Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Tego nie można przeoczyć
Artykuły recenzyjne
Jan Woleński: O Historii filozofii Tadeusza Gadacza............................................................ Zbigniew Kuderowicz: Historia filozofii w stylu anegdotycznym...................................... Małgorzata Kowalska: Historyk filozofii wśród aporii..................................................... Robert Piłat: Powinowactwa myśli i pokrewieństwa duchowe........................................... Stanisław Czerniak: Pomiędzy podręcznikiem a monografią............................................ 9
51
55
65
75
Rozprawy
Michał Filipczuk: Sokrates i Polos. Analiza fragmentu (463 B–481 B)
Platońskiego Gorgiasza................................................................................................... Piotr Warzoszczak: Modalny fikcjonalizm a redukcyjna analiza modalności
– ścieżka platońska.......................................................................................................... Magdalena Wilejczyk: Filozofia prawa Hegla: pozytywizm czy koncepcja
prawnonaturalna?............................................................................................................ Tomasz Rafał Wiśniewski: Podmiot i wolność, czyli nierozwiązany problem
filozofii Heglowskiej........................................................................................................ Katarzyna Gurczyńska-Sady: Historia naturalna według Friedricha Nietzschego....... Hanna Lubowicz: Problematyka widzenia aspektu w filozofii Wittgensteina
– wybrane interpretacje.................................................................................................. Justyna Wodzik: Czy Simone de Beauvoir była samodzielną myślicielką?....................... Wojciech Rostworowski: O dwóch funkcjach deskrypcji. Analiza krytyczna
rozumowania Gettiera.................................................................................................... Filip Kawczyński: Założeniowa teoria nazw własnych Searle’a.......................................... Adriana Schetz: O paradoksie irracjonalności...................................................................... Bożena Czernecka-Rej: 11 powodów, dlaczego logika intuicjonistyczna nie jest
(tak) piękna...................................................................................................................... Konrad Waloszczyk: O dosłownej i niedosłownej interpretacji wierzeń religijnych...... 83
99
123
137
157
175
193
205
221
237
251
267
Esej
Roman Piotr Godlewski: Mowa bez reguł............................................................................ 285
Recenzje
Adam Nowaczyk: Filozofia analityczna
Recenzja z: Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 251 s. . ..................... Maria Ebner: Odciąć łeb hydrze kontekstualizmu
Recenzja z: Herman Cappelen, Ernie Lepore, Insensitive Semantics:
A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism,
Blackwell Publishing 2005, 219 s. . .............................................................................. Irena Bednarz: Historia filozofii z ilustracjami
Recenzja z: Anthony Kenny, A new history of western philosophy, t. 4. Philosophy
in the modern world, Oxford University Press, 2007, xv, 347 s. . ............................ Paweł Jarnicki: O pierwszym zbiorowym wydaniu pism teoretycznych
Ludwika Flecka i początkach recepcji jego koncepcji w Polsce.............................. 293
304
314
319
Noty o Autorach . .......................................................................................................................... 337

Podobne dokumenty