Wzór podania do Dziekana WPiA UG o wyjazd na stypendium

Transkrypt

Wzór podania do Dziekana WPiA UG o wyjazd na stypendium
Gdańsk, ______________
_____________________
_____________________
prof. dr hab. Jarosław Warylewski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
PODANIE
Niniejszym zwracam się z prośbą o uwzględnienie mojej kandydatury w postępowaniu
kwalifikacyjnym dotyczącym wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni
partnerskiej celem przeprowadzenia wykładów w ramach programu „Teaching Staff Mobility”
LLP-Erasmus.
Ubiegam się o wyjazd do*:
Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)
Universität zu Köln
Vilniaus Universitetas (Wilno)
Universidad de Zaragoza (Saragossa)
Universität Passau
Université de Metz
Univerza v Ljubljani
Reykjavik University
University of Sheffield
Universita di Pisa
Université de Nice – Sophia Antipolis (Nicea)
Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf)
Université de Caen – Basse-Normandie (Caen)
Universitet i Bergen
Universität Salzburg
……………………………
(podpis)
*w przypadku wyboru kilku alternatywnych miejsc, proszę zaznaczyć preferowaną kolejność (1 – priorytet, 2, 3
itd.)

Podobne dokumenty