MOPS Gdynia prowadzi rozeznanie rynku w zakresie konserwacji i

Komentarze

Transkrypt

MOPS Gdynia prowadzi rozeznanie rynku w zakresie konserwacji i
MOPS Gdynia prowadzi rozeznanie rynku w zakresie konserwacji i obsługi
strony www Projektu "RBS"
Ogłoszenie
o prowadzonym rozeznaniu rynku dotyczącym usługi nadzoru technicznego, konserwacji oraz
zapewnienia działania strony internetowej projektu „Rodzina bliżej siebie”
W ramach realizacji projektu "Rodzina bliżej siebie" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni prowadzi
rozeznanie rynku w zakresie usługi nadzoru technicznego, konserwacji oraz zapewnienia działania strony
internetowej projektu „Rodzina bliżej siebie”.
Projekt "Rodzina bliżej siebie" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Dane techniczne strony:
Adres: www.rodzinablizejsiebie.pl
Strona jest oparta na relacyjnej bazie danych MySQL.
Domena – abonament opłacony do 25.05.2012 (aktualnie utrzymywana na ovh.pl).
Serwer – abonament Serwer wirtualny Business opłacony do 20.07.2012 (aktualnie utrzymywany
na ovh.pl).
Usługa nadzoru technicznego i konserwacji strony internetowej projektu „Rodzina bliżej
siebie”. W skład usługi wchodzi:
W rozliczeniu miesięcznym (szacowana ilość godzin w miesiącu wymaganych do wykonania zadania między 4 a 8, wartość ta może ulec zmianie w zależności od bieżących, obiektywnych potrzeb np. w
wypadku awarii):
1. Nadzór techniczny, konserwację i opiekę nad stanem technicznym strony oraz adresów e-mail z nią
związanych.
2. Backup danych w cyklu tygodniowym (cykl ten może ulec zmianie w zależności od
„ruchu” na stronie).
3. Optymalizację obecnych rozwiązań pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, ilości
zapytań do serwera i rozmiaru kodu, błędów walidacji.
4. Monitoring pozycji w wyszukiwarkach oraz słów kluczowych wpływających na wysokość pozycji w
wynikach wyszukiwania – raport.
5. Optymalizacje grafiki dodawanej przez redaktorów strony.
6. Konsultacje w Biurze Projektu "Rodzina bliżej siebie" (raz w miesiącu wizyta 1 godzinna) - konsultacje
miałyby mieć na celu udzielanie informacji pracownikom Projektu dotyczących obsługi przedmiotowej
strony internetowej.
Ponadto jednorazowo:
7. Przedłużenie abonamentu domeny co najmniej do 31.12.2013 (Zamawiający dopuszcza zmianę
lokalizacji usługi)
8. Przedłużenie abonamentu serwera (hostingu) co najmniej do 31.12.2013 (Zamawiający dopuszcza
zmianę lokalizacji przy zachowaniu standardu obecnej usługi tj.:
a) Przestrzeń www - musi wynosić minimum 250GB
b) Limit transferu - nieograniczony
c) Serwer powinien dysponować ochroną antyspamowa i antywirusową
d) Musi by możliwy dostęp do usługi typu Webmail - dostęp do poczty poprzez stronę internetową
Planowany okres realizacji usługi: 18 maja 2012 – 31 grudnia 2013 r.
Wymagania Zamawiającego dotyczące właściwości Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
przedmiotowej usługi:
1. biegła znajomość HTML, XHTML i CSS
2. umiejętność kodowania zgodnie ze standardami W3C
3. znajomość programów graficznych na potrzeby www
4. bardzo dobra znajomość administracji i modyfikacji szablonów systemu publikacji Spip, poparta
wcześniejszym doświadczeniem
http://www.mopsgdynia.pl/www - MOPS Gdynia
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 14:11
5. znajomość relacyjnych baz danych MySQL w wersji 5.x, oraz języka SQL w stopniu umożliwiającym
modyfikowanie skryptów
6. bardzo dobra znajomość PHP5, smarty, javascript – poparta doświadczeniem
7. bardzo dobra znajomość zagadnień SEO/SEM
8. zarządzanie domenami, konfiguracją dns
9. znajomość tematyki dostępności i użyteczności witryn www
10.umiejętność konfiguracji i dbania o ciągły dostęp do serwera www
11.umiejętność przeszkolenia pracowników w zakresie administrowania systemem publikacji spip
12.dostępność, szybka reakcja, możliwość przyjazdu do biura projektu „Rodzina bliżej
siebie” (Gdynia, ul. Świętojańska 57/1)
Biorąc pod uwagę powyższe informację proszę o przedstawienie propozycji cenowej uwzględniającej
wszystkie powyższe wymagania.
Uprzejmie proszę o podawanie kwot netto i brutto.
Podane przez Państwa ceny (przy uwzględnieniu powyższych założeń) stanowić będą podstawę do
ewentualnego wyboru realizatora usługi, o ile Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki.
W razie ewentualnego wyboru realizatora usługi za najatrakcyjniejszą zostanie uznana oferta z najniższą
ceną tj. koszt abonamentu miesięcznego od 18 maja 2012 do 31 grudnia 2013 zsumowany z opłatami za
przedłużenie okresu ważności domeny oraz za zapewnienie serwera o wymaganych parametrach.
Propozycje cenowe można składać do dnia 11.05.2012r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres:
[email protected], pocztą zwykłą lub osobiście w Biurze projektu Gdynia ul. Świętojańska 57/1
Osoba do kontaktu: Tomasz Łoś tel. (0-58) 627-85-05; +48-785-101-303
http://www.mopsgdynia.pl/www - MOPS Gdynia
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 14:11