Topfield TF 7700HSCI

Komentarze

Transkrypt

Topfield TF 7700HSCI
Topfield
TF 7700HSCI
1
Wprowadzenie
Tuner satelitarny TF 7700HSCI jest w pełni zgodny z międzynarodowym
standardem Digital Video Broadcasting (DVB). Do poprawnej pracy tunera
potrzebna jest profesjonalnie zainstalowana antena satelitarna.
TF 7700 HSCI posiada następujące zalety:
•
•
•
•
•
•
•
Obsługa DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 i USALS;
Pamięć 5000 kanałów TV i Radiowych;
Electronic program guide (EPG) opis programów nawet na następnych
kilka godzin;
Możliwość edycji list kanałów;
Możliwość tworzenia list ulubionych;
Możliwość sprawdzenia informacji o nadawanym programie TV lub
Radio;
Możliwość zmiany oprogramowania w odbiorniku na najnowsze, które
jest udostępnione przez producenta;
Panel przedni
Na panelu przednim znajdują się przyciski do sterowania tunerem oraz
wyświetlacz, na którym można zobaczyć status wybranej funkcji.
STANBY przycisk do włączenia oraz wyłączenia tunera.
CHANNEL przyciski do zmiany kanałów i poruszania się po interaktywnym
menu.
VOLUME przyciski do zmiany poziomu głosu i poruszania się po
interaktywnym menu.
Na wyświetlaczu w trybie STANDBY pokazywany jest bieżący czas oraz
bieżący status menu tunera.
2
Pilot
1. Włączenie oraz wyłączenie
tunera
2. Pauza nadawanego programu
3. Zmiana rozdzielczości obrazu
4. Sekcja przycisków numerycznych
5. Przycisk zmiany bieżącego
kanału na poprzedni
6. Teletekst
7. Przycisk zmiany ścieżki audio
oraz trybu dźwięku
8. Wywołanie menu oraz powrót z
menu do podmenu
9. Przycisk do wyświetlania listy
programów oraz do
potwierdzenia użycia wybranej
funkcji.
10.Przyciski zmiany głośności
oraz do zmiany funkcji w
menu
11.Przycisk wyjścia z bieżącej
funkcji
12.Przyciski funkcyjne oraz pomocy
w menu
13.Lista satelit
14.Mute (wyciszenie dźwięku)
15.Zmiana trybu obrazu
16.Zmiana trybu kanałów
TV/Radio
17.Wyświetla listę kanałów
ulubionych
18.Wywołanie napisów
ekranowych
19.Sleep Timer
20.Przyciski zmiany kanałów
oraz do nawigacji po menu i
zmiany funkcji
21.Wywołanie EPG (informacji
o nadawanej audycji)
22.Wyświetlenie więcej
informacji na temat
bieżącego kanału oraz
rozszerzonego opisu w EPG
23.Zmiana wyjścia pomiędzy
urządzeniami podłączonymi do
TV SCART oraz VCR SCART
3
Panel tylni
1. Wejście z konwertera;
2. Przelotka sygnału do innego tunera;
3. Przełącznik zmiany trybu złącza Video;
4. Złącze audio-video do telewizorów przystosowanych do odbioru
wysokiej rozdzielczości;
5. Wyjście video typu Composite;
6. Wyjście analogowe audio;
7. Wyjście video typu Komponent;
8. Wyjście Scart audio-video do TV;
9. Wyjście/ Wejście video dla magnetowidu lub nagrywarki DVD;
10. Wyjście audio dźwięku cyfrowego;
11. Port RS 232 do zmiany oprogramowania oraz listy kanałów;
12. Port USB do zmiany oprogramowania oraz listy kanałów;
4
Ustawienia preferencji
Ustawienia języka
Wejdź do menu do ustawień systemowych następnie wejdź do podmenu
wybór języka.
Język Menu
Tuner obsługuje wiele języków menu min.: arabski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski rosyjski, turecki oraz polski. Wybierz opcję języka menu i
ustaw na używany przez Ciebie język.
Język Audio
W tym menu możemy ustawić 2 języki audio, jeśli ścieżka pierwszego
języka nie będzie nadawana przez operatora tuner automatycznie ustawi na
drugi wybrany język audio w tym menu.
Ustawienia wyjść AV
