Biuletyn, 09. 2010

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn, 09. 2010
BIULETYN INFORMACYJNY MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW
BADAWCZYCH
W biuletynie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące międzynarodowych programów
badawczych, otwartych konkursów, ogłoszeń Komisji Europejskiej oraz odbywających się konferencji i
szkoleń, a także najnowszych interesujących publikacji. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej
strony http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=mspb gdzie znajdziecie Państwo przydatne
linki, publikacje i najświeższe aktualności. Zapraszamy do lektury.
OGŁOSZENIA SEKCJI ...................................................................................................... 4

KWESTIA UPROSZCZEŃ ..................................................................................................... 4

WORK PROGRAMME 2012 .................................................................................................. 4
OTWARTE KONKURSY .................................................................................................... 4

HEALTH-2011-two-stage .................................................................................................... 4

HEALTH-2011-single-stage ................................................................................................. 4

KBBE 2011 ........................................................................................................................ 4

Joint Programming Coordination 2011 ................................................................................ 5

ERC Starting Independent Researcher Grant ....................................................................... 5

Industry-Academia Partnerships and Pathways .................................................................... 5

Marie Curie Initial Training Networks 2011 (ITN) ................................................................. 5

Unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU´s
Convergence Regions and Outermost regions (REGPOT) .............................................................. 5

Nuclear Fission and Radiation Protection ............................................................................. 5

Fet Open scheme .............................................................................................................. 6

Konkursy instytutów JRC .................................................................................................... 6

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Granty na Granty”. .............................. 6
OGŁOSZENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ ............................................................................. 6

Wytyczne dotyczące linii tematycznych w obszarze KBBE ..................................................... 6
WYDARZENIA ................................................................................................................ 7

Szkolenia i konferencje : .................................................................................................... 7

Szkolenia KPK – plan na rok 2010 ....................................................................................... 7

Pomysły - Starting Grants - Warsztaty dla autorów wniosków ............................................... 7

Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2010 ............................................. 7
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
1

Third bid workshop - brains in dialogue on deep brain stimulation ....................................... 8

Nowe tematy konkursowe w obszarze BIO w 7PR............................................................... 8

“The social security of moving researchers” ........................................................................ 8

Finansowanie projektów w 7PR - warsztaty ......................................................................... 8

Nanotechnology and New Materials for Business Innovation, the international thematic
seminar Nano4inno with Partnering brokerage event ................................................................... 9

8th International Scientific Conference: Health, Work and Social Responsibility ...................... 9

International Networking and Brokerage Event “Find your ICT PARTNERS face2face” ............ 9

VPH 2010 - the first VPH scientific conference ....................................................................10
OFERTY WSPÓŁPRACY ................................................................................................. 10

Oferty współpracy w projektach w ramach 7 Programu Ramowego: ...................................10

National Centre for Cell Science (NCCS) - INDIA .................................................................10

Fundacion Ingema - SPAIN ...............................................................................................11

King Hussein Cancer Center - JORDAN...............................................................................11

AQUILAB - FRANCE ..........................................................................................................11

Independent - FRANCE .....................................................................................................11

Local Health Authority No. 4 - Alto Vicentino – ITALY .........................................................11

Gubra ApS - DENMARK .....................................................................................................11

Aarhus University - DENMARK ...........................................................................................11

Genekam Biotechnology AG - GERMANY ............................................................................12

St. Anna Kinderkrebsforschung - AUSTRIA .........................................................................12

Dalian University of Technology - CHINA ...........................................................................12

Institute of Radiopharmacy, Research Center Dresden-Rossendorf - GERMANY ....................12

Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles - BELGIUM .............................................12

Nerviano Medical Sciences - ITALY ....................................................................................12

Fundacion TEKNIKER (TEKNIKER Technological Centre) - SPAIN .........................................13

Anima Biotech Ltd. - ISRAEL .............................................................................................13

Institutul De Pneumoftiziologie - ROMANIA ........................................................................13

Institut Català de la Salut Hospital de Tortosa Verge de la Cinta – SPAIN .............................13

University Aveiro – PORTUGAL ..........................................................................................13

Lonza Cologne AG – GERMANY .........................................................................................13

Novosibirsk Center of Information Technologies UNIPRO – RUSSIAN FEDERATION ..............14
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
2

Department of Public Health, College of Medicine, National Cheng Kung University – TAIWAN
14

