ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z
ZAŁĄCZNIK NR 1
Zapytanie ofertowe
WCSS/SpinLab/ZO2/2014
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
Celem zamówienia jest dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych o średnim standardzie dla części zespołu
programistów dla projektu “Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych”.
Zamówienie obejmuje dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Specyfikacja:
-
obudowa typu mini-tower lub mniejsza,
-
minimum 2 porty USB z przodu obudowy,
-
minimum 2 porty USB z tyłu obudowy,
-
procesor minimum 4-rdzeniowy, zegar nominalny minimum 3GHz (nie w trybie turbo itp),
-
wynik w teście SPECint2006 Rate Result minimum 100 jednostek,
-
wynik w teście SPECfp2006 Rate Result minimum 100 jednostek,
-
pamieć RAM o pojemności minimum 4GB,
-
moduły pamięci o taktowaniu najwyższym możliwym wspieranym przez komplet płyta główna plus procesor.
Należy zwrócić uwagę, że może to oznaczać zastosowanie większej liczby modułów o mniejszej pojemności,
-
zintegrowana karta graficzna,
-
zintegrowana karta dźwiękowa,
-
napęd optyczny o standardzie minimum DVD z nagrywaniem płyt minimum w standardzie DVD +/- RW,
-
dysk twardy o standardzie minimum SATA 7200 RPM, pojemność minimum 500GB,
-
karta sieciowa o standardzie 1000Gbps,
-
mysz optyczna,
-
klawiatura QWERTY 104 klawisze,
-
monitor minimum 24 cale, panoramiczny 16:9 lub 16:10, rozdzielczość minimum 1920 na 1080 pikseli,
podłączenie do komputera przez złącze cyfrowe DVI lub HDMI. Nie dopuszcza się podłączenia przez
jakiekolwiek złącza analogowe,
-
bez systemu operacyjnego,
-
wszystkie dostarczane komponenty muszą być zgodne z systemem operacyjnym Ubuntu Linux 12.04 LTS,
-
gwarancja na wszystkie dostarczone elementy minimum 5 lat,
-
zgłaszanie awarii w godzinach 8:00 - 16:00,
-
czas skutecznej naprawy lub podstawienia elementów o identycznych cechach - do godziny 16:00
następnego dnia roboczego,
-
zwrot elementów wymienionych na czas naprawy wyłącznie za zgodą i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Złożona Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi
elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami
niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Dostarczony
przedmiot zamówienia musi być kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów
inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie
z wymogami Zamawiającego.
Zgodnie z art. 43 ust. 9 oraz art. 83 ust. 1 pkt 26a, przy zachowaniu warunków o których mowa w ust. 13 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o
podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011r., Dz.U. Nr 177, poz.1054 z poźn. zm.) w związku z zakupem sprzętu komputerowego dla
Uczelni Wyższej - Politechniki Wrocławskiej, po spełnieniu przesłanek, Zamawiający na podstawie pisemnych zamówień wystąpi do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem o zastosowanie preferencyjnej „0” stawki podatku VAT.

Podobne dokumenty