Formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Potwierdzam swoje uczestnictwo w seminarium pn.:
„ABC Biznesu”
seminarium poświęcone finansowo-prawnym aspektom
planowania, założenia i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
data: 21 - 23 lutego 2017 roku
miejsce: Sala Kolumnowa Starostwa Powiatowego
ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
ADRES
ZAMIESZKANIA
NUMER
TELEFONU
E-MAIL
Potwierdzenie udziału w seminarium prosimy dostarczyć:
- mailem:
[email protected],
- faksem:
44 647 74 01
lub osobiście: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Starowarszawska 4
Oświadczenie
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.
Nr 0, poz. 1182) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 49.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji seminarium "ABC BIZNESU" w dniach 21-23 lutego
2017 roku.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
…………………………………….
/podpis/

Podobne dokumenty