Prospekt ProfilGate

Transkrypt

Prospekt ProfilGate
Innowacyjny
system czyszczenia
The innovative
cleaning system
Wprowadzenie
Introduction
Nie może być żadnych wątpliwości:
ProfilGate® to modelowy przykład sukcesu!
There is no doubt:
ProfilGate® is a success story!
Po bardzo udanym początku w Niemczech,
nasz opatentowany system czyszczący
ProfilGate® zyskał zastosowanie w licznych
przedsiębiorstwach na całym świecie.
After a successful start in Germany, there are now
many notable companies around the world, who
are relying on our patented ProfilGate® system to
prevent dirt from entering into their facilities and
production sites.
Przyczyna jest prosta, ale bardzo istotna: aby
podwyższać jakość swoich produktów, należy
ograniczać negatywne oddziaływanie wielu
czynników. Jednym z nich jest brud
przenoszony przez ruch pojazdów i ludzi.
Pomimo dotychczasowych sukcesów, nie
spoczywamy na laurach. Uważnie słuchamy
głosów naszych klientów, dzięki którym
systematycznie udoskonalamy, rozwijamy i
konsekwentnie rozbudowujemy system
ProfilGate®. Nasze najnowsze osiągnięcia to
nowe listwy szczotkowe i model aktywnego
czyszczenia spodów butów ProfilGate® b45 go,
jak również nowe modele ProfilGate® b55 i
ProfilGate® i55.
Na kolejnych stronach przedstawimy Państwu
informacje na temat nowych, lepszych
jakościowo listew szczotkowych oraz nowych
modeli ProfilGate®.
Ponadto przypominamy, że wszelkie pytania
mogą Państwo zgłaszać do naszego zespołu
doradców.
There is a simple reason behind this: Those
companies who are trying to improve the quality
of their products need to eliminate all potential
negative influences. This includes, but is not
limited to, the dirt, dust and debris transported
into the facility, daily. When it comes to avoiding
dirt being transported into industrial facilities via
the tires of fork-lifts and other material handling
devises as well as the soles of employee’s work
shoe’s, ProfilGate® offers the perfect solution.
As we constantly thrive to innovate our products,
we’re listening to our many customers closely
and value their input in order to improve our
ProfilGate® system. The most recent examples of
the enduring efforts to add value to our customers are our new active sole-cleaning-system
ProfilGate® b45 go, as well as the new models
ProfilGate® b55 and i55.
More details about the advantages that our new
models and our new, co-extruded brush-bodies,
can offer to you, may be found on the following
pages.
Furthermore, you are always welcome to contact
us and discuss your specific needs with our sales
team, personally.
Christian Löwe,
Managing Director
HEUTE Maschinenfabrik
2
Spis treści
Content
W końcu czysto!
Finally clean!
ProfilGate® – Innowacyjny system czyszczenia
4
ProfilGate® – The innovative Cleaning System
6 Detale robią różnicę!
The Details make the difference!
Unikalna technologia ProfilGate®
The unique technology of ProfilGate®
8 ProfilGate® dla pojazdów
ProfilGate® for vehicles
ProfilGate® b65, ProfilGate® b55
ProfilGate® i55, ProfilGate® i45 aqua
ProfilGate® dryzone
12 ProfilGate® dla pieszych
ProfilGate® for pedestrians
ProfilGate® b45 go
14 Standardowe konfiguracje
Typical configurations
Indywidualne rozwiązania w zakresie typowych
zastosowań
Individual solutions for typical applications
16 Rozwiązania i zalety
Solutions and advantages
Cechy i stosowność użycia
Features and suitabilities
18 Dlaczego ProfilGate®
Good reasons for ProfilGate®
5 powodów
5 good reasons, in a nutshell.
20 Certyfikowany system czyszczący
Certified cleaning-system
Sprawdzona wydajność
Proven performance
22 S
pecyfikacje techniczne
Technical specifications
3
W końcu czysto!
Finally clean!
Brud przenoszony przez pojazdy do strefy magazynowania
i produkcji jest problemem, któremu często nie poświęca
się należytej uwagi. Tymczasem pojazdy i ludzie mogą
przenosić brud w pierwszej kolejności do obszaru
wjazdowego, a następnie coraz dalej do obszaru produkcji.
Używając ProfilGate®:
✔ Z mniejszasz koszty sprzątania!
✔ Z większasz bezpieczeństwo pracy!
✔O
trzymujesz mniej reklamacji!
✔O
bniżasz koszty renowacji!
✔ Z yskujesz czystość techniczną!
One often underestimates the
conta-mination taking place in
production facilities through the
entry of dirt, sticking to wheels of
various material handling devices,
such as fork-lifts. It typically starts
at the doors and thereafter transportation vehicles and employees carry the dirt
deeper and deeper into sensible
production-areas.
The use of ProfilGate® leads to:
✔ R educed cleaning cost!
✔ Increased work safety!
✔ L ess quality issues!
✔ L ower refurbishment cost!
✔ Technical cleanliness!
4
@
Czyszczenie opon odbywa
się całkowicie automatycznie
podczas przejeżdżania przez
ciągi czyszczące.
The tires are cleaned
automatically when driving
over the ProfilGate® panels.
Brud gromadzi się w środkowej
części ciągu czyszczącego, skąd
można go bez trudu usunąć.
Dirt is collected centrally in the
trays and can be disposed easily.
5
Detale robią
różnicę!
The Details make
the difference!
Szczotki czyszczące
ProfilGate®
6
Bristles
Szczotki
zapewniają najwyższy
poziom czyszczenia. Opatentowane ustawienie
szczotek nylonowych pod odpowiednim kątem
uruchamia aktywne mechaniczne czyszczenie
(dzięki tarciu) pod wpływem obciążenia.
Różnej długości szczotki sięgają głęboko
w rzeźbę bieżników obuwia lub opon i dzięki
temuczyszczą je niezwykle dokładnie.