Istituto Nazionale Tumori – ITALY .....................................................................................14

University of Granada – SPAIN ..........................................................................................14

National Taiwan University, College of Medicine – TAIWAN .................................................14

Independent – SPAIN .......................................................................................................14

Lincoln University - WIELKA BRYTANIA ..............................................................................14

University of Santiago de Compostela - HISZPANIA ............................................................15

Poszukiwanie partnerów do projektów IMI .........................................................................15
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
3
OGŁOSZENIA SEKCJI

KWESTIA UPROSZCZEŃ
W komunikacie z 29 kwietnia 2010 roku KE
zatytułowanym
„SIMPLIFYING
THE
IMPLEMENTATION
OF
THE
RESEARCH
FRAMEWORK PROGRAMMES” przedstawiła
zmiany
i
uproszczenia
jakie
zamierza
wprowadzić prawdopodobnie już od 8
Programu Ramowego (w załączniku). Obecnie
dostępne
jest
również
opracowanie
przygotowane przez p. Barbarę Trammer
z
Krajowego
Punktu
Kontaktowego
(w załączniku).
Krajowy
Punkt
Kontaktowy
chciałby
przygotować stanowisko polskiego środowiska
naukowego. Proszę o Państwa opinię.
Szczególnie istotne jest Państwa zdanie na
temat realności wprowadzenia „result-based
model”. Jak widzą to naukowcy?
Uwagi proszę przesyłać na adres:
[email protected]
lub [email protected]

WORK PROGRAMME 2012
Komitet Programowy "Zdrowie" w 7 Programie
Ramowym rozpoczyna przygotowania do
opracowania Work Programme 2012, czyli
m.in. tematyki konkursów, które zostaną
ogłoszone w 2011 roku. Tematy, które
chcieliby Państwo zgłosić prosimy przesłać na
adres [email protected]
lub [email protected]
Tematy przez Państwa nadesłane pomogą
opracować propozycję naszego kraju do
kolejnego
etapu
finansowania
badań
naukowych w ramach 7 PR, a z drugiej
- szukać poparcia delegatów z innych krajów.
Tematy należy zgłaszać w terminie do 27
września b.r.
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
OTWARTE KONKURSY

HEALTH-2011-two-stage
Identifier: FP7-HEALTH-2011-two-stage
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 498 000 000
Deadlines: 13 October 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
10 February 2011 at 17:00:00 (Brussels local
time) - Second deadline (for 2-stage procedure
indicative)
Specific Programme(s): Cooperation
Theme: Health
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=324

HEALTH-2011-single-stage
Identifier: FP7-HEALTH-2011-single-stage
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 160 500 000
Deadline: 10 November 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): Cooperation
Theme: Health
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=323

KBBE 2011
Identifier: FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 237 270 000
Deadline: 25 January 2011 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): Cooperation
Theme: Food, Agriculture and Fisheries, and
Biotechnology
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
4
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=333#infopack

Joint Programming Coordination
2011
Identifier: FP7-JPROG-2011-RTD
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 6 000 000
Deadline: 05 October 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): Cooperation
Themes: Environment (including Climate
Change); Food, Agriculture and Fisheries, and
Biotechnology
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=318#infopack
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=314

Identifier: FP7-PEOPLE-2011-ITN
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 318 410 000
Deadline: 26 January 2011 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): People
Theme: Marie-Curie Actions
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=313


ERC Starting Independent
Researcher Grant
Identifier: ERC-2011-StG_20101109
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 661 370 399
Deadline: 09 November 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): Ideas
Theme: ERC
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=
346

Industry-Academia Partnerships
and Pathways
Identifier: FP7-PEOPLE-2011-IAPP
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 80 000 000
Deadline: 07 December 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): People
Theme: Marie-Curie Actions
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
Marie Curie Initial Training
Networks 2011 (ITN)
Unlocking and developing the
Research Potential of research
entities established in the EU´s
Convergence Regions and
Outermost regions (REGPOT)
Identifier: FP7-REGPOT-2011-1
Publication Date: 20 July 2010
Budget: € 64 680 000
Deadline: 07 December 2010 at 17:00:00
(Brussels local time)
Specific Programme(s): Capacities
Theme: Research Potential
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call
_id=320

Nuclear Fission and Radiation
Protection
Identifier: FP7-Fission-2011
Publication Date: 20 August 2010
Budget: € 41 000 000
Deadline: 07 April 2011 at 17:00:00 (Brussels
local time)
5
Specific Programme(s): Euratom
Theme: Nuclear Fission and Radiation
Protection
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=34
8#infopack

