Ścieżki Dydaktyczne

Transkrypt

Ścieżki Dydaktyczne
Ścieżki Dydaktyczne
Gminne ścieżki dydaktyczne
Oprócz tradycyjnych już górskich szlaków PTTK na terenie Gminy wyznakowano kilka ścieżek dydaktycznych.
Ścieżka przyrodnicza im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Ścieżka przebiega zgodnie ze szlakami PTTK. Składa się na nią 10 tablic pokazujące walory przyrodnicze pasma
jałowieckiego. Rozpoczyna się ona w Stryszawie Roztoki, skąd prowadzi na szczyt Jałowca, dalej na przeł. Kolędówki i
schodzi przez Siwcówkę. Wędrując ścieżką zobaczymy górski wodospad, pomnik przyrody - świerk SIŁOSŁAW, obeliski
upamiętniające wędrówki Prymasa Wyszyńskiego i Kard. Wojtyły po tym terenie, Izbę Pamięci Prymasa Wyszyńskiego.
Spokojne przejście całej ścieżki zajmuje ok. 5 godzin. Na kilku tablicach ścieżki naniesiono słowa powiedziane w
Stryszawie przez Prymasa 1000-lecia
Atrakcje, które można zobaczyć na ścieżce:
●
wodospad górski
●
obeliski i pomniki upamiętniające wędrówki Prymasa Wyszyńskiego i Wojtyły po Stryszawie
●
200-letne drzewo, pomnik przyrody - Siłosław
●
górskie polany (np. Krawcowa Polana)
●
rozległa panorama z Jałowca
●
Izba Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego i Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek na Siwcówce
●
przydrożne kapliczki i krzyże
Szlak Kapliczek
To szlak o długości 20 km łączy Klasztor Karmelitów Bosych na Przysłopiu w Beskidzie Żywieckim z Groniem Jana
Pawła II w Beskidzie Małym. W przeważającej części przebiega zgodnie ze szlakami PTTK. Znakiem tej ścieżki
dydaktycznej jest biały kwadrat z żółtym paskiem po przekątnej. Wyznakowana ścieżka biegnie przez Stryszawę,
Krzeszów i Targoszów, a przebiega obok cennych kapliczek. Łączy ona dwa pasma górskie: Jałowca (w które
przyjeżdżał na wypoczynek Prymas 1000-lecia) i Leskowiec (ulubiony szczyt Karola Wojtyły).
Atrakcje, które można zobaczyć na szlaku:
●
panorama górska na przeł. Przysłop
●
najcenniejsze kapliczki gminy
●
Babiogórskie Sklepiki - sklep produktów lokalnych, położony w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie
●
Kościół w Krzeszowie
●
Szczyt Leskowca z rozległą panoramą na południe
●
Groń Jana Pawła II - na którym można wypocząć w schronisku PTTK, zwiedzić Kaplicę Ludzi Gór. Na groniu
znajdziemy również stację GOPR, pomnik naszego Papieża, stacje Drogi Krzyżowej
Ścieżka przyrodnicza im. Kard. Karola Wojtyły
Część gminy Stryszawa położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Aby pokazać walory
przyrodnicze tego parku została wytyczona ścieżka o długości 4 km, która rozpoczyna się w Targoszowie, biegnie
zgodnie z wytyczonym Szlakiem Kapliczek i żółtym szlakiem PTTK na Groń Jana Pawła II. Na ścieżkę składa się 10 tablic,
na których przedstawiono lokalną przyrodę oraz zamieszczono słowa Kard. Karola Wojtyły, które wypowiedział
wędrując po górach z młodzieżą.
Szlak buków
Oznaczony jest czerwonymi znakami ścieżki dydaktycznej i prowadzi z Targoszowa Wieczorek przez Gronik, polanę
Łazy i Semikową, Leskowiec, Halę Rzycką i wraca do Wieczorek. Przejście pętli zajmuje ok. 3,5 godziny. Szlak
rozpoczyna się w osiedlu Wiczorki obok jednej z dwóch kapliczek górniczych w tym regionie. Po kilkunastu minutach
wędrówki dotrzemy do góry Gronik, gdzie znajduje się druga kapliczka górnicza. Obie upamiętniają wydobycie
darniowych rud żelaza, które miały miejsce w tym rejonie w XIX w. Z Gronika szlak prowadzi przez las
sosnowo-brzozowy i wyprowadza nas na Polanę Łazy. Od tego miejsca pnie się on stopniowo do góry, a nieopodal
Semikowej Polany wchodzimy w las Bukowy, który będzie nam towarzyszyć już niemal do końca trasy. Po drodze
mijamy jedno z najpopularniejszych w Beskidach, schronisko pod Groniem Jana Pawła II, a w drodze na niezwykle
widokowy Leskowiec miniemy po lewej stronie kilkanaście limb. Z Leskowca już do samego końca schodzić będziemy
w dół, a ostatni odcinek od targoszowskich kampingów pokonamy asfaltową, lokalną drogą.
Szlak skałek
Oznaczony jest kolorem zielonym i podobnie zaczyna się w targoszowskich Wieczorkach, prowadzi dalej na Przełęcz
Beskidek, Potrójną, Smrekowicę, Zimną Wodę i przez Czarną Górę i Snokówkę schodzi do Wieczorek. Spod kapliczki
górniczej udajemy się na zachód i wchodzimy do lasu. Po niedługim czasie dotrzemy do targoszowskiego osiedla
Snokówka, a następnie mozolnie piąć się będziemy na szczyt Czarnej Góry. Od tego miejsca kilka razy napotkamy
interesujące wychodnie skalne. Kolejne interesujące miejsce to Polana Suwory, na której wybija najwydajniejsze źródło
Beskidu Małego - Zimna Woda. Z tego miejsca niedaleko jest do słynnej Groty Komonieckiego i na szczyt Łamanej
Skały. Na odcinku między Smrekowicą a Potrójną często będą nam towarzyszyć skałki piaskowcowe, a pod szczytem
Potórnej i dalej na szlaku w kierunku Przełęczy Beskidek będzie kilka ładnych punktów widokowych. Z Beskidka zejście
do Targoszowa prowadzić będzie wspólnie ze szlakiem buków.
Szlak widoków
Oznaczony jest czarnymi znakami ścieżki dydaktycznej i jest to pętla, która przebiega przez najatrakcyjniejsze
widokowo tereny gminy Stryszawa. Przejście trasy zajmuje ok. 3,5 godziny. Wędrując ze Stryszawy dotrzemy do
kukowskich Górek z krzyżem milenijnym i bardzo efektowną panoramą w kierunku południowym. Dalej szlak prowadzi
do Krzeszowa, a na odcinku od tej miejscowości do Żurawnicy roztaczać się będą atrakcyjne widoki, dla odmiany w
kierunku północnym. Główną atrakcją Żurawnicy będą wychodnie piaskowcowe ciągnące się blisko 300 metrów, a
urokliwa polana Carchel przypomni nam, że Wołosi byli pierwszymi osadnikami, którzy zasiedlili niegdyś niedostępne
góry. Schodząc do Stryszawy będziemy mogli podziwiać w całej okazałości m.in. królową Beskidów - Babią Górę.
Ponadto wzdłuż ścieżki znajduje się kilka cennych kapliczek, neogotycki kościół w Krzeszowie a w Stryszawie
"Babiogórskie Sklepiki" gdzie zakupić możemy wyroby lokalnych artystów ludowych

Podobne dokumenty