Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
Analiza rynku mebli w Bułgarii w pierwszych
trzech kwartałach 2011r.
1. Produkcja
1.1. Produkcja przemysłu meblowego w Bułgarii w trzecim kwartale 2011 r.
W trzecim kwartale 2011 r. produkcja w branży meblarskiej w Bułgarii była wyższa o
12,8% w skali roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost był o 6,8%.
Obrót ze sprzedaży produktów, towarów i usług wzrósł o 11,7% w skali roku, w
porównaniu z drugim kwartałem 2011 r. wzrost ten był o 8,3%.
Krajowy Instytut Statystyczny (NSI) w poszczególnych miesiącach 2011r.
przeprowadza wyłącznie badanie produkcji grupy "mebli metalowych, inne niż
biurowe". Badane przedsiębiorstwa wyprodukowały 489,9 ton mebli metalowych,
innych niż biurowe. W porównaniu z tym samym okresem 2010 r. odnotowano spadek
o 279 ton, co równa się 36,3%, w porównaniu z drugim kwartałem 2011 r. - o 35,2 ton
lub 6,7%.
1.2. Okres styczeń – wrzesień 2011 r.
Indeks produkcji w przemyśle meblarskim wykazał wzrost o 15% w pierwszych
dziewięciu miesiącach 2011 r. Obroty wzrosły o 15,3%.
Przedsiębiorstwa objęte badaniem wyprodukowały łącznie 1787 ton mebli
metalowych, innych niż biurowych. W ujęciu rocznym odnotowano spadek o 576,9
ton lub o 24,4%.
2. Import – Eksport
2.1 Import, eksport, saldo
2.1.1 III kwartał 2011 r.
Obrót mebli w handlu zagranicznym Bułgarii w trzecim kwartale 2011 r. wyniósł 91
mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano wzrost
1
o 5 mln EUR lub o 5,8%, natomiast w drugim kwartale 2011 r. wystąpił nieznaczny
spadek o 139 tys. EUR lub 0,2%.
Import, eksport i saldo obrotów meblami w III kwartale 2011 r., w tys. EUR
Obrót
Eksport
Import
Saldo
2010
86 063
54 302
31 761
22 541
2011
91 015
63 736
27 279
36 457
Saldo wzrosło o 13,9 mln EUR lub o 61,7% w skali roku ze względu na duży wzrost
eksportu i spadek importu. W porównaniu z drugim kwartałem 2011 r., saldo
zwiększyło się o 7,3 mln EUR lub 24,9%.
2.1.2. Okres styczeń – wrzesień 2011 r.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. obrót tego sektora wyniósł prawie
267 mln EUR, w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. odnotowano wzrost w
wysokości 28,4 mln EUR lub o 11,9%.
Obrót
Eksport
Import
Saldo
2010
238 600
150 225
88 374
61 851
2011
266 960
183 746
83 214
100 532
Saldo wzrosło w skali roku o 38,7 mln EUR lub o 62,5%, w wyniku spadku importu
oraz znacznego wzrostu eksportu.
Import, eksport i saldo obrotów meblami w okresie styczeń - wrzesień (2010 - 2011 r)., w tys. EUR
2
2.2. Import
Badania rozwoju importu i eksportu mebli oparte są na wartości importowanych,
odpowiednio eksportowanych mebli.
2.2.1. Trzeci kwartał 2011 r.
W trzecim kwartale 2011 r. odnotowano spadek importu mebli w Bułgarii w skali
roku. Importowano mebli na łączną sumę 27,3 mln EUR. W porównaniu z drugim
kwartałem 2011 r. import był mniejszy o 3,7 mln EUR lub o 11,9%.
Import mebli w III kwartale 2011 r., w tys. EUR
Import
Meble do siedzenia
Meble medyczne i krzesła fryzjerskie
Pozostałe meble i ich części
Materace oraz części do łóżek
2010
31 761
7 907
665
21 458
1 731
2011
27 279
6 306
888
18 104
1 980
W skali roku spadek wartości importowanych mebli wyniósł 4,5 mln EUR, tj. 14,1%.
