darmowe szkolenie organizowane przez koło gospodyń wiejskich

Komentarze

Transkrypt

darmowe szkolenie organizowane przez koło gospodyń wiejskich
DARMOWE SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH - STRYSZAWA GÓRNA
DARMOWE SZKOLENIE ORGANIZOWANE
PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH STRYSZAWA GÓRNA
Chcesz być asertywny i odzyskać poczucie własnej wartości?
Chcesz nauczyć się autoprezentacji przy szukaniu pracy
lub załatwianiu różnych spraw?
Chcesz odnaleźć siebie?
Przyjdź na DARMOWE szkolenia!
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Siedlisko - Stryszawa Górna" zaprasza wszystkich
chętnych do udziału w zajęciach interpersonalnych.
W ramach szkolenia odbędą się 4 spotkania po 4 godz. dydaktyczne w terminach:
21 kwietnia 2015 r. - wtorek - godz. 17.00
28 kwietnia 2015 r. - wtorek - godz. 17.00
5 maja 2015 r. - wtorek - godz. 17.00
19 maja 2015 r. - wtorek - godz. 17. 00
w siedzibie Stowarzyszenia - Stryszawa 736a - budynek poczty (I piętro).
Tematyka spotkań:
1. Proaktywność – konstruktywna postawa życiowa zwiększająca szansę na sukces.
2. Asertywność – jak być pewnym siebie i dbać o relacje z innymi?
3. Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy.
4. Umiejętności społeczne – klucz do dobrych relacji, efektywności osobistej i zawodowej.
Nauczysz się:
- zasad komunikacji interpersonalnej,
- umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych,
- konstruktywności działań w sytuacjach trudnych,
- wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości, świadomość własnej wartości jako
elementarnej jednostki społeczeństwa,
- wzrost otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
- trening umiejętności społecznych,
- kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej.
Szkolenie jest częścią projektu "Przedsiębiorczość społeczna. Wspieram To! Lubię To!",
realizowanego przez Stowarzyszenie BE-20 - zadanie realizowane w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; Priorytet aktywne społeczeństwo; Kierunek działania:
Rozwój przedsiębiorczości społecznej. W ramach projektu: Działania reintegracji społecznej - zajęcia
mają na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestników umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
W ramach zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia.
Zgłoszenia pod numerem 661-265-938
Prowadzący Tomasz Kras - http://prooptima.pl/trenerzy/3-tomasz-kras
Zachęcamy do udziału!

Podobne dokumenty