Fet Open scheme
FET Open scheme
Identifier: FP7-ICT-2009-C
Publication Date: 19 November 2008
Budget: € 61 000 000
Deadlines: 28 September 2010 at 17:00:00
(Brussels local time) - For Batch_10 full STREP
and CSA
06 July 2010 at 17:00:00 (Brussels local time)
- For Batch_09 full STREP and CSA
Szczegóły i dokumenty projektu na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuse
action=UserSite.CooperationDetailsCallPage&c
all_id=189

Konkursy instytutów JRC
Instytuty
JRC
nieprzerwanie
ogłaszają
konkursy
stypendialne
oraz
stażowe
skierowane do studentów oraz początkujących
i doświadczonych naukowcówWięcej informacji
– na stronach instytutów:
IRMM
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/job_opportu
nities/index.htm
IHCP
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/job/open_calls.ht
m
(Źródło:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.
html?id=10082)

Konkurs Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego „Granty na
Granty”.
koordynatorów w programach badawczych Unii
Europejskiej"
na
przyznanie
środków
finansowych na prace mające na celu
przygotowanie wniosku projektowego do
programu badawczego Unii Europejskiej.
Konkurs ma na celu wsparcie finansowe
polskich
jednostek
naukowych
(wnioskodawców), które zamierzają stworzyć
międzynarodowe konsorcjum i podjąć się
koordynacji projektu realizowanego w ramach
programu badawczego Unii Europejskiej.
W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie
środków finansowych na prace mające na celu
przygotowanie
wniosku
projektowego
w odpowiedzi na wezwanie konkursowe
ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny
upoważniony przez nią podmiot.
Informacje dotyczące:
- obszarów wsparcia; - adresatów wsparcia; zakresu wsparcia; - procedury składania
wniosków; - naboru wniosków; - oceny
wniosków; - przyznania i rozliczenia środków
finansowych na naukę dostępne są na stronie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://tinyurl.com/2u6cxj3
(Źródło:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.
html?id=9983)
OGŁOSZENIA KOMISJI
EUROPEJSKIEJ

Wytyczne dotyczące linii
tematycznych w obszarze KBBE
Na stronie Komisji Europejskiej został
opublikowany dokument, dotyczący głównych
linii tematycznych w obszarze Żywność,
Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia
(KBBE).
Dokument dostępny na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.ht
ml
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił
konkurs: "Granty na granty - wsparcie polskich
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
6
WYDARZENIA

Szkolenia i konferencje :
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/ind
ex.html?cid=&a=&p=&mm=9&yy=2010

Szkolenia KPK – plan na rok 2010
Od września KPK oferuje szkolenia dotyczące
uczestnictwa w 7. Programie Ramowym.
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.
html?id=10098

Pomysły - Starting Grants Warsztaty dla autorów wniosków
Konkurs w programie szczegółowym IDEAS
z dość pokaźnym budżetem zwłaszcza na
granty
dla
naukowców
początkujących.
Krajowy
Punkt
Kontaktowy
Programów
Badawczych UE rozpoczyna cykl szkoleń
warsztatowych
i
konsultacji
dla
osób
przygotowujących wnioski do najbliższego
konkursu dla początkujących naukowców
(ERC-2011-StG). 26 października, (w godz.
10.00 - 13.00) dla przedstawicieli nauk
biologicznych i medycznych, przygotowujących
wnioski na 9 listopada 2010 r. Program zajęć
obejmie szczegóły systemu EPSS, część
administracyjną wniosku (formularze A1-A3),
opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe,
a
także
omówienie
uwag
ekspertów
odnoszących się do wniosków z poprzednich
konkursów. Na zajęcia zapraszamy wyłącznie
osoby przygotowujące wniosek do jesiennego
konkursu, zarejestrowane w systemie EPSS.
Zgłoszenia ze streszczeniem projektu prosimy
przesyłać
na
adres:
[email protected] . Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc - maksymalnie 15
osób - priorytet będą mieć naukowcy
z rekomendacją dyrektora, rektora lub
dziekana (jako wyraz zainteresowania władz
instytucji goszczącej przyszły projekt). Mile
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami
(KPK zapewnia dostęp do Internetu)
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.
html?id=10085

