sprawozdanie z praktyk zagranicznych odbytych w

Transkrypt

sprawozdanie z praktyk zagranicznych odbytych w
SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK ZAGRANICZNYCH ODBYTYCH W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS 2011/2012
Błażej Sosnówka
Politechnika lubelska
Wydział Podstaw Techniki
O wyjeździe na praktyki w ramach „Erasmusa” myślałem od dłuższego czasu, jednak zawsze
zastanawiałem się czy poradzę sobie w innym kraju będąc zdany sam na siebie. Dużo słyszałem o tym
bardzo popularnym programie, za każdym razem wątpliwości brały górę. Tym razem zdecydowałem
że pora na zmiany w swoim życiu. Moja decyzja o wyjeździe na praktyki podjąłem spontanicznie tym
bardziej, że termin rejestrowania się na Erasmusa został przedłużony. Postanowiłem czym szybciej
zarejestrowad się w biurze wymiany międzynarodowej na praktyki zagraniczne. Kolejnym krokiem
było zlokalizowanie firmy w której mógłbym odbyd swoje praktyki, wybór padł na Irlandię. Podczas
trwającego 4 godziny lotu zastanawiałem się co będę robił w wolnym czasie. Obawy moje dotyczyły
także czy nie zostanę zepchnięty do czynności poniżej kwalifikacji inżynierskich, po kilku dniach
jednak okazało się że obawy są bezpodstawne. Moje praktyki odbywały się w biurze projektowym
Response Engineering LTD. Pracę zaczynałem o godzinie 9:00 w biurze projektowym będąc
odpowiedzialnym za wykonywanie rysunków technicznych oraz modeli trójwymiarowych w
programie Autodesk AutoCAD. Wykonywałem także pozostałe czynności pracownika biura
projektowego np. przygotowywanie, kompletowanie dokumentacji technicznej a także
korespondencji dotyczącej realizowanych projektów. Wszyscy pracownicy byli uprzejmi i służyli
pomocą w przypadku wątpliwości, atmosfera mila sprzyjająca nauce. Uczestnictwo w Erasmusie było
więc dla mnie dużym plusem z uwagi na trzymiesięczne systematyzowanie wiedzy inżynierskiej w
ujęciu praktycznym, Niebagatelną kwestią jest także posługiwanie na co dzieo językiem angielskim w
pracy a także poza praktykami. Zakwaterowany zostałem z uczestnikami programu Master Dei Talenti
pochodzącymi z Włoch, dzięki temu udało się poprawid umiejętności językowe. Wszystkie weekendy
były wolne od pracy, każdy wolny dzieo wykorzystywałem na podróże z kolegami z Włoch. Ucząc się
także podstaw języka włoskiego, oraz wymiany kulturowej. Życie na wyspie toczy się bez zbędnego
pośpiechu, Irlandczycy cenią czas poświęcony rodzinie i znajomym co widad szczególnie w pubach.
Znajdują czas na rozrywkę także w czasie przerwy śniadaniowej oraz lunchbreak’u. Podsumowując
uczestnictwo na praktykach jako Erasmus podkreślid należy że to nie tylko praca i szlifowanie
umiejętności językowych. To także zderzenie z kulturą innego paostwa czego próżno szukad na
kursach językowych w kraju ojczystym, ale również zawieranie znajomości i przyjaźni które także
procentują z czasem. Praktyka także umożliwia zdobycie doświadczeo życiowych i pozwala na naukę
samodzielności. Wymienione przeze mnie wyżej korzyści to tylko wierzchołek góry lodowej. Warto
przeżyd tę przygodę a reszta korzyści to temat do napisania książki. Praktyki polecam każdemu
studentowi który poważne myśli na temat swojej kariery zawodowej. Pobyt w Irlandii zawsze będę
bardzo dobrze wspominał i zawsze z uśmiechem na twarzy, Uczestnictwo było trafiona decyzją
pozwalającą na dalszy rozwój. Doświadczenie zdobyte w innym kraju otwiera oczy na pewne sprawy i
dystansuje. Jest to jedyna szansa w swoim rodzaju na start kariery w formacie europejskim.
Wahasz się ? Nie czekaj dłużej! Formalności to pestka, potem wszystko idzie z górki.
Błażej Sosnówka

Podobne dokumenty