Wejdź do menu do ustawień systemowych, do ustawień wyjść AV aby
optymalnie dobrać ustawienia połączeń do twojego TV oraz innych
urządzeń.
HDMI – Sygnał cyfrowy audio i video przeznaczony do podłączenia
urządzeń wykorzystujących technologię HDTV.
RGB - Sygnał analogowy video przekazywany przez złącze scart (kabel
scart powinien posiadać 21 żył).
CVBS – Sygnał analogowy video przekazywany przez złącze scart oraz rca
przeznaczony dla starszych odbiorników TV.
5
Wyszukiwanie kanałów
Konfiguracja konwertera
Wejdź do menu instalacja a następnie wybierz podmenu ustawienia
konwertera.
Wciśnij na pilocie na nazwie satelity OK. Wybierz z listy satelitę, jeśli nie ma
jej na liście możesz dodać ją ręcznie. Tuner posiada bazę danych o
nadawcach oraz transponderach. Zawiera następujące informacje: pozycja
satelitarna, symbol rate, polaryzację oraz częstotliwość konwertera
odpowiedni dla zakresu częstotliwości. Nie musisz więc określać
częstotliwości konwertera (oscylatora).
Konwerter do działania potrzebuje zasilenia prądem podawanym z tunera,
dlatego funkcja zasilania w menu powinna być włączona.
Tuner został zaprojektowany aby współpracować z przełącznikami DiSEqC.
DiSEqC 1.0 przełącza sygnał maksymalnie z 4 satelit.
DiSEqC 1.1 przy połączeniu kilku przełączników przełącza sygnał nawet z
16 satelit.
DiSEqC 1.2 steruje obrotnicą
DiSEqC 1.3 lub inaczej nazywany jako USALS, steruje obrotnicą z
wykorzystaniem obliczeń
szerokości i długości geograficznej. Obrotnica również musi posiadać
funkcję USALS.
6
Ręczne wyszukiwanie kanałów
Wyszukiwanie kanałów przy użyciu funkcji ręcznego oraz zaawansowanego
wyszukiwania wymaga od użytkownika wiedzy na temat parametrów
interesującego go transpondera.
Wejdź do menu instalacji a następnie wybierz wyszukiwanie kanałów.
Wybierz satelitę, z której chcesz wyszukać kanały. Wejdź na pozycję niżej i
ustaw tryb wyszukiwania na manualny lub zaawansowany. Wpisz
częstotliwość transpondera, polaryzację, FEC oraz modulację. Następnie
wybierz tryb wyszukiwania kanałów : kodowane, niekodowane,
niekodowane + kodowane.
Po poprawnym wprowadzeniu danych zostanie na dole menu wyświetlony
poziom sygnału oraz jego jakość. Na koniec przejdź do opcji szukaj i
potwierdź OK.
Automatyczne wyszukiwanie kanałów
Wejdź do menu instalacji a następnie wybierz wyszukiwanie kanałów.
Wybierz satelitę, z której chcesz wyszukać kanały. Wejdź na pozycję niżej i
ustaw tryb wyszukiwania na Auto. Następnie wybierz tryb wyszukiwania
kanałów: kodowane, niekodowane, niekodowane + kodowane. Na koniec
przejdź do opcji szukaj i potwierdź OK.
7
Zarządzanie kanałami
Wejdź do menu, wybierz zakładkę PORZĄDKOWANIE KANAŁÓW, następnie
wybierz listę kanałów.
W tej zakładce możesz wybierając odpowiednią funkcję przesunąć dany
kanał, usunąć, zmienić nazwę lub zablokować. Aby wybrać odpowiednią
funkcję użyj przycisk F1.
Można również zarządzać kanałami bez wchodzenia w opcję MENU,
wystarczy nacisnąć OK, następnie F4 i wybrać odpowiednia funkcję.
8
Programowanie nagrywania
Wejdź do menu,wybierz opcję USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA, naciśnij
F1,wybierz satelitę z którego będzie nadawany program, TRYB, czas
włączenia nagrywania, czas trwania.
Aby zaprogramować nagranie audycji bez wchodzenia w opcję MENU
oglądając dany program naciśnij na pilocie GUIDE , następnie wybierz
audycję.
9

Podobne dokumenty