Central European Congress of Life
Sciences Eurobiotech 2010
Date: 20.09.2010
Organizer: University of Agriculture in Krakow,
Jagiellonian University in Krakow; Targi
w
Krakowie
Ltd,
Polish
Federation
of
Biotechnology,
European
Federation
of Biotechnology, Cluster LifeScience Krakow
Subject: Central European Congress of Life
Sciences Eurobiotech 2010
„White Biotechnology” is the third edition
of the international event which focus the most
prominent representatives of science and
business biotechnology sector from all over the
world. The Congress will be continuation of the
conferences cycle started in 2007 dedicated
particularly
to
biotechnology
fields.
Eurobiotech 2008 was focused on "red
biotechnology" problems, in 2010 we will
concentrate
on
"white
biotechnology".
The Eurobiotech Congress will present
an opportunity for science and business
exchange
thanks
to
the
combination
of presentations, discussions, academic
lectures and poster sessions. An accompanying
exhibition of new products and technologies
significantly contributes to the promotion
of companies from different sectors of white
biotechnology:
biofuels,
bioenergy,
environment protection, biomaterials, food
processing, cosmetics industry, biotechnology
in production processes, patent firms,
consulting, venture and fund invest companies.
Place: Kraków, Polska
Contact: Mrs Katarzyna Perlike, e-mail:
[email protected], tel.: +48 12 651 90
45, kom.: +48 502 309 683, Centralna Street
41a, 31-586 Krakow, Poland, tel.: +48 12 644
59 32, fax: +48 12 644 61 41
7
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=3910

Third bid workshop - brains
in dialogue on deep brain
stimulation
Date: 20.09.2010
Organizer: project The Neuromedia Corner
Subject: To date tens of thousands of people
worldwide
have
received
deep
brain
stimulation to alleviate symptoms of several
treatment-resistant disorders: from Parkinson‟s
disease and essential tremor to chronic pain,
epilepsy and psychiatric conditions, such as
obsessive
compulsive
disorder,
major
depression and Tourette syndrome. We will
talk about the risks, benefits and costs of this
technology also involving representatives
of the medical device industry and health
economists. Experts and lay people will
address the impact of deep brain stimulation
on individuals‟ life, in terms of expectations,
autonomy and personality. We will examine
the
responsibilities
of
the
different
stakeholders – from scientists to journalists in shaping the public understanding of dbs
applications.
Place: the Polonia Palace Hotel, Warsaw,
Poland
Contact: Dr Chiara Saviane -- the bid team,
SISSA -- Trieste, Italy, tel: +39 040 3787230,
e-mail: [email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4059
Zagadnienia: Omówione zostaną nowe tematy
konkursowe
w
priorytecie:
ŻYWNOŚĆ,
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBOŁÓWSTWO,
BIOTECHNOLOGIA
Miejsce: Uniwersytet
Przyrodniczy, Sala
posiedzeń Rady Wydziału, pl. Grunwaldzki 24
we Wrocławiu, Wrocław, Polska
Kontakt: Małgorzata Sokołowska, e-mail:
[email protected], tel: 071 320 21 89
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4092

Date: 23.09.2010
Organizer: The Institute of Social Law and the
Center of Sociological Research of the KU
Leuven
Subject: A conference organised under
the Belgian Presidency in co-organisation
with DG Research of the European
Commission, the Belgian Federal Public
Serviceon Social Security, the League
of European Research Universities and the
European Institute of Social Security taking
place in Leuven on the 23rd and 24th
of September 2010.
Place: KU Leuven / Faculty of Law,
Tiensestraat 41, 3000 Leuven, Belgium
Contact:
[email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4078


Nowe tematy konkursowe
w obszarze BIO w 7PR
Termin: 21.09.2010
Organizator: Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii oraz Biuro Programów
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
“The social security of moving
researchers”
Finansowanie projektów w 7PR warsztaty
Termin: 23.09.2010
Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Wykładowcy: Barbara Trammer - KPK, Iwona
Kucharczyk - KPK
Zagadnienia: Omówienie zasad finansowania
projektów obowiązujących w 7. Programie
8
Ramowym. Warsztaty skierowane są do służb
finansowo-księgowo-administracyjnych, które
zajmują się administrowaniem i rozliczaniem
projektów
w
Programach
Ramowych.
Warsztaty będą się odbywać w niewielkiej
grupie uczestników (do 30 osób).
Miejsce: ul. Żwirki i Wigury 81, Sala
konferencyjna na parterze, Warszawa, Polska
Kontakt:
Iwona
Kucharczyk,
e-mail:
[email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4083