Największy spadek odnotowano w grupie towarów "Pozostałe meble i ich części" – o
3,4 mln EUR. Meble do siedzenia odnotowały spadek o 1,6 mln EUR.
2.2.2 Okres styczeń – wrzesień 2011 r.
Spadek importu odnotowano również w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r.
Łączna wartość importu była 83,2 mln EUR, spadek w skali roku był o 5,2 mln EUR
lub o 5,8%. Udział importu mebli w imporcie ogółem Bułgarii spadł do 0,50 %, z
0,65 % rok wcześniej.
Import mebli w okresie styczeń - wrzesień 2011 r., w tys. EUR
Import
Meble do siedzenia
Meble medyczne i krzesła fryzjerskie
Pozostałe meble i ich części
Materace oraz części do łóżek
2010
88 374
24 621
1 786
57 519
4 448
2011
83 214
20 804
2 348
54 817
5 245
Większość produktów było z grupy pozostałe meble i ich części.
3
Struktura importu mebli w okresie styczeń – wrzesień 2011 r.
W skali roku udział materaców był wyższy o 1,3%, pozostałych mebli oraz mebli
medycznych – o 0,8%. Udział mebli do siedzenia spadł o 2,9%.
2.2.3. Meble do siedzenia
Import mebli do siedzenia wyniósł około 20,8 mln EUR. W porównaniu z pierwszymi
dziewięcioma miesiącami 2010 r. spadek był o 3,8 mln EUR lub 15,5%.
Import mebli do siedzenia w okresie styczeń – wrzesień (2010 – 2011 r.), w tys. EUR
2010
Ogółem
Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach
silnikowych
Meble do siedzenia, obrotowe z regulacją
wysokości
Meble do siedzenia obrotowe z regulowana
wysokością, tapicerskie z oparciem na kolkach
lub rolkach
Pozostałe
Fotele rozkładane
Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe,
bambusowe lub z podobnych materiałów
Meble do siedzenia bambusowe lub ratanowe
Pozostałe
Meble do siedzenia o konstrukcji głownie
drewnianej
Tapicerowane
Pozostałe
Pozostałe meble do siedzenia o konstrukcji
głównie metalowej
Tapicerowane
Pozostałe
2011
Wzrost
%
-15,5
-39,9
24 621
620
20 804
373
tys. EUR
-3 817
-247
4 185
0
-4 185
-100,0
2 711
0
-2 711
-100,0
1 474
1 352
219
0
1 915
136
-1 474
563
-83
-100,0
41,7
-37,9
204
15
3 916
104
31
4 805
-99.5
17
889
-48,8
112,9
22,7
3 309
607
5 628
4 027
778
5 692
718
171
64
21,7
28,2
1,1
3 162
2 466
3 249
2 443
87
-23
2,7
-0,9
4
Pozostałe meble do siedzenia
Części mebli do siedzenia
Drewniane
Pozostałe części
3 995
4 707
280
4 427
3 234
4 650
201
4 449
-761
-57
-79
22
-19,0
-1,2
-28,1
0,5
Około 27,4% stanowiły pozostałe krzesła z metalową ramką, 23,1% - pozostałe
krzesła do siedzenia z drewnianą ramą, 22,4% - części, 15,5% - pozostałe krzesła.
Spadek ogólnego importu mebli do siedzenia nastąpił głównie ze względu na krzesła
obrotowe, które w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. odnotowały zerowy
import.
2.2.4. Pozostałe meble i ich części
Z grupy pozostałe meble i ich części importowano towary o wartości ponad 54,8 mln
EUR. Spadek w skali roku wyniósł 2,7 mln EUR lub 4,7%.
