CSR w oczach pracowników Pisząc o odpowiedzialności społecznej

Komentarze

Transkrypt

CSR w oczach pracowników Pisząc o odpowiedzialności społecznej
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
CSR w oczach pracowników
Pisząc o odpowiedzialności społecznej biznesu w kontekście zarządzania ludźmi, skupiamy
się na ogół na odpowiedzialnej polityce firm wobec samych zatrudnionych. Tymczasem
także dla pracowników bardzo istotne jest to, jak ich pracodawcy postrzegani są na rynku i
w społeczeństwie.
– Pracownicy oczekują od pracodawcy czegoś więcej niż tylko pensji. Chcą się identyfikować
z organizacją i jej wartościami – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. – CSR jest jednym z elementów pozafinansowego motywowania
pracowników. Dzięki wdrażaniu zasad CSR w firmie może się zwiększyć lojalność
pracowników, pozytywny wizerunek firmy wśród pracowników firmy ulega poprawie, co z
kolei może wpływać na łatwiejsze pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników.
Pomagam, więc jestem
Jednym ze sposobów angażowania pracowników w działania CSR firmy są programy
wolontariatu pracowniczego. Dzięki włączeniu się w akcje wolontariackie pracownicy mają
szansę zaspokoić swoje potrzeby niezwiązane z biznesem – jest to doskonała okazja do
realizowania własnych zainteresowań i pasji. Praca wolontariusza daje poczucie satysfakcji z
pożytecznych i wartościowych działań na rzecz innych, przynosi też inspirację do działań i
pomaga rozwijać kreatywne myślenie. Jest też niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych
kontaktów, a także do integracji ze współpracownikami.
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
– Działalność charytatywna pozytywnie wpływa na atmosferę w firmie. Pokazuje, że razem
możemy nie tylko pracować, ale też najzwyczajniej na świecie pomóc tym, którzy tego
potrzebują. To niesamowite jak te akcje jednoczą ludzi i motywują do działania – twierdzi
Mariusz Gutowski z firmy Novartis, który w sierpniu ub.r. jeszcze jako praktykant, wraz z
innymi uczestnikami Programu Praktyk Letnich współorganizował zbiórkę przyborów
szkolnych dla domu dziecka. – Odzew pracowników był niewyobrażalny. Zebraliśmy kilka
ogromnych kartonów długopisów, kredek, książek i zeszytów, których było tak wiele, że nie
mogliśmy zmieścić ich w samochodzie. Przekazaniu szkolnych wyprawek towarzyszyły m.in.
bloki warsztatów z origami, języków obcych, tańca oraz turniej gry w piłkarzyki. Cieszę się, że
mogłem w tym uczestniczyć.
Jak zapewnia Wojciech Nowak, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Novartis Poland,
zaangażowanie prospołeczne w tej firmie rodzi się nie z mody na „społeczną
odpowiedzialność biznesu”, ale z potrzeby serca i wrażliwości pracowników oraz długiej
tradycji firmy w tym obszarze.
– Nasza firma, co roku obchodzi Novartis Community Partnership Day. Jest to dzień, w
którym organizowane są edukacyjne spotkania z podopiecznymi jednego z warszawskich
Domów Dziecka. Staramy się zapewnić dzieciom różnego rodzaju atrakcje i zajęcia
edukacyjne. Placówkę tę wspieramy również finansowo – mówi Wojciech Nowak.
Zaangażowanie ma znaczenie
Patrycja Gawarecka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu AB S.A., odpowiedzialna za CSR, uważa
nawet, że praca nad wspólnymi projektami, integracja oraz poczucie przynależności i
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
czynienia dobra wzmacniają więź pracodawcy ze współpracownikami, zmniejszając tym
samym ryzyko „podkupienia” talentów przez konkurencję.
– Zaangażowanie społeczne buduje bardzo pozytywny wizerunek i wzbudza pozytywne
emocje również pośród społeczności lokalnej – przekonuje Patrycja Gawarecka. – Spółka AB
współpracuje między innymi z Fundacją Mam Marzenie, spełniając marzenia podopiecznych
organizacji, a także angażuje się w projekty ekologiczne (Akcja „Ciuch w Ruch” organizowana
przez Fundację Anny Dymnej). W ten sposób dajemy przykład pracownikom, kontrahentom,
partnerom biznesowym i sąsiadom. Staramy się wspólnie wdrażać ciekawe pomysły np. TB
Paka dla Dzieciaka to oddolna akcja, która powstała właśnie z inicjatywy pracowników AB.
Podczas programu prowadzona jest zbiórka najpotrzebniejszych przedmiotów, które trafiają
do najuboższych rodzin regionu dolnośląskiego.
Jak wynika z najnowszego raportu International Index of Corporate Values 2013,
opublikowanego 22 stycznia br. przez ECCO Network, odpowiedzialność społeczna firm
stanowi wśród przedsiębiorstw działających w naszym kraju coraz ważniejszą wartość. Od
2009 do 2012 roku przesunęła się na liście najczęściej wymienianych przez firmy wartości z
trzynastej na szóstą pozycję.
Paweł Berłowski

Podobne dokumenty