Spółka zale na - Gaz

Transkrypt

Spółka zale na - Gaz
Spółka zależna
GAZ-SYSTEM jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG (LNG z
ang. Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu.
W kwietniu 2016 r. Terminal LNG dostał pozwolenie na użytkowanie. Od 18 czerwca 2016 nosi nazwę Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Więcej o spółce Polskie LNG – www.polskielng.pl.
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Polskiego LNG
31 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie LNG podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarz
ądu spółki.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami GAZ-SYSTEM – jako
podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce Polskie LNG – sporządził pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie BIP.
Uzasadnienie Uchwały nr 1 z 31.01.2017 r.
Licznik odwiedzin: 97
data utworzenia: 01.02.2017 11:11
data ostatniej modyfikacji: 01.02.2017 12:10
Rejestr zmian

Podobne dokumenty