Artykuł sponsorowany na Familie.pl

Transkrypt

Artykuł sponsorowany na Familie.pl
Artykuł sponsorowany
na Familie.pl
artykuł sponsorowany
w top artykule
zdjęcie lub logo
ilustrujące artykuł
•dodatkowa promocja artykułu
sponsorowanego w top artykułach:
100 zł netto
•max czas promocji 1 doba,
w dniach poniedziałek-piątek
• artykuł sponsorowany 200 zł/tydzień
• po kliknięciu w tytuł pojawia się
pełna treść, zdjęcia, logo itp.
Co zlecający powinien przygotować?
• materiały do przygotowania treści redakcyjnej
• logo i zdjęcia
• link do swojej strony
„EDYTOR” Spółka z o.o., ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000009446 NIP 729-198-10-28 Wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 zł

Podobne dokumenty