The bristles of the ProfilGate® system have
been optimized to ensure the best possible
cleaning performance. The patented inclination
of the Nylon®-brushes assure the best possible
cleaning effect, by abrasing the dirt mechanically,
as soon as a weight is applied. The irregular
long bristle-ends scratch deeply into the profiles
and clean them reliably.
Specjalny kształt
Roof-shaped body
Górna część korpusu szczotki ma kształt
daszku. Dzięki temu płyny oraz cząsteczki brudu
są lepiej odprowadzane na boki, do specjalnej
wanny zbiorczej gromadzącej zanieczyszczenia.
Szerokość korpusu szczotki wynosi zaledwie
22mm, co sprawia, że cząsteczki brudu
o szerokości do 8 mm spadają bezpośrednio
do wanny i nie osadzają się na szczotce.
The upper part of the brush body has the shape
of an angled roof. This allows liquids and dirt
particles to run off to the sides and drop down
into the tray more easily.
The small brush bodies with a width of only
22mm allows dirt particles up to 8 mm, to drop
down directly into the tray, instead of remaining
on top of the brushes.
Profil
Profiled body
Korpus szczotki jest taliowany, dzięki czemu
większe cząsteczki brudu (np. żwir) po ominięciu
górnej krawędzi szczotki trafiają bezpośrednio
do nierdzewnych wanien zbiorczych.
Połączenie wąskich listew szczotkowych
z opatentowanym ustawieniem szczotek
pod odpowiednim kątem wydajnie zwiększa
skuteczność aktywnego czyszczenia podczas
przemieszczania się po ciągach czyszczących.
The brush bodies have a specific shape, which
ensures that bigger dirt particles or small stones
can drop into the stainless trays, easily, after
passing the top edge.
The combination of slim brush bodies with their
inherent tension and the patented inclination of
the brushes lead automatically to an active and
sound cleaning experience.
NOWOŚĆ !
ajn
oś ć
Materiał
yd
S
pr
aw d o n a w
z
Material
NEW!
Korpus szczotki jest wykonany z mieszanki
twardego i miękkiego PCV. Twarde PCV
zapewnia równomierne naprężenie listew,
ponieważ parametry materiału zmieniają
się zaledwie minimalnie nawet przy dużych
różnicach temperatur. Powłoka górnej części
wykonana z miękkiego PCV zmniejsza hałas
podczas przejeżdżania po ciągu czyszczący.
The new brush bodies are co-extruded from
hard and soft PVC. The rigid PVC ensures that
the brush bodies always have the same tension, in order to press the bristles against the
profiles. The additional use of plasticized PVC,
in the upper part of the bursh-bodies lead to a
reduced noise emission when driving over the
cleaning panels.
Listwa szczotkowa
Brush strip
Dzięki standardowemu naprężeniu listwy
szczotkowe wystają do 15 mm nad kratownicą.
Obciążenie ciągu czyszczącego oponami lub
spodami obuwia wywołuje automatyczne
drgania, dzięki którym brud ze szczotek trafia do
wykonanej z nierdzewnej stali wanny zbiorczej,
która znajduje się pod szczotkami. Ponadto
w razie dużego obciążenia wiązki włosia cofają się
pod kratownicę, co chroni je przed uszkodzeniem.
The brush strips have an inherent tension that
pushes the brush strips above the top of the
grate for up to 15 mm. This tension in combination with the inclined brushes makes them
vibrate when vehicles drive over it. The vibration
lets the dirt fall into the stainless steel bin
(capturing tray) underneath. To protect the
brushes, especially under heavy load, they automatically retract downwards below the grate.
7
ProfilGate® dla pojazdów
ProfilGate® for Vehicles
Czyszczenie spodów obuwia przy wejściach
do budynków za pomocą systemów
czyszczących jest czymś oczywistym. Jednak
często całkowicie lekceważy się brud przenoszony
przez opony przy wjazdach do dalszych pomieszczeń.
Dotychczas jedynym sposobem uniknięcia takich sytuacji było
późniejsze czyszczenie zabrudzonych powierzchni, co jest
wyjątkowo czasochłonne i nieskuteczne.
ProfilGate® pozwala wyeliminować ten problem bezpośrednio
przy wejściu, gdzie można usunąć aż 90% zabrudzeń
przylegających do powierzchni opon i kół.
8
While it is normal to clean one’s shoe soles
before entering any type of building, the dirt
brought into industrial facilites via tires or
wheels has usually been underestimated, so far.
Up to now the only way to stop this from happening
was to clean the dirty floors afterwards, which is very
time-consuming and inefficient.
With ProfilGate® soiling problems can be largely eliminated at
the entrance where up to 90% of the transported dirt can be
removed upfront.
20 m
m!
ProfilGate® b65
Dzięki dodatkowej 20 mm powierzchni, na której
gromadzony jest brud, ProfilGate® b65 jest
idealnym rozwiązaniem codziennego użytku
w pomieszczeniach przemysłowych.
ProfilGate® b65 offers 20 mm additional space to
capture dirt, which makes it the perfect solution for
daily usage in industrial areas.
Głębokość wanny zbiorczej, wykonanej ze stali
nierdzewnej, w systemie ProfilGate® b65 wynosi 65 mm.
ProfilGate® b65 consists of a deeper stainless-steel (V2A)
capturing tray (65 mm) and offers 20 mm of space for the
brushed-off dirt.
Dzięki temu wannę można opróżniać znacznie rzadziej,
co pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne. Jeżeli
obciążenie ruchem pojazdów wynosi 100 lub więcej
przejazdów dziennie, zdecydowanie zalecamy wybór
systemu ProfilGate® b65.
This reduces the frequency between emptying the trays
and the related cost, significantly. We do recommend
ProfilGate® b65 for all areas with more than 100 movements per day or those, which face heavy soiling problems, anyway.
