MOPS Gdynia poszukuje realizatora usługi opracowania

Komentarze

Transkrypt

MOPS Gdynia poszukuje realizatora usługi opracowania
MOPS Gdynia poszukuje realizatora usługi opracowania graficznego,
składu, łamania tekstu, przygotowa
Ogłoszenie
o poszukiwaniu realizatorów opracowania graficznego, składu, łamania tekstu, przygotowania do druku
oraz wykonania korekty językowej i wydrukowanie 2 publikacji.W ramach realizacji projektu "Rodzina
bliżej siebie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje realizatorów opracowania
graficznego, składu, łamania tekstu, przygotowania do druku oraz wykonania korekty językowej i
wydrukowanie 2 publikacji na potrzeby ww. projektu.Projekt "Rodzina bliżej siebie" jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) sporządzenie opracowania graficznego - stworzenie wspólnej koncepcji graficznej,
z wykorzystaniem Księgi Tożsamości projektu (jest to zestaw lóg do oznakowania publikacji wraz z
wytycznymi dotyczącymi ich stosowania) dostarczonej przez Zamawiającego;
b) ujednolicenie wykresów, tabel, schematów, zdjęć
c) skład
d) łamanie tekstu
e) korekta językowa
f) druk
Po składzie i korekcie językowej całość materiału powinna zostać przekazana do zamawiającego w celu
ostatecznej akceptacji.
Specyfikacja techniczna publikacji nr 1: Asystentura Rodziny, nowatorska metoda pomocy społecznej w
Polsce – praca zbiorowa pod red. M. Szpunar
Format: B5
Ilość stron: ok. 130 (125-135)
Oprawa: twarda
Ilość kolorów wnętrza: 1 kolor (czarno biały)
Rodzaj papieru wnętrza: papier offsetowy 80g
Uszlachetnienie wnętrza: brak
Ilość kolorów okładki: pełna gama kolorystyczna
Rodzaj papieru okładki: karton 1000g/m2 oklejony oklejką z papieru kredowego 130g
Uszlachetnienie okładki: foliowanie
Nakład: 100 sztuk
Wykresy/Schematy: 2
Tabele: 2
Zdjęcia: 6
Oprawa: szyto-klejona
Specyfikacja techniczna publikacji nr 2: Asystentura Rodziny, analiza efektywności specjalizacji pracy
socjalnej w kontekście projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”
Format: B5
Ilość stron: ok. 200 (190-210)
Oprawa: twarda
Ilość kolorów wnętrza: 1 kolor (czarno biały)
Rodzaj papieru wnętrza: papier offsetowy 80g
Uszlachetnienie wnętrza: brak
Ilość kolorów okładki: pełna gama kolorystyczna
Rodzaj papieru okładki: karton 1000g/m2 oklejony oklejką z papieru kredowego 130g
Uszlachetnienie okładki: foliowanie
Nakład: 1000 sztuk
Wykresy/Schematy: 20
Tabele: 17
Zdjęcia: 12
http://www.mopsgdynia.pl/www - MOPS Gdynia
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 14:10
Oprawa:
szyto-klejona
Uwagi ogólne:
Przedmiot zamówienia będzie obejmował publikacje będące wynikiem pracy ekspertów
i badaczy w projekcie systemowym „Rodzina bliżej siebie”, realizowanym przez MOPS
w Gdyni.
Materiały zostaną dostarczone Wykonawcy w wersji elektronicznej.
Obie publikację będą posiadały numer ISBN.
Po składzie i korekcie językowej całość materiału zostanie przekazana do zamawiającego
w celu ostatecznej akceptacji. W wypadku zastrzeżeń Wykonawca będzie obowiązany wprowadzić zmiany
wedle uwag Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i
wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy. Liczba stron publikacji może ulec
zmianie.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: MOPS
Gdynia, ul. Grabowo 2.
Wymagane doświadczenie wykonawcy:
W celu wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem przy realizacji tego typu
usług, musi on przedstawić zamawiającemu potwierdzenie (na podstawie referencji lub innych
dokumentów umożliwiających potwierdzenie tego faktu) iż realizował działania z zakresu określonego w
przedmiocie Zamówienia w wypadku co najmniej 10 publikacji z nadanym numerem ISBN.
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty przekazania materiałów przez Zamawiającego
w wersji elektronicznej.
Przy wyborze ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące elementy:
1) cena usługi
2) termin realizacji usługi (od czasu przekazania materiałów przez Zamawiającego), termin pożądany
– jak najkrótszy
Oferty zawierające cenę całkowitą wraz z kosztorysem uwzględniającym poszczególne elementy usługi
oraz deklarowanym terminem realizacji można składać do dnia 18.08.2011r. do godziny 16:00 drogą
elektroniczną na adres: [email protected] lub osobiście w Biurze projektu Gdynia ul. Świętojańska
57/1 Osoba do kontaktu: Tomasz Łoś tel. (0-58) 627-85-05; +48-785-101-303
http://www.mopsgdynia.pl/www - MOPS Gdynia
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 14:10

Podobne dokumenty