Import pozostałych mebli i ich części w okresie styczeń – wrzesień 2011 r., w tys. EUR
2010
Ogółem
Meble metalowe w rodzaju używanych w
biurze
Stoły kreślarskie biurowe (nieobjęte pozycja
9017)
Biurka
Szafy z drzwiami, żaluzjowe i z klapami
Szafki z szufladami metalowe biurowe
Pozostałe, o wysokości niewiększej niż 80 cm
Pozostałe, o wysokości większej niż 80 cm
Łóżka metalowe
Pozostałe meble metalowe
Meble drewniane typu biurowego
Biurka
Szafki kartotekowe i inne szafki z szufladami
Pozostałe, o wysokości niewiększej niż 80 cm
Pozostałe, o wysokości większej niż 80 cm
Meble drewniane kuchenne
Meble kuchenne drewniane w segmentach i
składankowe w zestawach
Meble drewniane kuchenne (w elementach),
pozostałe
Meble drewniane do sypialni
Meble drewniane do jadalni i salonu
Meble drewniane w rodzaju używanych w
sklepie
Meble drewniane - gdzie indziej
niewymienione, pozostałe
Meble z tworzyw sztucznych
2011
Wzrost
%
-4.7
-12.4
57 519
1 853
54 817
1 623
tys. EUR
-2 702
-229
39
0
-39
-100.0
78
526
328
219
663
517
8 918
1 812
541
491
278
501
5 197
3 173
79
581
169
454
341
564
9 669
1 907
640
466
406
395
3 695
2 505
0
55
-159
235
-323
47
751
96
99
-25
128
-106
-1 503
-668
0.6
10.5
-48.5
107.5
-48.7
9.0
8.4
5.3
18.3
-5.1
45.9
-21.1
-28.9
-21.0
2 024
1 189
-835
-41.2
6 350
11 225
4 545
5 955
8 280
1 549
-395
-2 945
-2 996
-6.2
-26.2
-65.9
5 157
6 301
1 143
22.2
3 047
4 813
1 766
58.0
5
Meble z innych materiałów, gdzie indziej
niewymienione
Meble z wikliny lub bambusa
Meble z innych materiałów, gdzie indziej
niewymienione
Części mebli
Z metalu
Z drewna
Pozostałe
2 297
2 455
158
6.9
348
1 949
327
2 127
-21
179
-6.1
9.2
6 602
3 755
697
2 151
8 006
4 563
1 078
2 365
1 404
809
381
214
21.3
21.5
54.6
10.0
Najważniejsze produkty w imporcie pozostałych mebli:
pozostałe meble metalowe – z udziałem 17,6%;
meble drewniane, w rodzaju używanych w pokojach stołowych i salonach - z
udziałem 15,1%;
części do mebli - z udziałem 14,6%;
pozostałe meble z drewna - z udziałem 11,5%.
meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach- z udziałem 10,9%;
meble z tworzyw sztucznych - z udziałem 8,8%;
Import mebli medycznych i krzeseł fryzjerskich wzrósł o 562 tys. EUR lub o 31,5% w
ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r.
Materace i elementy do łóżek odnotowały wzrost w wysokości 797 tys. EUR lub
17,9%.
2.3 Eksport
2.3.1. III kwartał 2011 r.
W trzecim kwartale 2011 r. eksport mebli z Bułgarii wzrósł i osiągnął łącznie 63,7 mln
EUR. W porównaniu z drugim kwartałem wzrost był prawie o 3,6 tys. EUR lub o
5,9%.
Eksport mebli w III kwartale 2011 r., w tys. EUR
Ogółem
2010
54 302
2011
63 736
6
Meble do siedzenia
Meble medyczne i krzesła fryzjerskie
Pozostałe meble i ich części
Materace oraz części do łóżek
24 637
606
19 925
9 134
29 556
648
22 679
10 853
Wzrost w skali roku wyniósł 9,4 mln EUR lub 17,4%. Największy wkład miały towary
z grupy meble do siedzenia - wzrost o 4,9 mln EUR oraz pozostałe meble i ich części prawie o 2,8 mln EUR.
