Grupa robocza organów właściwych w sprawie nadzoru nad

Komentarze

Transkrypt

Grupa robocza organów właściwych w sprawie nadzoru nad
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło:
http://www.utk.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/komisja-europejska/11245,Grupa-robocza-organow-wlasciwyc
h-w-sprawie-nadzoru-nad-przestrzeganiem-praw-pasa.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 14:07
Grupa robocza organów właściwych w sprawie
nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w
transporcie kolejowym
Grupa robocza pod przewodnictwem Dyrekcji Generalnej do spraw
Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej. Grupa
zrzesza przedstawicieli organów właściwych w sprawie nadzoru nad
przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.
Celem grupy jest wymiana najlepszych praktyk pomiędzy organami właściwymi w sprawach
nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym (nadzór nad
przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 1371/2007), wspólne reagowanie na bieżące
problemy w interpretacji (stosowaniu) przepisów ww. rozporządzenia. Grupa stanowi również
forum wymiany krajowych problemów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów ww.
rozporządzenia. Działania grupy wyznaczają kierunki potencjalnych zmian w przepisach oraz
podejmowanych inicjatyw o charakterze nieformalnym.

Podobne dokumenty