bezpłatne szkolenia

Komentarze

Transkrypt

bezpłatne szkolenia
BEZPŁATNE SZKOLENIA
DLA PRACOWNIKÓW FIRM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
SZKOLENIA
Każdy z uczestników szkleń
otrzyma komplet niezbędnych
materiałów
szkoleniowych.
Terminy i godziny realizacji
poszczególnych szkoleń będą
ustalane z pracodawcami tak,
aby nie kolidowały z ważnymi
zadaniami w firmie.
UCZESTNICY PROJEKTU
Działaniami
edukacyjnymi
zostaną objęci pracownicy
małych
i
średnich
przedsiębiorstw, mieszkający
lub pracujący na terenie
województwa
śląskiego,
wykonujący
pracę
na
stanowiskach
związanych
z obsługą handlową firmy.
W Państwa firmie jest grupa pracowników zajmująca się handlem? Utrzymują kontakty
z klientami z zagranicy? Firma zatrudnia początkujących sprzedawców stawiających
pierwsze kroki w tej fascynującej dziedzinie? Zależy Państwu na ich rozwoju
i doskonaleniu umiejętności w przestrzeni zawodowej? Jeśli tak, z pewnością chcieliby
Państwo mieć kompetentnych i przede wszystkim skutecznych handlowców, którzy
efektywnie zwiększą sprzedaż Państwa firmy.
Szanowni Państwo
Jeśli choćby na jedno z powyższych pytań odpowiedź jest pozytywna zapraszamy do
zapoznania się z ofertą projektu „Śląski handlowiec”.
Na szkoleniach interpersonalnych: „Negocjacje handlowe”, „Budowanie relacji
z klientem” lub „Profesjonalne techniki sprzedaży” Państwa pracownicy pozyskają wiedzę
i umiejętności niezbędne do sprawnej i efektywnej obsługi handlowej klientów Państwa
firmy, a także pozyskania nowych.
IMIENNE ZAŚWIADCZENIA
Każdy z uczestników otrzyma
imienne
zaświadczenia
o
uczestnictwie w szkoleniach.
DOŚWIADCZENIE
Wysoka jakość realizowanych
szkoleń gwarantowana jest
przez
ich
realizatorów.
COMBIDATA Poland sp. z o. o.
realizująca szkolenia z zakresu
ICT i języka angielskiego jest
liderem rynku edukacyjnego
w Polsce według rankingów
Computerworld TOP 200
z kilku ostatnich lat.
W redagowaniu ofert, przygotowaniu prognoz, czytelnych raportów i zestawień ze
sprzedaży pomogą im szkolenia z zakresu Microsoft Word i Excel, a Microsoft PowerPoint
ułatwi im atrakcyjne zaprezentowanie oferty Państwa firmy.
Państwa pracownicy utrzymują kontakty z klientami z zagranicy? Możemy im ułatwić te
kontakty, zapraszając na kurs języka angielskiego. Kurs prowadzony jest nowoczesną
metodą kształcenia blended learning, łączącą zalety szkoleń tradycyjnych
i elektronicznych. To optymalne rozwiązanie dla osób, które pragną połączyć samodzielną
naukę z możliwością ćwiczenia wypowiedzi pisemnej, jak i ćwiczenia konwersacji podczas
zajęć z lektorem. Jest to również doskonała propozycja dla osób, którym intensywny tryb
życia nie pozwala na odbywające się z większą częstotliwością zajęcia tradycyjne, gdyż
duża część nauki realizowana jest samodzielnie z wykorzystaniem nowoczesnej platformy
językowej.
Projekt „Śląski Handlowiec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DOGODNA LOKALIZACJA
ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE
Szkolenia będą realizowane w
ośrodku
szkoleniowym
w
Katowicach.
Istnieje
możliwość
zorganizowania
zamkniętych
grup
szkoleniowych
w
innych
dogodnych dla uczestników
lokalizacjach.
CATERING
Uczestnicy
w
trakcie
ośmiogodzinnych szkoleń będą
mieli zapewniony obiad i
przerwy kawowe.
PRZYJAZNY HARMONOGRAM
Godziny zajęć stacjonarnych
zostaną dostosowane do
potrzeb
pracodawców
i skierowanych na szkolenia
pracowników. Harmonogram
planowanych szkoleń będzie
publikowany
na
portalu
projektu:
http://slaskihandlowiec.eduportal.pl
Działania edukacyjne realizowane w projekcie zgrupowano w postaci ścieżek
szkoleniowych. Każda ze ścieżek realizowana będzie z uwzględnieniem potrzeb
szkoleniowych uczestników/-czek zbadanych na etapie procesu rekrutacji.
W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział nawet w 3 atrakcyjnych,
bezpłatnych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników
pracujących na stanowiskach związanych z obsługą handlową firmy.
KONTAKT:
3 SZKOLENIA DO WYBORU SPOŚRÓD:
Tel. 58 522 28 35
Fax. 58 550 95 51
e-mail: [email protected]
szczegółoweinformacjeoprojekcie
http://slaskihanlowiec.eduportal.pl
•
Jedno szkolenie z umiejętności osobistych:
o
•
•
Negocjacje Handlowe
o
Profesjonalne techniki sprzedaży
o
Prowadzenie publicznych wystąpień
o
Budowanie relacji z klientem
Jedno szkolenie aplikacyjne:
o
Microsoft Word – poziom podstawowy
o
Microsoft Word – poziom zaawansowany
o
Microsoft Excel – poziom podstawowy
o
Microsoft Excel – poziom zaawansowany
o
Analiza danych w Microsoft Excel
o
Microsoft PowerPoint
Szkolenie językowe:
o
Język angielski – jeden z 6 poziomów zaawansowania zgodnych z Common
European Framework (CEF)
Projekt „Śląski Handlowiec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
REALIZATOR PROJEKTU
COMBIDATA Poland – projektodawca i realizator szkoleń
Combidata zajmuje się procesami edukacyjnymi w ich najbardziej rozwiniętej formie, tj. od analizy procesów
biznesowych i określania potrzeb kompetencyjnych, do dostarczania wiedzy i umiejętności w różnych technologiach
edukacyjnych. Doświadczenia i kompetencje COMBIDATA w zakresie wszystkich stosowanych na świecie
technologii edukacyjnych stawiają COMBIDATA w roli lidera na polskim rynku edukacyjnym, co potwierdza ranking
czasopisma „Computerworld TOP 200” w kategorii największa firma świadcząca usługi szkoleniowe w kilku
ostatnich latach. COMBIDATA jest partnerem biznesowym i dostawcą rozwiązań edukacyjnych takich partnerów
jak: Microsoft, Oracle, NIL, CISCO, Novell, Exin, Prometric, VUE, Autodesk, Altova.
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
COMBIDATA POLAND sp. z o.o.
ul. Francuska 35-37
40-027 Katowice
Tel. 58 522 28 35
Fax. 58 550 95 51
e-mail: [email protected]
http://slaskihandlowiec.eduportal.pl
Projekt „Śląski Handlowiec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego