Losy Absolwentów LO

Komentarze

Transkrypt

Losy Absolwentów LO
LOSY ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W
ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W SKIERNIEWICACH 2014/2015
 Wychowawcy zgromadzili informacje o dalszych losach swoich
wychowanków.
 W roku szkolnym 2014/2015 liceum ogólnokształcące ukończyło 160
uczniów.
 Studia podjęło 122 absolwentów (76,25%).
 W szkołach policealnych kształci się 20 absolwentów (12,5%).
 Pracuje 8 osób (5%).
 4 osoby poszukują pracy (2,5%).
 Z kraju wyjechało 4 absolwentów (2,5%).
 W systemie stacjonarnym studiują 104 osoby (65%), zaocznie 20 osób
(12,5%).
LOSY ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W
PODZIALE NA KLASY
klasa 3a
studiuje i pracuje
4
poszukuje pracy
2
szkoły policealne Cosinus Skierniewice
1
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Skierniewice
1
CKU Łowicz
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
2
Uniwersytet K. S. Wyszyńskiego w Warszawie
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Skierniewice
2
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa
2
SGGW Warszawa
2
UW
1
UŁ
7
Akademia Obrony Narodowej Warszawa
4
liczba uczniów
26
0
5
10
15
20
25
30
klasa 3b
medyczna szkoła policealna "Awangarda" w Skierniewicach
1
poszukuje pracy
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
1
AWF w Poznaniu
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
1
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Londynie
1
CKU Łowicz
2
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Skierniewice
1
PWSZ w Skierniewicach
2
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
1
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
2
SGGW Warszawa
1
Politechnika Warszawska
1
Politechnika Łódzka
2
UW
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3
UŁ (w tym również biologia, chemia)
6
liczba uczniów
28
0
5
10
15
20
25
30
klasa 3c
Szkoła Policealna w Łodzi
1
pracuje
1
Uni. Przyrodniczy w Lublinie
1
Spoleczna Akademia Nauk w Warszawie
1
Uni. K. S. Wyszyńskiego w Warszawie
1
WS Gospodarki Krajowej w Kutnie
1
UMK w Toruniu
1
Szkoła Policealna w Warszawie
1
Centrum Edukacyjne w Warszawie
1
Warszawska Szkoła Reklamy
1
Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie
1
Uni. Jagielloński
1
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
1
praca za granicą
2
CKU w Łowiczu
1
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Skierniewice
2
1
PWSZ w Skierniewicach
UŁ
3
liczba uczniów
22
0
5
10
15
20
25
klasa 3d
SGGW Warszawa
2
brak danych
5
praca za granicą
1
PWSZ w Skierniewicach
1
WAT
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
1
Akademia Obrony Narodowej Warszawa
1
UŁ
2
Politechnika Wrocławska
1
Politechnika Warszawska
9
Politechnika Łódzka
5
Politechnika Poznańska
5
liczba uczniów
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
klasa 3e
studiuje i pracuje
2
pracuje
1
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (h. zagr.)
1
AMW Gdynia (nawigacja)
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
1
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
1
Polsko- Japońskia Akademia Technik Komputerowych w
Warszawie
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
1
Politechnika Poznańska
1
Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie
1
WSGK w Kutnie
1
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
1
SGSP w Warszawie (bezp. cyw.)
1
AWF Warszawa
1
Politechnika Częstochowska
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
1
UW
1
Politechnika Łódzka
4
UŁ
4
SGGW Warszawa
2
liczba uczniów
27
0
5
10
15
20
25
30
klasa 3j
niepromowany
1
poszukuje pracy
1
praca za granicą
1
Szk. Policealna Sam. Woj.. Łódz. w Łowiczu
6
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Skierniewice
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Skierniewice
4
UŁ
8
Uni. Mikołaja Kopernika w Toruniu
1
liczba uczniów
23
0
5
10
15
20
25
LOSY ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WEDŁUG
WYBORU UCZELNI
nazwa uczelni
łączna liczba absolwentów
liceum ogólnokształcącego
z klas III a, b, c, d, e, j
30
1. Uniwersytet Łódzki
3
2. Uniwersytet Warszawski
2
3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1
4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3
5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3
6. Uniwersytet K. S. Wyszyńskiego w Warszawie
1
7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