9
10 m
10 m
m!
ProfilGate® b55
NOWOŚĆ !
ProfilGate® b55 z polem czyszczącym o wysokości 55mm
oferuje optymalny kompromis dla większości zastosowań
przemysłowych.
Pod włosiem znajduje się przestrzeń o wysokości 10mm, w której
zbierane są zamiecione zanieczyszczenia. Przyczynia się to do
wydłużenia odstępów między cyklami czyszczenia, a tym samym do
zmniejszenia jego kosztów.
Oczywiście ProfilGate® b55 gwarantuje aktywne i gruntowne
czyszczenie, podobnie jak inne modele ProfilGate®, a to wszystko
także bez konieczności doprowadzania zewnętrznego zasilania.
ProfilGate® i55
NOWOŚĆ !
ProfilGate® i55 oferuje płynniejsze przejazdy i ulepszoną
ochronę przed korozją.
W modelu ProfilGate® i55 kratkę ocynkowaną ogniowo zastąpiono
kratką ze stali nierdzewnej, która posiada gładsze i dokładniejsze
wykończenie. Skutkuje to płynniejszymi ruchami w przypadku
mniejszych lub twardszych kółek. Pod włosiem znajduje się
przestrzeń o wysokości 10mm, w której zbierane są zamiecione
zanieczyszczenia.
Stal nierdzewna, wykorzystana również w kratkach, zapewnia
zwiększoną odporność na korozję.
ProfilGate® b55 has a height of only 55mm, which offers an
optimum compromise for most industrial applications.
ProfilGate® i55 offers a smoother driving experience and even
better corrosion resistance.
Under the brush strips it offers 10 mm extra space, to collect the
brushed-off dirt. This leads to long windows between cleaning cycles
and therefore helps to reduce cleaning cost, even further.
ProfilGate® b55 assures, of course, the same active and sound
cleaning results, as all ProfilGate® models, even without the need for
any external power supply.
ProfilGate® i55 replaces the hot dipped galvanized grate with
pressed grate made from stainless steel which has a smoother
and finer finish. This results in smoother movement for smaller
and/or harder wheels. Under the brush strips it offers 10 mm
extra space, to collect the brushed-off dirt.
ProfilGate® b55 –Optymalne rozwiązanie dla średniego poziomu zanieczyszczeń.
ProfilGate® b55 – The optimum solution, for medium frequencies/dirt.
10
m!
The use of stainless steel, also for the grates, provides even
improved corrosion resistance.
ProfiGate® i55 dla pojazdów o małych kołach i oponach
ProfiGate® i55 for smaller tires and wheels
ProfilGate® i45 aqua
ProfilGate® dryzone
ProfilGate® i45 aqua do dezynfekcji opon i spodów obuwia.
ProfilGate® dryzone dba o suche powierzchnie.
ProfilGate® i45 aqua idealnie nadaje się do miejsc, gdzie
niezbędne jest nie tylko usuwanie brudu oraz zwilżanie spodów
obuwia, lecz także stosowanie płynów dezynfekujących, jak np.
w przemyśle spożywczym lub w służbie zdrowia. Można dzięki
temu ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
ProfilGate® dryzone jest przeznaczony do stosowania szczególnie
tam, gdzie należy unikać przenoszenia płynów ze względu na
wysokie standardy higieny, zapobiegania wypadkom
i bezpieczeństwa pracy.
Płyny znajdują się na poziomie 3mm poniżej górnej krawędzi
i są przenoszone w górę po włosiu szczotek dzięki działaniu
kapilarnemu.
Specjalne kratownice są pokryte materiałem DryPad. Podczas
przejeżdżania przez ProfilGate® dryzone materiał ten wchłania
płyny, np. wodę, emulsje i oleje, skutecznie osuszając powierzchnię
kół i obuwia. DryPad jest niedrogim materiałem eksploatacyjnym
i powinien być regularnie wymieniany.
ProfilGate® i45 aqua for disinfection of Wheels and Soles.
ProfilGate® dryzone ensures a dry shop floor.
ProfilGate® i45 aqua is perfect for areas which require mechanical
cleaning movement with the incorporation of sanitizer or
dis-infectants that not only cleans, but significantly reduces the
risk of cross contamination by microbes.
ProfilGate® dryzone is frequently used in places where the contamination by fluids is especially undesirable. ProfilGate® dryzone
can be combined with all ProfilGate® models.
These segments, made entirely of stainless steel (V2A), are perfect
to be used in combination with harsh sanitizers or disinfectants. The
liquid is leveled 3 mm below the tray’s top edge. The capillary action
assures that the tires get disinfected without becoming too wet, while
an overflow-drain maintains the maximum filling level, automatically.
ProfilGate® i45 aqua do dezynfekcji
ProfilGate® i45 aqua for disinfection
The special open mesh flooring is covered with the unique DryPad.
When driven on, this high performance fleece absorbs fluids
such as water, emulsions, oils and more, providing reliable drying
performance on the running surfaces of tires/rollers/wheels.
The DryPad is an inexpensive consumable and should be replaced
regularly.
ProfilGate® dryzone do suszenia kół
ProfilGate® dryzone for drying smaller wheels
11
®
ProfilGate dla pieszych
®
ProfilGate for pedestrians
ProfilGate® b45 go służy do aktywnego
czyszczenia spodów butów w środowisku
przemysłowym.
Włosie szczotek systemu ProfilGate® b45 go jest o 2 mm
dłuższe niż w pozostałych modelach ProfilGate®. Dzięki temu czyści
niezwykle skutecznie również spody ochronnego obuwia roboczego
o głębokim bieżniku. Po wejściu na ciąg czyszczący ustawione
pod odpowiednim kątem szczotki zanurzają się w zagłębieniach
podeszew butów i aktywnie usuwają brud. Jeśli ProfilGate® b45 go
zostanie wmontowany w podłoże, na ciąg czyszczący mogą również
wjeżdżać małe wózki transportowe. Szary kolor szczotek sprawia,
że ProfilGate® b45 go pasuje wizualnie do większości powierzchni.
