Igor Garnik, dr inż. Prodziekan ds. organizacji WZiE PG Urodził się w

Transkrypt

Igor Garnik, dr inż. Prodziekan ds. organizacji WZiE PG Urodził się w
Igor Garnik, dr inż.
Prodziekan ds. organizacji WZiE PG
Urodził się w 1964 roku w Bolesławcu. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej
(1992). Od momentu ukończenia studiów pracował jako inżynier elektroakustyk w Radiu Plus. Z
Politechniką Gdańską związany od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie
Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie –
po uzyskaniu stopnia doktora (2006) – jako adiunkt. Od 2015 pracuje na stanowisku starszego
wykładowcy w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu.
Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe wiążą się z
ergonomią i badaniami nad jakością użytkową systemów informatycznych, a także z rozwojem metod
projektowania uwzględniających potrzeby użytkowników, w takich obszarach badawczych jak HCI
(Human-Computer Interaction), UCD (User-Centred Design), czy projektowanie UX (User eXperience).
Ma na swoim koncie liczne publikacje z tego zakresu i udział w konferencjach naukowych. Również
większość projektów badawczych, w których brał udział dotyczy tego obszaru.
Igor Garnik angażuje się w popularyzowanie nauki – w latach 2009-2015 pełnił funkcję koordynatora
Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

Podobne dokumenty