1
8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie
3
2
11. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
12. Polsko- Japońskia Akademia Technik
Komputerowych w Warszawie
1
2
13. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
1
14. Warszawska Szkoła Reklamy
1
15. Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie
16. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Wyższa Szkoła
Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego)
1
3
17. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
1
18. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
1
19. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
3
20. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
1
21. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w
Londynie
1
22. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
10
23. Politechnika Warszawska
11
24. Politechnika Łódzka
6
25. Politechnika Poznańska
1
26. Politechnika Wrocławska
1
27. Politechnika Częstochowska
5
28. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
1
29. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
1
30. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
1
31. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1
32. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
1
33. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
7
34. SGGW w Warszawie
10
35. PWSZ w Skierniewicach
5
36. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Skierniewicach
1
37. licea i szkoły policealne „Cosinus” w Skierniewicach
38. Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Łowiczu
4
39. Szkoła Policealna Samorządu Województwa
Łódzkiego w Łowiczu
40. medyczna szkoła policealna "Awangarda" w
Skierniewicach
6
1
1
41. Centrum Edukacyjne Wizażu i Stylistyki w Warszawie
1
42. Medyczna Szkoła Policealna w Łodzi
1
43. Kosmetologiczna Szkoła Policealna w Warszawie
1
44. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
4
45. poszukuje pracy
8
46. pracuje
4
47. wyjazd z kraju
5
48. brak danych
49. razem
160
LOSY ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO WEDŁUG
STATUSU UCZELNI, TRYBU STUDIOWANIA ORAZ PODJĘTEJ PRACY
studia/klasy
3a
3b
3c
3d
3e
3j
razem
studia
publiczne
studia
niepubliczne
studia
dzienne
studia
zaoczne
studia
wieczorowe
szkoły
policealne
praca
19
17
9
28
21
13
107
2
5
3
-
5
-
15
16
20
9
25
23
10
104
5
3
3
3
3
3
20
-
-
-
-
-
-
-
3
4
6
-
-
7
20
4
-
1
-
3
-
8
poszukiwanie
pracy
wyjazd z
kraju
brak danych
2
1
-
-
-
1
4
-
-
2
1
-
1
4
-
-
-
5
-
-
5
stan klasy
26
28
22
34
27
23
160
LOSY ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO WEDŁUG
STATUSU UCZELNI, TRYBU STUDIOWANIA ORAZ PODJĘTEJ PRACY
liceum
180
160
140
120
100
80
60
40
20
st
ud
ia
st
pu
ud
bl
ia
ic
ni
zn
ep
e
ub
lic
st
zn
ud
e
ia
dz
st
ie
ud
nn
ia
e
sz
za
ko
oc
ły
zn
po
e
lic
ea
ln
po
e
sz
uk
pr
iw
ac
an
a
ie
pr
w
ac
yj
az
y
d
z
kr
br
aj
u
ak
da
ny
ch
st
an
kl
as
y
0
3a
3b
3c
3d
3e
3j
razem
Wnioski:
 Zdecydowana większość absolwentów liceum kontynuuje naukę, 142
osoby - 88,75%.
 Prym wiodą uczelnie państwowe, 107 absolwentów - 67% , na uczelniach
niepublicznych studiuje 15 osób - 9%.
 Absolwenci, którzy realizowali program rozszerzony z przedmiotów
ścisłych w klasie 3d chętnie wybierali studia na politechnice – 20 osób,
co stanowi 59% liczebności klasy.
 17 absolwentów – 61% klasy 3b o profilu biologiczno – chemicznym
kształci się dalej zgodnie z profilem klasy. 9 osób studiuje na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim oraz
Politechnice Łódzkiej kierunki takie jak: medycyna, pielęgniarstwo,
biologia, mikrobiologia, chemia, technologia chemiczna. Na pozostałych
uczelniach 8 osób wybrało naukę w specjalnościach: energetyka i chemia
jądrowa, fizjoterapia, technik farmaceuta, dietetyka, pielęgniarstwo.
 Uczelniami najchętniej wybieranymi były:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska
PWSZ w Skierniewicach
SGGW w Warszawie
Politechnika Poznańska
– 30 osób,
– 11 osób,
– 10 osób,
– 10 osób,
– 7 osób,
– 6 osób.
 W porównaniu do lat ubiegłych, absolwenci liceum kierowali się znacznie
większą swobodą w doborze uczelni wykorzystując bogatą ofertę
edukacyjną, np. 6 absolwentów klasy 3j kształci się w kierunku technik
farmaceuta w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w
Łowiczu. W roku szkolnym 2014/2015 absolwenci wybrali 40 różnych
typów uczelni, w roku ubiegłym 25 uczelni.