12
ProfilGate® b45 go was especially invented for
the active cleaning of soles within industrial
environments.
The bristles of ProfilGate® b45 go are 2 mm longer than
those within the other ProfilGate® models. This assures that
the bristles reach deep into the profiles of industrial safety
shoes. When stepping onto the cleaning panel the inclined
brushes descent, while actively scratching off the dirt.
When embedded into the ground, ProfilGate® b45 go can
also be used with small hand-vehicles. The grey bristles
assure a decent optical fit into most areas.
ProfilGate® b45 go ze specjalnymi
podjazdami do montażu na
powierzchni.
ProfilGate® b45 go with special ramps
for an above ground installation.
ProfilGate® b45 go
ProfilGate® b45 go zapewnia skuteczne czyszczenie spodów
butów w środowisku przemysłowym.
✔ Dłuższe o 2 mm włosie niezawodnie usuwa brud ze spodów
obuwia ochronnego o głębokim bieżniku.
✔ Na ciąg czyszczący ProfilGate® b45 go można wjeżdżać lekkimi
wózkami transportowymi
✔ System został wyposażony również w specjalne podjazdy, które
zajmują niewiele miejsca, na wypadek braku możliwości montażu
w podłożu.
✔ Neutralny, szary kolor szczotek pasuje do większości pomieszczeń.
ProfilGate® b45 go guarantees the effective cleaning of soles
within industrials environments.
✔ The 2 mm longer bristles assure a sound cleaning effect even
for safety shoes with deep profiles.
✔ ProfilGate® b45 go can also be accessed with lightweight
hand-vehicles.
✔ In case that a leveled installation, embedded into the ground,
is not possible, there are also special ramps available, which need
only limited space.
✔ The bristles are grey colored and therefore friendly and
optically neutral.
ProfilGate® b45 go można łączyć z innymi
modelami ProfilGate®.
ProfilGate® b45 go can also be used in combination
with other ProfilGate® models.
Na podjazdy ProfilGate® b45 go można też
wprowadzać lekkie wózki transportowe (<100 kg).
The ramps of ProfilGate® b45 go can also be accessed
with lightweight hand-vehicles (<100 kg).
13
3
Standardowe konfiguracje
Typical configurations
ProfilGate® b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
14
b65
dryzone
b65
dryzone
Effective cleaning and drying for forklifts with
medium sized tires
Model: ProfilGate® b65 / dryzone b65
Segments: 3 x 4 + 3 x 2 dryzone b65
Field Size: approx. 2,154 x 5,880 mm
Very good cleaning for tire diameter < 310 mm
Good cleaning for tire diameter < 410 mm
b65
b65
dryzone
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b55
b55
b55
b55
b55
b55
Skuteczne rozwiązanie dla wózków widłowych
o oponach średniej wielkości
Modele: ProfilGate® b55
Segmenty: 3 x 4
Strefa czyszczenia: ca. 2.154 x 3.920 mm
Bardzo skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 310mm
Skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 410 mm
Effective solution for forklifts with
medium sized tires
Model: ProfilGate® b55
Segments: 3 x 4
Field Size: approx. 2,154 x 3,920mm
Very good cleaning for tire diameter < 310mm
Good cleaning for tire diameter < 410mm
b65
b65
b65
b55
dryzone
b65
b65
b55
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
b65
Skuteczne rozwiązanie dla dużych wózków
widłowych i samochodów ciężarowych
Modele: ProfilGate® b65
Segmenty: 5 x 8
Strefa czyszczenia: ca. 3.590 x 7.840 mm
Bardzo skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 620mm
Skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 830mm
Effective solution for heavy equipment,
big forklifts and even trucks
Model: ProfilGate® b65
Segments: 5 x 8
Field Size: approx. 3,590 x 7,840 mm
Very good cleaning for tire diameter < 620 mm
Good cleaning for tire diameter < 830 mm
R
b65
dryzone
b65
b55
R
b65
Skuteczne czyszczenie i osuszanie wózków
widłowych o oponach średniej wielkości
Modele: ProfilGate® b65 / dryzone b65
Segmenty: 3 x 4 + 3 x 2 dryzone b65
Strefa czyszczenia: ca. 2.154 x 5.880 mm
Bardzo skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 310mm
Skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 410mm
b65
b65
dryzone
b55
R
b65
ProfilGate® b55
b55
b55
b55
b55
b55
b55
b55
b55
b55
R
R
R
W przypadku krótkotrwałych zastosowań
lub testów ProfilGate® b55 może być łatwo
zainstalowane przy pomocy specjalnych ramp.
(Nie zalecane w przypadku instalacji stałych).
Modele: ProfilGate® b55
Segmenty: 3 x 3 + Rampen
Strefa czyszczenia: ca. 2.154 x 2.940 mm + Rampen
Bardzo skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 230mm
Skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 310 mm
For short term applications, or tests,
ProfilGate® b55 can be easily installed on-ground,
using dedicated ramps. (Not recommended for
permanent installations.)
Model: ProfilGate® b55
Segments: 3 x 3 + ramps
Field Size: approx. 2,154 x 2,940mm + ramps
Very good cleaning for tire diameter < 230 mm
Good cleaning for tire diameter < 310 mm
ProfilGate® b45 go
ProfilGate® i55
i55
i55
i55
i55
i55
i55
Skuteczne czyszczenie i łagodny przejazd wózków
widłowych i pojazdów o mniejszych kołach
Modele: ProfilGate® i55
Segmenty: 2 x 3
Strefa czyszczenia: ca. 1.436 x 2.940 mm
Bardzo skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 230 mm
Skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 310 mm
F
F
b45
go
b45
go
b45
go
b45
go
F
F
Skuteczne czyszczenie lekko i średnio
zabrudzonych spodów obuwia (montaż na podłożu)
Modele: ProfilGate® b45 go
Segmenty: 2 x 2 + Rampen
Strefa czyszczenia: ca. 1.404 x 2.352 mm
(łącznie z podjazdami)
Effective sole cleaning solution for light and
moderate dirt contamination. Accessible via
special ramps
Model: ProfilGate® b45 go
Segments: 2 x 2 + ramps
Field Size: approx. 1,404 x 2,352 mm (incl. ramps)
Effective and smooth driving solution for fork lifts
and other vehicles with smaller tires.
