Literatura : Zabójca

Transkrypt

Literatura : Zabójca
Literatura : Zabójca
Zabójca
Maria Nurowska odkrywa tajniki góralskiej duszy Maria Nurowska, pisz?c t? powie??, czerpa?a inspiracj? z prawdziwych historii, które zdarzy?y
si? na Podhalu. "Zabójca" to historia Joanny Padlewskiej, m?odej dziennikarki, w drodze do Zakopanego spotykaj?cej tajemniczego m??czyzn?.
Zaintrygowana zachowaniem wspó?pasa?era kobieta, pod pretekstem pisania reporta?u o Polakach, którzy wrócili z Ameryki, postanawia za
wszelk? cen? pozna? histori? Adama Madeja. Wkrótce dowiaduje si?, ?e sp?dzi? wiele lat w wi?zieniu San Quentin, które jest jednym z
najci??szych wi?zie? w USA. Trafi? tam za zabójstwo, ale czy na pewno? Z czasem Joanna zaprzyja?nia si? z Adamem, pomaga mu
odbudowa? dom i stopniowo odkrywa, dlaczego trafi? do wi?zienia i co tam prze?y?. Adam powierza jej prowadzone przez lata zapiski
wi?zienne, których lektura pozwala jej pozna? prawd? o tym wyj?tkowym cz?owieku. Wkrótce Joanna u?wiadamia sobie, ?e to, co czuje do
Adama, to nie tylko przyja??. Czy b?dzie potrafi?a przekona? go, ?e kto? taki jak on jest zdolny do mi?o?ci? Niespodziewanie jednak sprawy si?
komplikuj?, wydawca Joanny publikuje nieautoryzowany wywiad, a zraniony Adam postanawia zerwa? z Joann? wszelkie kontakty. Czy Joannie
uda si? go odszuka?? Czy po tym, co si? sta?o, potrafi? jeszcze by? razem? Historia mi?osna, jakiej jeszcze nie by?o.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena netto po rabacie: 9,94 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 10,83 €
Cena sprzeda?y netto: 9,94 €
Kwota podatku: 0,89 €
Zadaj pytanie o produkt
Producent: Znak
Szczegó?y produktu Maria Nurowska odkrywa tajniki góralskiej duszy Maria Nurowska, pisz?c t? powie??, czerpa?a inspiracj? z prawdziwych
historii, które zdarzy?y si? na Podhalu. "Zabójca" to historia Joanny Padlewskiej, m?odej dziennikarki, w drodze do Zakopanego spotykaj?cej
tajemniczego m??czyzn?. Zaintrygowana zachowaniem wspó?pasa?era kobieta, pod pretekstem pisania reporta?u o Polakach, którzy wrócili z
Ameryki, postanawia za wszelk? cen? pozna? histori? Adama Madeja. Wkrótce dowiaduje si?, ?e sp?dzi? wiele lat w wi?zieniu San Quentin,
które jest jednym z najci??szych wi?zie? w USA. Trafi? tam za zabójstwo, ale czy na pewno? Z czasem Joanna zaprzyja?nia si? z Adamem,
pomaga mu odbudowa? dom i stopniowo odkrywa, dlaczego trafi? do wi?zienia i co tam prze?y?. Adam powierza jej prowadzone przez lata
zapiski wi?zienne, których lektura pozwala jej pozna? prawd? o tym wyj?tkowym cz?owieku. Wkrótce Joanna u?wiadamia sobie, ?e to, co czuje
do Adama, to nie tylko przyja??. Czy b?dzie potrafi?a przekona? go, ?e kto? taki jak on jest zdolny do mi?o?ci? Niespodziewanie jednak sprawy
si? komplikuj?, wydawca Joanny publikuje nieautoryzowany wywiad, a zraniony Adam postanawia zerwa? z Joann? wszelkie kontakty. Czy
Joannie uda si? go odszuka?? Czy po tym, co si? sta?o, potrafi? jeszcze by? razem? Historia mi?osna, jakiej jeszcze nie by?o.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty