Wakacje 2015 - Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Komentarze

Transkrypt

Wakacje 2015 - Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim
w okresie wakacji 2015
Lp.
1.
Organizatorzy/realizatorzy/
współorganizatorzy
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
Nazwa
Termin
Miejsce realizacji
Uwagi
Basen otwarty
od 27 czerwca
do końca
wakacji.
Pływalnia
odkryta na
stadionie MOSiR
Ceny biletów
- młodzież
szkolna i studenci (za okazaniem legitymacji) – 5 zł
/dziennie/
- osoby dorosłe - 8 zł
/dziennie/
- karnet na 10
dni - 30 zł /od
osoby/
Pływalnia
miejska WODNIK
W dni powszednie oraz
weekendy i
święta bilety
ulgowe gotówkowe będą bez
Basen otwarty
jest w
godzinach:
w dni
powszednie
10:00-18:00
a w niedziele i
święta 9:0018:00
2.
Pływalnia miejska WODNIK
Promocja letnia
Od 1 lipca do 15
sierpnia
limitu czasu
oraz zjeżdżalnia bez dodatkowych opłat
3.
Osiedlowy Dom Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bielsku Podlaskim
Zajęcia i imprezy organizowanie w
ramach akcji
,,LATO W MIEŚCIE”-2015
od 29 czerwca
do 17 lipca
Osiedlowy Dom
Kultury teren
Bielska
Podlaskiego
4.
Parafia pw. Najświętszej
Opatrzności Bożej
ul. Wrzosowa 16
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 32 60
Teatr to jest życie
od 29 czerwca
do 9 lipca
9:00-15:00
Dworek
Smulskich w
Bielsku
Podlaskim
Zajęcia
otwarte od
godz. 9 do 15
Lipiec i sierpień
Stadion MOSiR
Zajęcia
bezpłatne
Grupy
funkcjonujące
otwarte na
przyjęcie
nowych
zawodników
5.
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
- zajęcia i półkolonie dla dzieci
i młodzieży
Bezpłatne zajęcia sportowe
o profilu piłki nożnej
chłopcy
junior młodszy – rok ur. 2000 i
2001
(trener Paweł Bierżyn, tel. 603220-218)
młodzik – rok ur. 2002 i 2003
(trener Mirosław Sacharczuk, tel.
601-415-444)
orlik – rok ur. 2004 i 2005
(trener Karol Kosiński, tel. 503511-913)
chłopcy i dziewczęta
żak – rok ur. 2006 i 2007
(trener Paweł Łochnicki, tel. 511993-458)
skrzat – 2008 i 2009
(trener Karol Car, tel. 798-083365)
mini – 2010 i 2011
(trener Krystian Kulikowski, tel.
501-066-987)
6.
Muzeum w Bielsku Podlaskim
Oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku
Ratusz
Tel. 509336841,(085)7302244
dziewczęta
młodziczki – rok ur. 2002, 2003,
2004, 2005
(trener Piotr Gliwa, tel. 791-457287)
Zajęcia w klimatach dworskich i
ludowych dla dzieci i młodzieży w
wieku 7-12 lat
Ludowe inspiracje
Muzeum w
Bielsku
Podlaskim
Ratusz
od 30 czerwca
do 3 lipca i od
21 lipca do 24
lipca
10:00-12:00
Cena biletu
3,00zł i 6,00zł
Zapisy pod nr.
telefonów
509336841,
(085)7302244
Artystyczne wariacje
od 7 lipca do 10
lipca i od 28
lipca do 31 lipca
10:00-12:00
Historyczne atrakcje
7.
8.
9.
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Białostocka
Hufiec ZHP
w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1/1
17-100 Bielsk Podlaski
Letni wypoczynek dla dzieci
i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych – „Wakacje na
wesoło, bezpiecznie
i zdrowo”
Spółdzielnia
Mieszkaniowa Podlasie
ul. Białowieska 111G
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 95 94
Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
Wakacje na osiedlu 2015
(imprezy sportowo-rekreacyjne)
Lato z Caritas
od 14 lipca do
17 lipca i od 4
sierpnia do 7
sierpnia
10:00-12:00
od 1 lipca
Rydzewo
-
do14 lipca
od 3 lipca do 12
lipca
od 3 do 16 lipca
Boisko osiedlowe
Impreza
przy
otwarta, wstęp
ul. Białowieskiej
wolny
Ptaki k.
Nowogrodu
-
10.
17-312 Drohiczyn
tel. 85 655 77 47
(wypoczynek wyjazdowy)
Zbór Kościoła Chrześcijan
Baptystów
w Bielsku Podlaskim
ul. Kazimierzowska 40
tel. 85 730 23 79
Koło Wakacyjnej Radości półkolonie dla dzieci
i młodzieży
od 6 do 10 lipca
Kościół
Chrześcijan
Baptystów
w Bielsku
Podlaskim
Impreza
otwarta, wstęp
wolny
Międzynarodowe Kolonie
od 6 do 15 lipca
Internat w
Zespole Szkół Nr
4 im. Ziemi
Podlaskiej w
Bielsku
Podlaskim
Rekrutacja
zakończona
11. Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85731 81 88
12. Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85731 81 88
Integracyjno-Kulturowe
Młodzież szkolna z Bielska
Podlaskiego oraz miast
partnerskich z Białorusi, Rosji i
Mołdawii
Zagraniczny Obóz młodzieżowy
organizowany przez miasto
partnerskie Kelerasz w Mołdawii
ul. Hołowieska 18
od 12 do 24
lipca
Miasto Kelerasz
w Mołdawii
Rekrutacja
zakończona
13.