Model: ProfilGate® i55
Segments: 2 x 3
Field Size: approx. 1,436 x 2,940 mm
Very good cleaning for tire diameter < 230 mm
Good cleaning for tire diameter < 310 mm
ProfilGate® i45
aqua
b45
go
b45
go
b45
go
b45
go
b45
go
b45
go
b45
go
i45
aqua
Wanna z centralnym
odpływem wody
One tray with
central drainage
Skuteczne usuwanie wilgoci i dezynfekcja
wózków widłowych i spodów obuwia
Modele: ProfilGate® i45 aqua
Segmenty: 3x2 + 3x2
Strefa czyszczenia: ca. 2.084 x 3.880 mm
Bardzo skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 310mm
Skuteczne czyszczenie opon o średnicy < 400 mm
Effective solution for wet cleaning and
disinfection of wheels of forklifts, pallet jacks,
pallet lifters, but also shoe soles
Model: ProfilGate® i45 aqua
Segments: 3x2 + 3x2
Field Size: approx. 2,084 x 3,880 mm
Very good cleaning for tire diameter < 310 mm
Good cleaning for tire diameter < 400 mm
C
S
b45
go
F
b45
go
S
C
b45
go
F
Ground level installation for effective cleaning of even very dirty soles
Model: ProfilGate® b45 go
Segments: 2 x 4
Field Size: approx. 1,404 x 3,904 mm
C
S
S
S
Skuteczne czyszczenie bardzo zabrudzonych
spodów obuwia (montaż w podłożu)
Modele: ProfilGate® b45 go
Segmenty: 2 x 4
Strefa czyszczenia: ca. 1.404 x 3.904 mm
S
C
Skuteczne czyszczenie średnio zabrudzonych
spodów obuwia. Montaż na podłożu. Zajmujące
niewiele miejsca podjazdy umożliwiają montaż
w wąskich przejściach.
Modele: ProfilGate® b45 go
Segmenty: 1 x 3 + Rampen
Strefa czyszczenia: ca. 1.102 x 3.382 mm
(łącznie z podjazdami)
Effective cleaning solution for soles
with regular contamination.
The special ramps allow above ground installation
without consuming too much space
Model: ProfilGate® b45 go
Segments: 1 x 3 + ramps
Field Size: approx. 1,102 x 3,382 mm (incl. ramps)
15
Rozwiązania
i zalety
Solutions and
advantages
Opatentowany system
The patented system
Opatentowany system całkowicie
mechanicznie czyści powierzchnie opon,
kół i obuwia podczas przejeżdżania/
przechodzenia po ciągu czyszczącym.
The patented system removes actively
dirt from tires, wheels and soles just by
walking or driving over the panels.
Dzięki ustawionym pod kątem i odpowiednio
naprężonym szczotkom czyszczącym
podczas przejeżdżania po macie wytwarza
się ruch, który zwiększa skuteczność
czyszczenia bez zużycia prądu.
Łatwe czyszczenie
Easy to clean
Chroniona przed korozją kratownica wraz
z opatentowanymi listwami szczotkowymi
są umieszczone w wannach zbiorczych
z nierdzewnej stali, w których gromadzi się
brud. Kratownicę można w łatwy sposób
wyjąć z wanien i oczyścić. Zebrany brud
można najłatwiej i najszybciej usunąć
z wanny odkurzaczem przemysłowym.
The system consists of metal grates
(corrosion-protected) with patented brush
strips and stainless steel capturing trays
that automatically collect the dirt when
the vehicles pass over it. For cleaning the
grates can be removed easily. The collected dirt can be easily removed by using
an industrial vacuum cleaner or broom.
ProfilGate® Lifter
16
The altering angles of the special brushes
and the inherent tension provides a sidewards diagonal movement that pushes
the dirt off without the use of electricity.
NOWOŚĆ !
ProfilGate® Lifter
NEW!
Nowy ProfilGate® Lifter pozwala bardzo
szybko wyjmować kratownice do
czyszczenia w sposób bezpieczny dla
kręgosłupa i angażujący tylko jedną osobę.
The new ProfilGate® Lifter allows to take
out the grates, for cleaning purpose, in
a very fast and back-friendly way, by just
one person.
Pomaga to na oszczędność kosztów
robocizny oraz dodatkowo zredukować i tak
już niskie nakłady pracy na konserwację.
This helps to safe labour cost, by minimizing the anyhow low maintenance work,
even further.
Uniwersalny system modułowy
System ProfilGate® oferuje szeroki wybór modeli,
które idealnie do siebie pasują i mogą być łatwo
łączone. Indywidualne połączenie modułów
pozwala na stworzenie zestawu idealnie
dopasowanego do każdego typu czyszczenia
i dostępnej przestrzeni. Ponieważ wymiary
czyszczonej powierzchni są czynnikiem
decydującym w procesie czyszczenia, zaleca się
by długość czyszczonej powierzchni odpowiadała
trzykrotności obwodu opon.
Versatile modular system
The ProfilGate® system offers a wide range of
models that perfectly fir to each other and can
therefore be easily combined. The individual combination of various modules assures a perfect match
for each type of cleaning application and available
space. As the lenght of the cleaning field is the
determining factor for a sound cleaning experience,
we recommend that the lenght of the field should
match 3x the tires circumference, minimum.