Eksport mebli wyniósł 183,7 mln EUR. W porównaniu z pierwszymi dziewięcioma
miesiącami 2010 r. odnotowano wzrost w wysokości 33,5 mln EUR lub o 22,3%.
Udział eksportu mebli w eksporcie ogółem Bułgarii wyniósł 1,23%, w porównaniu do
1,34% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r.
Eksport mebli w okresie styczeń - wrzesień 2011 r., w tys. EUR
Ogółem
Meble do siedzenia
Meble medyczne i krzesła fryzjerskie
Pozostałe meble i ich części
Materace oraz części do łóżek
2010
150 225
70 192
1 599
55 298
23 136
2011
183 746
87 810
2 060
63 380
30 496
W strukturze eksportu największy udział miały meble do siedzenia.
Struktura eksportu mebli w okresie styczeń – wrzesień 2011 r.
Udział materaców był większy o 1,2 %, mebli do siedzenia – o 1,1 % oraz mebli
medycznych i mebli do salonów fryzjerskich - 0,1%. Pozostałe meble i ich części
odnotowały spadek o 2,4%.
7
2.3.2. Meble do siedzenia
Eksport mebli do siedzenia wyniósł 87,8 mln EUR. W porównaniu z pierwszymi
dziewięcioma miesiącami 2010 r. wzrósł o 17,6 mln EUR lub 25,1%.
Eksport mebli do siedzenia w okresie styczeń – wrzesień (2010 – 2011 r.), w tys. EUR
2010
Ogółem
Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach
silnikowych
Meble do siedzenia, obrotowe z regulacją
wysokości
Meble do siedzenia obrotowe z regulowana
wysokością, tapicerskie z oparciem na kolkach
lub rolkach
Pozostałe
Fotele rozkładane
Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe,
bambusowe lub z podobnych materiałów
Meble do siedzenia bambusowe lub ratanowe
Pozostałe
Meble do siedzenia o konstrukcji głownie
drewnianej
Tapicerowane
Pozostałe
Pozostałe meble do siedzenia o konstrukcji
głównie metalowej
Tapicerowane
Pozostałe
Pozostałe meble do siedzenia
Części mebli do siedzenia
Drewniane
Pozostałe części
2011
Wzrost
%
25.1
0.5
70 192
1 343
87 810
1 349
tys. EUR
17 618
6
1 515
0
-1 515
-100.0
626
0
-626
-100.0
889
13 723
2
0
19 086
5
-889
5 364
3
-100.0
39.1
197.9
0
1
18 932
2
3
24 876
1.2
2
5 944
314.8
163.6
31.4
6 103
12 829
16 100
10 713
14 163
14 642
4 610
1 334
-1 458
75.5
10.4
-9.1
711
15 388
1 609
16 968
847
16 121
1 314
13 328
1 861
25 990
1 496
24 494
603
-2 061
252
9 022
649
8 372
84.7
-13.4
15.7
53.2
76.7
51.9
W ramach mebli do siedzenia największy był eksport mebli z grup:
części do krzeseł – z udziałem 29,6%;
pozostałe meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej - z udziałem
28,3%;
fotele rozkładane - z udziałem 21,7%.
pozostałe meble do siedzenia o konstrukcji głównie metalowej - z udziałem
16,7%.
2.3.3. Pozostałe meble oraz części do nich
8
Eksport towarów z grupy pozostałe meble i ich części wyniósł 53,5 mln EUR, co
oznacza wzrost o 2,7 mln EUR lub o 5,2% w skali roku.