Nanotechnology and New
Materials for Business Innovation,
the international thematic
seminar Nano4inno with
Partnering brokerage event
Date: 27.09.2010
Organizer: Technology Centre AS CR together
with Amires Sàrl
Speakers
- Renzo Tomellini (Head of Unit Value-added
materials, DG RTD,
Directorate Industrial Technologies, European
Commission,
- Andre Skiratch ((Max Planck Institute
of Colloids and Interfaces, Germany)
- Ian Brown (RepRegen Ltd, United Kingdom)
- Mark Morrison (Institute of Nanotechnology,
United Kingdom),
- Bertrand Fillon (CEA LITEN, France)
- Gabriela Salejová-Zadražilová, (TC AS CR),
- Rudolf Fryček, (AMIRES Sàrl, Switzerland),
- Andre Perret (4labs, Switzerland)
Subject: The topics will be clustered as
follows: nanoparticles, nanostructures and
membranes, health application, safety aspects,
characterization tools, clectronics and
photovoltaics, construction and housing, other
applications, modeling.
Place: Diplomat Hotel, Evropská 15, Prague,
Czech Republic
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
Contact: Gabriela Salejova-Zadrazilova, e-mail:
[email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4065

8th International Scientific
Conference: Health, Work and
Social Responsibility
Date: 28.09.2010
Organizer: The event is organised by AIDII,
the Italian Industrial Hygiene Association
behalf of IOHA and, as co-organisers, INAIL
and ISPESL, the two Italian institutions
responsible for the prevention and insurance
of occupational risks.
Subject: The Congress will bring together
an international panel of experts to discuss
social responsibility strategies for the decade
of 2010-2020, to define occupational hygiene
methods and tools needed in countries with
different levels of industrial development, and
to discuss current occupational hazards related
to new emerging technologies and social
scenarios.
Place: Università Urbaniana, Via Urbano VIII,
16, Roma, Italy
Contact: ORGANIZING SECRETARIAT, Koine
Eventi S.n.c. Via Fontane, 24 Brescia BS
25133, Italia, tel.: +39 030 200 28 44, fax:
+39 030 209 67 83, e-mail: [email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=3891

International Networking and
Brokerage Event “Find your ICT
PARTNERS face2face”
Date: 28.09.2010
Organizer: Ideal-ist in collaboration with the
Enterprise Europe Network (EEN) and in line
with the European Commission, DG INFSO
Subject: The Brokerage Event "FIND your ICT
PARTNERS face2face” aims to make research,
innovation and business communities aware
9
of
funding
opportunities
offered
by
the Framework Programmes of the European
Union o involve companies, universities and
researchers from Europe and all over the world
interested in sharing new project ideas and
finding collaboration partners o support
participants to facilitate the setup of FP7
project consortia and submit successful
proposals for the calls of FP7
Place: HOLIDAY INN GARDEN COURT
BRUSSELS
EXPO,
Avenue
Impératrice
Charlotte, Parc des Expositions 6B, 1020,
Phone +32 2 478 70 80, Fax +32 2 478 10 80,
Brussels, Belgium
Contact:
Mustafeen
Nayani,
e-mail:
[email protected]
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4087

VPH 2010 - the first VPH scientific
conference
Date: 30.09.2010
Organizer:
Virtual
Physiological
Human
Network of Excellence - VPH NoE supported
by the European Commission ICT for Health /
DG Information Society and Media.
Speakers:
• Welcome Address: Zoran Stancic, Deputy
Director General, DG Information Society,
European Commission
• Professor Aleksander Popel, Director of the
Systems Biology Laboratory, Johns Hopkins
University, USA
• Professor Nadia Rosenthal, Group Leader,
European Molecular Biology Laboratory,
Monterotondo,
Italy;
Professor
of Cardiovascular Science, Imperial College
London, UK; Founding Director, Australian
Regenerative Medicine Institute, Monash U.,
Melbourne, Australia
• Professor Norbert Graf, Director, Paediatric
Haematology
and
Oncology,
University
Hospital of the Saarland, Homburg, Germany
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
• Professor Janet Thornton, Head, European
Bioinformatics Institute, Cambridge, UK
Subject: The Virtual Physiological Human
Network of Excellence is an umbrella project
representing the Virtual Physiological Human
Initiative set up by the European Commission
with a budget of ~ 350 million Euros for the
Framework 7 Program. The conference series
is designed to be a key resource for the VPH
NoE to produce a „ VPH Vision and Strategy
Document‟ to inform the next European
Commission calls for the VPH field for FP7, FP8
and for European large infrastructural actions.
Place: ULB Solbosche campus, Avenue Franklin
D. Roosevelt 50, Brussels, Belgium
Contact: Tara Chapman
([email protected]), University of Brussels;
Miriam Mendes ([email protected]),
University College London
Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.ht
ml?id=4086
OFERTY WSPÓŁPRACY