Niskie wymagania konserwacyjne
Low-maintenance
System ProfilGate® właściwie nie wymaga
konserwacji. Po instalacji może pracować
24 godziny na dobę. Pracuje bez przerw
i nie powoduje zużycia energii. Należy
jedynie go opróżniać i czyścić powierzchnię
w kilkutygodniowych odstępach czasu.
The ProfilGate® system is basically maintenance free. Once it is installed, it will work
for you 24/7. It works continuously and
does NOT generate any energy cost. The
field just needs to be emptied and cleaned, in larger windows of several weeks.
Po około 500.000 przejazdach lub
8 latach wymiana włosia przywróci pełną
efektywność czyszczenia.
After approx. 500,000 passages or 8 years
just simply exchanging the brush strips will
bring back the full cleaning effect.
Wysoka nośność
High load-bearing capacity
Uzyskanie wysokiej nośności na potrzeby
ciągłego obciążenia ruchem było niezwykle
istotnym aspektem udoskonalania modeli
ProfilGate. Po najlżejszych modelach mogą
przejeżdżać pojazdy o maksymalnym ciężarze
całkowitym 10ton. W przypadku innych modeli
ciężar całkowity pojazdów może wynosić
nawet 40ton. Maksymalna dopuszczalna
prędkość przejazdu wynosi 6 km/h.
During the development phase of ProfilGate®
we paid attention to achieve a design
that allows high load-bearing under heavy
industrial conditions. Even the light models
of ProfilGate® can be used by vehicles with
a total weight of up to 10t. Heavier models
allow even max. weights of up to 40t.
The maximum speed of 6 km/h may not
be exceeded while crossing the grates.
Gwarantowana trwałość
Longevity guaranteed
Udzielamy dożywotniej gwarancji* na
wszystkie kratownice i wanny ProfilGate®!
We offer a lifetime warranty*
on our trays and grates!
Dodatkowo gwarantujemy trwałość szczotek
na co najmniej 100.000 przejazdów, również
w przypadku użytkowania tego samego pasa
ruchu. Zamiana segmentów może wydłużyć
trwałość szczotek do 500.000 przejazdów.
The brushes are also robust
with a guaranteed durability of
100,000 passages (under heavy
traffic and with regular cleaning)
under normal use and by rotating the
segments, they can easily last up to
500,000 movements.
Dożywo
t
ja
*Gwarancja dotyczy rynien i kratownic / Warranty applies only for grates und trays
gwaranc
nia
17
Czystość techniczna
W przeciwieństwie do innych środków
stosowanych do utrzymania czystości w miejscu
pracy, system czyszczenia opon ProfilGate®
jest rozpoznawalny nie tylko pośrednio, dzięki
efektom czyszczenia, ale także jest bezpośrednio
widoczny przy wjazdach. W ten sposób pokazuje
on klientom, partnerom i władzom wysiłki
podejmowane w celu utrzymania czystości.
} Twoi klienci, dostawcy i inni partnerzy
biznesowi przekonają się nie tylko w sposób
pośredni, ale także bezpośredni, o Twoich
wysiłkach osiągnięcia i utrzymania czystości
technicznej.
Technical cleanliness
In contrary to most other measures that
help to assure a clean working environment, the
ProfilGate® tire cleaning system is not only recognized indirectly, by its results, but it is also directly
visual in dedicated entrance points . This way it
demonstrates your efforts to achieve technical
cleanliness, towards your customers, partners and
official authorities, impressively.
} Your customers, suppliers and other business
partners will not only indirectly, but also directly
see and realize your efforts to achieve and maintain technical cleanliness.
Większe bezpieczeństwo w pracy
Improved safety at work
Utrzymywanie przestrzeni produkcyjnych
w czystości i suchości jest konieczne
w celu redukcji wypadków przy pracy. Dotyczy
to w szczególności wózków widłowych, które
nanoszą brud i wilgoć, a także pieszych
chodzących później po mokrych
powierzchniach. System czyszczenia opon
ProfilGate® uniemożliwia roznoszenie brudu
i wilgoci, a tym samym znacznie przyczynia
się do bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Keeping production areas and its floors
clean and dry is essential in order to
reduce the risk of occupational accidents.
This effects especially lift trucks,
which bring in dirt, as well as
moisture and the pedestrians,
that are later using the wet floors.
ProfilGate® tire cleaning system
avoids spreading dirt & moisture
and therefore contributes to a safer work environment, substancially.
} ProfilGate® skutecznie pomaga utrzymywać
podłogi w stanie czystym i suchym, co
przyczynia się do bezpieczeństwa w miejscu
pracy.
Mniej reklamacji
Less customer complaints
Brud jest jednym z głównych problemów,
które skutkują wadliwością produktu
i reklamacjami klientów. Zanieczyszczona
przestrzeń produkcyjna prowadzi do wad
produktu, a zakurzony magazyn może mieć
negatywny wpływ na wizerunek produktu.
Dirt is one of the main issues leading to
product failures and customer complaints. A polluted production area
will lead to product malfunctions
and a dusty warehouse can have a
negative influence on the product’s
image.
} ProfilGate® zapobiega zanieczyszczeniu
zakładu, co z kolei podwyższa jakość
produktów chroniąc je przed usterkami
i zakurzonymi powierzchniami.
18
} ProfilGate® helps effectively to keep
floors clean and dry, which directly contributes to a safe working environment.
} ProfilGate® avoids dirt in your
facilities, which directly improves
the quality of your products, by protecting them from malfunctions and dusty
surfaces.
Dlaczego ProfilGate
Good reasons for
ProfilGate®
®
Niższe koszty czyszczenia
Reduced cleaning cost
System aktywnego czyszczenia opon
i obuwia ProfilGate® automatycznie zbiera
zanieczyszczenia przy wybranych wejściach
do budynku. Dzięki temu można je łatwo
usunąć, a więc nie skończą w przestrzeni
produkcyjnej. System wydłuża cykle
czyszczenia, a tym samym znacznie
redukuje koszty pracy i innych elementów
systemu czyszczenia.
