popularyzacja czytelnictwa - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

Komentarze

Transkrypt

popularyzacja czytelnictwa - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu
ZAJĘCIA EDUKACYJNE
POPULARYZACJA CZYTELNICTWA
ROK SZKOLNY 2016/2017
1
Drodzy Nauczyciele,
wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej, na rok szkolny 2016/2017 przygotowaliśmy
bogatą ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych, do skorzystania z której serdecznie
zapraszamy.
Proponujemy zajęcia:
- z zakresu edukacji czytelniczej - kształcenie kompetencji czytelniczych niezbędnych do
odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych oraz zainteresowanie
czytaniem,
Informacje organizacyjne
 Zajęcia edukacyjne proponowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we
Wrocławiu są bezpłatne.
 Zajęcia edukacyjne realizowane są w siedzibie Biblioteki: Wrocław, ul. S.Worcella 2527.
 Większość proponowanych zajęć może zostać przeprowadzonych w placówkach
(teren Wrocławia) po wstępnym uzgodnieniu warunków.
 Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w lokalu Biblioteki w oparciu o jej bazę
sprzętową i zbiory.
 Udział w zajęciach należy uzgodnić, a zgłoszenia proszę kierować do Wydziału
Wspomagania szkół i placówek oświatowych:
tel. 71 377 28 19, e-mail: [email protected]
Akcje czytelnicze i imprezy okolicznościowe
Zapraszamy na imprezy organizowane w Bibliotece – głośne czytanie ilustrowane pokazem
multimedialnym, zajęcia z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai, gry i zabawy, spotkania
autorskie.
 29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 listopad – Światowy Dzień Pluszowego Misia
 grudzień – Opowieści świąteczne
 styczeń – Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
 marzec – Slam poetycki – organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji
 kwiecień – Spotkania autorskie oraz gry biblioteczne z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki dla dzieci
 czerwiec – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Ponadto zapraszamy na okolicznościowe spotkania autorskie, o których będziemy
informować na bieżąco.
2
Proponowane zajęcia czytelnicze:
Magiczny świat zaklęty w Teatrzyku Kamishibai
Kamishibai - to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków ilustracji wykonanych na kartonowych planszach wsuwanych do małego drewnianego
parawanu nazywanego butai. Kamishibai można porównać do teatru marionetkowego, w
którym miejsce marionetek zajmują ilustracje. Tak więc to sztuka teatralna na papierze!
Tematyka
Adresaci:
Groszki, Rower Walentynki, Szukając Marudka, Trzeba będzie…,
Kotka Milusia, Lew w Paryżu, Mój przyjaciel Kemushi - głośne
czytanie i rozmowa na temat przeczytanego tekstu
przedszkole
Groszki, Rower Walentynki, Szukając Marudka, Trzeba będzie…,
Kotka Milusia, Lew w Paryżu, Mój przyjaciel Kemushi – głośne
czytanie i rozmowa na temat przeczytanego tekstu
klasy 1-3 szkoła podstawowa
Słucham, tworzę, przedstawiam – warsztat tworzenia tekstów,
ilustracji i ich prezentacja w oparciu o opowieści Kamishibai
klasy 4-6 szkoła podstawowa
Tworzę opowieści Kamishibai – warsztat tworzenia opowieści i
ilustracji oraz ich prezentacja w oparciu o kości piktograficzne oraz
karty metaforyczne.
klasy 4-6 szkoła podstawowa
Czytamy w bibliotece
Spotkania z książką, których celem jest wsparcie nauczycieli i wychowawców w procesie
wychowawczym poprzez czytanie tekstów o różnych trudnych sytuacjach, w których dzieci
uczestniczą, oraz przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi powinny się kierować w życiu,
a więc takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość, mądrość oraz przyjaźń.
Wykaz proponowanych tekstów – na stronie https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/dlanauczycieli/zajecia-dla-uczniow/1388-czytamy-w-bibliotece – zakładka Dla Nauczycieli/ Zajęcia
edukacyjne
Tworzenie własnych tekstów - warsztaty przy komputerach
Komiks w szkole
klasa 6 szkoły podstawowej
gimnazjum
Moja książka nie książka
klasy 1-4 szkoła podstawowa
3

Podobne dokumenty