Pracodawcy Pytaja O Znajomosc Jezykow Obcych

Transkrypt

Pracodawcy Pytaja O Znajomosc Jezykow Obcych
Warszawa, 15.03.2012r
Pracodawcy pytają o znajomość języków
Znajomość języków obcych jest jednym z kluczowych kryteriów oceny potencjalnego pracownika.
Opublikowane w ostatnim czasie badania wskazują, które języki są najbardziej wartościowe z perspektywy
pracodawców.
Postępująca globalizacja i wzrost konkurencji między firmami o międzynarodowym zasięgu to główne powody
radykalnego wzrostu znaczenia kompetencji językowych. Obecnie trudno sobie wyobrazić osobę na istotnym
stanowisku w dużym przedsiębiorstwie lub korporacji, która potrzebowałaby tłumacza podczas spotkań
biznesowych bądź tworzenia ofert, prezentacji. Młody człowiek bardzo wcześnie staje przed wyborem: w jaki
język warto zainwestować czas i pieniądze? Przeprowadzone w ostatnim czasie badania rozwiewają te
wątpliwości.
Oczekiwania pracodawców pod lupą
Portal ogłoszeniowy Praca.pl sprawdził, które języki są najbardziej pożądane w ogłoszeniach publikowanych
przez osoby, poszukujące pracownika. Badanie wskazało wyraźnego lidera – język angielski był wymieniany jako
wymóg w 57,% ofert. Drugim najczęściej wymaganym językiem był niemiecki – pojawiał się w 12,2% ogłoszeń.
Dużą popularność niemieckiego należy tłumaczyć otwarciem rynku pracy dla Polaków, które miało miejsce w
2011 roku oraz zacieśnieniem współpracy gospodarczej między firmami z obu krajów. Na trzecim miejscu
uplasował się język francuski z 4,2%, a dalej język rosyjski – 2% ofert pracy.
Eksperci portalu Praca.pl podkreślają, że coraz większa liczba pracodawców jest zainteresowana zatrudnieniem
specjalisty znającego co najmniej dwa języki obce, przeważnie język angielski plus dodatkowy, zależnie od
proponowanego stanowiska. Oferty z wymogiem znajomości bardziej egzotycznych języków były marginalne,
np. chiński – 0,08%, jednak trzeba tu pamiętać, że taki nabór dotyczy też bardzo wąskiego grona kandydatów.
Szkoła Języka Angielskiego ENGLISH FOR YOU
Zapisy i zajęcia: ul. Grochowska 10, ul. Marszałkowska 28 lok 173
infolinia 22/ 612 21 21, 812 74 22
e-mail: [email protected], www.englishforyou.pl
„Warto podkreślić, że dla pracodawców, którzy wymagają biegłej znajomości języka obcego, coraz bardziej
przekonującym dowodem na to, że język opanowany jest przez kandydata w stopniu wystarczającym, będzie nie
tylko test czy fragment rozmowy kwalifikacyjnej prowadzony w języku obcym, ale również udokumentowane
doświadczenie pracy za granicą bądź w międzynarodowym środowisku” - komentuje Krzysztof Kirejczyk, prezes
portalu Praca.pl.
Język obcy dobrą receptą na kryzys?
Warte uwagi badanie przeprowadziła również warszawska szkoła języka EnglishForYou.pl – zapytała ona ponad
260 uczniów m.in. dlaczego podjęli się nauki angielskiego oraz jaki język wybraliby w drugiej kolejności. Co
ciekawe, aż 82% respondentów oceniła, że znajomość języka obcego jest dobrą inwestycją w czasach kryzysu
ekonomicznego. Najczęściej wybieraną odpowiedzią w kontekście celu nauki była: chęć znalezienia lepszej
pracy (33%), dalej: dla własnej satysfakcji (27%) oraz: aby swobodnie komunikować się w trakcie podróży
zagranicznych (25%). Ankieta przewidywała również zaznaczenie drugiej opcji (zaprezentowane dane to
odpowiedzi 1-szego wyboru). Dużą część osób, które wzięły udział w badaniu stanowili studenci – w ich
przypadku proporcje były nieco inne, bo aż 70% z nich wskazało potrzebę znalezienia w przyszłości dobrej pracy
jako główny powód nauki (z czego 44% zrobiło to w pierwszej kolejności).
Wykres graficzny ilustrujący sumę odpowiedzi respondentów w 1-szym i 2-gim wyborze bez podziału na profil
respondentów (np. wśród studentów zdecydowanie najczęściej była wybierana odp. ,,Chcę znaleźć w przyszłości lepszą
pracę”). Źródło: www.englishforyou.pl.
Szkoła Języka Angielskiego ENGLISH FOR YOU
Zapisy i zajęcia: ul. Grochowska 10, ul. Marszałkowska 28 lok 173
infolinia 22/ 612 21 21, 812 74 22
e-mail: [email protected], www.englishforyou.pl
,,W swoim badaniu pytaliśmy również ile języków optymalnie chcieliby opanować respondenci. Dwa języki obce
zaznaczyło 53% osób, trzy – 22%, a jeden satysfakcjonowałby 15%. Angielski był zdecydowanie
najpopularniejszy (90%), wielu uczniów chce również opanować hiszpański (33%), niemiecki (27%) i francuski
(17%)” – mówi Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl.
Języki dla pracy czy rozrywki?
Biorąc pod uwagę niemałe zapotrzebowanie wśród pracodawców na pracowników, władających niemieckim,
zainteresowanie tym językiem wśród uczniów szkół językowych wydaje się naturalne. W ogłoszeniach o pracę
znacznie rzadziej pojawia się hiszpański, jednak nie rzutuje to popularność tego języka. Niewątpliwie znajomość
języków obcych stała się ważnym wyznacznikiem pozycji na rynku pracy, choć niektórzy myślą o nich także w
kontekście turystycznym.
Kontakt dla prasy:
Korneliusz Smolik
[email protected]
tel.510796217
Szkoła Języka Angielskiego ENGLISH FOR YOU
Zapisy i zajęcia: ul. Grochowska 10, ul. Marszałkowska 28 lok 173
infolinia 22/ 612 21 21, 812 74 22
e-mail: [email protected], www.englishforyou.pl

Podobne dokumenty