The active ProfileGate sole & tire cleaning
system automatically collects dirt at a
few dedicated entrance points. From there
the dirt can be easily removed and will
not end up in your production facility,
anymore. This extends cleaning
cycles and therefore reduces cost
on staff and other regular cleaning
measures, considerably.
} Redukcja kosztów procesu czyszczenia
o około 40%
} The use of ProfilGate® can cut
operational cleaning expenses by
approximately 40%.
Obniżone koszty renowacji
Reduced refurbishment costs
W dzisiejszych czasach coraz ważniejsza
staje się ochrona podłóg w sklepach,
ponieważ nowoczesne powierzchnie są
podatne na zanieczyszczenie i zarysowanie.
Zwłaszcza kamienie i inne cząstki
przyczepiające się do opon np. wózków
widłowych powodują zarysowania, co
drastycznie zmniejsza wytrzymałość
nawierzchni. Używając ProfilGate® można
temu zapobiec i jeszcze zaoszczędzić.
Today, the protection of shop floors is also
becoming more and more important, as
modern pavements are often vulnerable
to dirt and scratches. Especially stones
and other particles sticking to
the tires of e.g. forklifts result in
scratches, reducing the lifetime of
pavements, drastically. The use of
ProfilGate® helps to prevent this
and results in direct cost savings.
} ProfilGate® gwarantuje czyste opony,
co pomaga zapobiegać zarysowaniom
i uniknąć niepotrzebnych kosztów
renowacji.
} ProfilGate® automatically assures
clean tires, which contributes to prevent
scratched pavements and unnecessary
refurbishing costs.
2
1
2
1
1
1
19
Certyfikowany
system czyszczący
Certified
Cleaning-System
Skuteczność czyszczenia ProfilGate® została
potwierdzona naukowo przez Instytut Fraunhofer IPA.
The cleaning effectiveness of ProfilGate® is scientifically
proven by the Fraunhofer IPA Institute.
S
Przygotowania przed testami w Instytucie Fraunhofer IPA
Preparations prior to testing at Fraunhofer IPA Institute
20
yd
ajn
oś ć
Even though our customers confirm the excellent cleaning reChociaż nasi klienci regularnie potwierdzają znakomite
sults of the ProfilGate® system regularly, we wanted to attest
właściwości czyszczące ProfilGate®, chcieliśmy poprzeć
these observations, also by an objective and scientific
te obserwacje również obiektywnymi badaniami
analysis. In order to do this, we cooperated with
naukowymi. W tym celu rozpoczęliśmy
the Fraunhofer IPA Institute and created an
współpracę z Instytutem Fraunhofera IPA
adequate test setup. During the tests, shoei rozpoczęliśmy testy. Podczas testów
soles, as well as smaller wheels and lager tires
podeszwy butów, jak również mniejsze koła
have be cleaned, by just regularly passing the
i większe opony były czyszczone poprzez
®.
ProfilGate®system. The attached dirt particles
przechodzenie przez system ProfilGate
have
been captured before and after passing the
Przyczepione cząstki zanieczyszczeń zostały
pr
w
a
wdzona
field. Thereafter the probes have been analyzed
wyłapane po przejechaniu po powierzchni.
by quantity and also qualitatively, using an electron
Następnie próbki zostały poddane analizie
microscope scanner. (Model PSEMeXplorer, by RJL) Please
jakościowej i ilościowej z użyciem mikroskopu
take a look to the next page, in order to find out about the
elektronowego. (Model PSEMeXplorer firmy RJL).
excellent results, in detail.
Szczegółowe wyniki można znaleźć na następnej stronie.
Pobieranie próbek przed i po czyszczeniu
Taking probes before and after cleaning
Analizowanie próbek mikroskopem PSMeXplorer
Analysing the probes with PSMeXplorer
Wyniki Instytutu Fraunhofer IPA dla podeszw butów / Fraunhofer IPA test results for shoe-soles
100 %
> 400 µm
> 200 µm
> 100 µm
50 %
0%
Zaledwie kilka kroków po systemie ProfilGate®
wystarcza, by oczyścić więcej niż 60% przyklejonego
brudu.
0
2
5
10
Kroki / Steps
Only a few steps on the ProfilGate® system are enough
to brush off more than 60% of the adhering dirt.
Wyniki Instytutu Fraunhofer IPA dla mniejszych kół / Fraunhofer IPA test results for smaller wheels
100 %
> 400 µm
> 200 µm
> 100 µm
50 %
0%
Już po 3 obrotach na powierzchni szczotki zebrały
z kół ponad 80% przyklejonego brudu.
0
3
Obroty / Rev.
6
9
Just after 3 turns, on the field, the brushes have
taken off more than 80% of the adhering dirt, from
the wheels.
Wyniki Instytutu Fraunhofer IPA dla opon / Fraunhofer IPA test results for tires
100 %
> 400 µm
> 200 µm
> 100 µm
50 %
0%
By przeprowadzić gruntowne czyszczenie zalecamy,
w przypadku opon wózków widłowych, co najmniej
trzykrotny obrót na powierzchni.
0
3
Obroty / Rev.
6
9
For a sound cleaning, we recommend that forklifttires get the chance to unwind 3 times, on the field,
minimum.
Właściwości antypoślizgowe
Anti-slip property
Modele ProfilGate® zostały przetestowane
na zgodność z wymienionymi normami,
sklasyfikowane jako antypoślizgowe
i dopuszczone do użytku jako pokrycia podłogowe.
Several friction evaluation methods proved that
our ProfilGate® models showed low slipping risk
and must be evaluated as anti-slip and as floor
coverings suitable for operation.
