TRENING ASERTYWNOŚCI DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH W celu

Komentarze

Transkrypt

TRENING ASERTYWNOŚCI DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH W celu
TRENING ASERTYWNOŚCI DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
Trening jest skierowany do osób, które chcą:
 zdobyć umiejętności z zakresu asertywnego prowadzenia rozmów, komunikowania swoich
potrzeb w sposób jasny i klarowny,
 wzmocnić swoją samoocenę i zwiększyć pewność siebie,
 a szczególnie polecany tym, którym przyszło żyć z osobą uzależnioną (najczęściej od
alkoholu, ale również od narkotyków, hazardu, pracoholizmu, itp.) i z tego względu
doświadczają wielu negatywnych sytuacji, cierpienia i trudnych emocji.
Trening przewidziany jest dla grupy 4-8 osobowej i będzie składał się z 6 modułów.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (piątek) w godzinach: 17:00-19:00
(Każdy moduł zawiera mini wykład, krótką prezentację narzędzi asertywnościowych oraz
część warsztatową - ćwiczenia interpersonalne i intrapsychiczne wykorzystane są do pracy
indywidualnej, grupowej i w parach. Przewidziany jest również czas na podzielenie się
refleksją i wrażeniem w ramach dyskusji moderowanej. Czasem zadanie do domu.)
W celu skorzystania z treningu należy zapisać się
na spotkanie kwalifikacyjne do psychologa prowadzącego:
Pani Justyny Chutnej, tel. 025 756 40 26,
Celem treningów jest kształtowanie umiejętności:








Bezpośredniego wyrażania emocje pozytywnych i negatywnych.
Respektowania własnych praw bez naruszania i deprecjonowania praw innych.
Wyrażania niezgody na zachowania agresywne i poniżające.
Odmawiania spełnienia niestosownych próśb i żądań.
Mówienia szczerze „nie”, „tak”, „nie wiem”, „nie rozumiem”, „nie potrafię”, „nie umiem”.
Zwracania się o pomoc i przysługę do innych ludzi.
Pokonywania przeszkód stojących na drodze do realizacji celów, szanując godność innych.
Wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości, by była adekwatna do
rzeczywistości i niezależna od akceptacji bądź braku sympatii ze strony innych.
 Odważnego komunikowania własnych przekonań i opinii, nawet w sytuacjach narażenia
się na krytykę, odrzucenie czy negatywną ocenę.
 Nie poddawania się konformizmowi, manipulacji i emocjonalnym naciskom.
 Stawiania sobie realistycznych celów i dbania o własne interesy.
Zakres merytoryczny:
1. Rozpoczęcie grupy, zapoznanie się. Kontrakt
Diagnoza trudnych sytuacji.
Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
2. Rozpoznawanie swoich potrzeb i uczuć oraz wyrażanie potrzeb i emocji.
3. Prawa osobiste. Określanie granic terytorium psychologicznego (świadome
mówienie tak i nie).
4. Umiejętność stanowienia swoich praw. Przekonania. Monolog wewnętrzny.
5. Odmowa przejmowania odpowiedzialności (nadodpowiedzialność i nadkontrola,
informowanie o uzależnieniu bliskiej osoby).
6. Przyjmowanie i wyrażanie opinii i krytyki. Podsumowanie i zakończenie treningu.
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty