni 20
Profil domyślny, 18
Profil głębokości 43
Korekcja zniekształceń 33
tabela korekcji zniekształceń 24
Duża walizka 13
Logo 19, 71
Długa ekspozycja, 33
LongSteer™ 83
E
Edytowanie plików 55
Zgodność środowiskowa 67
92
M
Powiększenie 31
Konserwacja 56
Mapowanie dysku sieciowego 23
kursorach odpowiadających 47
MDI 56
Pomiar i adnotacja 25
Końcówki pomiarowe 40
05/13/2015
Rodzaje pomiarów 40
Pomiar 39
Oprogramowanie Menu Directed Inspection (MDI) 56
mikrofon 24
Liczba MTD 41
O
Oprogramowanie open source 72
Język roboczy 10, 20
Końcówki optyczne 16
Tabela końcówek optycznych 64
P
Plik własnego logo 71
Odtwórz dźwięk 37
Mapa P 25
Widok chmury punktów 45
Zarządzanie energią 20
Wyłączenie 15
Włączenie 15
Adnotacja wstępnie zdefiniowana 25
Wstępnie zdefiniowane ustawienia transformacji obrazu 34
Sondy 16
profil 18
Q
Szybki zapis 29
R
przywołanym obrazem 30
Przywołane wideo 38
Rejestrowanie wideo na żywo 38
Wymiar referencyjny 52
Zgodność z przepisami i normami 68
Demontaż akumulatora 14
Zmień nazwę, 29
Resetuj transformacje, 33
S
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 6
menu opcji zapisu 29
Zapisywanie plików obrazów 29
Konfiguracja ekranu i wyświetlacza 21
Konfiguracja 17
Pojedynczy widok 33
Mała walizka 12
Rejestrowanie dźwięku 21
05/13/2015
głośnik 24
Dane techniczne 61
Steruj 20
Steruj i zostań 20
Natomiast w trybie Steruj i zostań położenie zginanej szyjki jest 26
Tryb sterowania 26
Ustawienia czułości sterowania 20
wskaźnik stereo 25, 46
Pomiary stereo 46
System 19
Hasło systemowe 19
T
Czujnik temperatury Ostrzeżenia 26
Widok miniatur 55
Godzina 19
Format godziny 20
Strefa czasowa, 19
Mapa końcówek 21, 26
Ekran dotykowy 11
sterowanie czułością dotyku 21
Troubleshooting Guide 58
Rozwiązywanie problemów z pomiarami 53
U
Tryb podrzędny USB 20
V
Weryfikacja końcówek pomiarowych 66
wideo 38
format rejestracji wideo 24
Lokalizacja zapisu wideo 24
Widok 28
klawiatura wirtualna 18
W
Gwarancja 65
Równowaga bieli 19
Wi-Fi, 22
Z
Mapa Z 25
Powiększenie 31
Okno powiększania 25, 42
93
Centra obsługi klienta
Ameryka Północna/Południowa
Chiny
721 Visions Drive
Skaneateles, NY 13152
Telefon: 888-332-3848
315-554-2000, wewn. 1
E-mail: [email protected]
GE Measurement & Control
No. 8 Xi hu Road, strefa Wu Jin
Changzhou, Jiang Su 213164
Chiny
Telefon: + 86 400 818 1099
E-mail: [email protected]
Europa
Robert Bosch Str. 3
50354 Huerth
Niemcy
Telefon: +49 2233 601 111 wewn. 1
E-mail: [email protected]
Azja/Pacyfik
Rosja
GE RUS LLC
GE Power Technology Center
Industrial Park "Rosva"
Rosva Kaluga, 248001, Rosja
Telefon: +7 4842 716 576
E-mail: [email protected]
GE Energy Singapore Pte Ltd.
10 Lok Yang Way
Singapore 628631
Telefon: +65 62135500
E-mail: [email protected]
Adres e-mail: [email protected]
www.ge-mcs.com
Produkt zmontowany w Stanach Zjednoczonych przez firmę GE Inspection Technologies
©2015 General Electric Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne urządzenia mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
©2015 VideoLAN
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
94
05/13/2015

Podobne dokumenty