Oferty współpracy w projektach
w ramach 7 Programu
Ramowego:
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

National Centre for Cell Science
(NCCS) - INDIA
Title: Cell and Molecular biology of cancer with
special emphasis on cell transformation, noncoding RNAs, miRNAs and cellular signalling
pathways
Key words: siganlling pathways cancer,
Gliomas,; non-coding RNAs,; miRNAS; Stem
cells
Link to record:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuse
action=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_I
D=11461908&pid=5
10

Fundacion Ingema - SPAIN
Title: Fundacion Ingema conducts research
aimed at establishing the relationship between
biological-social ageing and other relevant
areas such as technology, housing, nutrition,
education and also at improving elderly
people's quality of life
Key words: ageing elderly; health promotion;
healthcare; dementia; genetics; environmental
factors;
evaluation;
obesity;
diabetes;
synaptopathie
Link to record:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuse
action=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_I
D=10718425&pid=0

King Hussein Cancer Center JORDAN
Title: Cancer Healthcare & Research
Key words: Clinical and Translational Cancer
Research, Genomics/Molecular Diagnostics,
Personalized Medicine
Link to record:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuse
action=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_I
D=11471363&pid=3

AQUILAB - FRANCE
Title: Software for Quality Assurance, Image
Segmentation
and
Planning
Evaluation
in Medical Imaging and Radiotherapy
Key
words:
software
development;
radiotherapy (RT);image
guided and/or
adaptive radiotherapy; medical imaging (MRI,
CT);positron
emission
tomography
(PET);registration and fusion; contouring and
segmentation; evaluation; dose comparison
(DVH) and summation; quality assurance
Link to record:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuse
action=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_I
D=11472562&pid=8

Independent - FRANCE
Title: Double-systemic of neuromotor control
Key words: EMG multiparametric analysis;
Double-systemic;
Neuromotor
control;
Coupling of statistical parameters; Data
endogenous dispersion; EMG response and
genomics
comparison;
Innovating
methodology; Differential equation check;
Physiology; Neurophysiology
Link to record:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuse
action=part.document&CLB_LANG=EN&CLB_I
D=7640630&pid=9

Local Health Authority No. 4 - Alto
Vicentino – ITALY
Title: Primary health care; Preventive health
care
in
everyday
life
and
working
environments; Hospital treatment; Residential
health care to persons who are not self
sufficient; Preventive health care
Keywords: Health; Authority; care; prevention;
cancer; cardiovascular; Local Authority
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=23&CAT=PART&Q
UERY=012aeaf098c9:82ef:5b126483&RCN=85
595

Gubra ApS - DENMARK
Title: Obesity and diabetes: Animal models,
histology/stereology, molecular biology experts
Keywords: pancreas; hypothalamus; food
intake; diabetes; DIO; histology; stereology;
pharmacology
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=28&CAT=PART&Q
UERY=012aeaf098c9:82ef:5b126483&RCN=85
590

Aarhus University - DENMARK
Title: Quantitative and qualitative profiling
of plant secondary metabolites with advanced
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
11
analytical instruments (LCMSMS, GCMS).
Effects of climate change and stress on the
sec. metabolite profile. Exudation and
transformation of sec. metab.
Keywords:
Environmental
metabolomics;
Allelochemicals;
Secondary
metabolites;
Sorption; Transformation; PEsticides
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=28&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5255

Genekam Biotechnology AG GERMANY
Title:
developing
tools
for
successful
of immunization
Keywords:
Vaccine,
tools,
therapy,
lymphocytes, immunisation, safety
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=27&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5276

St. Anna Kinderkrebsforschung AUSTRIA
Title: Cancer research. Translational medicine.
SMEs.
Keywords: Cancer; Brain tumor; Oncology;
Translational
medicine;
Immunology;
Diagnostics; SMEs
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=25&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5346