14.
15.
Parafia pw. Najświętszej
Opatrzności Bożej
ul. Wrzosowa 16
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 32 60
Bielski Dom Kultury
17-100 Bielsk Podlaski
ul 3Maja 2
Bielski Dom Kultury
17-100 Bielsk Podlaski
ul 3Maja 2
Poskramianie fal młodości
od 13 do 22
lipca
Gdańsk Brzeźno
„VIII PODLASKA OKTAWA
KULTUR” - Międzynarodowy
Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru
22 lipca
18:00
Amfiteatr Miejski
PODLASKIE SPOTKANIA” plenerowy koncert zespołów w
ramach X Międzynarodowego
Festiwalu Brańsk 2015.
30 lipca
Amfiteatr Miejski
(wypoczynek wyjazdowy)
- korowód zespołów ulicami
miasta
16:30
- Koncert zespołów
17:00
16.
Bielski Dom Kultury
17-100 Bielsk Podlaski
ul 3Maja 2
Koło Wędkarskie „SUM”
Konkurs fotograficzny dla dzieci i
młodzieży szkół podstawowych i
gimnazjów pn. „FAUNA I FLORA
WÓD PODLASIA”
17.
Bielski Dom Kultury
17-100 Bielsk Podlaski
Półkolonie profilaktyczne dla
dzieci „OPOWIEŚCI MOICH
Lipiec – sierpień
Bielski Dom
Kultury
Składanie prac
od 24.08 do
21.09.2015
w BDK
3-14 sierpień
8:00-16:00
Bielski Dom
Kultury
Grupa 25 osób
ul 3Maja 2
DZIADKÓW”.1. Warsztaty
teatralne - Wprowadzenie do
historii lokalnej, poszukiwanie
ciekawych opowieści rodzinnych
wplecionych w wydarzenia
historyczne miasta itp.
w wieku 8-13
lat
2. Warsztaty plastyczne – „Dizajn
na ludowo” – działania
inspirowane tkactwem,
wycinanką, i zdobnictwem
architektury drewnianej.
3. Warsztaty muzyczne odbywać
się będą z wykorzystaniem
„Wielkiego Śpiewnika” Agnieszki
Osieckie, „Złotej Księgi pieśni
polskich” Zbigniewa Arjańskiego i
pieśni ludowych Podlasia.
4. Zajęcia poznawcze,
historyczne, rekreacyjne.
5. Program profilaktyczny.
18.
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
„Lato w mieście 2015”
zawody dla dzieci i młodzieży w
różnym wieku, w dyscyplinach tj.
- piłka nożna,
- koszykówka,
- siatkówka,
- pływanie
Sierpień
(szczegółowy
plan zawodów
zostanie podany
na przełomie
czerwca i lipca)
Stadion MOSiR
Impreza
otwarta wstęp
wolny
19.
Kościół Chrystusowy
w Bielsku Podlaskim
ul. B. Prusa 2
tel. 535 960 236
20.
Bielski Dom Kultury
17-100 Bielsk Podlaski
ul 3Maja 2
Zarząd Powiatowy BTSK
Wakacyjny Klub Biblijnypółkolonie
dla dzieci i młodzieży
od 4 do 8
sierpnia
Kościół
Chrystusowy
w Bielsku
Podlaskim
9 sierpnia
16:00
Amfiteatr Miejski
Obóz kondycyjno-sportowy dla
drużyny juniorów młodszych
MOSiR
10-20 sierpnia
Olecko
Tenis i Rytmika to super
profilaktyka
maj - wrzesień
Pomieszczenia
przy Parafii pw.
Najświętszej
Opatrzności
Bożej
w Bielsku
XXI „SPASAUSKIJA ZAPUSTY” –
plenerowa impreza
folklorystyczna.
Zajęcia
otwarte dla
chętnych
- prezentacja programu
obrzędowego przez zespół
teatralny „Antrakt”
- udział zespołów z Podlasia, z
Białorusi i zespołów Bielskiego
Domu Kultury
21.
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
22. Stowarzyszenie „Ojcowizna
Ziemi Bielskiej”
ul. Hołowieska 7
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 3260
-zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
Szczegóły pod
numerem
telefonu
tel. 85 730 3260
Podlaskim
23.
Bielski Dom Kultury
17-100 Bielsk Podlaski
ul 3Maja 2
Rodzinne Ogrody Działkowe
„POŻEGNANIE LATA”
Festyn „PELARGONIA 2015”
29 sierpnia
12:00
Amfiteatr Miejski
30 sierpnia
Dom parafialny
przy ul.
Jagiellońskiej 6
- wystawy, konkursy,
- występy zespołów ludowych,
- prezentacje dziecięcych
zespołów tanecznych,
- koncerty zaproszonych zespołów
- Teatr FALKO SHOW i warsztaty
teatralne dla młodzieży
24.
Fundacja Domów Kultury
Prawosławnej Diecezji
Warszawsko-Bielskiej
ul. T. Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
„Nie próbuj!-Festyn
profilaktyczny”
Szczegóły pod
numerem
telefonu
tel. 504 253 988