Zgoda na udział w imprezie Wyrażam zgodę na udział

Transkrypt

Zgoda na udział w imprezie Wyrażam zgodę na udział
Zgoda na udział w imprezie
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki ____________________________________
w koncercie/imprezie___________________________ w Klubie Deseo dnia
__________________ . Impreza trwa od 19-20 do 2:00
Klub informuje jednocześnie, że na imprezie dostępny jest alkohol niesprzedawany osobom
poniżej 18 roku życia
Podpis rodzica _____________________________
tel. kont. rodzica __________________________

Podobne dokumenty