Dalian University of Technology CHINA
Title: mobile health, body sensor network,
robotics, signal processing, e-commerce,
e-health, telemedicine, machine learning
Keywords: mobile health; wireless sensor
network; e-health; telemedicine; machine
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
learning; robotics; telecare; signal processing;
e-commerce
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=24&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5365

Institute of Radiopharmacy,
Research Center DresdenRossendorf - GERMANY
Title: Adjuvant targeted radioprotective
therapy to prevent radiation-induced vascular
dysfunction
Keywords: targeted radionuclide therapy;
radioprotective compounds; radiosensitization;
atherogenesis; inflammation; bioactive lipids
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=22&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5392

Institut Jules Bordet, Université
Libre de Bruxelles - BELGIUM
Title: T cell immune function in health
and disease
Keywords: immunity; gene expression; cancer;
infection; vaccine
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=21&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5395

Nerviano Medical Sciences ITALY
Title: Biomarkers, oncology R&D, target
validation, protein production, cristallography,
medicinal
and
combinatorial
chemistry,
preclinical profiling, drug safety, metabolism,
animal models, manufacturing, Clinical Supply,
clinical development
12
Keywords: oncology; biotechnology; kinases;
toxicology;
pharmacokinetic;
antitumor;
Clinical; chemistry; drug
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=1&CAT=PART&QU
ERY=012aeb24b16c:1afd:5ae88590&RCN=856
03\

Fundacion TEKNIKER (TEKNIKER
Technological Centre) - SPAIN
Title: Effect of cellular microenvironment on
new
biofunctional
surfaces
for
tissue
engineering and regenerative medicine
Keywords:
Nanofabrication;
Laser
micromanufacturing;
Biomaterials;
Biotechnology;
Engineering;
Regenerative
Medicine
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=12&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5486

Anima Biotech Ltd. - ISRAEL
Title: Analysis of patterns of protein synthesis
in living cells
Keywords:
systems
biology;
pathways;
proteomics; protein synthesis; genomics;
transcriptomics
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=13&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5455

Institutul De Pneumoftiziologie ROMANIA
Title: Serotonin activity variation on smoker
patient with obstructive sleep apnea and it
implication on tobacco cessation; developing
strategies to asses these patients
Keywords: Serotonin activity, Melatonin-DHEA
cycle, Smokers, obstructive sleep apnea
Link to record:
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=15&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5447

Institut Català de la Salut
Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta – SPAIN
Title: Study of new markers in neoplastic
diseases using digital image analysis
Keywords: Immune response; Cancer; digital
image analysis; diagnosis; prognosis; therapy
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=16&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5441

University Aveiro – PORTUGAL
Title:
Alternative
testings:
Cytotoxicity,
genotoxicity and gene expression (eg.
apoptosis and cell cycle related genes) during
exposure to drugs and new materials using
human in vitro cells as models
Keywords: in vitro, cyto-toxicity, geno-toxicity,
gene expression, flow cytometry, genomics
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=18&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5412

Lonza Cologne AG – GERMANY
Title: Cell-based screening in high-throughput
mode
Keywords: high-throughput; analysis; assays;
screening; complementation; siRNA; cDNA;
nucleofection
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=19&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5408
13

Novosibirsk Center of Information
Technologies UNIPRO – RUSSIAN
FEDERATION
Title:
Bioinformatics
Environment
for
Biotechnology Outranging (BEBO)
Keywords:
bioinformatics;
software
environment;
genomics;
proteomics;
biotechnology; HPC; cloud
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=20&CAT=PART&Q
UERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=8
5401

Department of Public Health,
College of Medicine, National
Cheng Kung University – TAIWAN
Title: Estimation of quality-adjusted life
expectancy (QALE) and the loss of QALE for
patients with major diseases
Keywords: Quality-adjusted life expectancy;
survival; quality of life; cost-effectiveness
analysis; utility; prevention of cancer
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=2&CAT=PART&QU
ERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=855
73

Istituto Nazionale Tumori – ITALY
Title: HIV Variability and Vaccine Development
Keywords: HIV immune therapy
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=3&CAT=PART&QU
ERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=855
64