Bezpieczeństwo żywności
Food safety
Odznaczające się najwyższą jakością włókna
szczotek ProfilGate® spełniają restrykcyjne
wymagania Agencji Żywności i Leków (FDA).
Our high-quality ProfilGate® brushes are in
compliance with the FDA, which regulates the
contact of plastic materials with food.
DIN
DIN
DIN
EN ISO
13287
51130
51131
21
Specyfikacje techniczne / Technical specifications
ModelJednostka modułowa
Szerokość
Długość
Wysokość
Kratownica
na segment
Ilość kratownic
x ciężar
Model
Modular unit
Width
Length
Height
No. of Grates
per segment
No. of Grates
x Weight
DopuszczalnyAntyciężar całkowity poślizg
Permissible
total weight
Anti-slipproperty
ProfilGate® b – Kratownice wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i wanny ze stali nierdzewnej / Grates made from hot-dipped galvanized steel and stainless steel trays
ProfilGate® b65
1x1 Segment
718 mm
980 mm
65 mm
2
2 x 30 kg
40 t
R12
ProfilGate® b65 dryzone
1x1 Segment
718 mm
980 mm
65 mm
2
2 x 22 kg
40 t
-
ProfilGate® b55
1x1 Segment
718 mm
980 mm
55 mm
2
2 x 26 kg
30 t
R12
ProfilGate® b55 dryzone
1x1 Segment
718 mm
980 mm
55 mm
2
2 x 19 kg
30 t
-
-
718 mm
1200 mm
55 mm
-
36 kg
10 t
-
ProfilGate® b45 go
1x1 Segment
702 mm
976 mm
45 mm
1
1 x 43 kg
20 t
R12
ProfilGate® b45 go dryzone
1x1 Segment
702 mm
976 mm
45 mm
1
1 x 30 kg
20 t
-
Rampe/Ramp F* (Front)
-
702 mm
200 mm
45 mm
-
5 kg
0,1 t
-
Rampe/Ramp S* (Side)
-
200 mm
976 mm
45 mm
-
7 kg
0,1 t
-
Rampe/Ramp C* (Corner)
-
200 mm
200 mm
45 mm
-
1 kg
0,1 t
-
Rampeb55
ProfilGate® i – Kratownice i wanny wykonane ze stali nierdzewnej / Grates and trays are made from stainless steel
ProfilGate® i45
1x1 Segment
702 mm
976 mm
45 mm
1
1 x 41 kg
10 t
R11
ProfilGate® i45 dryzone
1x1 Segment
702 mm
976 mm
45 mm
1
1 x 29 kg
10 t
-
ProfilGate® i45 aqua
2x2 Segmente
1392 mm
1940 mm
45 mm
1
4 x 41 kg
10 t
R11
ProfilGate® i45 aqua
3x2 Segmente
2084 mm
1940 mm
45 mm
1
6 x 41 kg
10 t
R11
ProfilGate® i45 dryzone
2x1 Segmente
1392 mm
976 mm
45 mm
1
2 x 31 kg
10 t
-
ProfilGate® i45 dryzone
3x1 Segmente
2084 mm
976 mm
45 mm
1
3 x 31 kg
10 t
-
ProfilGate® i55
1x1 Segment
718 mm
980 mm
55 mm
2
2 x 26 kg
20 t
R11
ProfilGate® i55 dryzone
1x1 Segment
718 mm
980 mm
55 mm
2
2 x 19 kg
20 t
-
* Zobacz też inne konfiguracje (Strona 15) / see also configurations (page 15)
Chcą Państwo uzyskać
więcej informacji?
You need more information?
22
Na stronie internetowej www.profilgate.eu
znajdą Państwo szczegółowe informacje o:
• modelach i zastosowaniach
• akcesoriach
• polecane na całym świecie
• praktyczne zastosowania
• filmy i pliki do pobrania
• weitere Konfigurationen
On the website www.profilgate.com
you will find more information on:
• models and suitabilities
• useful accessories
• worldwide references
• practical applications
• videos and downloads
• more configurations
Możesz oczywiście skontaktować się z
nami osobiście, telefonicznie lub drogą
mailową. By znaleźć odpowiednią
osobę kontaktową przejdź na naszą
stronę internetową.
Of course, you may also consult us,
directly, by phone or e-mail. Please
refer to our webpage, in order to find
an adequate contact person.
www.profilgate.com
Further products of HEUTE / Inne produkty firmy HEUTE
Schuhputzmaschinen
Shoe Shine Machines
Shoe Shine Machines
Maszyny do czyszczenia obuwia
Since more than 60 years,
the shoe shine machines from HEUTE
are in use worldwide.
Maszyny do czyszczenia i polerowania
obuwia firmy HEUTE już od ponad 60 lat
cieszą się uznaniem na całym świecie.
www.heute-gmbh.de
Sohlenreinigung
für den Industrieeinsatz
Sole Cleaning
in industrial environments
Sole cleaning in industrial environments
Czyszczenie spodów obuwia w pomieszczeniach przemysłowym
Since several decades the company HEUTE offers
a huge variaty of customized
cleaning solutions for industrial purposes.
Firma HEUTE od wielu lat produkuje systemy
czyszczące przeznaczone do użytku w
pomieszczeniach przemysłowych, dostosowane
do indywidualnych potrzeb klientów.
www.heute-gmbh.de
23
Heute Service sp. z o.o. Wałowicka 19A · 02-451 Warszawa
Telefon: +48 (22) 863 64 71 · Faks : +48 (22) 873 03 51
E-mail: [email protected] · Internet: www.heute.pl
Internet: www.profilgate.eu
Firma zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych. Kolory w niniejszym katalogu mogą odbiegać rzeczywistych / Product specifications and design subject to change without notice. Actual colors may differ from the ones shown in this catalogue. • PPG3 • PL/GB • 11-2014

Podobne dokumenty