Eksport pozostałych mebli i ich części w okresie styczeń – wrzesień 2011 r., w tys. EUR
2010
Ogółem
Meble metalowe w rodzaju używanych w
biurze
Stoły kreślarskie biurowe (nieobjęte pozycja
9017)
Biurka
Szafy z drzwiami, żaluzjowe i z klapami
Szafki z szufladami metalowe biurowe
Pozostałe, o wysokości niewiększej niż 80 cm
Pozostałe, o wysokości większej niż 80 cm
Łóżka metalowe
Pozostałe meble metalowe
Meble drewniane typu biurowego
Biurka
Szafki kartotekowe i inne szafki z szufladami
Pozostałe, o wysokości niewiększej niż 80 cm
Pozostałe, o wysokości większej niż 80 cm
Meble drewniane kuchenne
Meble kuchenne drewniane w segmentach i
składankowe w zestawach
Meble drewniane kuchenne (w elementach),
pozostałe
Meble drewniane do sypialni
Meble drewniane do jadalni i salonu
Meble drewniane w rodzaju używanych w
sklepie
Meble drewniane - gdzie indziej
niewymienione, pozostałe
Meble z tworzyw sztucznych
Meble z innych materiałów, gdzie indziej
niewymienione
Meble z wikliny lub bambusa
Meble z innych materiałów, gdzie indziej
niewymienione
Części mebli
Z metalu
Z drewna
Pozostałe
2011
Wzrost
%
-4.7
-12.4
57 519
1 853
54 817
1 623
tys. EUR
-2 702
-229
39
0
-39
-100.0
78
526
328
219
663
517
8 918
1 812
541
491
278
501
5 197
3 173
79
581
169
454
341
564
9 669
1 907
640
466
406
395
3 695
2 505
0
55
-159
235
-323
47
751
96
99
-25
128
-106
-1 503
-668
0.6
10.5
-48.5
107.5
-48.7
9.0
8.4
5.3
18.3
-5.1
45.9
-21.1
-28.9
-21.0
2 024
1 189
-835
-41.2
6 350
11 225
4 545
5 955
8 280
1 549
-395
-2 945
-2 996
-6.2
-26.2
-65.9
5 157
6 301
1 143
22.2
3 047
2 297
4 813
2 455
1 766
158
58.0
6.9
348
1 949
327
2 127
-21
179
-6.1
9.2
6 602
3 755
697
2 151
8 006
4 563
1 078
2 365
1 404
809
381
214
21.3
21.5
54.6
10.0
W ramach pozostałych mebli największy był eksport mebli z grup:
części mebli - z udziałem 30,8%;
9
meble drewniane do jadalni i salonu - z udziałem 16,7%;
pozostałe meble metalowe - 16,7%;
meble drewniane do sypialni - 12,6%.
Eksport mebli medycznych i krzeseł fryzjerskich był większy o 461 tys. EUR lub o
28,8% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2010 r.
Eksport materacy i części do łóżek zwiększył się o 7,4 mln EUR lub o 31,8%.
3. Sprzedaż na rynku krajowym
W miesięcznym badaniu Krajowego Instytutu Statystycznego Bułgarii (NSI) wg
skróconej nomenklatury 2011 r. badano sprzedaż przez bułgarskich producentów na
rynku krajowym jedynie "mebli metalowych, innych niż biurowe".
3.1. III kwartał 2011 r.
Większość produkcji mebli metalowych w Bułgarii jest produkowana na eksport.
Producenci, uwzględnieni w badaniach, sprzedali na rynku krajowym 73,9 ton, co
stanowi około 15% produkcji w tym okresie.
W ujęciu rocznym sprzedaż na rynku krajowym spadła o 91 ton lub 2,2 razy. W
porównaniu z drugim kwartałem 2011 r. spadek był o 39,6 ton lub o 34,9%.
3.2. Okres od stycznia do września 2011 r.
Sprzedaż krajowa bułgarskich producentów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy
2011 r. była na poziomie 380,9 ton. W porównaniu z pierwszymi dziewięcioma
miesiącami 2010 r. nastąpił spadek o 191,3 ton, tj. o 33,4%.
Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji w Sofii (www.sofia.trade.gov.pl) na
podstawie opracowania firmy SFB Capital Market i danych bułgarskiego Krajowego Instytutu
Statystycznego (NSI)
10

Podobne dokumenty