University of Granada – SPAIN
Title:
Regenerative
medicine
with
hematopoietic progenitor cells in chemical,
surgical and metabolic models of liver disease
Keywords: hepatocytes; stem cells; fibrosis;
cirrhosis; regenerative medicine; NAFLD
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=6&CAT=PART&QU
ERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=855
50

National Taiwan University,
College of Medicine – TAIWAN
Title: Microbial biofilm control with relevance
to clinical drug resistance
Keywords: Bacterial biofilm; drug resistance;
Infective endocarditis; immunopathogenesis
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=8&CAT=PART&QU
ERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=855
40

Independent – SPAIN
Title: Stem cells and regenerative medicine;
Obesity and Cardiovascular Diseases
Keywords: Stem Cells; Cell therapy; Obesity;
Cardiovascular diseases; Clinical trials
Link to record:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PA
RTNERS&ACTION=D&DOC=9&CAT=PART&QU
ERY=012aeb29303e:6361:58ab6fa8&RCN=855
14

Lincoln University - WIELKA
BRYTANIA
Uniwersytet z Lincoln w Wielkiej Brytanii
poszukuje
partnerów
do
projektu
“Monitorowanie stanu zdrowia u pacjentów
w podeszłym wieku za pomocą interaktywnego
robota” w ramach 7. Programu Ramowego
Celem
projektu
jest
połączenie
wielodyscyplinarnych ekspertów i instytucji
w
dziedzinie
zdrowia,
czujników
do
przetwarzania danych, robotyki, psychologii
oraz przemysłu biomedycznego w celu
zbadania innowacyjnych i skutecznych metod
poprawy
jakości
opieki
zdrowotnej
i jednocześnie obniżając jej koszty.
Ostateczny termin zgłoszeń: 18 styczeń 2011
14
Długość trwania i budżet: 3 lata/ 3mln euro
Kontakt: Dr Nicola Bellotto, tel: +44 (0) 1522
88 6080, e-mail: [email protected]
Szczegóły projektu:
http://www.bruksela.lodzkie.pl/pl/partnerzy/05
87.04.08.2010.38.html

University of Santiago de
Compostela - HISZPANIA
Laboratorium
Onkologii
Molekularnej
z Uniwersytetu w Santiago de Compostela
(Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu
z zakresu zdrowia i biotechnologii w ramach 7.
Programu Ramowego.
Celem prowadzonych badań będzie szybsze
rozpoznawanie
współczesnych
chorób
(szczególnie nowotworowych) i opracowanie
skuteczniejszych metod ich zapobiegania
i leczenia. Planowane działania w ramach
projektu:
• prowadzenie badań nad genetycznie
zmodyfikowanymi
organizmami
myszy
z komórkami rakowymi, w celu opracowania
molekularnych
patogenów
choroby,
jak
również w celu opracowania nowych metod
diagnostyki leczenia klinicznego;
• opracowanie
nieinwazyjnego
systemu
monitorowania
przebiegu
całego
patologicznego procesu rozwoju choroby.
Laboratorium z Santiago de Compostela
poszukuje partnerów akademickich, klinik
medycznych
oraz
małych
i
średnich
przedsiębiorstw
posiadających
pełne
kompetencje do działania w w/w zakresie.
Kontakt: Jose a Costoya, Uniwersytet
w Santiago de Compostela, Rua San Francisco
s/n
Tel. (+34) 981 582 658 (wew. 12290), Fax.
(+34)
981
574
145,
e-mail:
[email protected]
Szczegóły projektu:
http://www.bruksela.lodzkie.pl/pl/partnerzy/06
02.12.04.2010.23.html
Sekcja ds. Międzynarodowych
Programów Badawczych
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
90-647 Łódź | Pl. Hallera 1
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel. (042) 639 31 78 | www.umed.pl

Poszukiwanie partnerów do
projektów IMI
IMI Inicjatywa Leków Innowacyjnych,
publiczno-prywatne
partnerstwo
między
Komisją Europejską, a europejskim sektorem
przemysłu
farmaceutycznego.
Niemieckie
Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz niemiecki
Krajowy Punkt Kontaktowy zainicjowały
działalność
internetowej
platformy
poszukiwania partnerów – IMI Partnering
Platform.
Platforma
oferuje
możliwość
zaprezentowania
potencjału
badawczego
instytucji oraz poszukiwania partnerów do
tworzonego
konsorcjum
projektowego:
http://www.imi-partnering.eu/
http://imi.europa.eu/index_en.html
(Źródło:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.
html?id=10096)
15