Badania z zakresu medycyny sportowej

Transkrypt

Badania z zakresu medycyny sportowej
PIŁKA SIATKOWA:
Dzieci uprawiające piłkę siatkową powinny wykonać następujące badania wstępne:
- morfologia z rozmazem
- OB
- mocz
- glukoza
dodatkowo:
- badanie EKG
- konsultacja okulistyczna
- konsultacja laryngologiczna
- konsultacja stomatologiczna
Z wynikami tychże badań i opiniami lekarzy specjalistów należy zgłosić się do lekarza medycyny sportowej.
Koszt wszystkich badań i konsultacji medycznych dla Podopiecznych Asto KZD (uprawiających piłkę
siatkową) w przychodni TOLEK to: 385 zł (445 zł).
Jeśli badania mają charakter kontrolny (po połowie roku od wykonania badań wstępnych), dzieci
uprawiające piłkę siatkową powinny skonsultować się z lekarzem medycyny sportowej. Koszt konsultacji
lekarza medycyny sportowej w TOLKU to 150 zł.
W sytuacji, gdy z konsultacji lekarza medycyny sportowej korzysta rodzeństwo, cena za konsultację lekarza
medycyny sportowej (drugie i kolejne dziecko z rodziny) w TOLKU wynosi 100 zł.
Jeśli badania mają charakter kontrolny (po upływie roku od wykonania badań wstępnych), dzieci
uprawiające piłkę siatkową powinny wykonać badania:
- morfologia
- OB
- badanie ogólne moczu
- badanie glukozy
- EKG
- przegląd stomatologiczny
a także skonsultować się z lekarzem medycyny sportowej. Koszt wszystkich wymienionych wyżej badań
wraz z konsultacją lekarza medycyny sportowej w TOLKU to 190 zł.
Jeśli natomiast upłynęły 2 lata i więcej od wykonania badań wstępnych, to dzieci uprawiające piłkę
siatkową powinny wykonać następujące badania:
- morfologia z rozmazem
- OB
- mocz
- glukoza
dodatkowo:
- badanie EKG
- konsultacja okulistyczna
- konsultacja laryngologiczna
- konsultacja stomatologiczna
Z wynikami tychże badań i opiniami lekarzy specjalistów należy zgłosić się do lekarza medycyny sportowej.
Koszt wszystkich badań i konsultacji medycznych dla podopiecznych Asto KZD (uprawiających piłkę
siatkową ) w przychodni TOLEK to: 385 zł.
Propozycja cenowa nie uwzględnia posiadanych przez Rodziców Podopiecznych abonamentów,
honorowanych przez przychodnię TOLEK. W sytuacji, gdyby Rodzice posiadali abonamenty medyczne w
firmach ubezpieczeniowych, mających podpisaną umowę o współpracy z TOLEK, wówczas Rodzice będę
mogli wykonać badania dzieci w ramach posiadanego abonamentu medycznego, honorowanego przez
przychodnię TOLEK.
Zapraszamy,
Przychodnia dla dzieci TOLEK Sp. z o.o